Asjkenazische, Sefardische en Hasidische Joden: wat is het verschil? (Uitgelegd) - Alle Verschillen

 Asjkenazische, Sefardische en Hasidische Joden: wat is het verschil? (Uitgelegd) - Alle Verschillen

Mary Davis

Joden vonden een nieuw leven in Europa nadat hun gemeenschappen in het Heilige Land en Babylon waren ingestort. Zij werden verdeeld in verschillende etnische groepen op basis van de plaats waar zij zich vestigden.

In de afgelopen 1000 jaar zijn er twee belangrijke categorieën Joodse mensen geweest: Asjkenaz en Sefarad. De Hasidische Joden zijn een andere subklasse van Asjkenaz.

Het belangrijkste verschil tussen Ashkenazi en Sefardische Joden is dat Asjkenazim tegenwoordig Jiddisch sprekende Joden zijn en afstammelingen van Jiddisch sprekende Joden. Zij wonen voornamelijk in Duitsland en Noord-Frankrijk.

De Sefardim zijn afstammelingen van het Iberië en de Arabische wereld. Sefardim stammen af van het Hebreeuwse woord "Sepharad," wat Spanje betekent. Dus de Sefardische Joden waren voornamelijk degenen die zich vestigden in Spanje, Portugal, Noord-Afrika, en de Midden-Oosten.

De chassidische joden daarentegen zijn een subcultuur van Asjkenaziërs die een insulaire vorm van jodendom aanhangen die zich in het midden van de 18e eeuw in Oost-Europa ontwikkelde.

Als u meer wilt weten over deze etnische groepen van het Jodendom, blijf dan lezen.

Chanoeka wordt met grote kracht gevierd in de hele Joodse gemeenschap.

Alles wat je moet weten over Asjkenazische Joden

Asjkenazische Joden, ook bekend als Asjkenazim, zijn Joden uit de Joodse diaspora die zich aan het eind van het eerste millennium na Christus in het Romeinse Rijk vestigden.

Zij ontwikkelden het Jiddisch als hun traditionele diasporataal tijdens de Middeleeuwen, nadat zij vanuit Duitsland en Frankrijk naar Noord- en Oost-Europa waren getrokken. Na wijdverbreide vervolging tijdens de late Middeleeuwen migreerde de Hoogduitse bevolking langzaam oostwaarts naar wat nu Wit-Rusland, Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Polen, Rusland, Slowakije en Oekraïne is.

Pas in het Israël van de 20e eeuw werd Hebreeuws een gemeenschappelijke taal voor Asjkenazim in Europa. De Asjkenazim hebben in de vele eeuwen dat zij in Europa woonden een belangrijke bijdrage geleverd aan de westerse filosofie, wetenschap, literatuur, kunst en muziek.

Chanoeka viert ook een groot feest.

Alles wat je moet weten over Sefardische Joden

Joodse diasporagezetenen van het Iberisch schiereiland zijn Sefardische Joden, ook bekend als Sefardische Joden of Sefaradiem.

Mizrahi Joden uit Noord-Afrika en West-Azië worden ook Sefaradiem genoemd, een term die is afgeleid van het Hebreeuwse Sefarad (letterlijk "Spanje"). Hoewel de duizenden jaren oude gevestigde laatstgenoemde groepen niet afstammen van de gejodengemeenschappen in Iberië, hebben de meeste Sefardische liturgie, wetgeving en gebruiken overgenomen.

Door de eeuwen heen vonden veel Iberische ballingen hun toevlucht in reeds bestaande Joodse gemeenschappen, wat leidde tot hun integratie. Spaans en Portugees zijn van oudsher de volkstalen van de Sefardim en hun nakomelingen, hoewel zij ook andere talen hebben overgenomen.

Joods-Spaans, ook bekend als Ladino of Judezmo, is echter de meest voorkomende traditionele taal onder Sefardim.

Alles wat je moet weten over chassidische joden

Het chassidisch jodendom is de denominatie van de Asjkenazis. In de 18e eeuw ontstond het chassidisch jodendom als een spirituele opwekkingsbeweging in West-Oekraïne, verspreidde zich snel naar de rest van Oost-Europa en werd een mainstream religie. .

Zie ook: Zijn Baileys en Kahlua hetzelfde? (Laten we eens kijken) - Alle verschillen

Het werd opgericht door Israel Ben Eliezer, de "Baal Shem Tov," en ontwikkeld en verspreid door zijn discipelen. Religieus conservatisme en sociaal isolement kenmerken deze subgroep binnen het Haredi-jodendom in het huidige Hasidisme. De beweging houdt zich nauw aan de orthodoxe joodse praktijk, evenals aan Oost-Europese joodse tradities.

Wat is het verschil tussen Asjkenazische, Sefardische en Hasidische Joden?

Asjkenazisch, Sefardisch en Hasidisch zijn de denominaties van de Joden die wereldwijd verschillende gebieden bewonen. Naast hun classificatie op basis van locatie bestaan er enkele verschillen in de Asjkenazische, Sefardische en Hasidische observantie.

De fundamentele overtuigingen van allen blijven echter dezelfde.

