Katoliklik və Xristianlıq arasındakı fərq - (yaxşı fərqli kontrast) - Bütün fərqlər

 Katoliklik və Xristianlıq arasındakı fərq - (yaxşı fərqli kontrast) - Bütün fərqlər

Mary Davis

Xristianlıq və Katoliklik fərqli deyil. Bütün katoliklər xristian olduğu halda xristianlar katolik ola bilməzlər. Xristianlar xristianlığa inanırlar, katoliklik isə sadəcə xristianlığın markasıdır. Bu daha spesifik bir dindir.

Başqa sözlə, deyə bilərik ki, katoliklik xristianlığın daha dəqiq bir versiyasıdır .

İnsanlar katoliklərin xristian olub-olmadığını, yoxsa həm xristian, həm də katoliklərin olub-olmadığını maraqlandırırlar. eyni inancları bölüşürlər. Bütün suallarınızı cavablandırmaq və bütün anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq üçün buradayam, yəni xristianlar və katoliklər arasında.

Gəlin buna keçək.

Katoliklik və Xristianlıq- Onlar nə ilə fərqlənirlər?

Katoliklərin hamısı xristiandır . Bu sualın sadə cavabı var, lakin təsvirə ehtiyacı var. Aralarında cüzi fərqlər var. Katoliklik xristianlığı daha da təsnif edən bəzi spesifik inanclardan ibarətdir.

Katoliklik orijinal, tam xristianlıqdır. Xristianlığın digər formaları, görünür, ondan çox vaxt ayrılıb. Katoliklər xristianlardır; onlar həm də ilk xristianlar kimi tanınırlar, çünki Roma Katolik Kilsəsi Məsihin əsasını qoyduğu yeganə kilsə idi.

Katolik Kilsəsinin müxtəlif adlarla davam edən, lakin Roma və Papa ilə birləşən bir neçə ayinləri var və onları öyrədir və etiraf edir. eyni dogmalar və inanclar. Fikrimcə, sadə bir Google axtarışı bu siyahını verəcəkdir.

Ən çox əhəmiyyətli fərq, xilas olmaq üçün güvəndiyiniz şeydir. Katoliklər xilasa nail olmaq üçün papa, kahinlər və ənənə kimi kilsə ruhanilərinə önəm verirlər. Bu arada, xristianlar öz xilasları üçün bir vasitə kimi ilk növbədə İsa Məsihə diqqət yetirdilər.

Bütövlükdə, katoliklik xristianlığın bir təriqətidir və katolik olan biri isə bütövlükdə xristiandır.

Nədir. katoliklər və xristianlar inanırmı?

Katoliklər Kilsəyə inanclarının mühüm hissəsi kimi baxırlar . Günahların bağışlanması üçün möminlər kahinə etiraf etməlidirlər. Xristianlıq Məsihin yaşadığı kimi yaşamağa can atan həyat tərzidir.

Vəftiz ruhları xilas etmək üçün deyil, iman bəyanı kimi qəbul edilən qərardır. Xristianlar İsanın Allah olduğuna inanırlar və heç kim Ona ​​layiq olmasa da, Onun mükəmməl məhəbbəti hamımız üçün davam edir . Xristian nazirlər və pastorlar üçün evlənmək və uşaq sahibi olmaq tövsiyə olunur.

Katoliklərin dəqiq müəyyən edilmiş strukturu və həvarilərə qədər uzanan tarixi olsa da, NDE-lərin hamısı bir-birindən fərqlidir. Qeyri-konformist anqlikanlar kimi nəsli onları digər protestantlardan fərqləndirir.

Katoliklər öz kilsələrinə tez-tez gedirlər.

Xristianla katolik arasında hər hansı fərq varmı?

Xeyr, əslində belə deyil. Biri digərindən daha spesifikdir. Xristian Məsihin davamçısı və ya Məsih mərkəzli bir üzvü nəzərdə tutur.kilsə. “Katolik Məsihin universal kilsəsinə üzvlük deməkdir; tez-tez Roma katolik ənənəsində Məsihin davamçısına istinad etmək üçün istifadə olunur.

