Absurdisme VS eksistentialisme VS nihilisme - alle forskellene

 Absurdisme VS eksistentialisme VS nihilisme - alle forskellene

Mary Davis

Der findes millioner af teorier, lige fra de simpleste ting til universets skabelse. Hver teori er vedtaget af en gruppe mennesker, der mener, at den er plausibel. Hvem begyndte at give teorier? Gamle filosoffer som Demokrit, Platon, Aristoteles osv. begyndte at skabe disse teorier for hundreder af år siden. Selv om det kun var spekulationer, banede det vejen for den moderne videnskab.

Filosoffer sætter altid spørgsmålstegn ved menneskets eksistens og formål, og de fleste filosoffer har stillet dette spørgsmål til sig selv. Derefter kommer de med deres egne teorier. Det menes, at filosofi kan ændre et menneskes liv, det er svært at lære det bevidst, men når du lærer om det med henblik på viden, vil det være den mest transformerende oplevelse i dit liv.

Der er tre mest berømte teorier om menneskehedens liv som er nihilisme, eksistentialisme og absurdisme. Alle tre teorier er forskellige. Med nihilisme , Filosoffen sagde, at intet i verden har en reel eksistens, med eksistentialisme mente filosoffen, at ethvert menneske er ansvarlig for at skabe sit eget formål eller give sit eget liv mening, og sidst men ikke mindst er absurdisme en tro på, at menneskeheden eksisterer i et kaotisk og formålsløst univers.

Alle tre teorier indeholder forskellige overbevisninger, men en sjov kendsgerning er, at to af disse teorier blev skabt af den samme filosof, Søren Kierkegaard , en dansk filosof fra det 19. århundrede. Han kom med teorierne om absurdisme og eksistentialisme. Nihilisme er forbundet med Friedrich Nietzsche , en tysk filosof, han talte ofte om nihilisme i sit værk, og han brugte udtrykket på mange måder med forskellige konnotationer og betydninger.

Se denne video for at få mere viden om de tre overbevisninger.

Læs videre for at få mere at vide.

Hvad er forskellene mellem absurdisme og eksistentialisme?

Absurdisme og eksistentialisme er forskellige, begge er i modsætning til hinanden. Absurdister mener, at der ikke er nogen mening og formål i universet; derfor må man leve det, som det er, mens eksistentialisten mener, at der er mere i livet, og at det udelukkende er ens eget ansvar at finde meningen med ens liv. Absurdister tror ikke på fri vilje og frihed, mens eksistentialister mener, at mennesket kun kanfinde deres mening med livet gennem frihed.

Absurdisme og eksistentialisme har begge en stor forskel, ifølge absurdismen fører det kun til konflikter og kaos, når mennesker går ud for at søge meningen med livet, fordi universet siges at være koldt og fuldstændig meningsløst. Absurdisme er noget, der er svært at forklare rationelt. Det absurde for filosoffen er en handling, der sker uden en rationel grund til at retfærdiggøre den.

Han sagde, at det absurde er forbundet med to guddommelige magter, som er etiske og religiøse. Filosoffen gav et eksempel for at gøre det lettere at forstå, han brugte historien om Abraham, han forklarede, at han dræber sin søn, Isak, på Guds ordre, mens han stadig tror på, at Gud vil holde ham i live. Eksemplet er en manifestation af den absurde tro for Kierkegaard.

Eksistentialisme Absurdisme
Mennesker bør finde formålet og leve livet lidenskabeligt Intet har mening eller værdi, og hvis man søger efter det, vil man kun støde på kaos, da universet er kaotisk.
mener, at hverken universet eller mennesker har nogen forudbestemt natur Søgningen efter et formål med ens liv vil udelukkende medføre konflikter.
Eksistentialisterne mener, at mennesket giver livet mening gennem den frie vilje. Absurdister mener, at den frie vilje er opfundet af menneskeheden for at undgå fortvivlelse, og at den frie vilje aldrig har eksisteret og aldrig vil eksistere.

Søren Kierkegaard Ifølge ham er eksistentialismen en tro på, at der ikke findes nogen fornuft, religion eller samfund, der skal give mening til livet, men at det er opgaven for det enkelte individ at give mening til sit liv og sørge for at leve det oprigtigt og autentisk.

Hvad er forskellen mellem eksistentialisme og nihilisme?

Både eksistentialisme og nihilisme forklarer Eksistentialisme er en tro på, at man skal finde formålet og meningen med livet og leve det autentisk, mens nihilisme er en tro på, at livet ikke har nogen mening, at intet i universet har mening eller formål.

