Kvantificere & kvalificere: Betyder de det samme? - Alle forskellene

 Kvantificere & kvalificere: Betyder de det samme? - Alle forskellene

Mary Davis

Ord spiller en vigtig rolle i vores liv, lige fra at beskrive følelser eller instrukser til at beskrive instruktioner. Ord bruges overalt, hvad enten det er at skrive, tale eller lytte.

De spiller en vigtig rolle i formidlingen af instruktioner eller budskaber til andre. Effektiv brug af ord kan endda motivere enkeltpersoner til at tage et positivt eller negativt initiativ.

Ord fungerer som byggesten i enhver sproglig litteratur. De danner meningsfulde sætninger og danner i sidste ende folk, digte, essays, store afsnit osv.

I dagens verden er det lige så vigtigt at kende ord og deres brug som at kende værdierne i livet. Personlighed, relationer og forretninger kan opbygges eller ødelægges alt efter brugen af ord.

Generelt er der ca. 171,146 ord i det engelske sprog, og mange af dem er ret svære at skelne fra hinanden på grund af deres ligheder.

Quantify og qualify er to ord med ret ens stavemåde og udtale. På trods af lighederne er der dog nogle få forskelle mellem dem.

Se også: Engelsk VS. spansk: Hvad er forskellen mellem "Búho" og "Lechuza" (forklaret) - Alle forskelle

Kort sagt betyder ordet kvantificere at beregne mængden eller mængden af noget. Hvor ordet kvalificere betyder at at være berettiget til en bestemt ydelse ved at opfylde en bestemt betingelse eller et bestemt behov.

Dette er blot en af forskellene, der er meget mere at vide, så læs til slutningen, da jeg vil dække alle områderne.

Kvantificere: Hvad betyder det?

Hvis ordet kvantificere skal bruges, skal det være noget målbart.

Ordet kvantificere er et transitivt verbum, der betyder at udtrykke, bestemme måle mængden af noget, der kan måles.

Du kvantificerer noget ved at sætte det i tal. Hvis du bliver spurgt, hvor mange fingre du har på din hånd, skal du svare fem. Hvis du er glad for matematik, er dette et udtryk for dig: Kvantificering er at tælle eller repræsentere noget i tal.

I logikken indebærer kvantificering, at man tildeler et universelt eller specifikt beløb til et ord eller et udsagn. Husk på, at målinger er "vurderingsstandarder, hvormed effektiviteten, præstationen, fremskridtet eller kvaliteten af en strategi, en proces eller et produkt kan måles".

Betydning

Det kan også være en talangivelse for at udtrykke ens egenskaber eller mængde i form af tal. Det betyder, at man bruger en objektiv enhed til at måle eller bestemme "hvor meget af noget der er sammenlignet med denne værdi".

Hvis du vil vide mere om betydningen, kan du se denne video:

Se denne video for at få en bedre forståelse af ordet "kvantificere".

Udtale

Som vi alle ved, er der to hovedmetoder til at udtale et ord med accent: den ene er den britiske eller britiske accent, mens den anden er den amerikanske eller amerikanske accent.

I den britiske accent udtales ordet quantify som " kwon-tuh-fai ", mens det i den amerikanske eller amerikanske accent udtales som " kwaan-tuh-fai .

Hvordan skal vi bruge ordet "kvantificere" i sætninger?

Når du kender betydningen, er det først og fremmest vigtigt for dig at kende den korrekte brug af ordet i sætninger.

Der er mange måder at bruge ordet kvantificere på i dine sætninger, eksempler på brugen er anført nedenfor.

 • "Det er ikke let at kvantificere regeringens lydhøre rolle."
 • "Det er umuligt at kvantificere den faktiske værdi af den sorte økonomi ."
 • "I begyndelsen var det svært for mig at kvantificere hvor lang tid det vil tage at afslutte projektet"
 • "Med denne tankegang er ethvert forsøg på at kvantificere eller kontrollere betydningerne er vildledende."
 • "Ved enhver fest eller fest bør en sælger altid være forpligtet til at kvantificere den potentielle skattebyrde."
 • "Brugen af ord i vores dagligdag er næsten umulig at kvantificere ."
 • "Som undersøgelsen af skoven kan det tage flere årtier at kvantificere virkningen på fiskebestanden."
 • "Han spurgte mig: "Det er umuligt at sige, hvor stor indflydelse de vil få kvantificere ".
 • "Overraskende nok stemte de for, sagde de, selv om han ikke kunne kvantificere efterspørgslen.
 • "Alligevel indrømmede Sir Edward, at de bredere konsekvenser af det svage boligmarked for branchen var svære at vurdere. kvantificere ."

Kvalificere: Hvad betyder det?

Ordet kvalificere er også et transitivt verbum, der betyder at være berettiget til en bestemt ydelse ved at opfylde en bestemt betingelse eller et bestemt behov.

Det kan også bruges til at give en person de nødvendige færdigheder og oplysninger til at udføre en opgave (til noget).

Betydning

Generelt betyder ordet "kvalificere" også at opfylde en række krav, f.eks. "Han kvalificerede sig til at blive officer i hæren på grund af resultaterne af hans egnethedstest."

Ordet kvalificere bruges også til at beskrive noget i detaljer F.eks. " Han var kvalificeret til pladsen på grund af sine bemærkelsesværdige evner, sin passion og sit hårde arbejde."