Katoliklik xristianlığın məzhəbidir. Texniki olaraq, katolik "hər hansı bir məzhəbdən olan bütün xristianlara" istinad edir, bu da sual doğurur. Eynilə, pravoslav olmaq “doğru inanca bağlılıq” deməkdir ki, bu da sual doğurur. Protestantlıq isə Katolik Kilsəsinə qarşı etirazı nəzərdə tutur, protestantlar buna çox vaxt sərf etmirlər, çünki onlar öz institutlarını qurmalıdırlar.

Əslində “Katolik” termini “İbadət edən xristianlara” aiddir. latın doktrina və liturgiya ənənəsinə görə.”

Xristianlar katoliklərə qarşı

Xristianların katoliklərdən fərqli olduğunu söyləmək, saat ustasının ququlu saatdan fərqli olduğunu söyləmək kimidir. yaradan. Eynilə, Xristianlıqla Katoliklik arasındakı fərqin nə olduğunu soruşsanız, portağal və meyvənin eyni şey olub olmadığını soruşacaqsınız.

Katoliklər xristiandırlar. Katoliklik Xristianlığın alt kateqoriyasıdır.

Katoliklik ən böyük xristian məzhəbidir. Xristian İsa Məsihin ardınca gedir, o, katolik, pravoslav, qnostik və ya protestant ola bilər.

Katolik kilsəsinə Papa rəhbərlik edir və katoliklər xristian dininə etiqad edirlər, çünki Papa da ona əməl edir.

Katolik kilsəsi ən böyük kilsədir.Xristian kilsəsi binalarının təxminən 60%-i katolikdir. Katoliklər də İsa Məsihin təlimlərinə riayət edirlər, lakin bunu İsaya gedən yol hesab etdikləri kilsə vasitəsilə edirlər.

Onlar Papanın xüsusi səlahiyyətləri çərçivəsində razılaşırlar, digər xristianlar isə bunu qəbul etmirlər.

Ümumilikdə, xristianlar istənilən inancı rədd etməkdə azaddırlar, katoliklər isə xristianların inandıqlarına inanmalıdırlar. onda onlar katolik ola bilərlər.

Katoliklik və xristianlıq arasındakı xüsusi fərqlər haqqında bu ətraflı videoya baxın

Siz kiminsə katolik və ya xristian olduğunu necə müəyyən etmək olar?

Katolik olmanın yeganə yolu uşaq ikən katolik kilsəsində vəftiz olunmaq və ya dini təhsil və müdriklik dövründən sonra böyüklər kimi katolik kilsəsinə qəbul olmaqdır.

Bəzi insanlar körpə ikən Vəftiz olunmuş Katolikdirlər, lakin onların valideynləri Kilsəyə getməyi dayandırır və onlara dini təhsillərini və İlk Birlik və Təsdiq mərasimlərini almağa laqeyd yanaşırlar. Bu o deməkdir ki, valideynləriniz olmasa belə, sizin ata-babalarınız sizin katolik olmanızı təmin etmək üçün verdikləri əhdi yerinə yetirə bilmədilər.

Əgər bu sizin üçün belədirsə və müqəddəs mərasimlərinizi tamamlayıb Katolik Kilsəsinə qəbul olunmaq istəyirsinizsə, ən yaxın kilsə ilə əlaqə saxlayın və keşişlə görüş istəyin.

İndiyə qədər, Katolik ən böyük dini konfessiyadır. Bu arada, inAvropa, biz görürük ki, Anqlikanizm və Lüteranizm hər hansı bir məzhəb arasında ən aşağı kilsə ziyarətinə malikdir.

Şamlar xristianların sevimliləri üçün yaddaş simvoludur

Katoliklərlə protestantlar arasındakı fərqlər aşağıdakı cədvəldə izah olunur.

