Wat is het verschil tussen werknemers en werknemers - Alle Verschillen

 Wat is het verschil tussen werknemers en werknemers - Alle Verschillen

Mary Davis

Werknemers zijn essentieel voor het succes van elk bedrijf omdat zij de bouwstenen van een onderneming zijn. Deze werknemers hebben de leiding, en hun toewijding, enthousiasme en emotionele band met het bedrijf zijn troeven die geld opleveren.

Wanneer echter over werknemers wordt gesproken, ontstaat verwarring over de grammaticale regels, aangezien beide woorden, "werknemers" en "werknemers" verschillende betekenissen hebben. Maar stel dat u de regels kent die voor deze twee grammaticale begrippen gelden, dan wordt het in dat geval gemakkelijker te begrijpen en eenvoudiger te herkennen & beoordelen waar de apostrof moet worden geplaatst, zodat iedereen de eigenlijke betekenis kan begrijpenervan.

Het idee achter deze onzekerheid is dat meervoudsvormen en bezittelijke vormen op elkaar lijken, ook al hebben ze een verschillende betekenis. Een apostrof voor "s" wordt gebruikt bij een enkelvoudig zelfstandig naamwoord dat bezit aangeeft, terwijl een apostrof na "s" wordt gebruikt bij een meervoudig zelfstandig naamwoord dat bezit aangeeft.

Het woord "werknemers" suggereert iets dat één werknemer bezit. Het is een enkelvoudig bezittelijk woord. Zijn er daarentegen meerdere werknemers, dan spreekt men van "werknemers". Als u iets wilt noemen dat meerdere werknemers bezitten, moet u de meervoudige bezittelijke vorm "werknemers" gebruiken. "Het belangrijkste is dat beide woorden correct zijn terwijl ze verschillende betekenissen hebben.

Dit artikel zal beide vormen onderzoeken en verduidelijken of we het hebben over afzonderlijke of over meerdere werknemers. Het zal de eigendom van beide aantonen. Maar alvorens de verschillen uit te zoeken, zullen we kijken naar de exacte definitie van een werknemer volgens de literatuur.

Wie is een werknemer?

Nu is het tijd om de betekenis van een werknemer te begrijpen om de taalkundige problemen goed op te lossen. Dus, om er meer over te leren, laten we in de context van het woord duiken.

Het woord "werknemer" is afkomstig van het Franse woord "employe". Het dateert van rond 1850. Een werknemer is iemand die betaald krijgt om voor iemand anders te werken, of dat nu een organisatie is of een andere klant.

Degene die werkgelegenheid biedt is de werkgever, en een werknemer voert zijn werk uit ten behoeve van de organisatie. De werkgever is verantwoordelijk voor de betaling van lonen en salarissen aan alle werknemers.

Woorden als werknemer, functiehouder, medewerker en loontrekker zijn synoniemen voor dit zelfstandig naamwoord.

Na de informatie over de letterlijke betekenis van het woord, gaan we naar de ongelijkheid.

Een toegewijde en hardwerkende werknemer is een aanwinst voor het bedrijf.

Werknemers Vs. Werknemer

Laten we een paar voorbeelden bekijken om het fundamentele verschil tussen werknemer en werknemer te begrijpen. De volgende voorbeelden tonen enkele toepassingen van zelfstandige naamwoorden in enkelvoud, meervoud en bezittelijke vorm.

Wanneer het woord "werknemer" als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, kan het voorbeeld zijn

 • Mr. Harry is een waardevolle werknemer van XYZ organisatie.

De werknemers zijn een meervoudig zelfstandig naamwoord

 • Verschillende werknemers verlieten de organisatie vanwege specifieke salarissen en problemen met het evenwicht tussen werk en privéleven.

Een werknemer in zijn enkelvoudige bezittelijke vorm is "werknemer van".

 • De parkeerplaats voor de auto van een werknemer is bij het hoofdkantoor.

De bezittelijke meervoudsvorm van het woord werknemer is "werknemers".

Zie ook: 1366 x 768 VS 1920 x 1080 scherm op een 15.6 laptop - Alle verschillen
 • De werknemers gaven een afscheidsfeestje voor hun baas.

De bovenstaande voorbeelden tonen enkelvoud, meervoud en bezittelijk gebruik van zelfstandige naamwoorden als "werknemer". Laten we dus beginnen met het vergelijken van enkelvoudige en meervoudige zelfstandige naamwoorden voordat we kort bespreken hoe Engelse zelfstandige naamwoorden in meervoud moeten worden gezet.