Ordet kvalificere er et transitivt verbum, der betyder at være berettiget til en bestemt ydelse ved at opfylde en bestemt betingelse eller et bestemt behov.

Udtale

Der er to måder at udtale ordet "qualify" på: Den ene er den britiske accent, mens den anden er den amerikanske accent.

Med britisk accent udtales ordet "qualify" som kwo-luh-fai . med amerikansk accent udtales ordet qualify som kwaa - luh-fai .

Qualify: Hvad er dens anvendelse i sætninger?

Når du kender betydningen, er det vigtigst for dig at lære den korrekte anvendelse i sætninger, da ord, der anvendes forkert, gør Bogstaveligt talt ikke giver mening for lytteren.

Se også: Kend forskellen: Samsung A vs. Samsung J vs. Samsung S-mobiltelefoner (Tech Nerds) - Alle forskelle

Du skal vide, hvordan du skal bruge ordet kvalificere i sætningerne. Så her er eksempler på, hvordan du kan kvalificere dine sætninger.

 • " Disse prøver bekræfter, at de er klar til fuld varighed, affyring og stabling, og de vil kvalificere designet."
 • "Jeg ville kvalificere det ved at sætte det ind i citatet."
 • "Han nåede ikke det krævede punkt og har derfor ikke kvalificere til løbet."
 • "Denne studerende på den første bænk var kvalificeret til finansiel støtte til studerende."
 • "I krigstiden blev det besluttet, at alle mænd i de væbnede styrker skulle kvalificere for franchisen."
 • "Efter pausen vil vi beslutte vores hold, når og når vi kvalificere til konkurrencen."
 • "Efter at have foretaget en stor lægeundersøgelse er han fast besluttet på at kvalificere som kirurg."
 • "Du skal tage en 10-måneders forskellige kurser for at kvalificere som registreret massageterapeut."
 • "Korea har som noget helt nyt i Asien kvalificeret til VM i fodbold seks gange."
 • "Han svarede og sagde: "Desuden har vi ikke kvalificere til statslig eller offentlig støtte".

Kvalificere vs. kvantificere: Hvad er forskellen?

Selv om quantify og qualify er transitive verber og ligner hinanden i stavning og udtale, er de ikke ens på grund af forskelle i deres betydning og brug.

Kvantificer Kvalificere
Betyder at udtrykke, bestemme måle mængden af noget, der kan måles. Det betyder, at man har ret til en bestemt ydelse, hvis man opfylder en bestemt betingelse eller et bestemt behov.
En fysisk størrelse, der kan måles. Kan ikke måles.
Kan være en talangivelse Er en slags sandt eller falsk udsagn. Kan enten kvalificeres eller diskvalificeres.

Vigtige sondringer mellem ordene kvalificere og kvantificere

Kvantificering vs. kvalificering: Er de det samme?

Selv om kvantificering og kvalificering lyder ens, er de ikke det samme, især hvad angår betydningen.

Ordet kvalifikation angiver de vilkår og betingelser, der kvalificerer noget, det kan være en begrænsning eller en hvilken som helst form for ændring. Ordet kvantificering er derimod en handling, hvor man kvantificerer.

Kvalifikation kan også beskrives som processen med at kvalificere sig til en præstation eller en stilling. Den kan også beskrives som udtryk for økonomisk aktivitet i monetære enheder.

Kvantitativ vs. kvalitativ: Hvad er forskellen?

Ligesom ordene kvalificere og kvantificere er kvantitativ og kvalitativ også to ord med samme stavemåde og udtale, men de er ikke ens, begge er forskellige, primært med hensyn til deres betydninger.

Ordet kvantitativ betyder, at man måler eller måler efter mængden af noget snarere end efter kvaliteten. Hvorimod ordet kvantitativ betyder, at man måler eller måler efter kvaliteten af noget snarere end efter kvantiteten.

Konklusion

Hvis du kender forskellen mellem to ord, der ligner hinanden, men som har forskellig betydning og kontekst, når de bruges i sætninger, kan det virkelig hjælpe dine læsere, dit publikum eller dem, du taler med, med at tyde, hvad du mener.

Quantify og qualify lyder måske ens - men deres betydning og brug kan være forskellig, afhængigt af hvordan du ønsker, at din kontekst skal forstås.

Når det drejer sig om objekter, der betyder at repræsentere, bestemme og måle mængden af noget målbart, er ordet kvantificere kan anvendes afhængigt af sætningens opbygning og kontekst. På den anden side kan ordet kvalificere angiver, at du har ret til en bestemt ydelse, hvis du opfylder en bestemt betingelse eller nødvendighed.

Hvis du kender betydningen og forskellen på de enkelte udtryk, som du vil bruge, vil du ikke længere være forvirret over, hvad du skal indarbejde i dine sætninger, så alle kan forstå præcis, hvad du prøver at fortælle.

  Mary Davis

  Mary Davis er en forfatter, indholdsskaber og ivrig forsker med speciale i sammenligningsanalyse om forskellige emner. Med en grad i journalistik og over fem års erfaring på området, har Mary en passion for at levere upartisk og ligetil information til sine læsere. Hendes kærlighed til at skrive begyndte, da hun var ung og har været en drivkraft bag hendes succesfulde karriere som forfatter. Marys evne til at researche og præsentere resultater i et letforståeligt og engagerende format har gjort hende elsket af læsere over hele verden. Når hun ikke skriver, nyder Mary at rejse, læse og tilbringe tid med familie og venner.