Katoliklər Protestantlar
Ənənə Müqəddəs Yazılarla səlahiyyət baxımından bərabər Heç bir ənənəyə əməl etməyin
Müqəddəs Kitab/Həqiqət Güvən sədaqət mənbələri kimi müqəddəs kitab və ənənə haqqında Müqəddəs həqiqətin əsas mənbəyi kimi
Qurtuluş və lütf Əsaslandırma və Bir proses kimi lütf

Qurtuluşa doğru daimi hərəkət

Həmçinin bax: İdman zalında təkan məşqi ilə çəkmə məşqi arasındakı fərq nədir? (İzlənmiş) – Bütün Fərqlər
Yalnız imanla xilası qəbul edin

Allahın salehliyi bəyan etdiyi kimi bəraət qazanma

Həmçinin bax: Peter Parker VS Peter B. Parker: Onların Fərqləri – Bütün Fərqlər
Eucharist Katoliklər transubstantiasiya doktrinasına sadiqdirlər: Beləliklə, fakt budur ki, bədən və elementlər Məsihin qanına çevrilir Əksər protestantlar xatirə baxışını saxlayırlar: ideya siz İsanın ölümünü xatırlayırsınız
Müqəddəslər , Məryəm Məryəm və ona ehtiram Katoliklər ehtiram görürlər müqəddəslər və Məryəm vasitəsilə dua edərkən

Protestantlar Allahla birbaşa bağlı olmaqda israr edirlər

Arasında fərq protestant və katolik

Roma katolikliyidir vəXristianlıq eyni şeydir?

Bütün xristianlar katolik deyillər, Roma katolikləri isə tamamilə xristian sayılır. Digər iki böyük qrup bir neçə alt qrupa (əsasən və ya tamamilə milli mənsubiyyətinə görə) bölünən pravoslav xristianlar və yüzlərlə və ya minlərlə məzhəbə bölünən protestantlardır (inamın təfərrüatları ilə bağlı fikir ayrılıqlarına əsaslanaraq).

Xristianlıq və katoliklik eyni deyil?

Katoliklərin xristian olmadığı iddiası, yalnız protestantların xristian olması iddiası kimi qeyri-müəyyən bir mövqedir. Onlar eyni.

Avropada protestantlar və katoliklər arasında etnik və siyasi bölünmənin uzun tarixi var, Şimali Avropaya qarşı Cənubi Avropanın bəzi elementləri İngilis-Katoliklər arasında ayrılıq şəklində Birləşmiş Ştatlara yayılıb. danışan Amerika və katolikliyə meylli və eyni zamanda yerli amerikalı olan ispandilli Amerika.

Hansının daha yaxşı olduğunu bilmək üçün bu videoya baxın

Katoliklər arasında əsas fərqlər nələrdir və protestantlar?

İkisi arasındakı əsas fərqlərdən bəziləri

  • Protestantlar heç bir ənənəyə əməl etmirlər, çünki onlar tək Məsihə inanırlar.
  • Heç kim. kilsənin başçısıdır; xilas yalnız Məsihdəndir; heç bir bütlərə sitayiş edilmir.
  • Kilsələrdə və ya evlərdə bütlərə icazə verilmir.
  • Heç bir bütlərə sitayiş edilmir.protestantlara ibadət etmək üçün şamlar
  • Katoliklərin ənənəsi Məsihə, Məryəm Anaya və Müqəddəslərə (Vatikan və ya hər hansı bir ölkə) inanmağı diktə etdiyi halda.
  • Katoliklər inanırlar ki, Papa Məsihə və ənənəyə əsaslanan qurtuluşdan məsuldur.
  • Katoliklər Bütlərə İbadət Etməyə inanırlar
  • Şamlar Katoliklər üçün ibadətlərin vacib hissəsidir.

Dindar İncil öyrənir və muncuqlarda dua edir

Katoliklik həqiqi xristianlıq deyilmi?

