Məzmur 23:4 ayəsində çoban çubuğu ilə çomağın fərqi nədir? (İzahat edildi) – Bütün Fərqlər

 Məzmur 23:4 ayəsində çoban çubuğu ilə çomağın fərqi nədir? (İzahat edildi) – Bütün Fərqlər

Mary Davis

Məzmur 23:4-ün sətirlərində sürüyə qulluq etmək üçün iki müxtəlif vasitə qeyd olunur. Terminologiyaları qarışdırırlar. Çubuq və heyət bibliya dövründə qoyun sürüsünü idarə etmək və yönləndirmək üçün iki vacib vasitədir.

Çobanlar çubuqlardan bir çox cəhətdən istifadə edə bilərlər. Ümumiyyətlə, çubuqlar qoyunları potensial təhlükədən xilas etmək üçün istifadə olunur, halbuki çubuqlar qoyun tutmaq üçün istifadə edilə bilən nazik və uzun bir çubuqdur, bir tərəfində qarmaq var.

Bu alətlər hakimiyyət rəmzidir. Məzmur bəşəriyyəti doğru yola yönəltmək üçün çubuq və əsasdan sitat gətirir.

Çubuq nədir ?

Çubuq sürüyü vəhşi heyvanlardan və yırtıcılardan qorumaq üçün istifadə edilən ağır dəyənək kimi silahdır. Sürünün təhlükəsizliyini təmin edən düz və qısa alətdir.

Bibliya dövrünün çobanı qoyunları qorumaq üçün bu alətdən istifadə edirdi. Çubuq çobanın həyatında, heyvanın xas nizam-intizam qaydalarına uyğun olaraq mühüm rol oynayır. Çubuğun əsas məqsədi qoyunlara nəzarət etməkdir.

Əsa nədir?

Çobanın əsa adlı başqa aləti var idi, nazik və uzun çubuq- qarmaqlı tərəfi və çətir kimi əyriliyi olan silah kimi. Çoban sürünü düzəltmək üçün bir əsa daşıyırdı ki, onlar doğru yolda hərəkət edə bilsinlər.

Əsa incə çubuq kimi alətdir, yol göstərən simvoldur. idarə və müəyyən bir toplamaq üçün sürünü istiqamətləndirməkyer.

Sürüsünü otaran çoban

Çubuq vs Əsa

Çubuq Heyət
Çubuq ağır və düz dəyənək kimi alətdir Heyət bir tərəfində əyri olan nazik, düz çubuq
Yırtıcılardan qorunmağı və müdafiəni təcəssüm etdirir Düzgün istiqamətə yönəltməyi simvollaşdırır
Çubuğun əsas məqsədi qoyun sürüsünü saymaq və vəhşi heyvanların hücumundan qorumaqdır. Müqəddəs Kitab dövrünün çobanının sürünü istiqamətləndirmək və düzəltmək üçün alət kimi əsası var idi
Müqəddəs Kitabda “çubuq” sözü bəşəriyyəti şərdən qorumaq üçün Allahın müqəddəs əsasını təyin edir. Müqəddəs Kitabda Allahın müqəddəs əsası ruhani bələdçidir və onu ifadə edir. məsləhət və bizi danlamaq üçün güc.
Çubuq qısa və düz quruluşlu Heyətin quruluşu nazik və uzundur

Çubuq və çubuq arasındakı fərqlər

Çubuq və Çubuqun əhəmiyyəti

Çubuq

Məzmur 23:4 ayəsinə əsasən, çubuq Allahın hakimiyyətini simvolizə edən israillilərin mədəniyyəti və imanı idi. Bibliya dövründə çubuqun əhəmiyyəti onun qoyun sürüsünü qorumaq və istiqamətləndirmək üçün ardıcıl istifadəsi idi ki, bu da çobanın heyvana olan sevgisini və qayğısını şərh edir.

Həmçinin bax: Qeyri-xətti zaman anlayışı həyatımızda hansı fərqi yaradır? (Araşdırıldı) – Bütün Fərqlər

Müqəddəs dəyənək kimi. Allah Öz bəşəriyyətini şərdən xilas etmək üçün Allahın məhəbbətinə və qayğısına işarə edirvə təhlükə, eynilə yeniyetmə çoban David kimi, Müqəddəs Kitabda qoyunlarını sürüsünə zərər verə biləcək şir və ayı kimi hər hansı vəhşi heyvandan müdafiə etdiyi kimi təsvir edilmişdir.

Çubuq çobanın sürüsü ilə münasibətini təsvir edən qiymətli alət idi, necə ki, sevən çoban öz sürüsünün qayğısına qaldığı kimi, Allah da öz məxluqatına baxır.

