Mean VS. Meen (Ken de betekenis!) - Alle verschillen

 Mean VS. Meen (Ken de betekenis!) - Alle verschillen

Mary Davis

Bij mondelinge of schriftelijke communicatie veroorzaken homofonen - woorden die hetzelfde klinken - vaak misverstanden. Voordat je twee woorden met dezelfde betekenis gebruikt, kun je ze het beste eerst leren kennen, omdat ze vaak een verschillende betekenis hebben.

Spelling is cruciaal bij het schrijven; als een woord verkeerd gespeld is, geef je je lezers meteen de verkeerde informatie en soms een verwarrende boodschap. Voordat je de termen "mean" en "meen" gebruikt, moet je de betekenis ervan begrijpen.

Zullen we de termen "meen" en "mean" onderzoeken?

Betekenis van Mean

Een bijvoeglijk naamwoord voor egoïsme en handelen zonder rekening te houden met anderen is "gemeen". Het gebruik van dit woord duidt ook op plannen om iemand kwaad te doen of op wreedheid.

Wat zijn de definities van "Mean" en "Meen"?

Wat zijn de definities van "Mean" en "Meen"?

Gemiddelde

De definitie van "betekenen" omvat het hebben van een doel of doel en het streven naar een bepaalde plaats of zaak. Dit woord is een werkwoord dat betekent iets proberen over te brengen of te suggereren en een betekenis of connotatie hebben. Het kan ook betekenen een effect veroorzaken, beginnen of teweegbrengen.

Het bijvoeglijk naamwoord "gemeen" beschrijft iets dat enigszins significant is. Het verwijst ook naar het aanspreken van een bepaald individu dat uitmuntendheid of originaliteit mist.

"Mean" is ontstaan uit het Oudengelse woord "men," dat openbaar, universeel, dagelijks of algemeen betekent, en het Midden-Engelse woord "mannen". De term "gamain," dat afkomstig is van het Proto-West-Germaanse woord "gamainiz," is de bron hiervan.

  • De term "gemeen" kan ook worden gebruikt als bijvoeglijk naamwoord om iemand aan te duiden die morele of intellectuele integriteit mist, die oneervol, dom en geesteloos is.
  • Het betekent ook weinig tot geen aandacht verdienen en weinig waarde hebben.
  • Dit woord betekent ook iets lastigs of ingewikkelds, maar ook krachtig, sterk en woest.

Definitie van het woord "gemiddelde" in wiskunde

"Gemiddelde" in wiskunde

In de statistiek en de wiskunde is het gemiddelde een gemiddelde; naast de standaard zijn er nog andere soorten gemiddelden.

Zie ook: "Love" en "Madly In Love" (Let's Differentiate These Feelings) - All The Differences

De term "middel" kan ook als zelfstandig naamwoord worden gebruikt om een strategie of actieplan aan te duiden dat wordt gebruikt om een taak, stap of reeks gerelateerde studies uit te voeren.

Het kan ook verwijzen naar een waarde die in het midden ligt. Door alle getallen op te tellen en te delen door het totale aantal termen, verwijst dit woord naar het rekenkundig gemiddelde of het gemiddelde van een groep getallen.

Wat is de definitie van "Meen"?

De term "meen" is een zelfstandig naamwoord dat aangeeft dat het fantastisch is. Bovendien impliceert het uitmuntendheid. Het Midden-Engelse woord "menen", dat herinneren, troosten, bedoelen of klagen betekent, is de stam van het woord "meen".

Dit woord is afgeleid van het Oudengelse werkwoord 'mǣnan, dat aangeven, impliceren of wenen betekent. Het Proto-West-Germaanse woord "'mainijan," afgeleid van het Proto-Germaanse woord "'mainijaną," diende als basis voor dit woord.

Meen is een andere spelling van het woord "gemeen", maar het heeft ook andere connotaties. Deze slang term beschrijft iemand waarvan je wilt dat die dood gaat of helemaal verdwijnt. De "e" wordt vaak geaccentueerd wanneer hij sarcastisch wordt gebruikt, en de "n" wordt soms veranderd in een "d". Het betekent ook uitstekend.

Hier is een video die de betekenis van het woord "gemeen" beschrijft:

Betekenis van "Mean" - Engelse uitdrukkingen

Hoe gebruik je "Mean" en "Meen" correct in een zin?

Wanneer iets of een locatie van lage kwaliteit of status is, wordt het woord "gemeen" gebruikt in de zin; het kan ook iets inferieurs, armoedig of armoedig beschrijven. Het staat ook voor iemand die egocentrisch, gierig en materialistisch is.

