Hvad er forskellen mellem \r og \n? (Lad os undersøge det) - Alle forskellene

 Hvad er forskellen mellem \r og \n? (Lad os undersøge det) - Alle forskellene

Mary Davis

Computerprogrammeringssprog er byggestenene i computersoftware og -applikationer. De gør det muligt for computerprogrammører at kommunikere med computere, skabe algoritmer og skrive programmer, der gør det muligt for computere at udføre forskellige opgaver. Disse programmer bruger forskellige tegnsæt.

Tegnsæt er en vigtig del af computerprogrammering, da de definerer de tegn, der anvendes i sproget.

De indeholder symboler for tal, bogstaver, almindelige symboler som f.eks. dollartegnet og specialtegn, der bruges til programmeringskommandoer. Uden disse tegnsæt ville computerprogrammer ikke kunne skrives og forstås korrekt.

/r og /n er to tegn, der anvendes i programmeringssprog. /r-tegnet i computersprog er kendt som en vognretur, og /n er et linjefodstegn.

Forskellen mellem /r og /n ligger i den måde, hvorpå de betegner nye linjer, når du indtaster data .

Specialtegnet /r, eller carriage return, anviser cursoren til at flytte fra slutningen af en linje tilbage til starten af samme linje, hvilket i det væsentlige overskriver alt tidligere indtastet indhold. På den anden side, /n, eller line feed, starter en ny linje på det sted, hvor det indtastes; det eksisterende indhold slettes ikke ved brug af /n.

Carriage Return er således mere egnet til at opdatere eksisterende tekst, mens Line Feed giver mulighed for at tilføje yderligere datalinjer uden at erstatte tidligere indhold.

Hvis du er interesseret i disse tegn, der bruges i computerprogrammering, skal du læse til slutningen.

Hvad repræsenterer \r?

/r er et særligt kontroltegn, der bruges i computerprogrammering. Det er også kendt som en vognretur og har flere vigtige funktioner.

Der findes forskellige programmeringssprog.
 • /r fortæller computeren, at den skal flytte enhver tekstmarkør tilbage til linjens begyndelse - den "vender tilbage" til sin oprindelige position.
 • /r bruges også i forskellige formateringsoperationer; når det kombineres med /n eller andre kontroltegn, kan /r skabe præcise instruktioner til sammensætning af dokumenter.
 • Endelig bruges /r nogle gange til at overføre data mellem forskellige enheder og netværksprogrammer, så de kan læse og fortolke dem.
 • Kort sagt spiller /r en afgørende rolle for udførelsen af forskellige funktioner i computerprogrammering.

Hvad repræsenterer /n?

/n, også kendt som et newline-tegn, er et specialtegn, der bruges i computerprogrammering. Det bruges primært til at angive slutningen af en tekstlinje og starten af en ny linje i kodning.

/n består af et eller flere kontroltegn og fungerer til at adskille linjer af tekst. Denne handling gør det muligt for udviklere at skabe mere æstetisk tiltalende kode, hvilket hjælper med oversættelser, fejlfinding og genanvendelse.

Det spiller også en vigtig rolle for at organisere koden og gøre den lettere at fortolke for andre programmeringssprog.

/n findes i mange programmeringssprog, f.eks. HTML, JavaScript og Python. Det er vigtigt at vide, hvornår og hvor /n skal placeres korrekt, når man programmerer.

Derfor spiller /n en vigtig rolle i kodning, da kodelinjer uden den muligvis ikke vises korrekt.

Hvad er forskellen mellem \r og \n?

/n- og /r-tegn tjener begge et formål i computerprogrammering, men de to tegn adskiller sig dog på nogle punkter.

 • /n-tegnet bruges til at angive den nye linje, mens /r bruges til at sende markøren tilbage til starten af den aktuelle linje.
 • /n kan hjælpe med at skabe struktur i kodestykker, så alle programmører skal forstå, hvordan det fungerer.
 • /r giver dog mere fleksibilitet i forbindelse med formateringsproblemer, da det giver dig mulighed for at nulstille skrivemiljøet med et enkelt tastetryk.
 • /n skaber typisk større mellemrum mellem linjerne end /r, så /n bruges normalt til afbrydelser af afsnit, mens /r ofte fungerer bedre til kortere kompositioner som titler eller undertitler.