Heyət

Heyət ağacdan və ya metaldan hazırlanmış çubuqdur, sürüləri düzəltmək və istiqamətləndirmək üçün uzun və arıq alətdir. Musanın əsası məcazi məna daşıyır. Musanın əsasını ilk dəfə xatırlamaq Allahın onu İsrail oğullarını Misirdən çıxarmağa çağırmasıdır.

Müqəddəs Kitaba görə, Yəhuda əsasını təhlükəsizlik silahı kimi Tamara verdi. Heyətin əsas əhəmiyyəti qoyunlara rəhbərlik etmək və onları təhlükəli şəraitdən xilas etməkdir. İntizamı qorumaq yumşaq islah tələb edir.

Məzmur 23:4 İsa Məsihi çobanla eyniləşdirir və onun xalqını bütün pisliklərdən qorumaq vədi ilə eyniləşdirir. Bundan əlavə, əsa bibliyadakı çobanlar üçün qoyunlarını tənzimləmək üçün faydalı bir alət idi. Bu, hakimiyyət və islah anlayışıdır.

Aşağıdakı video bu Zəburu daha da izah edəcək.

Həmçinin bax: "Çox" və "Elə də" arasındakı fərq nədir? (Ətraflı) – Bütün Fərqlər

Rəbbin əsası və çubuğu insanlığı şərdən qoruyacaq

Məzmur 23:4: Çubuq və Çubuqun Bir neçə Nümunəsi

Yazıçı Davud Məzmuru qələmə almışdır, bu gözəl şeirdir.Allahın bəşəriyyətlə əlaqəsi . Davud başa düşdü ki, qoyunlar yemək, su, rəhbərlik və rəhbərlik üçün tamamilə çobana güvənirlər, necə ki, biz bütün ehtiyacımız üçün Allaha güvənirik.

Qoyunlar da onları müxtəlif yırtıcılardan və təhlükələrdən qorumaq üçün çobana güvənirlər, necə ki biz bizi qoruyub müdafiə etmək üçün Allaha güvənirik.

Məzmurçu əsa sözündən bəhs edir. bir neçə mənaya malik ola bilər.

İstirahət üçün heyət

Yer quru və oturmaq üçün təhlükəsiz deyilsə və ya istirahət zamanı çoban əsaya söykənə bilər. uzun növbələr qoyun otarır. Heyət bu gün bizə xatırlatma rolunu oynayır ki, biz də Rəbbə güvəndiyimiz zaman rahatlıq tapa bilərik.

Heyət Xilasetmə Mənbəyi Kimi

O zaman hər hansı bir bəlaya düşsək, Allah bizi xilas etmək üçün oradadır. O, bizi şər qüvvələrdən xilas edəcəyini vəd edir, necə ki, tarlada çobanın əsasının qıvrım ucundan istifadə edərək ağır çalılıqdan qoyun çıxarır və ya yıxıldıqda və ya yaralandıqda onu qaldırır.

Sürü. qoyunların

Heyət, Bələdçi Vasitəsi

Heyət sürünün yolda qalmasına əmin olmaq və sürünü açıq yolda istiqamətləndirmək üçün bir vasitədir. sahələr . Həyatımızın hər addımında Allah bizə belə yol göstərir. Heyət bizi həm gündəlik, həm də il ərzində həyatımızda çılğınlığın ortasında sakitlik və şəfa tapa biləcəyimiz sahələrə aparır.

Heyət həm də özümüz və ailəmiz üçün daha yaxşı qərarlar qəbul edə bilməyimiz üçün bizi düzgün yollara yönəldir. Qərar vermə qabiliyyətimizə görə Allahın heyəti cavabdehdir. Onsuz biz heç vaxt istirahət edə, özümüzü rahat hiss edə bilməyəcəyik və ya düzgün yolda olduğumuzu bilməyəcəyik.

Çubuq qoruyucu vasitə, sevgi və qayğının simvoludur.

Çubuq, Qoruma Aləti

Çubuq qoyunları yırtıcılardan qorumaq üçün bir vasitədir. Qoyunlar xüsusilə ağıllı olmadığı üçün sürüsünü lazımi qaydada qorumaq çobanın öhdəsində idi, ona görə də hər hansı potensial düşmənə qarşı yaxşı silah üçün gözəl dəmir çubuq hazırlanmışdır.

Çubuq Allahın rəmzinə çevrilir. bu şəkildə müdafiə. O, sizi düşmənlərinizdən qorumaq üçün önünüzdə gedir.

Çubuq, Sevginin İşarəsi

Görünür, çubuq sözünün başqa bir mənası da saymaqdır. qoyun, heyvanların yanlış yerləşdirilməsinin qarşısını almaq üçün. Hər qoyun çubuqdan keçdi və bu yolla çoban hər qoyunu saydı , necə ki, müəllim məktəbə səfərdə olan şagirdlərin sayını qeyd edir. Çünki onlar ölkə daxilində çox uzaqlara gedirlərsə, onların əşyalarını izləmək çox vacibdir.

