Het verschil tussen katholicisme en christendom - (Goed onderscheiden contrast) - Alle Verschillen

 Het verschil tussen katholicisme en christendom - (Goed onderscheiden contrast) - Alle Verschillen

Mary Davis

Christendom en katholicisme zijn niet verschillend. Christenen kunnen geen katholieken zijn, terwijl alle katholieken christenen zijn. Christenen geloven in het christendom, terwijl het katholicisme slechts een merk van het christendom is. Het is een meer specifieke godsdienst.

Met andere woorden, kunnen we zeggen dat het katholicisme een meer gedefinieerde versie van het christendom is... .

Mensen vragen zich af of katholieken christenen zijn of niet, en of christenen en katholieken dezelfde overtuigingen hebben. Hier ben ik, om al uw vragen te beantwoorden en alle misverstanden uit de weg te ruimen, d.w.z. tussen christenen en katholieken.

Laten we beginnen.

Katholicisme en christendom - Hoe zijn ze verschillend?

Katholieken zijn allemaal christenen Er is een eenvoudig antwoord op deze vraag, maar het heeft een beschrijving nodig. Er zijn kleine verschillen tussen beide. Het katholicisme omvat enkele specifieke overtuigingen die het christendom verder categoriseren.

Het katholicisme is het oorspronkelijke, volledige christendom. Andere vormen van christendom schijnen er in de loop der tijd van te zijn afgesplitst. Katholieken zijn christenen; zij worden ook wel eerste christenen genoemd omdat de rooms-katholieke kerk de enige kerk was die Christus heeft gesticht.

De katholieke kerk heeft verschillende riten die verschillende namen dragen, maar in gemeenschap zijn met Rome en de paus en dezelfde dogma's en geloofsbelijdenissen onderwijzen en belijden. Volgens mij levert een eenvoudige Google-zoekopdracht deze lijst op.

De meest belangrijk verschil is waar je op vertrouwt voor verlossing. Katholieken hechtten belang aan de kerkelijke geestelijkheid zoals de paus, priesters en traditie om verlossing te bereiken, terwijl christenen zich vooral richtten op Jezus Christus als middel tot hun verlossing.

Over het algemeen is het katholicisme een sekte van het christendom, en iemand die katholiek is, is helemaal een christen.

Waar geloven katholieken en christenen in?

Katholieken beschouwen de Kerk als een belangrijk onderdeel van hun geloof Om zonden te vergeven moeten gelovigen biechten bij een priester. Het christendom is een levenswijze die ernaar streeft te leven zoals Christus leefde.

De doop is een beslissing als geloofsbelijdenis, niet om zielen te redden. Christenen geloven dat Jezus God is, en hoewel niemand Hem waardig is, blijft Zijn volmaakte liefde voor ons allen bestaan. Het wordt aangemoedigd voor Christelijke ministers en voorgangers om te trouwen en kinderen te krijgen.

Terwijl de katholieken een welomschreven structuur hebben en een geschiedenis die teruggaat tot de apostelen, onderscheiden de NDE's zich van elkaar. Hun afkomst als niet-conformistische Anglicanen onderscheidt hen van andere protestanten.

Katholieken gaan vaak naar hun kerk.

Is er een verschil tussen een christen en een katholiek?

Nee, niet echt. Het ene is gewoon specifieker dan het andere. Christen verwijst naar een volgeling van Christus of een lid van een op Christus gerichte kerk. "Katholiek" verwijst naar het lidmaatschap van de universele kerk van Christus; het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een volgeling van Christus in de rooms-katholieke traditie.

Katholicisme is een denominatie van het christendom. Technisch gezien verwijst katholiek naar "alle christenen van elke denominatie", wat de vraag doet rijzen. Evenzo betekent orthodox zijn "het juiste geloof aanhangen", wat de vraag doet rijzen. En protestantisme verwijst naar protesteren tegen de katholieke kerk, waar protestanten niet veel tijd aan besteden omdat zij hun instellingen moeten oprichten.

In werkelijkheid verwijst de term "katholiek" naar "christenen die hun geloof belijden volgens de Latijnse traditie van leer en liturgie".