İkisi arasında heç bir fərq yoxdur . Bəziləri kafir olmaqla çaşqınlıq yaradır. Protestantlar inanırlar ki, əgər İsaya hücum etsələr, təqib etsələr və öldürsələr, onlara əbədi həyat veriləcək. Bu, səhv və savadsız bir anlayışdır.

Bu o deməkdir ki, İsa, bədən və qan, ruh və ilahilik həqiqətən də Yevxaristiyada mövcuddur. Bununla belə, onlar katoliklərin xristian olmadıqlarını iddia edirlər.

İnsanlar onu da deyirlər ki, protestantlar getdikcə tək həqiqi kilsədən uzaqlaşıb və parçalanıblar. Pravoslav kilsəsi katolik kilsəsinə bənzəyir, lakin Müqəddəs Üçlüyə inanmır. Peterdən bəri hər Papa Məsihin ilk Papaya verdiyi səlahiyyəti miras almışdır. Bu, demək olar ki, belədir.

Katoliklik əslində xristianlığın əsl formasıdır. Katolik olmayan bəzi xristianlar katolikliyi pisləyirlər, çünki bundan xəbərsizdirlərya başa düşmürəm. İnsan keçmişə qayıdıb İlk Kilsə Atalarını oxuyanda hər şeyi aydınlaşdırır və çox ilham verir.

Əgər insan bu məzhəbləri və xristianlığı araşdırırsa və ya İncil vasitəsilə cavab tapırsa, o, orijinal bir parçaya düşə bilər. onun iradəsi ilə daha yaxşı din seçimi ilə məlumat.

Yekun Fikirlər

Son nəticədə katoliklik və xristianlıq fərqli deyil. Katoliklik xristianlığın bir markasıdır. İnanc və dəyərlər baxımından daha “ətraflı” etnik mənsubiyyətdir. Katolik olan şəxs xristiandır. Müşahidə olunur ki, xristianlığa tabe olan insanlar katolik olmaya bilər, lakin katoliklikdən olan şəxs xristiandır.

Xristian İsa Məsihə tabedir. O, katolik, ortodoks, mormon, anqlikan ola bilər və ya hər hansı digər dinə mənsub ola bilər.

Xristianlar və Roma Katolikləri Məsihin təlimlərinin gündəlik həyatımızda tətbiq edilməli olduğuna inanırlar. Dua və Müqəddəs Kitabı oxumaq kimi dindar əməllər xristian ayinlərinə nümunədir.

Bütövlükdə xristianlıq protestantları, katolikləri və pravoslavları daha da təsnif edən bir dindir. Onlar daha spesifik mədəniyyətlərə malik olan alt təriqətlərdir, məsələn, Müqəddəs Yazılar, Kərəmlər, İnanclar və Qurtuluş praktikaları.

Xristianlıq başqa kateqoriyalara və sektalara malik əsas dindir.

Bu məqalənin qısaldılmış versiyası üçün , onun veb hekayəsinə baxmaq üçün bura klikləyin.

Mary Davis

Meri Davis müxtəlif mövzular üzrə müqayisəli təhlillər üzrə ixtisaslaşmış yazıçı, məzmun yaradıcısı və həvəsli tədqiqatçıdır. Jurnalistika dərəcəsi və bu sahədə beş ildən artıq təcrübəsi olan Meri oxucularına qərəzsiz və düz məlumat çatdırmaq həvəsinə malikdir. Onun yazmağa olan sevgisi gənc yaşlarından başlayıb və yazıçılıq sahəsində uğurlu karyerasının aparıcı qüvvəsi olub. Məryəmin araşdırma və tapıntıları asan başa düşülən və cəlbedici formatda təqdim etmək bacarığı onu bütün dünyada oxuculara sevdirdi. Məryəm yazı yazmayanda səyahət etməyi, oxumağı və ailəsi və dostları ilə vaxt keçirməyi sevir.