Forskellen mellem egyptisk og koptisk egyptisk - alle forskellene

 Forskellen mellem egyptisk og koptisk egyptisk - alle forskellene

Mary Davis

Egypten er pyramidernes land og er berømt for flere af de mest kendte fortællinger fra Det Gamle Testamente. Det er et af de ældste lande, der har mange gamle historier og fortællinger, som stammer fra det. Landet har indbyggere fra forskellige religioner, hvilket gør det interessant for mange historikere.

Kopterne betragtes som et etnoreligiøst samfund (det er en gruppe mennesker, der er forenet af en fælles religiøs, tro og etnisk baggrund) af kristne med oprindelse i Nordafrika, da de har beboet det moderne område af Sudan og Egypten siden oldtiden. Udtrykket koptere blev brugt til at betegne enten de medlemmer, der var en del af den koptisk-ortodokse kirke, den største kristnesamfund i Egypten, eller den generelle betegnelse for de egyptiske kristne. Kopternes oprindelse beskrives som efterkommere af præislamiske egyptere, og den sene form for egyptisk sprog, som de talte, betragtes som koptisk. Den koptiske egyptiske befolkning udgør omkring 5-20 procent af den egyptiske befolkning, selv om den nøjagtige procentdel stadig er ukendt. Kopterne har deres egen særskilte etniskeidentitet, og dermed benægter de en arabisk identitet.

Egypterne har flere religioner, og det gør Der er omkring 84-90 % muslimske egyptere, 10-15 % kristne tilhængere (koptiske kristne) og 1 % andre kristne sekter. De koptiske kristne tilhører den koptisk-ortodokse kirke, og egypterne er tilhængere af sunni- og shia-kirken. Kopterne hævder, at de har deres egen særskilte identitet og afviser den arabiske identitet, mens de fleste egyptere har en muslimsk eller arabisk identitet.

Kopterne har spillet en fremtrædende rolle i den arabiske renæssance, moderniseringen af Egypten og den arabiske verden. Det siges, at kopterne også har bidraget på mange områder, f.eks. korrekt forvaltning, socialt liv, politisk liv, uddannelsesreform og demokrati, og de har desuden historisk set også været blomstrende i forretningsmæssige anliggender. Kopterne opnår højere uddannelse, et stærkere velstandsindeks og enDe er dog ret begrænsede på mange andre områder, f.eks. i militæret og i sikkerhedsorganer.

Her er en video, der forklarer i dybden, hvem der egentlig er koptere.

Hvem er kopterne?

Egypterne er et etnisk samfund, der stammer fra landet Egypten. Det egyptiske sprog er en samling af lokale arabiske sprog, men de mest kendte er egyptisk arabisk eller masri. Et mindretal af egypterne, der bor i Øvre Egypten, taler saudiarabisk. For det meste er egypterne tilhængere af sunniislam og et mindretal af shia, og en betydelig del af dem følger sufi-ordenerne.Der er omkring 92,1 millioner egyptere, og de fleste af dem er indfødte i Egypten.

Læs videre for at få mere at vide.

Er koptere og egyptere det samme?

Kopt er medlemmer af den koptisk-ortodokse kirke

Udtrykket kopter bruges enten til at henvise til medlemmerne af den koptisk-ortodokse kirke, som er den største kristne gruppe i Egypten, eller som en fællesbetegnelse for de kristne egyptere.

Kopterne afviser den arabiske identitet og hævder, at de har deres egen etniske identitet, som adskiller dem fra de andre egyptere. 84-90 % af de muslimske egyptere er muslimske, og kun 10-15 % er koptiske kristne.

Se også: 30 Hz vs. 60 Hz (Hvor stor er forskellen i 4k?) - Alle forskelle

Er oldægyptisk koptisk?

Det menes, at det var det gamle Egypten, der gav anledning til kristendommen, og i dag blomstrer den koptiske kristendom i mange dele af Egypten.

Det gamle Egypten blev betragtet som en af de mest indflydelsesrige og magtfulde civilisationer i regionen fra perioden 30 f.Kr. til 3100 f.Kr. hvilket er omkring 3.000 år. Det gamle Egypten var forbundet med mange dele af verden, der blev eksporteret varer og fødevarer. Selv om civilisationens herskere, skrift, sprog og religion har ændret sig gennem årene, betragtes Egypten stadig som en moderne-dag land.

Hvis vi taler om, hvilken religion de gamle egyptere fulgte, kan det blive ret kompliceret. Ifølge den koptiske tradition blev den kristne kirke i Egypten grundlagt i Alexandria af en mand ved navn Sankt Markus i midten af det første århundrede e.Kr. Han begyndte at udbrede Jesu lære. Det er ret interessant for historikere, hvor hurtigt kristendommen fik stærke rødder i Egypten.

Hvad er forskellen på koptisk egyptisk og egyptisk?

Egypterne har flere religioner.

De koptiske kristne er medlemmer af den koptisk-ortodokse kirke, og egypterne er tilhængere af sunni- og shia-kirken. Selv om det menes, at kopterne stammer fra før-islamiske egyptere, afviser kopterne den arabiske identitet og hævder deres egen særskilte identitet. Egyptere, der ikke er koptere, har en muslimsk eller arabisk identitet.

I Egypten er der flere religioner, men de fleste er enten muslimer eller koptiske kristne. 84-90 % af egypterne er muslimer og 10-15 % koptiske kristne.

