At bede til Gud vs. at bede til Jesus (alt) - Alle forskellene

 At bede til Gud vs. at bede til Jesus (alt) - Alle forskellene

Mary Davis

Der er mange trosretninger, overbevisninger, etniciteter og kulturer, som følges af forskellige individer. Universet har alle mulige mennesker, der beder til deres Gud. De beder alle til Herren, men alle har en særskilt forståelse af den Gud, de kalder på. Nogle af dem beder til Jesu far, den Gud, de tror på.

De kan være kristne, mens andre sekter og religioner har deres egne trosretninger og trosretninger, som får dem til at bede til deres Herre på deres egen måde.

Mens kristendommen tror på Gud og omtaler Gud som Jesu Fader, muslimer beder til Allah, hinduer beder til "Bhagwan" og så videre, har jødedommen og buddhismen alle deres egne religiøse begreber.

De fleste kristne følger Jesu liv og hans lære. De tror, at Jesus bad sine disciple om at bede til sin far. Da han blev døbt, kunne man høre hans fars stemme.

Da Djævelen fristede ham, mindede han Djævelen om, at kun faderen skulle tilbedes. Den nat, han blev fængslet, bad han så inderligt til sin far, at hans sved blev til blod.

Før han døde, råbte han til sin far: "Det er fuldført!" Da han var død, var det ikke en død, men en genopstandelse af hans far.

Når man taler om "kristendom", eller hvem der end tror på, at Gud er "Jesu far", skelner man yderligere mellem at lovprise Gud eller Jesus. Derfor har kristne nogle tvetydige opfattelser af kontrasten mellem begreberne bøn og faste.

Derfor vil jeg tage fat på de tvetydigheder, som det menneskelige sind kan have, når det beder til Gud eller Jesus, sammen med variationer mellem begge typer bønner og flertallet, der gør det på den anden måde. Du vil lære om forskellene og fakta ved at lytte til massernes individuelle meninger.

Men for at være en del af denne informative blog, skal du følge med mig gennem denne artikel.

Lad os komme i gang.

Er der forskel på at bede til Gud og at bede til Jesus?

Der er mange forskelle mellem disse to bønner. Som Jesu tilhænger skal du følge alle hans lære. Ifølge hans lære har han guidet tilhængerne til at bede til Gud, den evige. I stedet for at bede til ham.

Nogle af hans lærdomme er citeret for at give et bredere indblik i dette perspektiv.

Du kan bede "i mit navn", men dine bønner er udelukkende rettet til Gud. Du beder aldrig til nogen eller noget andet end "Gud". "Gud" er "Gud", og " Ingen eller noget andet kan kaldes "Gud". Yeshuah sagde, at han kom for at "præsentere loven," ikke at "ændre eller modificere loven".

Ifølge Moseloven skal man tilbede og bede til "Gud" og kun til "Gud". Historien slutter. Den siger også, at alt andet er blasfemi, og det er ligegyldigt, hvordan det er forklædt eller forvrænget - bed kun til "Gud".

Bibelens lære giver os autenticitet om forskellene mellem disse to måder at bede på. Derudover står det enhver frit for at bede i overensstemmelse med det, som han/hun mener er rigtigt. Det kan enten være Jesus eller Gud.

Se denne video for at få mere at vide om Jesu bønner.

Hvem skal vi bede til: Jesus eller Gud?

Folk stiller normalt spørgsmålstegn ved eller overvejer deres overbevisninger. Og det er fint nok. Når vi er mennesker og har et unikt sind med alle disse sanser, er det meningen, at vi skal stille spørgsmål og tænke, så mens vi tænker, opstår der også en vis forvirring.

En af disse sondringer er mellem hvem og hvordan kristne beder. De er lidt forvirrede over, om det er rigtigt at bede til Gud eller Jesus.

Der er således mange fakta om, hvordan og til hvem vi skal bede. Vi kan ikke drage en forhastet konklusion, vi kan se på alle mulige svar, som vi får, når vi støder på denne forvirring.

En af disse trosretninger er nævnt af en person, som citerer,

Det er ligegyldigt, du beder til Jesus, hvis du beder til Gud. Når du beder til Jesus, beder du også til Gud, for Jesus Kristus og Gud Fader er ét.

(Se Johannes 10:30.)

Ifølge Bibelen beder man ikke til Jesus, men i stedet beder man til Gud i Jesu navn. Hvis du vil være endnu mere præcis, Matthæus 6 afslører at Gud allerede ved, hvad du vil have, så du bør bede for den verden, der skal komme, og for at være den bedste udgave af dig selv, som du kan være. Du har intet andet valg end at bede og tilbede Gud.

Alt i alt siger kristne, at de tror på Jesus som en guddommelig budbringer og adlyder det evangelium, som han fik.

Vi kan bede om Guds hjælp gennem bønner

Henvender vi vores bønner til Jesus eller til Gud?