Her er en tabel med en oversigt over forskellene mellem /r og /n.

/r /n
Det er kendt som en vogn retur. Det er kendt som en linjeføring.
Den returnerer markøren til starten af den samme linje. En ny linje oprettes ved at flytte markøren.
Det skaber mindre huller mellem linjerne. Det skaber store huller mellem linjerne.
Den bruges til kortere kompositioner. Det bruges til længere afsnit.
Forskelle mellem /r og /n

Her er et videoklip, der forklarer /r og /n.

/r vs. /n

Hvad er formålet med /r?

/r er en programmeringskommando til at angive en linje afsluttende tegn.

Når /r placeres mellem to programmeringskommandoer, signalerer det afslutningen af en bestemt kommando og begyndelsen af en anden. Dette giver mulighed for mere effektiv kommunikation mellem computerprogrammer, da /r sikrer, at alle linjer eller kodedele bliver fortolket i den korrekte rækkefølge, når de udføres.

Se også: Hvad er forskellen på en musling og en musling? Er de begge spiselige? (Find ud af det) - Alle forskellene

/r ses oftest i rene tekstfiler og HTML-dokumenter, men kan også findes i mange andre typer data, herunder regneark og databaser.

Se også: Hvad er forskellen mellem "Donc" og "Alors" (detaljeret analyse) - Alle forskelle

Desuden er /r en vigtig del af ethvert computerprogram, da det er med til at sikre, at oplysninger kommunikeres korrekt og fejlfrit mellem programmerne.

Er \n det samme som Enter?

Mange mennesker er ofte forvirrede over forholdet mellem /n og enter-tasten. /n er et linjefodstegn, der er kendt som et "newline"-tegn, og som angiver slutningen af en linje.

I bund og grund fortæller /n den software, der fortolker sin kontekst, at teksten skal brydes ved at starte en ny linje.

Computerprogrammering

Enter-tasten er en indtastningskontrolenhed, der bruges til at give kommandoer til computeren eller en anden enhed i stedet for at indtaste data. put, /n opretter en ny linje, mens enter giver instruktioner om, hvad der skal ske med givne data.

Både /n og enter spiller en vigtig rolle ved generering af formaterede test i forskellige programmer.

Hvorfor kaldes /r for Carriage Return?

/r, eller carriage return, har fået sit navn fra de gamle skrivemaskiner.

Når brugeren ønskede at skifte mellem linjer af tekst på de originale versioner af disse hævdvundne maskiner, blev der brugt et håndtag til at skubbe papiret op og placere det til at skrive på den næste række - som en vogn, der blev trukket tilbage til sit udgangspunkt.

Denne proces blev kaldt "carriage return", som efterhånden blev til /r, da skrivemaskinerne med tiden udviklede sig til computere.

Bottomline

 • /r (carriage return) og /n (line feed) ligner hinanden, men de tjener meget forskellige formål.
 • /r, også kendt som "return", flytter markøren eller indsættelsespunktet på en tekstlinje til begyndelsen af linjen. /n, eller "newline", flytter markøren eller indsættelsespunktet en linje nedad, så brugeren kan begynde at skrive i begyndelsen af den næste linje.
 • /r kan betragtes som en usynlig kontrol, der bruges internt af programmer som tekstbehandlingsprogrammer og webbrowsere til at formattere tekst; /n er et synligt tegn, der kan indtastes i ethvert dokument.
 • Selv om både /r og /n er specialtegn i computerverdenen, kan /n alene oprette en ny linje på de fleste platforme; /r er primært forbundet med ældre computere som DOS- og MacOS-operativsystemer.

Yderligere læsning

  Mary Davis

  Mary Davis er en forfatter, indholdsskaber og ivrig forsker med speciale i sammenligningsanalyse om forskellige emner. Med en grad i journalistik og over fem års erfaring på området, har Mary en passion for at levere upartisk og ligetil information til sine læsere. Hendes kærlighed til at skrive begyndte, da hun var ung og har været en drivkraft bag hendes succesfulde karriere som forfatter. Marys evne til at researche og præsentere resultater i et letforståeligt og engagerende format har gjort hende elsket af læsere over hele verden. Når hun ikke skriver, nyder Mary at rejse, læse og tilbringe tid med familie og venner.