Kopterne er et etnoreligiøst samfund af kristne, der stammer fra Nordafrika. De har beboet det moderne område af Sudan og Egypten siden oldtiden. Udtrykket koptere bruges enten til at beskrive medlemmerne af den koptisk-ortodokse kirke, det største kristne samfund i Egypten, eller som en fællesbetegnelse for de egyptiske kristne. Den koptiske egyptiske befolkning udgør ca. 5-20 % af den samlede befolkning i Egypten.Den nøjagtige procentdel af den egyptiske befolkning er dog endnu ikke fastlagt.

Se også: Hvad er forskellen mellem ENTJ og INTJ i Myers-Brigg-testen (identificeret) - Alle forskelle

Der er ikke den store forskel på de to samfund, men de er alligevel ret forskellige.

Her er en tabel over forskellen mellem koptiske egyptere og egyptere.

Koptisk egyptisk Egyptisk
Koptiske egyptere tilhører den koptisk-ortodokse kirke Egypterne er muslimske tilhængere
Koptiske egyptere afviser den arabiske identitet Da egypterne er muslimer, har de en arabisk identitet.
Den koptiske egyptiske befolkning udgør 5-20 %. Egypternes befolkning udgør ca. 84-90 % af befolkningen

Forskellen mellem koptiske egyptere og egyptere

Hvordan så de gamle egyptere ud?

Der er uenighed om, hvordan egypterne så ud.

Moderne forskere har studeret den gamle egyptiske kultur og deres befolkningshistorie og har reageret på forskellige måder på kontroversen om den gamle egyptiske race og hvordan de kan have set ud.

  • På UNESCO's (Symposium on the Peopling of Ancient Egypt and the Deciphering of the Meroitic Script) i 1974 i Cairo. Ingen af de lærde støttede postulatet om, at egypterne var "hvide med mørk eller sort pigmentering". De fleste lærde kom til den konklusion, at den gamle egyptiske befolkning stammede fra Nildalen, så de bestod af folk fra nord og syd for Nildalen.Sahara, som havde en række forskellige hudfarver.
  • Frank J. Yurco skrev i en artikel fra 1989: "Kort sagt bestod det gamle Egypten, ligesom det moderne Egypten, af en meget heterogen befolkning".
  • Bernard R. Ortiz De Montellano skrev i 1993: "Påstanden om, at alle egyptere, selv alle faraoer, var sorte, er ikke gyldig. Mange forskere mener, at egypterne i oldtiden så stort set ud som de ser ud i dag, med en graduering af mørkere nuancer mod Sudan".
  • Barbara Mertz skrev i 2011: "Den egyptiske civilisation var ikke middelhavs- eller afrikansk, semitisk eller hamitisk, sort eller hvid, men alt sammen. Den var kort sagt egyptisk."

Der er flere andre lærde, som ikke støtter det faktum, at egypterne var sorte, hvide, semitiske eller hamitiske, men som hævder, at egypterne er egyptere.

Hvem er efterkommere af det gamle Egypten?

Det menes, at en stor del af den nuværende befolkning nedstammer fra egypterne.

Man mener, at de koptiske kristne er direkte efterkommere af de gamle egyptere.

Dr. Aidan Dodson, seniorforsker ved University of Bristol, svarede dog på dette spørgsmål ved at sige, at en betydelig del af den nuværende befolkning nedstammer fra bygherrerne af pyramiderne og templerne i det gamle Egypten.

Afslutningsvis

Egypten er pyramidernes land. Det er et af de ældste lande med mange historier at fortælle. Landet har indbyggere med mange forskellige religioner. De fleste af dem er koptiske kristne og muslimer.

Kopterne er et etnisk-religiøst samfund af kristne, der stammer fra Nordafrika, da det moderne område af Sudan og Egypten har været præget af dem siden oldtiden. Udtrykket koptere bruges enten af medlemmerne af den koptisk-ortodokse kirke, det største kristne samfund i Egypten, eller som en fællesbetegnelse for de egyptiske kristne. Den koptiske egyptiske befolkning udgør omkring 5-20 % af den egyptiske befolkning.Kopterne afviser den arabiske identitet, da de har deres egen etniske identitet.

Egypterne er et etnisk samfund, der stammer fra landet Egypten. De fleste egyptere er tilhængere af sunni-islam og et mindretal af shia-islam, og en betydelig gruppe følger sufi-ordenerne. 84-90 % af egypterne er muslimer.

Det gamle Egypten gav anledning til kristendommen, og den dag i dag blomstrer den koptiske kristendom i nogle regioner i Egypten.

De lærde støtter ikke den kendsgerning, at egypterne var sorte, hvide, semitiske eller hamitiske, men hævder, at egypterne er egyptere.

De koptiske kristne er direkte efterkommere af de gamle egyptere, selv om en læge ved navn Aidan Dodson har sagt, at en betydelig del af den nuværende befolkning faktisk nedstammer fra bygherrerne af pyramiderne og templerne i det gamle Egypten.

    Mary Davis

    Mary Davis er en forfatter, indholdsskaber og ivrig forsker med speciale i sammenligningsanalyse om forskellige emner. Med en grad i journalistik og over fem års erfaring på området, har Mary en passion for at levere upartisk og ligetil information til sine læsere. Hendes kærlighed til at skrive begyndte, da hun var ung og har været en drivkraft bag hendes succesfulde karriere som forfatter. Marys evne til at researche og præsentere resultater i et letforståeligt og engagerende format har gjort hende elsket af læsere over hele verden. Når hun ikke skriver, nyder Mary at rejse, læse og tilbringe tid med familie og venner.