Da Jesus var sammen med os på jorden, lærte han os at bede til "Vor himmelske Fader." Det var dog før hans overnaturlige opstandelse. Derefter blev Jesus kaldt "min Herre og min Gud". Fordi Jesus, Gud Fader og Helligånden alle er én person, er der ikke noget krav om, at vi beder til den rigtige person.

Det er vigtigheden af vores forhold til Gud, der er vigtigst. Mindfulness i bønnerne på daglig eller timebasis etablerer et forhold til Jesus Kristus, vores Gud, vores himmelske Fader.

Faktisk siger Jesus i Matt 7:23,

 "Gå bort fra mig, jeg har aldrig kendt dig,"  siger Jesus og adskiller de religiøst-kulturelle kristne fra de ægte, autentiske kristne. At vide noget om Jesus eller Gud Fader er ikke det samme som at "kende" Jesus eller Gud Fader. 

Nu ved vi, hvad der er meningen med at tænke over det.

Argumentet er, at "at kende Jesus" er en del af vores nyfødte tilstand. At kende Kristus og at blive født på ny er uløseligt forbundet.

Se også: Spyd og lanse - Hvad er forskellen? - Alle forskelle

Derfor antyder Jesus, at intellektuel forståelse ikke vil frelse os eller dem, der er i familie med os.

Når du læser denne tekst i Matthæus 7, vil du opdage, hvordan kulturelle kristne betragter gode gerninger, opofrende gerninger og samfundstjeneste som bønner om at blive optaget i himlen. De hævder, at deres gerninger er tilstrækkelige til at få en billet til himlen på den endelige dommedag.

Du kan finde mange argumenter om dette spørgsmål, men det vi skal tro på er ægtheden, sammen med præcise vers fra Bibelen eller Jesu ord med referencer.

I vores vandring med ham er det en relationel forståelse, der udvikles over tid.

F.eks. er udtrykket "egnon" afledt af det Koine-græske ord "ginowsko", der som et uadskilleligt forhold betyder, at man er helt bevidst. Relationer, ikke religion eller rettigheder, er i fokus i denne passage Kulturkristene arbejder nemlig ud fra en præmis om, at man skal betale for at spille.

De tror, at disse gode gerninger giver mig ret til at være berettiget, hvis jeg synger i koret, underviser i søndagsskole, er medlem af en kirkelig komité eller arbejder frivilligt i madpakkehuset. De stoler på mine åndelige legitimationsoplysninger.

Hvem skal vi bede til: Gud eller Jesus?

Kan vi sige, at det er den rigtige måde at bede til Jesus på?

Ved alle disse vers fra den Bibelen og Jesu ord, kan vi har en mening om, at det ikke er den rigtige måde at bede til Jesus på.

Det handler altid om at "blive født på ny" af nåde gennem tillid til Jesu forsoning. Bed til Jesus eller Gud Fader, men sørg for at du gør det, fordi du er i et aktuelt, voksende og aktivt forhold til vores Frelser og Herre.

Ifølge Apostlenes Gerninger 16:31 er det troen på Jesus, og ikke vores gode gerninger, der vil bevare os fra evig fordømmelse.

Er det bedre at bede til Jesus eller til Gud i Jesu navn?

Tusindvis af millioner af kristne beder til Jesus eller endnu mere til Maria, "Guds moder" (tror de). Men vi kan konstatere, at hvis vi ønsker at bede i overensstemmelse med Bibelen, skal vi rette vores bønner til Gud.

Se også: Hvad er forskellene mellem NBC, CNBC og MSNBC (forklaret) - Alle Forskelle

Der er altid en masse måder at gøre tingene på, men at gøre det rigtigt afhænger af vores viden og fakta, som allerede er til stede og erfaret af andre.

Er det tilladt for en kristen at bede direkte til Jesus?

Folk beder ofte i Jesu navn, fordi han er vores talsmand hos Faderen. Dette er en af de mest udbredte teorier.

Jeg tror, det er bedre at henvende sig direkte til Gud, ligesom Jesus opfordrede folk til at bede til Faderen uden at nævne hans navn (Matthæus 6:6).

Gud kender dit hjerte, og det er ikke den måde, vi henvender os til ham på, der giver os hans opmærksomhed. Han er ivrig efter at høre fra os og modtage vores bønner. Det er ligegyldigt, for Gud Sønnen, Jesus, er lige så meget Gud som Gud Fader.

Traditionen med at bede i Jesu navn stammer fra Kristi rolle som forbeder fra Gud til menneske. At bede til Gud Fader i Gud Søns navn er i bund og grund en kirkelig skik, der anerkender treenigheden, og ikke et krav til bøn.

Sammenfattende kan vi sige, at bøn er intet andet end en form for kommunikation (og lytning). Faderen, Sønnen og Helligånden ønsker alle at komme tættere på dig. Gør en indsats for at lære alle tre at kende.

Der har været en klar holdning fra mange personer, som har anført fakta med henvisninger fra religiøse bøger, såsom Bibelen og den Matthæus' ordsprog.

