Indiërs vs. Pakistani (belangrijkste verschillen) - Alle Verschillen

 Indiërs vs. Pakistani (belangrijkste verschillen) - Alle Verschillen

Mary Davis

Er zijn veel verschillen tussen Indiërs en Pakistani. Maar een van de belangrijkste verschillen is dat Indiërs in India wonen en het hindoeïsme of sikhisme belijden, terwijl Pakistani in Pakistan wonen en de meeste mensen in Pakistan moslims zijn. Er zijn enkele overeenkomsten tussen de twee, maar naast die overeenkomsten zijn ze enorm verschillend.

Er zijn meerdere verschillen tussen de twee, maar het belangrijkste verschil is het onderscheid tussen de godsdiensten. Hoewel ze in hun manier van spreken en cultuur sterk op elkaar lijken, onderscheiden ze zich in het algemeen ook van elkaar op basis van hun godsdienst, taal, etniciteit en culturele waarden.

Wanneer je informatie zoekt over de cultuur van beide naties, krijg je gemengde reacties. Soms verspreiden mensen negativiteit en haat tegen de andere natie vanwege de geschiedenis die ze hebben meegemaakt. Er wordt een individueel oordeel gegeven over de hele natie, samen met ervaringen van de aard van een enkele persoon. Afgezien daarvan doen sommige eerlijke antwoorden je beseffen hoe compatibeldat zijn ze.

Ik zal met u alle overeenkomsten en verschillen bespreken tussen de cultuur, taal en basiswaarden van Pakistani en Indiërs. Er zal geen vooringenomenheid worden getoond, en u zult ze uiteindelijk beoordelen op basis van uw perspectief.

Laten we beginnen.

Hoe maakt u onderscheid tussen Indiërs en Pakistani?

Allereerst wil ik u zeggen dat India een unie van staten is, en dat elke staat een andere taal spreekt en een verscheidenheid aan dialecten heeft. In India is er geen uitgesproken etniciteit of ras. Elk van de Indiërs beweert meerdere talen en dialecten te spreken. Pakistan, dat vele etnische groepen kent, heeft een soortgelijke structuur.

India onderscheidt zich door de erkenning van staten op basis van taal en stammen. Pakistan kent echter geen groeperingen op basis van stammen of taal. Het gebied is uniform verdeeld in provincies.

Pakistan is opgedeeld in Punjab, Sindh, Baluchistan en NWFP, ofwel Khyber-Pakhtunkhwa.

In India is het hindoeïsme de godsdienst van de meerderheid, terwijl de meeste Pakistanen moslim zijn.

Beide naties hebben dus afzonderlijke provincies en erkende stammengemeenschappen, die verder van elkaar verschillen.

Welke talen worden er in India en Pakistan gesproken?

Urdu is de nationale taal van Pakistan, terwijl de meeste Indiërs Hindi spreken.

Over de talen gesproken: Hindi, Marathi, Konkani, Bengali, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Engels, Kasjmiri en andere officiële talen worden in India gesproken.

Hoewel de officiële taal van Pakistan het Urdu is, worden er in het land veel andere talen gesproken, waaronder Punjabi, Gujarati, Balochi, Pashto, Sindhi en Kasjmiri.

Behalve in Punjab wonen Punjabis voornamelijk in alle delen van Pakistan.

India heeft geen nationale taal, maar veel mensen in India spreken Hindi, daarom wordt het beschouwd als hun nationale taal.

Aan de andere kant, Urdu is de nationale taal van Pakistan Punjabi is na het Urdu de meest gesproken taal in Pakistan.

Wat weet je over de etniciteit van Indiërs en Pakistani?

De meeste inheemse etnische groepen in India komen niet voor in Pakistan, en omgekeerd. De demografie is gebaseerd op etniciteit. De etnische groepen van de twee landen zijn zeer verschillend, en overlappen elkaar niet. Dit houdt geen rekening met de immigranten.

Door de eerder gedeelde Britse en Ghaznavidische regels hebben ze een lingua franca.

Bovendien worden de meeste talen die in India worden gesproken niet in Pakistan gesproken en omgekeerd.

Het belangrijkste verschil is dat Pakistan is opgericht als een thuisland voor moslims, dus tijdens de deling zijn veel moslims uit India naar Pakistan gemigreerd, terwijl hindoes uit het huidige Pakistan naar India zijn gemigreerd.

Al met al zijn de belangrijkste etniciteiten van Pakistan nu Punjabi, Sindhi, Pashtun, Baluch en enkele andere.

