Onbeschoft vs. respectloos (verschil uitgelegd) - Alle Verschillen

 Onbeschoft vs. respectloos (verschil uitgelegd) - Alle Verschillen

Mary Davis

De termen onbeleefd en respectloos worden vaak door elkaar gebruikt. Ze beschrijven allebei een bepaald soort negatief gedrag.

Beide termen hebben echter verschillende betekenissen en kunnen alleen in specifieke relevante contexten worden gebruikt.

Het belangrijkste verschil tussen onbeleefd en respectloos is dat onbeleefd in het algemeen verwijst naar iemand die ongemanierd is. Respectloos zijn betekent gebrek aan respect.

Mensen met Engels als moedertaal gebruiken de termen vaak zonder erover na te denken. Het is alsof ze van nature weten welke term ze in welke situatie moeten gebruiken.

Maar voor wie Engels niet als moedertaal heeft of probeert te leren, kan het moeilijk zijn te begrijpen wanneer de termen kunnen worden gebruikt. Het is voor hen moeilijk de context te onderscheiden waarin ze kunnen worden gebruikt.

Als u ook een van hen bent en benieuwd bent, dan bent u hier aan het juiste adres. In dit artikel bespreek ik de verschillen tussen de termen respectloos en onbeleefd.

Dus laten we maar meteen beginnen!

Verschil tussen onbeleefd en respectloos zijn?

Beide termen lijken veel op elkaar, maar ze zijn niet precies hetzelfde. In termen van definitie betekent respectloos meestal een handeling die niet... respectloos of onbeschaafd. De term onbeleefd betekent ongemanierd.

Er is echter een diepere betekenis aan de termen onbeleefd en respectloos. Dit helpt bij het maken van het onderscheid tussen deze termen en stelt iemand in staat de juiste context te begrijpen waarin ze moeten worden gebruikt.

Onbeschoftheid gebeurt per gebeurtenis. Respectloosheid daarentegen is meestal subtiel en overheersend.

Grofheid als karakter is de reactie op belediging. Alleen een mens kan dit inherente gevoel hebben. Zo wordt het schoppen van een hond beschouwd als een daad van wreedheid.

Deze actie kan echter niet onbeschoft worden opgeroepen omdat de hond niet het vermogen heeft om zich beledigd te voelen. Dus de manier waarop mensen onteerd worden en een specifieke reactie daarop hebben is niet hetzelfde voor dieren.

Onbeschoftheid is wat gebaseerd is op kennis. U moet weten wat de gebruiken zijn en ook weten welke handelingen als burgerlijk worden beschouwd. Alleen dan kunt u onbeschoft gedrag signaleren en herkennen.

Onbeleefdheid is dus eigenlijk het vertonen van bepaald gedrag waarvan men weet dat het beledigend is voor een ander of een groep mensen.

Maar als je je er niet van bewust bent dat een bepaalde handeling of gedrag onbeleefd is, dan wordt dat beschouwd als een fout. Fouten kunnen worden vergeven en worden pas onbeleefd als ze opzettelijk worden herhaald.

In het voorbeeld hierboven is respectloos niet altijd onbeleefd. Maar onbeleefd zijn is altijd iets respectloos. Laten we nu eens kijken naar een voorbeeld van respectloos zijn.

Je gaat bijvoorbeeld naar een nieuw land en daar hebben ze bepaalde tradities. Door je niet aan die tradities te houden of ze zelfs niet te eren, respecteer je hun cultuur niet.

Mensen van dat land zullen zich beledigd voelen omdat ze deze tradities hoog in het vaandel hebben staan. Dus je bent in dit geval respectloos. Dit komt omdat je je niet houdt aan gebruiken, waar je bestaande kennis over hebt.

Maar in gevallen als deze, er is een klein verschil tussen onbeleefd en respectloos zijn. Terwijl je respectloos bent door je niet te houden, zullen de mensen van het land je onbeleefd vinden. Dus in dit geval zijn onbeleefdheid en respectloosheid een beetje hetzelfde.

Is grofheid een vorm van gebrek aan respect?

Zoals ik al zei, onbeleefdheid is altijd respectloos, maar respectloosheid is niet altijd onbeleefd!

Grofheid is ook bekend als onbeschaamdheid. Het is een... afbeelding van gebrek aan respect door te weigeren zich te houden aan of te handelen volgens bepaalde sociale normen. Het kan ook gebrek aan respect zijn voor de etiquette van een sociale groep of cultuur.

