10 διαφορές μεταξύ μητρικής και πατρικής (μια βαθύτερη ματιά) - Όλες οι διαφορές

 10 διαφορές μεταξύ μητρικής και πατρικής (μια βαθύτερη ματιά) - Όλες οι διαφορές

Mary Davis

Παρόλο που οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται συχνά, δεν έχουν νόημα από μόνοι τους. Γενικά, χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις για να προσδιορίσουμε μια σχέση, όπως ο παππούς από τη μητέρα ή η γιαγιά από τον πατέρα.

Για την ακρίβεια, μπορούμε να πούμε ότι η λέξη "Paternal" σημαίνει ότι σχετίζεται με την πατρότητα, ενώ η λέξη "Maternal" αναφέρεται στη μητέρα.

Αυτό το ιστολόγιο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε και τους δύο όρους και τη σημασία τους, καθώς και τις διαφορές μεταξύ τους.

Τι σημαίνει η λέξη Μητέρα;

Ο όρος μητρική αναφέρεται σε συναισθήματα ή ενέργειες που χαρακτηρίζουν μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της. Η πραγματική λέξη μητρική προέρχεται από τη λατινική λέξη "Maternus", που σημαίνει "της μητέρας".

Πολλά χαρακτηριστικά χαρακτηρίζονται ως μητρικά, τα οποία περιλαμβάνουν φυσικά χαρακτηριστικά που κληρονομούνται βιολογικά από τη μητέρα, όπως το χρώμα των μαλλιών ή των ματιών σας.

Η φιλοδοξία να αποκτήσει ένα μωρό αναφέρεται ως το "μητρικό ένστικτο" μιας γυναίκας, και η φροντίδα των άλλων με τρόπο που φροντίζει τους άλλους θεωρείται μητρική, ακόμη και αν δεν είστε μητέρα. Είναι το συναίσθημα κατά κάποιον τρόπο, που νιώθει μια μητέρα για το παιδί της, ιδιαίτερα με ευγενικό και αγαπητικό τρόπο.

Επιπλέον, οι μητρικοί συγγενείς σας είναι οι συγγενείς από την πλευρά της μητέρας σας. Για παράδειγμα, η μητρική σας γιαγιά είναι η μητέρα της μητέρας σας.

Δείτε επίσης: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του JupyterLab και του Jupyter Notebook; Υπάρχει περίπτωση χρήσης για το ένα πάνω από το άλλο; (Εξηγείται) - Όλες οι διαφορές

Μια γυναίκα που κρατάει το μωρό της

Τι σημαίνει η λέξη πατρική;

Ο όρος πατρικός αναφέρεται σε συναισθήματα ή ενέργειες που χαρακτηρίζουν έναν στοργικό πατέρα προς το παιδί του. Ο όρος πατρικός συνδέεται άμεσα με οτιδήποτε σχετίζεται με την πατρότητα.

Παρέλαβαν την πραγματική λέξη paternal από τη λατινική λέξη "Paternus", που σημαίνει "του πατέρα". Ο όρος paternal αναφέρεται στη σχέση με τον βιολογικό πατέρα κάποιου.

Η απλή σημασία βοηθά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου γενεαλογικού δέντρου και χρησιμοποιείται συνήθως για τον εντοπισμό εξαδέλφων και συγγενών. Εάν ένα παιδί κληρονομήσει μεγάλα χρηματικά ποσά από τον πατέρα του, τότε το παιδί έχει αποκτήσει πατρικό πλούτο ή περιουσιακά στοιχεία.

Ο όρος "πατρικός" δεν χρησιμοποιείται πάντα για να προσδιορίσει την ιεραρχική σχέση, αλλά τον χρησιμοποιούμε συνήθως ως επίθετο για να δηλώσουμε την πατρική αγάπη και το ενδιαφέρον των γονέων προς τα παιδιά τους, όπως στο "είναι τόσο πατρικός προς τους γιους του που λιώνει η καρδιά μου".

Το πατρικό χρωμόσωμα είναι ετερογαμικό, που αποτελεί μια άλλη διάκριση. Αυτό σημαίνει ότι το πατρικό χρωμόσωμα μπορεί να παράγει τόσο τα χρωμοσώματα Χ όσο και τα χρωμοσώματα Υ.

Η πατρική αγάπη είναι απαραίτητη για τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού

Διαφορές μεταξύ μητρικής και πατρικής

Μητρική Πατρική
Ετυμολογία
Ο όρος Maternal προέρχεται από τη λατινική λέξη "Maternus", που σημαίνει "της μητέρας".

