Krydser VS Destroyer: (Udseende, rækkevidde og variation) - Alle forskellene

 Krydser VS Destroyer: (Udseende, rækkevidde og variation) - Alle forskellene

Mary Davis

Mennesker har opfundet ting, som på det tidspunkt virkede umulige. Ved løbende at revolutionere og forbedre deres opfindelser er mennesker i stand til at få deres simple opfindelser til at fungere mange gange effektivt.

Opfindelser blev i begyndelsen lavet til et simpelt formål og havde enkle designs og strukturer, men med tiden ændrede design og strukturer sig i overensstemmelse med moderne behov.

Når man taler om krigsskibe, vil man måske betragte et "destroyer-skib" og et "krydser-skib" som det samme og måske ikke se nogen stor forskel mellem dem, da man måske ikke er bekendt med disse to krigsskibes karakteristika.

Destroyere er manøvredygtige krigsskibe, der kan beskytte flåden mod angribere på kort afstand, mens krydsere ikke blot kan beskytte, men også operere alene på havet for at true fjenden.

Dette var en kort sammenligning, men hvis du vil vide mere om destroyere og krydsere, skal du læse til slutningen, da jeg vil give dig dybdegående oplysninger om disse to.

Hvad er en destroyer?

Destroyere er manøvredygtige krigsskibe, der er i stand til at beskytte hovedflåden kan målrette angribere over en kort afstand.

Destroyerskibene blev udviklet i 1885 af Fernando Villaamil og var designet til at beskytte den spanske flådes hovedflåde mod torpedobåde, og derfor blev de kaldt torpedobåds destroyere. Men da torpedobådene ophørte, blev destroyerne kun kaldt for "destroyere Den blev brugt under begge verdenskrige til at beskytte flåder og konvojer.

I den moderne verden beskytter destroyere hovedflåden mod angribere med kort rækkevidde En destroyer har dybdebomber, sonar, antiubådsmissiler til at angribe ubåde og antiluftmissiler og kanoner til at angribe fly.

Destroyerens hovedformål er at yde beskyttelse. Som i 1917 har den også eskorteret handelskonvojer. Destroyerens arbejde med andre skibe

Destroyers kan siges at være de største co mbatantskibe, da deres størrelse varierer fra 5.000 til 10.000 tons.

Se også: Hvad er forskellen mellem CR2032 og CR2016 batterier (forklaret) - Alle forskelle

USS Charles F. Adam er en missil destroyer i den amerikanske flåde, der er udstyret med to missilmagasiner.

Destroyere vs. slagskibe: Hvordan adskiller de sig fra hinanden?

Slagskibe er stærkt pansrede, mens destroyere ikke er det.

Slagskibe er, som navnet antyder, engageret i kamp og har derfor mere ammunition med sig end en destroyer, der ønsker at angribe for at ødelægge modstanderen fuldstændigt i stedet for at deltage i krig i længere tid.

En destroyer er et forholdsvis mindre, hurtigt bevægeligt fartøj eller skib, der anvendes af en nations flåde, og som ofte er udstyret med langtrækkende kanoner og våben, der er designet til at true eller ødelægge modstanderens flåde. De kæmper ikke, da deres ammunition ikke er lige så rigelig som slagskibes, men deres ildkraft er større.

Du kan få et mere omfattende overblik over forskellene mellem dem her i en kort vejledning,

Sammenligning Slagskib Destroyer
Størrelse Slagskibe er normalt større end destroyere. Destroyere er normalt betydeligt mindre end slagskibe.
Brug Slagskibe er skibe, der deltager i søslag. Destroyere anvendes til at lede større skibe eller til at true med at ødelægge andre skibe.
Batterier De har primærbatterier med høj kapacitet. De har hovedbatterier med en reduceret kapacitet.
Bevægelse Slagskibe er langsomme på grund af deres store størrelse. Destroyere er mindre og mere manøvredygtige skibe.
Våben og ammunition Slagskibe har mere ammunition om bord end destroyere. Destroyere har mindre ammunition om bord end slagskibe.
Våbenhus Slagskibe har en masse panser. Destroyere er kun let bevæbnede.

Destroyer vs. slagskibe

Hvad er en cruiser?

En krydser er en type krigsskib, der er det største i en flåde efter et hangarskib. Krydsere har forskellige opgaver, deres rolle varierer alt efter flåden og bruges ofte til at bombardere kyster og til luftforsvar.