Deze normen zijn al eeuwenoud en helpen de samenleving beschaafd te houden. Door deze normen weet men hoe men zich tussen een groep mensen moet gedragen.

Zij bepalen welk gedrag als moreel correct wordt beschouwd en welk gedrag als onbeschaafd. Het zijn dus eigenlijk essentiële grenzen van gedrag dat normaal wordt aanvaard.

Onbeleefdheid zou zijn om niet te voldoen aan deze grenzen en handelen op een manier die niet gepast of aanvaardbaar is. Mensen zouden dit vinden als Onbeschoftheid kan dus beschouwd worden als een vorm van gebrek aan respect.

Kijk eens naar deze tabel waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de termen onbeleefd en respectloos:

Rude Respectloos
Slecht gemanierde Gebrek aan respect
Obsceen of beledigend onbeschaafd, met gebrek aan respect
Gekenmerkt door ruwheid onbeleefd en onbeschoft
Gebrek aan verfijning, onontwikkeld... Geen respect voelen of tonen

Ik hoop dat dit helpt verduidelijken!

Is gemeen zijn hetzelfde als respectloos zijn?

Het belangrijkste verschil tussen respectloos en gemeen gedrag ligt in de intentie erachter. Terwijl grofheid vaak als onbedoeld kan worden geïnterpreteerd, richt gemeen gedrag zich opzettelijk op iemand om hem te kleineren of te kwetsen.

Onbeleefdheid is per ongeluk iets zeggen of doen dat een ander kan kwetsen. Hoewel het geen respect veroorzaakt, zijn mensen zich vaak niet bewust van hun onbeleefd gedrag. Onbeleefdheid kan bijvoorbeeld opscheppen over het bereiken van iets.

Zie ook: BluRay, BRrip, BDrip, DVDrip, R5, Web Dl: Vergeleken - Alle Verschillen

Hoewel je misschien niet opzettelijk iemand wilt kwetsen, zou deze actie het wel eens kunnen doen. Incidenten die onbeleefd zijn, zijn meestal spontaan en ongepland. Ze zijn gebaseerd op narcisme en slechte manieren.

Aan de andere kant is gemeen zijn iets zeggen of doen om iemand opzettelijk te kwetsen. Het kan ook een gedrag zijn dat opzettelijk meerdere keren wordt herhaald, alleen zodat het pijn doet. Gemeen is gebaseerd op woede en impulsieve gedachten en wordt later vaak betreurd.

Onbeleefd zijn is eigenlijk een kwestie van geen respect hebben en is eerder respectloos dan kwetsend. Maar omdat gemeen zijn opzettelijk is, is het opzettelijk iemand kwetsen. Gemeen is gebrek aan vriendelijkheid of iemand die onvriendelijk is.

Onbeleefd of respectloos is onbeleefd en gemeen is agressief en onvriendelijk. Gemeenheid gaat vaak over in pesten, dat meestal gebaseerd is op een machtsonevenwicht.

Hier zijn enkele voorbeelden zinnen met de termen onbeleefd en gemeen:

 • Ze verontschuldigde zich niet eens, het was zo onbeleefd.
 • Deze jongen is onbeschoft omdat hij geen manieren heeft.
 • Ze is zo gemeen om Sam te vertellen dat haar haar lelijk is.
 • Hij is een verschrikkelijk persoon door gemeen te zijn.

Deze foto toont een voorbeeld van gemeen gedrag of pesten.

Wat is een respectloos persoon?

Iemand niet respecteren betekent in feite dat je je beledigend of kwetsend gedraagt. Als je mensen niet respecteert, laat dat zien dat je weinig om ze geeft. Het gaat erom dat je geen respect of achting voor een ander hebt.

Als je respectloos bent, gedraag je je onbeleefd of onbeleefd tegenover iemand anders. Er zijn veel gedragingen die als respectloos kunnen worden beschouwd. Bijvoorbeeld gedrag dat aanmatigend, arrogant of neerbuigend is, kan ertoe leiden dat iemand gekwetst wordt.

Zelfs sarcasme of beschimpingen kunnen als respectloos worden opgevat. Vooral bij mensen met wie je geen goede verstandhouding hebt.

Disrespect komt in vele vormen. Het kan gaan om verbale verklaringen of eenvoudige handelingen.