Bəs möminlər üçün saymaq nə deməkdir? Bu onu göstərir ki, biz Allahın çubuğunun altından keçəndə O, bizi mehribanlıqla tanıyır və bizi Özününkü hesab edir.

Onun yolu ilə getdiyimiz zaman O bizi hara aparırsa, O, Özündən razılıq verirdaimi mövcudluq, təhlükəsizlik və diqqətlilik. Nəticədə, Onun çubuğunun altından keçmək, intizam və ya cəza üsulundan daha çox böyük təsəlli və möhkəm məhəbbət mənbəyidir.

Qoyunu ilə çoban

Nəticə

Məzmur 23:4; Məzmurçu David öz dövrünün çobanlarının işini təsvir edir. Bibliya dövrünün çobanları qoyun otararkən çubuq və əsa daşıyırdılar. Onlar öz işləri üçün vacib alətlər idi. Zəburda adı çəkilən çubuq Allahdan sevgi və qorunmanın əlamətidir.

Çubuq asan yemək kimi həssas qoyun sürüsü kimi görünən vəhşi canlıları dəf etmək üçün silah kimi istifadə edilən möhkəm taxta alət idi. Levililər 27:32 ayəsinə əsasən, dəyənək daşımağın başqa bir səbəbi sürüdəki qoyunların sayını hesablamaq idi.

23-cü məzmurda istinad edilən əsa Allahın xeyirxahlığının və rəhbərliyinin əlamətidir. Əsa uzun, nazik çubuqdan ibarət idi və sürüyə bələdçilik etmək üçün istifadə edilən qarmaqlı ucları vardı. Qoyunlar çobanın diqqətli gözləri altında olmadıqları zaman hər cür fitnə-fəsad törədən məşhur sərgərdanlardır (Matta 18:12-14).

Qoyunlarını təhlükəsiz və ona yaxın saxlamaq üçün çoban çubuğundan istifadə etdi. Əgər qoyun təhlükəli vəziyyətdə qalsaydı, çoban dəyənəyin əyri ucunu qoyunun boynuna dolayaraq təhlükəsiz yerə çəkərdi.

Əgər biz birinci əsrin lüğətindən xəbərsiziksə, oxumaq23-cü Məzmur ağlımızı çaşdıra bilər. Zəburun bütün sətirləri Allahın Öz bəşəriyyətinə olan barışmaz məhəbbətini və bu məhəbbəti bizə necə açdığını əks etdirir. Dördüncü ayə diqqətimizi cəlb edir.

Şəraitimiz nə olursa olsun, çobanın alətləri və onun bu alətlərdən necə istifadə etdiyi haqqında daha çox öyrənmək və öyrənmək bizə böyük ümid və ruh verir. Əsa və çubuqların hər biri eyni alətin hissələridir və hər ikisi bizə Allahın sonsuz sədaqətini və mərhəmətini xatırlatmağa xidmət edir. O, daim bizimlədir, bizi qoruyur, bizə yol göstərir, dinc və dinc bir mühit təmin edir.

Tövsiyə olunan məqalələr

  • Fərq nədir? Bir çay qaşığı və bir çay qaşığı?
  • Dalğalı saçla buruq saçın fərqi nədir?
  • İki insan arasında 3 düymlük boy fərqi nə dərəcədə nəzərə çarpır?
  • Nə fərq Həyatımızda Qeyri-xətti Zaman Konsepsiyasını yaradırmı? (Kəşf edilib)
  • Aesir & Vanir: İskandinav Mifologiyası

Çobanın əsasının və çubuğunun mənalarını fərqləndirən veb hekayəni buraya kliklədiyiniz zaman tapa bilərsiniz.

Mary Davis

Meri Davis müxtəlif mövzular üzrə müqayisəli təhlillər üzrə ixtisaslaşmış yazıçı, məzmun yaradıcısı və həvəsli tədqiqatçıdır. Jurnalistika dərəcəsi və bu sahədə beş ildən artıq təcrübəsi olan Meri oxucularına qərəzsiz və düz məlumat çatdırmaq həvəsinə malikdir. Onun yazmağa olan sevgisi gənc yaşlarından başlayıb və yazıçılıq sahəsində uğurlu karyerasının aparıcı qüvvəsi olub. Məryəmin araşdırma və tapıntıları asan başa düşülən və cəlbedici formatda təqdim etmək bacarığı onu bütün dünyada oxuculara sevdirdi. Məryəm yazı yazmayanda səyahət etməyi, oxumağı və ailəsi və dostları ilə vaxt keçirməyi sevir.