Κατηγοριοποιούμε πολλά χαρακτηριστικά ως μητρικά, τα οποία περιλαμβάνουν σωματικά χαρακτηριστικά που κληρονομούνται από τη μητέρα.

Ο όρος Paternal προέρχεται από τη λατινική λέξη "Paternus", η οποία σημαίνει "ανήκει σε έναν πατέρα".
Σχέση με το παιδί
Η μητρική αναφέρεται στη σχέση της μητέρας με το παιδί της. Ακόμη και πριν από τη γέννηση, οι μητέρες και τα παιδιά τους συνδέονται.

Εννέα μήνες που επενδύονται μαζί για να σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας σχέσης που μερικές φορές είναι δύσκολη, αλλά πάντα ανταμείβεται. Τόσο συναισθηματικοί όσο και φυσικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης του δεσμού μητέρας-παιδιού.

Η πατρική αναφέρεται στη σχέση του πατέρα με το παιδί του. Η σχέση πατέρα και παιδιού βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών.

Οι άνδρες που είχαν πιο στοργικές σχέσεις πατέρα-παιδιού επικοινωνούσαν με μεγαλύτερη αγάπη με τα παιδιά τους σε σχέση με τους άνδρες που δεν είχαν σχέση φροντίδας και αγάπης πατέρα-παιδιού.

Διαφορά στο χρωμόσωμα
Το μόριο DNA είναι μια δομή που μοιάζει με νήμα και ονομάζεται χρωμόσωμα στον πυρήνα κάθε κυττάρου. Τα θηλυκά κληρονομούν το χρωμόσωμα Χ του πατέρα. Τα θηλυκά έχουν δύο χρωμοσώματα Χ. Τα μητρικά χρωμοσώματα είναι ομογαμικά. Τα αρσενικά κληρονομούν το χρωμόσωμα Υ του πατέρα. Τα αρσενικά έχουν ένα χρωμόσωμα Χ και ένα χρωμόσωμα Υ. Τα πατρικά χρωμοσώματα είναι ετερογαμικά.
Ποιο είναι το φύλο τους;
Η μητρική αναφέρεται στο γυναικείο φύλο προς το παιδί. Η πατρική αναφέρεται στο ανδρικό φύλο απέναντι στο παιδί.
Χρήση των όρων "μητρική" και "πατρική".
Χρησιμοποιούμε τη λέξη μητρική τόσο ως επίθετο όσο και ως ουσιαστικό για να περιγράψουμε το ηλικιακό εύρος μιας γυναίκας για να γίνει μητέρα. Μια άλλη σημασία της μητρικής είναι να έχει μια γυναίκα μητρικά χαρακτηριστικά. Η λέξη πατρική χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αγάπη ενός πατέρα. Η λέξη πατρική χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει μια προστατευτική στάση απέναντι στα παιδιά και συναντάται σε όλους τους πολιτισμούς.
Πώς ονομάζονται οι συγγενείς τους;
Οι μητρικοί συγγενείς είναι οι συγγενείς από την πλευρά της μητέρας- η οικογένεια της μητέρας σας. Οι πατρικοί συγγενείς είναι οι συγγενείς από την πλευρά του πατέρα- η οικογένεια του πατέρα σας.
Ποια είναι η διαφορά στα συναισθήματά τους;
Λέγεται ότι μια γυναίκα έχει μητρικά συναισθήματα αν είναι ικανή για πάθος και ευαίσθητα συναισθήματα για τα παιδιά. Εκφράζει την τάση να γίνει μητέρα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αναφέρεται στην ηθική ή συναισθηματική πυξίδα των μητέρων για την ανατροφή των παιδιών τους. Ο μπαμπάς ενός μωρού μπορεί να δημιουργήσει δεσμό με τη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, νιώθοντας συναισθηματικά συνδεδεμένος με την ανάπτυξη του παιδιού. Η πατρότητα μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ ενός άνδρα και ενός μικρότερου παιδιού, συνηθέστερα μέσω υιοθεσίας, ακόμη και αν οι δύο δεν έχουν βιολογική συγγένεια.
Η διαφορά στη σημασία τους
Η λέξη Maternal σημαίνει απλώς "σχετίζεται με τη μητέρα". Η λέξη Paternal σημαίνει απλώς "σχετίζεται με τον πατέρα".
Η διαφορά στις δύο ορολογίες
Η χρήση της μητρικής ορολογίας εντοπίζει τη γυναικεία ιεραρχία. Ο όρος "πατρική" αναφέρεται στην ανδρική γραμμή αίματος.
Συνώνυμα που χρησιμοποιούνται συνήθως
Συνώνυμα για τη λέξη Μητρική είναι: μητριαρχική, γυναίκα, περιποιητική, μητρική, φροντίδα, μητροπρεπής, κ.λπ. Συνώνυμα για τη λέξη πατρικός είναι πατρογονικός, πατρογονικός, ενδιαφερόμενος, προστατευτικός, πατρογονικός, κ.λπ.