I det 19. århundrede blev krydsere klassificeret som et skib, der kan sejle i fjerne farvande, kan bruges til handelsoverfald og kan angribe flåder.

I henhold til Washington-traktaten fra 1922 var krydseres deplacement eller vægt begrænset til 10.000 tons.

Den kan ikke kun forsvare sin flåde og sine kystlinjer, men kan også operere alene langt fra flådebasen og true sin fjende. 22 krydsere i Ticonderoga-klassen er en af de krydsere, der tjener i den amerikanske flåde.

Krydstogtskibe inddeles yderligere i to brede typer:

Lette krydserfartøjer

Krydstogtskibe der er udstyret med kanoner på under 6,1 tommer (151 mm), kaldes "lette krydsere".

De er mindre end en tung krydser og er små til mellemstore krigsskibe. Deres rolle er at yde støtte til flådekanonering og luftforsvar. USS Springfield var en let krydser, der tjente i den amerikanske flåde. Deplacement eller vægt af lette krydsere er mindre end 10.000 tons og hastigheden er op til 35 knob.

Tunge krydsere

Krydsere med kanoner på op til 8 tommer (203 mm) er tunge krydsere med høj hastighed og lang rækkevidde.

Både lette og tunge krydsere er ikke mere end 10.000 tons. Deres hovedopgave er at eskortere hangarskibe og transportere tropper. En tung krydser har en deplacement eller vægt på 20.000 til 30.000 tons og er 673 meter lang. Den gennemsnitlige størrelse af en tung krydser er fra 600 til 1000 meter. Dens gennemsnitlige hastighed er fra 32 til 34 knob. Den gennemsnitlige skudvidde af en tung krydser er mere end 20sømil

Forskellen mellem en destroyer og en krydser

Når man generelt taler om krigsskibe, kan man betragte både destroyer og krydser som det samme. Som om du ikke er bekendt med deres specifikationer, som skaber en stor forskel mellem dem begge.

Der er mange forskelle mellem destroyer og krydser, og jeg vil gennemgå dem hver især.

År for opfindelsen

Destroyere blev opfundet i 1860'erne, mens krydserne blev opfundet i det 17. århundrede.

Rolle

Destroyere bruges hovedsagelig til at eskortere flåder og handelsskibe, mens krydseres hovedopgave er at beskytte flåder. Krydsere kan også bruges til at bombardere kyster og til at yde luftforsvar.

Hastighed

Gennemsnitshastigheden for en destroyer er 33 knob i timen, mens gennemsnitshastigheden for en krydser er 20 knob i timen.

Forskydning

En destroyer har en gennemsnitlig deplacement eller vægt på mellem 5.000 og 10.000 tons, mens de fleste krydsere vejer under 10.000 tons.

Størrelse & Kapaciteter

En krydser er mindre end et krigsskib, men større end en destroyer. Selv om destroyere er mindre end krydsere, er de hurtige og effektive og kan forsvare flåden mod forskellige typer fjendtlige trusler. Destroyere kan effektivt eskortere flåder og handelsskibe mod angreb fra sø-, luft- og landjorden.

Du er måske ikke klar over disse forskelle, som jeg har præsenteret ved at sammenligne de to krigsskibes egenskaber og karakteristika.

Der må være et spørgsmål i dit sind, at fregatter fungerer næsten på samme måde som destroyere, så er de det samme?

Der er ingen grund til at blive forvirret, da jeg også vil gennemgå det, hvilket vil hjælpe dig med at skelne mellem disse to typer skibe.

Er fregatter og destroyere det samme?

Fregatter er mellemstore krigsskibe, der er mindre end destroyere, og de er ikke det samme som destroyere.

Den kan ikke kun eskortere og beskytte flåden og handelsskibe mod angribere, som destroyere gør, men kan også fungere som spejder. Fregatten er et af de mest almindelige krigsskibe i næsten alle flåder i verden.

Compariso n af fregat og destroyer for at få en bedre forståelse af, at de ikke er det samme

De forskellige flåder har deres egen klassificering af en fregat og en destroyer. Moderne fregatter vejer mellem 2000 og 5000 tons, mens en destroyer vejer mellem 5000 og 10.000 tons. Både fregatter og destroyere er udstyret med ubådsaktiver, krydsermissiler og jord-til-luft-missiler, men destroyere har også sonar og dybdebomber. Destroyere er dyrere at fremstille og drive end fregatter.