Friedrich Nietzsche , filosoffen, der troede på nihilismen, siger, at livet ikke har nogen mening eller værdi; derfor bør vi leve det, uanset hvor skræmmende og ensomt det vil være. Han mente også, at himlen ikke var virkelig, men blot en idé, der blev skabt af verden. Det tog ham ret lang tid at indrømme, at han er nihilist (han gjorde en indrømmelse i en Nachlass i 1887).

Se også: Chidori VS Raikiri: Forskellen mellem dem - alle forskellene

Selv om Nietzsche troede på nihilismen, spillede han også sin rolle i den eksistentialistiske bevægelse, Kierkegaard og Nietzsche De blev begge betragtet som de to første filosoffer, der var grundlæggende for den eksistentialistiske bevægelse. Selv om det er uklart, om filosofferne vil støtte eksistentialismen i det 20. århundrede.

Er absurdisme beslægtet med nihilisme?

Absurdisme og nihilisme er forskellige trosretninger, man kan ikke være troende i Absurdisme siger, at selv om intet betyder noget, og intet har mening, og hvis mennesker går ud for at søge efter det, vil de kun støde på kaos. Nihilismens tro nægter at tro på, at der overhovedet er noget værdifuldt og meningsfuldt i universet.

En nihilist tror ikke engang på, at der er en guddommelig kraft i universet, og at der findes en Gud, men en absurdist tror på, at der findes en Gud og en mulighed for mening og værdi i livet, men vil opleve kaos, hvis man søger det; derfor kan de to ikke være relateret, fordi troen er helt forskellig.

Er absurdisme en del af eksistentialismen?

Absurdisme og eksistentialisme blev skabt af den samme filosof, så man skulle tro, at der er en mulighed for, at de kan være beslægtede. Eksistentialisme betyder, at det er det enkelte individs ansvar at give sit eget liv mening og formål og leve det autentisk og lidenskabeligt. Absurdisme mener, at universet er et kaotisk sted, og at det altid vil være fjendtligt indstillet over for menneskeheden.

Søren Kierkegaard er fader til absurdismen og eksistentialismen, begge er forskellige trosretninger, det er komplekst hvis vi relaterer dem. Ifølge absurdismen er livet absurd og man skal leve det som det er. Ifølge eksistentialismen skal man søge mening og formål i livet og leve det lidenskabeligt. Som du kan se er der ingen relation mellem de to trosretninger og man skal ikke engang forsøge at relatere deto, da det kun vil blive mere kompliceret.

Se også: Hvilken forskel gør et ikke-lineært tidsbegreb i vores liv? (udforsket) - Alle forskelle

Afslutningsvis

Mennesket vil tro på hvad som helst, hvis det er plausibelt. Nihilisme, eksistentialisme og absurdisme er overbevisninger, som blev skabt af filosoffer i det 19. århundrede. Alle tre overbevisninger er forskellige og kan derfor ikke relateres til hinanden.

  • Nihilisme: Det er troen på, at livet eller universet ikke har noget formål eller nogen mening.
  • Eksistentialisme: Hvert individ har et ansvar for at finde sit eget formål med livet og leve det autentisk.
  • Absurdisme: Selv om livet har en mening og et formål, og hvis mennesket søger det, vil man altid skabe konflikter i sit eget liv i stedet for mening, fordi universet er kaotisk.

En dansk filosof fra det 19. århundrede, Søren Kierkegaard kom med teorierne om absurdisme og eksistentialisme. Nihilismen er forbundet med en tysk filosof, Friedrich Nietzsche , han talte om nihilisme i hele sit værk, brugte han begrebet med forskellige konnotationer og betydninger.

    Klik her for at se den forkortede version af denne artikel.

    Mary Davis

    Mary Davis er en forfatter, indholdsskaber og ivrig forsker med speciale i sammenligningsanalyse om forskellige emner. Med en grad i journalistik og over fem års erfaring på området, har Mary en passion for at levere upartisk og ligetil information til sine læsere. Hendes kærlighed til at skrive begyndte, da hun var ung og har været en drivkraft bag hendes succesfulde karriere som forfatter. Marys evne til at researche og præsentere resultater i et letforståeligt og engagerende format har gjort hende elsket af læsere over hele verden. Når hun ikke skriver, nyder Mary at rejse, læse og tilbringe tid med familie og venner.