Het meervoud van werknemer

Het begrijpen van meervouden is het eerste fundamentele concept dat we moeten begrijpen. Met deze hulp zullen we duidelijk zijn over de meervoudsvorm van werknemer en andere zelfstandige naamwoorden.

Zelfstandige naamwoorden zijn naamwoorden voor personen, groepen of voorwerpen.

De zelfstandige naamwoorden hebben twee families. De eerste is "telbaar zelfstandig naamwoord". Het is een groep van zelfstandige naamwoorden die we kunnen tellen, inclusief enkelvoud en meervoudsvormen. De tweede is de "niet-telbare" of "niet-telbare zelfstandige naamwoorden". De termen zoals "liefde", "arbeid" en "water" drukken abstracte kwaliteiten of massa's uit die voor ons onmogelijk te verdelen en te kwantificeren zijn.

Nu, als u zich afvraagt van welke familie het werknemerswoord is, hoeft u zich geen zorgen te maken.

Zie ook: Verschil tussen horror en gore (uitgelegd) - All The Differences

De term "werknemer" verwijst naar iemand die voor een bedrijf of een andere persoon werkt en betaald wordt voor zijn diensten.

Bij de telbare zelfstandige naamwoorden voegen we de letter "s" toe aan het einde om ze in meervoud om te zetten, zoals in de onderstaande gevallen:

Werknemer Werknemers
Hond Honden
Shirt Overhemden
Hand Handen

De bovenstaande voorbeelden rechtvaardigen de benadering van enkelvoud en meervoud van telbare zelfstandige naamwoorden. Maar hoe pas je de meervoudsvorm van de werknemer toe in zinnen. Daarvoor geven we hieronder een lijst met zinnen. Neem na het doornemen ervan pen en schrift om er zelf een paar te maken.

 • Het ABC-bedrijf heeft 1548 werknemers.
 • De werknemers besloten op de picknick te gaan.
 • Ze geeft de voorkeur aan een behandeling die anders is dan die van de andere werknemers.

Werknemers werken hard voor het succes van hun organisatie

Twee vormen van de werknemer; het bezittelijk en meervoudig bezittelijk voornaamwoord

De bezittelijke vorm van Engelse zelfstandige naamwoorden geeft aan dat zij de eigenaar zijn van een bepaald voorwerp. Omdat het zich houdt aan een vrij strikte reeks regels, is het relatief gemakkelijk onder de knie te krijgen.

De apostrof is waar de fundamentele verwarring ontstaat bij verschillende geesten. Maar als je je aan de eenvoudige richtlijnen houdt, zou je de bezittelijke vorm nooit verkeerd moeten krijgen.

De onderstaande voorbeelden geven een goed beeld van de bezittelijke en meervoudsvormen van werknemers. Waar en wanneer de "s" moet worden toegevoegd en hoe het in de literatuur kan werken.

 • Voeg een apostrof ( ' ) toe wanneer er sprake is van een enkelvoudig zelfstandig naamwoord (zelfs bij termen die eindigen op de -s). De voorbeeldzinnen kunnen zijn: "De jas van de werknemer lag bij zijn stoel." "Mevrouw Sara komt eten."
 • Voeg een apostrof ( ' ) toe bij de meervouden die niet eindigen op de -s. De voorbeeldzinnen zijn: "De vrouwenjassen lagen op de markt." "Watervervuiling vernietigde de habitat van alle levende wezens."
 • Voeg apostrofs toe bij de meervoudsvormen die eindigen op de -s. De voorbeeldzinnen voor dit scenario zijn: "De katten rilden in de regen." "De eigenaar van de honden eiste een hoge prijs voor de verkoop van zijn huisdieren."

De meervoudsvorm van werknemers en de enkelvoudsvorm van werknemers moeten u nu duidelijk zijn. Deze bezittelijke vormen hebben een juiste plaats in de grammatica.

Werknemers of werknemers: Aanvragen

Laten we nu de definitie en toepassingen van deze twee woorden analyseren; de bezittelijke vormen van "werknemer". Wat betekenen "werknemers" en "werknemers". Als je twijfelt aan de regelingen, bedenk dan dat je het bezittelijk deel kunt omdraaien om een "als"-verklaring te vormen. We zullen het hieronder demonstreren met specifieke voorbeeldzinnen;

 • De tas van de werknemer = de tas van de werknemer
 • De auto's van de werknemers = de auto's van de werknemers

Het is u nu duidelijk wat deze termen precies inhouden. Het woord "werknemers" heeft betrekking op een grote groep mensen. Het kan alles zijn wat eigendom is van twee of meer personen.