Destroyer vs. krydser: Hvilken er den mest kraftfulde?

Destroyer og krydser spiller begge en afgørende rolle i flåder over hele verden. Begge har visse roller, som de kan udfylde effektivt.

Nu opstår spørgsmålet om, hvilket af krigsskibene der er mest kraftfuldt?

Både krydsere og destroyere har effektive kapaciteter, unikke designs og effektive våben, hvilket gør det svært at besvare dette spørgsmål.

Hvis vi taler ud fra et defensivt perspektiv, er en destroyer mere kraftfuld i forhold til at forsvare en flåde, handelsskibe eller kystlinje, da den har evnen til at imødegå fjender i luften, på overfladen eller til søs.

Men hvis der er tale om en krigssituation, og der er behov for at operere på fjendens territorium, er krydserne mere effektive, da de kan operere alene på havet væk fra baser og kan bombardere fjendens kyster med deres effektive våben og forårsage store tab for fjenden.

For at fremhæve deres kapacitet er der her et hurtigt overblik over deres særpræg:

  • Destroyere er typisk kompetente til ubåds-, overflade- og luftbekæmpelse og kan effektivt udføre alle tre opgaver.
  • Krydsere har typisk et højt niveau af overfladebekæmpelse og luftbekæmpelse, men et lavere niveau af kapacitet eller koncentrerer sig om ubådsbekæmpelse.

Hvad er det mest kraftfulde slagskib, der nogensinde er bygget?

Slagskibet af Yamato-klassen var det mest kraftfulde slagskib, der nogensinde er bygget.

Yamato-klassen består af to slagskibe, det ene ved navn Yamato og den anden betegnes som Musashi

Yamato-Klassen havde seks kanoner på 155 mm, ni kanoner på 460 mm og omkring 170 antiluftskyts på 25 mm. Dens panser var 8 til 26 tommer tyk. Den havde våben med en rækkevidde på over 26 miles.

Yamato-klassen var et japansk slagskib og blev anvendt af den japanske kejserlige flåde.

Konklusion

Det første krigsskib var blot en galej med stævne, der blev brugt som målvåben. Krigsskibe var i begyndelsen ikke så avancerede som i dag, men det er resultatet af konsekvente undersøgelser, observationer og opgradering, der førte til hurtige fremskridt i søkrigsmåden.

Med den hurtige udvikling inden for søkrigsførelse er krigsskibe blevet inddelt i mange typer og har fået tildelt specifikke roller.

Destroyere og krydsere er to forskellige typer krigsskibe, der kan udføre unikke opgaver.

Se også: Hvad er forskellen mellem Mothers & Mors? - Alle Forskelle

I nogle specifikationer har destroyeren overtaget over krydserne, mens der i andre specifikationer er flere krydserne end destroyeren.

De har begge deres egne vigtige positioner i flåden og opfylder med succes det formål, som de blev opfundet til.

Hvis du taler ud fra et defensivt synspunkt, kan destroyere være gode til at forsvare flåder, kystlinjer eller til at imødegå handelsangreb, da destroyere effektivt kan angribe fjender til søs, i luften og på land med deres missiler og kanoner.

Hvis det ellers er nødvendigt at gå ind på fjendens territorium, er det, når krydsere kommer i aktion, da krydsere har evnen til at operere alene langt fra flådebaser. De kan foretage bombardementer fra kysten og handelsangreb, og med deres overflade-til-luft-missiler kan de også foretage luftforsvar.

Begge disse krigsskibstyper spiller en vigtig rolle i søkrigsførelse, og de bidrager begge til at gøre et lands søforsvar stærkere.

    Klik her for at se webhistorien om krydsere og destroyere.

    Mary Davis

    Mary Davis er en forfatter, indholdsskaber og ivrig forsker med speciale i sammenligningsanalyse om forskellige emner. Med en grad i journalistik og over fem års erfaring på området, har Mary en passion for at levere upartisk og ligetil information til sine læsere. Hendes kærlighed til at skrive begyndte, da hun var ung og har været en drivkraft bag hendes succesfulde karriere som forfatter. Marys evne til at researche og præsentere resultater i et letforståeligt og engagerende format har gjort hende elsket af læsere over hele verden. Når hun ikke skriver, nyder Mary at rejse, læse og tilbringe tid med familie og venner.