Beder til Gud, den evige.

Her er nogle af de skriftsteder, der handler om bøn:

  • Først og fremmest takker jeg min Gud gennem Jesus Kristus for jer alle, fordi jeres tro spreder sig over hele verden. ( Romerne 1:8 Ny international version )
  • Og hvad I end gør, hvad enten I gør i ord eller i gerning, så gør det alt sammen i Herren Jesu navn og tak Gud Fader ved ham. (Kolossenserne 3:17 International Version New)
  • "Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal gøre det i ånd og sandhed." (Johannes 4:24, New International Version (NIV).

I Matthæus 6 lærte Jesus os at bede til Gud Fader. De fleste bønner i Bibelen er rettet direkte til Gud.

Når vi beder direkte til Gud Fader, kan vi efter min mening ikke gå galt i byen. Det er ham, vi skal ære, fordi han er vores Skaber. Vi har direkte adgang til Gud på grund af Jesus. Han er ikke kun tilgængelig for præster og profeter, men for os alle sammen.

Her er et hurtigt overblik over forskellene mellem at bede til Gud og at tale til Gud:

Tale med Gud Bøn til Gud
At tale er en mere uformel måde at kommunikere med Gud på Bøn kan på den anden side kræve specifikke ord eller sætninger, der skal reciteres, og er en formel form for kommunikation.
Du kan tale med Gud når som helst på dagen, i enhver tilstand At bede til Gud er forbundet med sine egne kriterier, som omfatter renlighed af stedet, tøj osv.
Samtaleemnet, når der tales, vil være generelt Når du beder til Gud, er det vigtigste samtaleemne normalt at bede om tilgivelse eller takke ham.

Forskellen mellem at tale til Gud og at bede til Gud

Hvad betyder det at bede?

Bøn er et svært begreb at forstå. Der er mange misforståelser og bekymringer om, hvad bønnen "tjener til" og hvad bønnen "gør", som om det var en guddommelig automat, hvor bønnerne kommer ind i den ene ende og resultaterne kommer ud i den anden.

Når det gælder kristen tro, synes der ofte at være en sammenblanding af "bøn" og "at bede om noget", hvor det at bede opfattes som at give Gud en indkøbsliste, som vi håber vil blive opfyldt, og hvis det ikke er tilfældet, så har det ikke virket. Bøn er en måde at være og forholde sig til den kristne tro og mange andre åndelige traditioner på.

At bede til Gud og henvise til Jesu ord fører til en sund og frugtbar tilbedelseshandling.

Er der en rigtig eller forkert måde at bede på?

Det hele afhænger af din religion . Der er ikke fastsat et universelt grundlag for Hvis du er kristen, skal du bede, som det er påbudt i Bibelen.

På den Hvis du er hindu, går du til din "mandir" og beder der, og for muslimer er kriterierne fastlagt i Koranen.

Derfor afhænger det af den religion, du følger, og de bud, der er udstedt.

Afsluttende overvejelser

Det kan konkluderes, at "at bede til Gud" og "at bede til Jesus" er to forskellige måder at bede til Herren på. Kristne beder ikke kun til Jesus, men også til Gud.

Selv om de enkelte personer har deres egne holdninger, er nogle af dem begrundet med vers fra Bibelen, hvilket får en lægmand til at tro, at de er autentiske.

Jeg har diskuteret alle de fakta, der allerede bekræfter dette, sammen med min holdning til dette: Når vi ser noget autentisk eller begrundet med en reference, har vi en tendens til at tro på det. Dette svarer til mit tilfælde.

Men da vi er et enkelt individ, kan vi ikke se ind i folks hjerter, da det er en meget personlig tanke, hvad de beder og til hvem de beder. Derfor bør vi respektere hinandens tro, ligesom vi ønsker, at vores egen skal værdsættes.

Hvis du vil vide mere om kristendom og katolicisme, kan du læse denne fængslende artikel: Forskellen mellem katolicisme og kristendom - (en veldefineret kontrast)

Krydser VS Destroyer: (Udseende, rækkevidde og variation)

Messi VS Ronaldo (aldersforskel)

Hvad er højdeforskellen mellem 5'7 og 5'9?

Du kan finde en forkortet webhistorie, hvis du klikker her.

Mary Davis

Mary Davis er en forfatter, indholdsskaber og ivrig forsker med speciale i sammenligningsanalyse om forskellige emner. Med en grad i journalistik og over fem års erfaring på området, har Mary en passion for at levere upartisk og ligetil information til sine læsere. Hendes kærlighed til at skrive begyndte, da hun var ung og har været en drivkraft bag hendes succesfulde karriere som forfatter. Marys evne til at researche og præsentere resultater i et letforståeligt og engagerende format har gjort hende elsket af læsere over hele verden. Når hun ikke skriver, nyder Mary at rejse, læse og tilbringe tid med familie og venner.