De term "werknemer" stelt echter één persoon voor, met name verwijzend naar een bezit dat aan de betrokken werknemer toebehoort.

Gebruik van de apostrof

Het woord "werknemer van" duidt op een enkel individu dat voor een bureau werkt; "werknemers" verwijst echter naar een groep collega's die hetzelfde bedrijf in dienst heeft. We hebben dit feit al eerder besproken voor het gebruik van een apostrof. Laten we nu eens kijken waar we een apostrof moeten toevoegen.

De bezittelijke vormen van zelfstandige naamwoorden plaatsen meestal een apostrof voor of achter de letter "s", wat het verwarrend maakt. Laten we de apostrof verkennen en kijken hoe we hem kunnen gebruiken.

De drie belangrijkste toepassingen van de apostrof zijn;

 • Bij de vorming van bezittelijke naamwoorden
 • Bij de weergave van de afwezigheid van letters
 • Bij het gebruik van symbolen, cijfers en letters om meervouden aan te geven

Gezien dit feit zou je je afvragen of "werknemers" een apostrof heeft. Je weet al dat we apostrofs zetten als we "werknemer" in de bezittelijke vorm gebruiken, maar niet als het alleen in de meervoudsvorm wordt gebruikt en niet in de bezittelijke vorm.

Een werknemer die orders krijgt

Het gebruik van determinatoren bij het verwijzen naar "werknemer".

In geschreven of gesproken Engels zijn er talloze manieren om het woord "werknemer", een vaak gebruikt telbaar zelfstandig naamwoord, te gebruiken.

Vandaag moeten we ons concentreren op hoe het werkt met determinatoren. Determinatoren zijn beschrijvende woorden die extra details geven over het zelfstandig naamwoord. Noem nu enkele determinatoren.

"De" is het bepaalde lidwoord

 • De werknemer werkt in de raffinagesector.

"A/An zijn onbepaalde artikelen."

 • Een medewerker heeft me de weg gewezen naar de parkeerplaats.

"Dit/dit/dit/dit zijn aanwijzende woorden."

 • Deze werknemer beschuldigde je van een fout.
 • Deze werknemers beschuldigden u van wangedrag.

"Mijn/mijn/uw/zijn, enz. zijn bezittelijke woorden."

 • De prijs voor de beste prestatie gaat naar zijn team.
 • Mijn medewerker vergat het kantoor af te sluiten.

Gebruikt "Alle" met Werknemer's of Werknemers'?

" Alle" duidt op een groot aantal personen. De plaatsing voor een zelfstandig naamwoord geeft de hoeveelheid aan. Wanneer meerdere werknemers worden genoemd, meer dan één, is het aan te bevelen "alle werknemers" te gebruiken in plaats van "alle werknemer". Laten we hieronder een paar voorbeelden zien

 • Alle werknemers moeten zich om 16.00 uur melden bij de manager.
 • Ik heb uitgenodigd elke werknemer om mee te gaan naar de liefdadigheidsactie.

Om meer context te geven, combineren we "alle" vaak met een lidwoord, een bezittelijk of aanwijzend voornaamwoord, of een getal, zoals in de onderstaande gevallen.

 • Alle drie medewerkers woonde de vergadering bij.
 • Alle deze medewerkers waren aanwezig bij de prijsuitreiking.

Een andere situatie waarin we "alle" zetten is wanneer we een werknemer als attributief zelfstandig naamwoord gebruiken.

 • Je moet hard werken om in aanmerking te komen voor alle arbeidsbehoeften.

Bekijk en leer de verschillen tussen de woorden werkgever, tewerkstelling en werknemers

Conclusie

 • Een werknemer speelt een vitale rol in een organisatie. Dit artikel richt zich echter op de grammaticale verwarring tussen "werknemers" en "werknemers", aangezien deze twee woorden verwijzen naar één functie.
 • Het verschil tussen hen ontstaat door de apostrof en de letter "s", dus hebben we dat met voorbeelden opgehelderd.
 • Werknemers" verwijst naar een groep medewerkers van hetzelfde bedrijf, terwijl "werknemers" een enkele persoon beschrijft die voor een agentschap werkt.
 • We hebben de bezittelijke naamwoorden op gepaste wijze aangeraakt om alle misverstanden op te lossen.

Andere artikelen

 • Wat is het verschil tussen het bed opmaken en het bed doen?
 • Used To Vs. Used For; (Grammatica en Gebruik)
 • Wat is het verschil tussen "Ik ben binnen" en "Ik ben aan"?

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.