Christenen versus katholieken

Zeggen dat christenen anders zijn dan katholieken is als zeggen dat een klokkenmaker anders is dan een koekoeksklokkenmaker. Als je vraagt wat het verschil is tussen christendom en katholicisme, vraag je ook of sinaasappel en fruit hetzelfde zijn.

Katholieken zijn christenen. Katholicisme is een subcategorie van het christendom.

Het katholicisme is de grootste christelijke denominatie. Een christen volgt Jezus Christus, hij kan ook katholiek, orthodox, gnostisch of protestant zijn.

Een katholieke kerk wordt geleid door de paus, en katholieken volgen de christelijke godsdienst omdat de paus die ook volgt.

De katholieke kerk is de grootste van de christelijke kerkgebouwen: ongeveer 60% van de christenen is katholiek. Katholieken houden zich ook aan de leer van Jezus Christus, maar doen dat via de kerk, die zij beschouwen als de weg naar Jezus.

Ze gaan akkoord binnen de speciale autoriteit van de paus, wat verschillende andere christenen niet doen.

Al met al staat het christenen vrij elk geloof te ontkennen, terwijl katholieken moeten geloven in wat christenen geloven, dan kunnen zij katholiek zijn.

Bekijk deze gedetailleerde video over de specifieke verschillen tussen katholicisme en christendom.

Hoe weet je of iemand katholiek of christen is?

De enige manier om katholiek te zijn is als kind in de katholieke kerk te worden gedoopt of als volwassene in de katholieke kerk te worden opgenomen, na een periode van godsdienstonderwijs en onderscheiding.

Sommige mensen zijn als kind katholiek gedoopt, maar hun ouders gaan niet meer naar de kerk en verzuimen hun godsdienstonderwijs en de sacramenten van de eerste communie en het vormsel te geven. Dat betekent dat je peetouders hun gelofte om je katholiek op te voeden niet zijn nagekomen, ook al hebben je ouders dat niet gedaan.

Als dit voor u het geval is, en u wilt uw sacramenten voltooien en in de katholieke kerk worden opgenomen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde kerk en vraag een afspraak met een priester.

In Europa zien we dat het anglicanisme en het lutheranisme het laagste kerkbezoek hebben van alle kerkgenootschappen.

Kaarsen zijn een symbool van herinnering aan de geliefden van christenen

De verschillen tussen katholieken en protestanten worden in onderstaande tabel toegelicht.

Katholieken Protestanten
Traditie Gelijk in gezag met de Schrift Doe geen enkele traditie
Bijbel/waarheid Vertrouwen op de Schrift en de traditie als bronnen van devotie De Schrift als primaire bron van waarheid
Redding en Genade Rechtvaardiging en genade als proces

De constante beweging naar verlossing

Verlossing door geloof alleen

Rechtvaardiging als God rechtvaardigheid verklaart

Eucharistie Katholieken hangen de leer van de transsubstantiatie aan: Het is dus zo dat het lichaam en de elementen het bloed van Christus worden. De meeste protestanten houden vast aan de herdenkingsopvatting: het idee dat je het sterven van Jezus herdenkt
De Heiligen , Virgin Mary, en zijn verering Katholieken zien verering als bidden via de heiligen en de Maagd Maria

Protestanten dringen aan op een directe verbinding met God...

Verschil tussen een protestant en een katholiek

Is rooms-katholicisme en christendom hetzelfde?

Alle christenen zijn geen katholieken, terwijl rooms-katholieken volledig als christenen worden beschouwd. De andere twee grote groepen zijn orthodoxe christenen, die in verschillende subgroepen zijn verdeeld (meestal of geheel op basis van nationaliteit), en protestanten, die in honderden of duizenden denominaties zijn verdeeld (op basis van meningsverschillen over de details van het geloof).

Christendom en katholicisme zijn niet hetzelfde?

De bewering dat katholieken geen christenen zijn is een vaag standpunt, evenals de bewering dat alleen protestanten christenen zijn. Ze zijn hetzelfde.