 • De voedselvoorkeur van zowel Asjkenaziërs als Sefardiërs is verschillend. Sommige gebruikelijke Joodse voedingsmiddelen, zoals gefilte vis, kishke (gevulde derma), aardappelkugel (pudding), knishes en gehakte lever, zijn afkomstig uit de Asjkenazische Joodse gemeenschap.
 • Hun overtuigingen met betrekking tot de Pesach-vakantie zijn ook behoorlijk verschillend. Rijst, maïs, pinda's en bonen zijn toegestaan in Sefardische Joodse huizen tijdens deze feestdag, maar niet in Asjkenazische huizen.
 • Er zijn een paar Hebreeuwse klinkers en één Hebreeuwse medeklinker die door Sefardische Joden anders worden uitgesproken. Toch nemen de meeste Asjkenaziem de Sefardische uitspraak over, omdat die tegenwoordig in Israël wordt gebruikt. Asjkenaziem noemen de sabbatdag bijvoorbeeld SHAH-biss, terwijl Sefardische Joden sha-BAT gebruiken.
 • In de wereld van vandaag spreken de meeste Joden Engels of Modern Hebreeuws, maar vóór de Holocaust spraken de meeste Asjkenaziem (de meerderheid) Jiddisch, terwijl Sefardiem vooral Arabisch, Ladino of Portugees spraken.
 • In de Asjkenazim cultuur worden Torarollen bewaard in fluwelen kaften, die voor het lezen worden afgenomen. Terwijl het gebruikelijk is dat Sefardim hun rollen bewaren in harde cilinders die voor het lezen toegankelijk zijn (maar niet worden verwijderd).
 • De gebedsrituelen voor beide groepen zijn ook verschillend. Op Jom Kippoer-avond is het reciteren van Kol Nidrei met de voorzanger een hoogtepunt voor elke Asjkenaziër. Sefardische doen zoiets echter niet.
 • Van de vroege ochtend van de eerste van Elul tot Jom Kippoer reciteren Sefardiem boetgebeden die Selichot worden genoemd. De Asjkenaziem daarentegen beginnen deze net voor Rosj Hasjana te zeggen, een paar dagen eerder dan de meeste Joden.

De chassidische joden zijn weliswaar een subgroep van de Asjkenzen, maar hun geloof is veel orthodoxer en conservatiever dan dat van andere joodse groepen.

De Hasidim zijn Asjkenazische Joden die afkomstig zijn uit Polen, Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland. De Hasidische leer is mystiek omdat Kabbalistische leringen zoals die van Rabbi Shimon bar Yochai en Rabbi Isaac Luria in de Hasidische leer zijn verwerkt.

Ze verwerken liederen in hun lessen en zijn goed op de hoogte van de nieuwste technologie. Ze krijgen hun krachten van Rebes die ze beschouwen als in sterke relatie met God.

Hier is een korte videoclip die een overzicht geeft van de verschillende Joodse gemeenschappen wereldwijd:

Soorten Joden.

Wat zijn de drie sekten van het Jodendom?

Volgens historici zijn er drie sekten binnen het jodendom, namelijk de Essenen, de Sadduceeën en de Farizeeën.

Joden Namen van sekten
1. Farizeeën
2. Sadduceeën
3. Essenen

Naam van de drie sekten van de Joden.

Wie is de stichter van het Jodendom?

Een man genaamd Abraham staat bekend als de vader van het Jodendom.

Volgens de tekst was Abraham, de stichter van het jodendom, de eerste die een openbaring van God ontving. Volgens het jodendom sloot God een verbond met Abraham, en zullen Abrahams nakomelingen door hun nakomelingen een grote natie stichten.

Wat is de heiligste dag in het Jodendom?

Jom Kippoer wordt beschouwd als de heiligste dag in het Jodendom.

Tijdens Jom Kippoer vasten, bidden en bekeren Joden jaarlijks om de Verzoendag te herdenken.

Wat is het Heilige Land voor Joden?

In het Joodse geloof wordt het land Israël beschouwd als het heilige land.

Waar komen de Joden vandaan?

De joodse etniciteit en religie zijn ontstaan in een gebied in de Levant dat het Land Israël werd genoemd in het tweede millennium voor Christus.

Jom Kippoer is de belangrijkste heilige dag voor Joden.

Is het juist om Happy Yom Kippur te zeggen?

Hoewel Jom Kippoer een van de heilige dagen is voor Joden, mag je toch niemand groeten op Jom Kippoer. Vlak na Rosj Hasjana wordt het beschouwd als een hoge feestdag.

Definitieve afhaalmaaltijden

 • Joden hebben verschillende sekten, groepen en subgroepen in hun gemeenschap. Ze hebben allemaal dezelfde basisgeloven. Toch zijn er weinig verschillen in hun gebruiken en leefwijzen.
 • Asjkenaziem zijn de Joden die wonen in de gebieden van Noord-Duitsland en Frankrijk. Sefardiem wonen in Spanje, Portugal, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Hasidische Joden wonen voornamelijk in Polen, Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland.
 • Sefardim en Asjkenazim verschillen in uitspraak van het Hebreeuws, synagoge-cantillatie en culturele tradities.
 • Asjkenaziërs spreken meestal Jiddisch, terwijl Sefardiërs Ladinisch en Arabisch spreken.
 • De Hasidische daarentegen zijn de orthodoxe en conservatieve Joodse groep die de subgroep is van de Asjkenaziem.

Verwante artikelen

Katholieke VS Evangelische missen (snelle vergelijking)

Wat is het verschil tussen Ierse katholieken en rooms-katholieken (uitgelegd)?

Wat is het verschil tussen ISFP en INFP (uitgelegd)?

Zie ook: Wat is het verschil tussen moeders & moeders? - All The Differences

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.