Als je bijvoorbeeld opzettelijk iemands persoonlijke ruimte binnendringt, is dat ook respectloos. Als je iemand wilt ontwrichten, kun je gewoon respectloos zijn door te schelden of verbale bedreigingen te uiten.

Hier zijn er een paar borden die kan helpen een respectloos persoon te identificeren:

 • Ze houden zich niet aan de grenzen die jij hebt gesteld.
 • Ze vinden het prettig om vaak tegen je te liegen.
 • Ze geven meestal achterbakse complimenten.
 • Ze maken meestal gebruik van je vroegere trauma's en onzekerheden om je te manipuleren.
 • Ze kunnen niet goed luisteren en breken hun beloftes...

Dit zijn slechts enkele van de tekenen die je kunnen helpen iemand te herkennen die respectloos is. Er zijn er echter nog veel meer en gevoelens van respectloosheid zijn vaak ook subjectief. Dus wat anderen als normaal beschouwen, kun jij als respectloos zien.

Wat is het verschil tussen onbeleefdheid en houding?

Het verschil tussen onbeleefdheid en houding is dat onbeleefdheid iets kan betekenen dat een persoon of een groep mensen kwetst, terwijl houding meestal een manier is om zich tegenover anderen te gedragen.

Onbeschoftheid varieert naar gelang van het gedrag van verschillende personen. Houdingen kunnen echter constant blijven tot ze worden gesignaleerd.

Eenvoudig gezegd is onbeleefdheid een gedrag dat niet erg aardig of meestal ongepast is. Bijvoorbeeld, schreeuwen "je bent slecht!" tegen je vriend is onbeleefd gedrag. Het verwijst naar mensen die ongemanierd zijn.

Bovendien worden onbeschoftheid en houding beide verbaal of door bepaalde handelingen uitgedrukt. Onbeschoftheid kan echter onbedoeld zijn, maar houding is zeer opzettelijk.

Zie ook: Wat is het verschil tussen Tylenol en Tylenol Artritis? (Kernfeiten) - Alle Verschillen

Iemand uitschelden is bijvoorbeeld onbeleefd, en hem imiteren om hem te ergeren kan ook onbeleefd zijn. Maar misschien bent u zich er niet van bewust dat uw imitatieactie ervoor zorgt dat hij zich gekwetst voelt.

Anderzijds is houding meestal een uiting van gebrek aan respect door bepaalde handelingen te verrichten of iets op een bepaalde manier te zeggen.

Bijvoorbeeld, sarcastische opmerkingen zijn hoe men kan tonen houding Men is zich ook heel goed bewust van het sarcasme dat ze gebruiken.

Dus dit betekent dat ze iemand opzettelijk kwetsen. Iemand opzettelijk negeren is ook houding tonen.

Hier is een video met een gedetailleerde uitleg over wat als onbeleefd wordt beschouwd:

//www.youtube.com/watch?v=ENEkBftJeNU

Ik hoop dat dit je helpt te begrijpen.

Laatste gedachten

De belangrijke punten uit dit artikel zijn:

 • De termen onbeleefd en respectloos worden vaak door elkaar gebruikt, maar het verschil zit hem in de context.
 • Onbeschoft verwijst naar mensen die geen manieren hebben. Respectloos verwijst naar iemand die geen respect heeft.
 • Het niet volgen van tradities of gebruiken die anderen hebben ingesteld wordt respectloos genoemd.
 • Gedrag dat beledigend is voor een bepaalde groep wordt onbeleefd genoemd.
 • Onbeschoftheid kan ook een vergissing zijn, als men zich er niet van bewust is. Maar als het herhaald wordt, is het geen vergissing.
 • Onbeschoftheid is een vorm van gebrek aan respect. In de zin dat het iemand het gevoel geeft niet gerespecteerd of onteerd te worden. Respectloos zijn is niet altijd onbeschoft.
 • Gemeen zijn is opzettelijk iemand pijn doen. Het betekent dat je onaardig bent. Gemeenheid leidt vaak tot pesten.

Ik hoop dat dit artikel je helpt onderscheid te maken tussen de term onbeleefd en respectloos.

Je bent misschien geïnteresseerd in:

PROFESSOR KANT BETEKENT EN EINDIGT GOED OF KWAAD? (UNFOLD)

het verschil tussen identiteit en persoonlijkheid

KAPITALISME VS. CORPORATISME (VERSCHIL UITGELEGD)

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.