Er zijn veel mensen in de oostelijke Punjab van India die dezelfde etniciteit hebben als de Punjabis van Pakistan, maar toch verschillende godsdiensten hebben. Dit is het gevolg van de deling, waarbij sommige mensen bleven en andere migreerden.

India heeft meer oppervlakte dan Pakistan, zoals blijkt uit de kaart

Anderzijds zijn sommige hindoeïstische Sindhi's naar India gemigreerd en er deel van gaan uitmaken, vooral in het noorden. Sommigen staan bekend als Mohajirs, dat zijn moslims uit de Indiase deelstaten Uttar Pradesh en Bihar die naar Pakistan zijn gemigreerd.

Kortom, het is voor iedereen moeilijk om een onderscheid te maken tussen een Pakistaan en een Noord-Indiër op basis van alleen het uiterlijk. Je moet etniciteit en religie als belangrijke factoren beschouwen wanneer je ze tegenover elkaar zet.

Hoewel het moeilijk is om op het eerste gezicht te zeggen of een man of vrouw Indisch of Pakistaans is, vanwege dezelfde lichaamskleur en gezichtsuitdrukking, kan men zich wel identificeren aan de hand van een accent.

Er zijn veel meer etniciteiten in India, vooral in het zuiden en oosten, dan in Pakistan.

Bekijk deze video over Indiërs vs. Pakistani

Hoe verschillen Indiërs en Pakistani, genetisch gezien?

Indiërs en Pakistani hebben ook onderscheidende genetica. Enkele daarvan staan hier opgesomd:

 • Pakistani zijn Kaukasiërs met Australoïde voorouders.
 • Indianen zijn Australoïde met Kaukasische voorouders.
 • Afghanen zijn Kaukasiërs met mongoloïde voorouders.

In totaal is slechts tien procent van de Indiërs verwant aan vijfentwintig procent van de Pakistani. Pakistan heeft meer Kaukasische genen dan Afghanistan, Tadzjikistan en delen van Noord-Afrika samen.

Genetisch gezien is 90% van de Indiërs een heel ander ras.

Daarnaast verschillen beide naties ook in huidskleur, kleding en styling.

Waarin verschilt een Pakistaan van een Indiër?

Er kunnen culturele overeenkomsten zijn tussen de Noord-Indiase en de Pakistaanse gemeenschap, maar mensen uit het zuiden of oosten van India hebben geen culturele overeenkomsten met Pakistani. Beide hebben opzienbarende verschillen op het gebied van onderwijs, economie en vrouwen op de arbeidsmarkt. De Zuid-Indiërs lijken helemaal niet op de Pakistanen.

Je kunt zien wie een Pakistaan en wie een Indiër is door hun dialect, hun kleding en hun eten. Ze hebben een aantal vaste gewoonten die onbreekbaar zijn.

Hoewel Pakistani en Indiërs op veel punten van elkaar verschillen, hebben ze ook een aantal overeenkomsten waardoor het soms moeilijk is om uit te maken wie wie is.

Als iemand bijvoorbeeld in het buitenland is opgegroeid, kan hij hun cultuur hebben overgenomen of een mix van beide zijn. Daarom kan het moeilijk zijn om te weten tot welke cultuur hij behoort. Alle moslims zijn geen Pakistani, noch behoren alle hindoes tot India .

Dus, de beste manier om ze te onderscheiden is om direct te vragen waar ze horen. Ze zullen een simpel antwoord geven op de manier waarop je het vraagt.

Zie ook: Verschillen tussen "Son" en "Están" in een Spaans gesprek (Zijn ze hetzelfde?) - Alle Verschillen

Als je iemand onbeleefd of arrogant tegenkomt, beoordeel hem dan op zijn manier van spreken, de godsdienst die hij aanhangt en de gewoonten die hij heeft. Hoewel, het is niet het beste idee.

Parameters Indisch Pakistan
Bevolking 1,3 miljard 169 Miljoen
Nationale taal Hindi Urdu
Alfabetiseringsgraad 69.3 % 59.13%
Etniciteit 10% moslims, meerderheid hindoes De meerderheid zijn moslims, een minderheid van christenen
Hoofdstad New Delhi Islamabad

Belangrijkste verschillen tussen India en Pakistan

Metalen muurstukken van de Pakistaanse vlag

Wat zijn de culturele verschillen tussen India en Pakistan?

Pakistan is verdeeld in vijf etnische groepen, zoals hieronder aangegeven:

 • Punjabis,
 • Pasthus,
 • Sindhis,
 • Balochis
 • Kasjmiri's

"De strijd voor onafhankelijkheid van de Britse Raj" is het enige dat hen allemaal op één lijn bracht. De meeste Indiërs hebben geen band met de mensen die in de oostelijke provincies van Pakistan wonen, die grenzen aan Iran en Afghanistan.