Bij de beschrijving van iets dat weinig aandacht verdient of veel problemen veroorzaakt, wordt dit woord gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. Wanneer het gaat om iets dat onmiddellijk of tussenbeide komt, gebruiken we het woord "gemeen". Het wordt ook gebruikt in zinnen wanneer het gaat om de bedoeling om iets aan te geven of uit te drukken.

Wanneer iets of iemand wordt beschreven als uitzonderlijk uitstekend of goed, wordt het woord "meen" gebruikt in de zin. Het is ook een slangterm voor een persoon; het over iemand gebruiken betekent dat je hem voorgoed dood of verbannen wilt hebben.

Het adjectief "geweldig" of "cool" wordt gebruikt om iets of iemand ongelooflijk of verbazingwekkend te beschrijven. Het wordt ook gebruikt om het geheime wapen van een ploeg en de oorsprong van grappen te beschrijven.

Het bijvoeglijk naamwoord "gemeen" beschrijft iets dat enigszins significant is.

Voorbeelden van zinnen met de woorden "Mean" en "Meen".

Hoewel "mean" en "meen" soms door elkaar worden gebruikt in zinnen, hebben ze verschillende betekenissen en moeten ze niet steeds door elkaar worden gebruikt.

Wij zullen voorbeelden geven om u te helpen begrijpen hoe deze woorden in zinnen worden gebruikt.

De term "gemiddelde" wordt gebruikt in de onderstaande zinnen. Het woord "meen" wordt gebruikt in de onderstaande zinnen.
Toen Katie vroeg wat ik bedoelde toen ik haar adviseerde zeer selectief te zijn in haar sociale omgeving, legde ik uit hoe ik had gezien dat sommige van haar vrienden zich bezighielden met winkeldiefstal en zakkenrollerij. Ik heb Justin altijd verdedigd als mensen slecht over hem spraken omdat ik hem als meen zag nadat hij goed voor me gezorgd had en me van de straat had geplukt.
Toen Justin me vroeg uit te leggen waarom ik Kat leuk vond, antwoordde ik dat het niet mijn bedoeling was, maar dat naarmate we elkaar leerden kennen, ik begon te zien hoe sympathiek ze was, en de gevoelens begonnen te groeien. Op de vraag waarom hij Ezra altijd hoog had ingeschat, antwoordde Conor dat hij meen was.
Nadat hij Zayn had gebeld om uit te zoeken waarom hij al zo lang zo gemeen deed tegen zijn zussen, ontdekten zijn ouders dat hij zich door hen verwaarloosd voelde. Elke Madrid-supporter was woedend tijdens de wedstrijd omdat de andere ploeg had gewonnen, maar toen scoorde een van de spelers, en iedereen in het stadion was het erover eens dat die goal meen was.
Benny, ik wil je niet lastig vallen, maar als je me kunt vertellen waarom ze is afgesneden van haar familie en de problemen die ze beschrijft, kan ik proberen haar te helpen. Na de gebeurtenis zei Olivia tegen Philip dat hij in zijn toespraak als gemeen overkwam; maar Philip vatte dit op als een belediging en werd boos op haar.
In wiskunde: Ik adviseerde James het gemiddelde van de getallen te vinden alvorens verder te gaan met de oplossing, nadat hij urenlang had uitgezocht hoe hij het wiskundeprobleem moest oplossen. Taylor maakt het uit met Alec nadat ze ontdekt heeft dat hij haar bedrogen heeft, belt hem op en begint dan uit te gaan met iemand voor wie ze gevoelens heeft.
Voorbeelden van zinnen met de woorden "Mean" en "Meen".

Laatste gedachten

  • Bij het bepalen van de te gebruiken woorden is de context van het geschrift cruciaal.
  • De twee woorden klinken hetzelfde, dus het is essentieel om een opmerking niet verkeerd te spellen.
  • Met behulp van dit artikel zou je het onderscheid tussen de termen "mean" en "meen" moeten kunnen zien en weten wanneer je ze allebei in een zin moet gebruiken.
  • De term "gemiddeld" heeft een gewone betekenis als bijvoeglijk naamwoord en duidt ook een lage graad aan.
  • Anderzijds is de term "meen" een zelfstandig naamwoord dat aangeeft dat het fantastisch is.
  • Bovendien impliceert het uitmuntendheid.

Verwante artikelen

Wat is het verschil tussen Awesome en Awsome? (Uitgelegd)

Verschil tussen wanneer iemand vraagt "Hoe gaat het met je?" en "Hoe gaat het met je?" (uitgelegd)

Is dat juist VS Is dat juist: het verschil

Wat is het verschil tussen het bed opmaken en het bed doen?

Zie ook: Wat is het verschil tussen een hartvormige bips en een ronde bips (feiten uitgelegd) - Alle Verschillen

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.