Er is een lange geschiedenis van etnische en politieke verdeeldheid in Europa tussen protestanten en katholieken, waarbij sommige elementen van de opsplitsing Noord-Europa versus Zuid-Europa doorwerken in de Verenigde Staten in de vorm van een scheiding tussen Engelstalig Amerika en Spaanstalig Amerika, dat overwegend katholiek is en ook overwegend indiaans.

Zie ook: Wat is het verschil tussen een vriendin en een minnares? (Alles wat je moet weten) - Alle Verschillen

Bekijk deze video om te weten welke beter is

Wat zijn de fundamentele verschillen tussen katholieken en protestanten?

Hier zijn enkele van de basis verschillen tussen de twee

  • Protestanten volgen geen traditie omdat zij alleen in Christus geloven.
  • Niemand is het hoofd van de gemeente; redding is door Christus alleen; er worden geen afgoden aanbeden.
  • Afgoden zijn niet toegestaan in kerken of huizen.
  • Er zijn geen kaarsen om te aanbidden voor protestanten

Terwijl

Zie ook: Wat is het verschil tussen het bed opmaken en het bed doen? (Beantwoord) - Alle Verschillen
  • De traditie van katholieken schrijft voor dat men gelooft in Christus, Moeder Maria en de heiligen (het Vaticaan of welk land dan ook).
  • Katholieken geloven dat de paus verantwoordelijk is voor het heil, dat gebaseerd is op Christus en traditie.
  • Katholieken geloven in aanbidding van afgoden
  • Kaarsen zijn een belangrijk onderdeel van de eredienst voor katholieken

Een religieus persoon bestudeert de bijbel en bidt op gebedskralen...

Is het katholicisme geen echt christendom?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee Sommigen scheppen verwarring door ongelovig te zijn. Protestanten geloven dat als zij Jezus aanvallen, vervolgen en doden, zij het eeuwige leven zullen krijgen. Dit is een verkeerd en ongeletterd concept.

Dit betekent dat Jezus, lichaam en bloed, ziel en goddelijkheid, werkelijk aanwezig is in de Eucharistie. Toch beweren zij dat katholieken geen christenen zijn.

Men zegt ook dat de protestanten zich steeds meer van de ene ware kerk hebben gedistantieerd en zich hebben verdeeld. De orthodoxe kerk lijkt op de katholieke kerk, maar gelooft niet in de heilige drie-eenheid. Sinds Petrus heeft elke paus het gezag geërfd dat Christus aan de eerste paus gaf. Dat is het wel zo'n beetje.

Het katholicisme is in feite de ware vorm van het christendom. Sommige niet-katholieke christenen veroordelen het katholicisme omdat ze het niet kennen of niet begrijpen. Als men teruggaat in de tijd en de Vroege Kerkvaders leest, verduidelijkt dat dingen en is het zeer inspirerend.

Als iemand onderzoek doet naar deze sekten en het christendom of antwoorden vindt via de Bijbel, kan hij terechtkomen in een stuk authentieke informatie met een betere keuze van godsdienst met zijn wil.

Laatste gedachten

Kortom, katholicisme en christendom zijn niet verschillend. Het katholicisme is een merk van het christendom. Het is een meer "gedetailleerde" etniciteit in termen van overtuigingen en waarden. Iemand die katholiek is, is een christen. Men stelt vast dat mensen die het christendom aanhangen misschien geen katholieken zijn, maar iemand die uit het katholicisme komt, is een christen.

Een christen volgt Jezus Christus. Hij kan katholiek, orthodox, mormoon of anglicaan zijn, of tot een andere godsdienst behoren.

Christenen en rooms-katholieken geloven dat de leer van Christus in ons dagelijks leven in praktijk moet worden gebracht. Vrome handelingen zoals bidden en bijbellezen zijn voorbeelden van christelijke praktijken.

Over het geheel genomen is het christendom een godsdienst die protestanten, katholieken en orthodoxen verder onderverdeelt. Het zijn subsecten met meer specifieke culturen, d.w.z. de Schrift, de genade, het geloof en de heilspraktijk.

Het christendom is de voornaamste godsdienst met verdere categorieën en sekten.

Voor de verkorte versie van dit artikel, klik hier om het webverhaal te bekijken.

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.