Mensen van Indiase afkomst die in door Pasjtoen gedomineerde gebieden wonen, hebben hun levenswijze overgenomen. Pasjtoen zijn blanken, terwijl Indiërs dat niet zijn.

Balochis hebben hun eigen aparte identiteit. In de meeste opzichten zijn ze nauwer verwant aan Iraniërs dan aan Indiërs. India is een land dat zowel complex als divers is.

Omdat ze voornamelijk van een andere afkomst zijn dan Indiërs. Natuurlijk lijken Pakistani en Indiërs op elkaar, maar deze gelijkenis is overdreven tot het punt van generalisatie.

Omdat Punjab ongeveer de helft van Pakistan uitmaakt, zijn Punjabis het meest voorkomende type Pakistani. India, dat veel groter is in omvang, heeft een veel groter aantal etnische groepen. Het antwoord is dus dat meer Pakistani er punjabi uitzien dan iets anders, en India is zo uitgestrekt dat een uiterlijk niet kan worden gestereotypeerd.

Tenslotte, terwijl Punjab een oude cultuur is, zijn Pakistan en India nieuwe landen, gecreëerd door een man in een kamer met een kaart. In werkelijkheid is er geen waarneembaar verschil.

De kaart van Pakistan

Zijn Pakistanen eigenlijk Indiërs?

Ja, Indiërs en Pakistani hebben dezelfde voorouders. Maar ze verschillen in veel opzichten. Pakistan anno 2018 is niet hetzelfde als India voor augustus 1947. Pakistan betekent gewoon "puur land". Het is een verzonnen staat.

Ik ben geboren na de afscheiding, maar mijn voorouders hebben me doen geloven dat India en Pakistan altijd één natie zijn geweest. Als een Pakistaan je vertelt dat hij niet Indiaas is, is dat omdat hij dat niet is, zowel politiek als juridisch.

Maar wat iemand je ook vertelt, we zijn etnisch en genetisch allemaal hetzelfde.

Het moderne Pakistan is nooit beïnvloed door het moderne India. De Turken, Mughals en Perzen hebben er allemaal invloed op gehad. Baluchistan en Pashtunistan vormen de helft van de bevolking van Pakistan.

Het zijn diverse individuen met diverse culturen, voedsel, kunst, muziek, literatuur en religie.

Mensen die geloven dat Pakistani en Indiërs hetzelfde zijn, leven gewoon in een vals paradijs of worden misleid door het geloof van Akhand Bharat.

//www.youtube.com/watch?v=A60JL-oC9Rc

De landenvergelijking van Indiërs en Pakistani

Zijn Pakistanen afstammelingen van Indiërs?

Nee, Pakistani zijn geen afstammelingen van Indiërs. Pakistanen hebben hun religie, cultuur, samenleving en traditie. Zij geloven in de Islam, en Pakistan is een Islamitische staat; maar India is multicultureel; het is de thuisbasis van vele verschillende culturen en religies.

Pakistan daarentegen is een afstammeling van India. Omdat Pakistan vroeger India heette, werd het na het vertrek van de Britten in twee delen verdeeld, die nu bekend staan als Pakistan en India.

Met al deze feiten in gedachten verzekeren wij u dat Pakistani de afstammelingen zijn van Indiërs.

Laatste gedachten

Kortom, de Pakistanen zijn degenen die in meerderheid in de Islam geloven en de Islam praktiseren, terwijl de Indiërs degenen zijn die voornamelijk het Hindoeïsme aanhangen. Hoewel het Christendom in Pakistan tot de minderheden behoort, zijn de meeste mensen Moslim. Evenzo worden het Sikhisme en het Boeddhisme in India als minderheden geclassificeerd.

India is verdeeld in verschillende groepen op basis van stammen en taal. Pakistani zijn verdeeld in provincies met verschillende culturen maar nationaal dezelfde religie. Hindi is de nationale taal van India en Pakistani spreken Urdu. Er zijn andere talen zoals Marathi, Malayalam en Gujrati die in India worden gesproken. Pakistan heeft een diverse groep mensen die Pushto, Sindhi, Balochi spreken,en Punjabi.

Zie ook: Wat zijn de verschillen tussen een Boeing 737 en een Boeing 757? (Samengevat) - Alle Verschillen

Beide naties behoorden dus tot "Hindustan" voor de deling. Daarom hebben ze een gemeenschappelijke voorouder. Maar ze hebben verschillende culturen, kleding, dialecten, religies en etniciteit.

  Klik hier om de webversie van dit artikel te bekijken.

  Mary Davis

  Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.