Διαφορές σε λεπτομέρειες

Ένα βίντεο που συγκρίνει αυτούς τους δύο όρους

Η σημασία της μητρικής αγάπης για το παιδί

Η σημασία της αγάπης της μητέρας για τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών της δεν μπορεί να υπερτιμηθεί. Η μητέρα είναι ο κύριος φροντιστής και ο τρόπος που λατρεύει τα παιδιά της έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή τους.

Δείτε επίσης: Βόρεια Ντακότα vs. Νότια Ντακότα (Σύγκριση) - Όλες οι διαφορές

Τα παιδιά γνωρίζουν ότι κάποιος τα αγαπάει από τη στιγμή που γεννιούνται, και αυτό ξεκινάει από τη μητέρα τους. Τα παιδιά χρειάζονται τη διαβεβαίωση ότι τουλάχιστον ένα άτομο θα τους δώσει σημασία και θα είναι απλά εκεί γι' αυτά. Αυτό ανακουφίζει το άγχος τους, αφού συνειδητοποιούν ότι μπορούν να εμπιστευτούν αυτό το άτομο. Ανακουφίζονται, νιώθουν άνετα, νιώθουν σημαντικά και λατρεμένα.

Η αρχική σχέση ενός μωρού είναι με τη μητέρα του. Από την αρχή, η μητέρα πρέπει να είναι σωματικά και συναισθηματικά παρούσα με το παιδί της. Όταν η μητρική αγάπη απουσιάζει, μπορεί να προκύψει θλίψη, άγχος, εκφοβισμός, κακές ακαδημαϊκές επιδόσεις, επιθετικότητα, εθισμός στα ναρκωτικά και το αλκοόλ και ασθένειες. Τα αγόρια θα αντιμετωπίσουν ένα ατελείωτο κυνήγι της αγάπης, για τις μητέρες που δεν είχαν ποτέ συναισθηματικά. Τα έφηβα κορίτσιαθα μπορούσαν να μείνουν έγκυες με την ελπίδα να αποκτήσουν ένα παιδί που θα μπορούν να λατρέψουν και που θα τους δείχνει σεβασμό.

Η σημασία της πατρικής αγάπης για το παιδί

Μετά τη γέννηση του παιδιού, οι πατέρες έχουν ζωτικό ρόλο στο δέσιμο. Η καταπράυνση, η παρηγοριά, το τάισμα (εκτός από το θηλασμό), η αλλαγή πάνας, το ντύσιμο, το μπάνιο, το παιχνίδι και η αγκαλιά είναι μερικοί μόνο τρόποι με τους οποίους οι πατέρες ενισχύουν τη σχέση πατέρα-παιδιού με τα παιδιά τους.

Η ενασχόληση με τη νυχτερινή ρουτίνα του μωρού, καθώς και η μεταφορά του μικρού σε ένα μεταφορέα ή σακίδιο ή η μεταφορά των παιδιών σε ένα μεταφορικό μέσο για μωρά, μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του δεσμού. Αυτές είναι διάφορες δραστηριότητες στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι πατέρες για να ενισχύσουν το δεσμό τους με τα παιδιά τους.

Οι πατέρες παίζουν επίσης μοναδικούς ρόλους δεσμού που διαμορφώνονται από τους αντίστοιχους πολιτισμούς και τα έθνη τους. Οι πατέρες, όπως και οι μητέρες, παίζουν σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική ανάπτυξη ενός παιδιού. Τα παιδιά περιμένουν από τους μπαμπάδες τους να θέσουν και να επιβάλουν τους κανόνες. Θέλουν επίσης οι μπαμπάδες τους να παρέχουν μια αίσθηση σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας.

Οι πατέρες διαμορφώνουν όχι μόνο το ποιοι είμαστε εσωτερικά, αλλά και το πώς αλληλεπιδρούμε με τους άλλους καθώς μεγαλώνουμε. Αυτό που αναζητά ένας πατέρας στους άλλους ανθρώπους επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στο παιδί του.

Οι σύντροφοι, οι συνεργάτες και οι σύζυγοι θα επιλέγονταν ανάλογα με την αντίληψη του παιδιού για τη σχέση του πατέρα του. Τα πρότυπα που δημιουργεί ένας γονέας στις αλληλεπιδράσεις του με τα παιδιά του θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά του θα αλληλεπιδρούν με τους άλλους.

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι σημαντικοί για την ψυχολογική ανάπτυξη ενός παιδιού

Η σημασία των παππούδων και των γιαγιάδων στη ζωή ενός παιδιού

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες φροντίζουν συχνά τα παιδιά σε πολλά νοικοκυριά και μερικές φορές είναι και οι κύριοι φροντιστές του παιδιού. Η στοργή και η συναισθηματική εγγύτητα των παππούδων και των γιαγιάδων έχουν μεγάλη, ευεργετική επίδραση στην υγιή ανάπτυξη του εγγονιού τους, είτε ζουν σε τοπικό επίπεδο είτε διατηρούν επαφή από μακριά.

Είναι χαρά να είσαι γονιός ενός μωρού ή ενός μικρού παιδιού, αλλά δεν είναι πάντα απλό. Ειδικά για τους γονείς που το κάνουν για πρώτη φορά. Και επειδή τα παιδιά μαθαίνουν και μεγαλώνουν τόσο γρήγορα, τα πρότυπα ανατροφής που πετυχαίνουν τη μια μέρα μπορεί να μην λειτουργούν την επόμενη.

Όταν οι γονείς βρίσκονται σε αβεβαιότητα, συχνά στρέφονται στο διαδίκτυο για πληροφορίες. Ωστόσο, οι γονείς τους είναι οι πιο αξιόπιστες πηγές συμβουλών για τη διαπαιδαγώγηση.

Επίδραση του στρες στην ανάπτυξη του παιδιού

Όταν υπάρχει άγχος ή καυγάδες στο σπίτι, ειδικά τα μωρά μπορεί να υποστούν ψυχική και συναισθηματική βλάβη. Σκεφτείτε τον αντίκτυπο των δηλώσεών σας στη συμπεριφορά του παιδιού σας.

Προσπαθήστε να είστε η καλύτερη μητέρα και ο καλύτερος πατέρας. Όσο πιο συνειδητοποιημένος είναι ένας γονιός για τις συνέπειες των λόγων και των πράξεών του, τόσο πιο εξοπλισμένο θα είναι το αγόρι ή το κορίτσι για να αντιμετωπίσει τη ζωή.

Συμπέρασμα

Οι γονείς και τα αδέλφια της μητέρας αναφέρονται ως μητρικές συγγένειες. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι οι γονείς και τα αδέλφια του πατέρα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τόσο των πατρικών όσο και των μητρικών συγγενών και φίλων.

Δείχνουν ότι ένα παιδί έχει κληρονομήσει πατρικές ιδιότητες όταν μοιάζει με τον πατέρα του. Ενώ η μητρική μπορεί επίσης να σχετίζεται με τις σκέψεις μιας γυναίκας για τη μητρότητα μετά τον τοκετό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο λέξεις σε λογικές και συναισθηματικές μορφές γλώσσας, ανάλογα με την κατάσταση.

Τα παιδιά επιθυμούν να ευχαριστούν τους πατέρες τους και ένας υποστηρικτικός πατέρας ενθαρρύνει την πνευματική τους ανάπτυξη. Σύμφωνα με μελέτες, οι πατέρες που αγαπούν και υποστηρίζουν τα παιδιά τους έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πνευματική τους ανάπτυξη. Επίσης, σας δίνει ένα γενικό αίσθημα αυτοπεποίθησης.

Οι γονείς πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις απογοητεύσεις τους χωρίς να κατηγορούν τα παιδιά τους. Συνιστούμε να αναζητήσετε βοήθεια από ειδικούς, αν δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας.

Ένας υπεύθυνος γονέας εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι το παιδί του θα ενταχθεί σωστά στην κοινωνία.

Συνιστώμενα άρθρα

    Mary Davis

    Η Mary Davis είναι συγγραφέας, δημιουργός περιεχομένου και μανιώδης ερευνήτρια που ειδικεύεται στην ανάλυση σύγκρισης σε διάφορα θέματα. Με πτυχίο στη δημοσιογραφία και πάνω από πέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα, η Μαίρη έχει πάθος να παρέχει αμερόληπτες και άμεσες πληροφορίες στους αναγνώστες της. Η αγάπη της για το γράψιμο ξεκίνησε όταν ήταν μικρή και ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχημένη καριέρα της στο γράψιμο. Η ικανότητα της Mary να ερευνά και να παρουσιάζει τα ευρήματα σε μια κατανοητή και ελκυστική μορφή την έχει κάνει αγαπητή στους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Όταν δεν γράφει, η Μαίρη της αρέσει να ταξιδεύει, να διαβάζει και να περνά χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους.