តើ​អ្វី​ជា​វិធី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​មួយ​លាន និង​ពាន់​លាន? (ស្វែងយល់) - ភាពខុសគ្នាទាំងអស់។

 តើ​អ្វី​ជា​វិធី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​មួយ​លាន និង​ពាន់​លាន? (ស្វែងយល់) - ភាពខុសគ្នាទាំងអស់។

Mary Davis

ចំនួនដែលធំជាងនេះត្រូវបានបង្ហាញជាញឹកញាប់នៅក្នុងគណិតវិទ្យាដោយប្រើសញ្ញាអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ឬដោយប្រើពាក្យដូចជា លាន ពាន់លាន និងទ្រីលាន។ មានតែអក្សរមួយប៉ុណ្ណោះដែលបំបែកឃ្លា “លាន” និង “ពាន់លាន” ប៉ុន្តែអក្សរមួយនោះបង្ហាញថាមួយគឺធំជាងមួយពាន់ដង។

មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីលាន និងពាន់លាន ប៉ុន្តែមិនអាចបែងចែករវាងពួកវាភ្លាមៗបានទេ។ . មនុស្សជាច្រើនច្រឡំលេខរបស់ពួកគេ និងលេខសូន្យ។

មួយពាន់លានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមួយពាន់ដងមួយលាន។ នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាមួយពាន់លានស្មើនឹង 1,000,000,000 ។ ដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងទស្សនៈ អ្នកត្រូវសន្សំប្រាក់បន្ថែម 999 លានដុល្លារ ប្រសិនបើអ្នកមានមួយលានដុល្លារ ហើយចង់បំប្លែងវាទៅជាពាន់លាន។

និយាយឱ្យសាមញ្ញ មួយលានមាន 6 សូន្យ ខណៈមួយ ពាន់លានមានលេខសូន្យ 9 នៅពេលសរសេរក្នុងទម្រង់ជាលេខ ឬរូបិយប័ណ្ណ។

នៅទីនេះ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីភាពខុសគ្នារវាងពួកវា ដើម្បីធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក។

តើមានន័យអ្វីដោយ មួយលាន?

តួអក្សរសម្រាប់លេខនេះគឺ 1,000,000 ឬ M̅។

 • រាប់លាន ខ្ទង់ចន្លោះពី 1,000,000 និង 999,999,999 ដូចជាក្នុងទិសដៅទៅកាន់ផ្នែកនៃប្រាក់៖

អនាគតរបស់គាត់គឺរាប់លានដុល្លារ។

 • ចំនួនប្រាក់មួយពាន់ឯកតា ជាដុល្លារ ផោន ឬអឺរ៉ូ៖

រូបគំនូរហូឡង់ទាំងបីគូរបានមួយលាន។

មនុស្សម្នាក់គណនាលានដុល្លារ

តើពាន់លានមានន័យអ្វី?

ចំនួនស្មើនឹងផលនៃពាន់មួយលាន៖ 1,000,000,000 ឬ 10⁹។

មួយពាន់លានត្រូវបានកំណត់ជាលេខ 10 ខ្ទង់ដែលវាត្រូវបានរាប់តាមក្រោយ 100 លាន ហើយបញ្ជូនបន្តខ្សែសង្វាក់ឆ្ពោះទៅរកពាន់លាន។ វាត្រូវបានតំណាងជា 109 ដែលជាលេខតូចបំផុត 10 ខ្ទង់ក្នុងគណិតវិទ្យា។

ភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាងលាន និងពាន់លាន

លានត្រូវបានប្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញលេខដែលអាចបញ្ជូនជា 106 ឬ 1,000,000 ចំណែកឯពាន់លានត្រូវបានកំណត់ថាជា 10⁹ ឬ 1,000,000,000។

លេខអាចល្អក្នុងការដោះស្រាយ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមកដល់ចំនួនច្រើន យើងត្រូវការឈ្មោះដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងងាយស្រួលមួយចំនួនដើម្បីដឹកនាំពួកគេ។ ពាន់លាន និងលានគឺជាពាក្យដែលបង្កើតរូបភាពនៃលេខធំៗមួយចំនួន។ បាទ វាត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដែលទាំងពីរតំណាងឱ្យលេខធំ។

លានត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់លេខដែលអាចពិពណ៌នាថាជា 106 ឬ 1,000,000 ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ មួយពាន់លានត្រូវបានបង្ហាញជា 10⁹ ឬ 1,000,000,000។

លានគឺជាធម្មជាតិ ខ្ទង់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះ 999,999 និង 1,000,001។ ពាន់លានធ្លាក់នៅចន្លោះ 999,999,999 និង 1,000,000,000។

ពាក្យ 'million' មកពីពាក្យឡាតាំងសម្រាប់ 1000 ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "mille" ដូច្នេះហើយ 1,000,000 បានចាប់ផ្តើមត្រូវបានគេហៅថារាប់លាន ដែលមានសារៈសំខាន់មួយពាន់។

សូម​មើល​ផង​ដែរ: តើពាក្យ 'Hydroscopic' ជាពាក្យទេ? តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង Hydroscopic និង Hygroscopic? (ការជ្រមុជទឹកជ្រៅ) - ភាពខុសគ្នាទាំងអស់។

Billion មកពីពាក្យបារាំង bi- ("two") + -illion តំណាងឱ្យមួយពាន់លាន។

វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការយោងទៅលើទំហំធំទាំងនេះ។លេខរាប់លាន និងរាប់ពាន់លាន ជាជាងដាក់រូបចម្លាក់ដែលមានលេខ 6 ឬ 9 សូន្យ។

ពាក្យមួយទៀតដែលអាចត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈនៅក្នុងបរិបទនៃរាប់លាន និងពាន់លានគឺ trillions ដែលតំណាងឱ្យ 10^12 ឬ 1,000,000,000,000 មានន័យថាពាន់ពាន់លាន។

មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមហាសេដ្ឋី ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលស្គាល់ដោយគាត់គឺដូចគ្នាបេះបិទ ឬលើសពីមួយលាន។ ដូចគ្នាដែរ មហាសេដ្ឋីគឺជាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹង ឬច្រើនជាងមួយពាន់លាន។

ការបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងលាន និងពាន់លាន

<១៦>មួយពាន់លានស្មើនឹង ១០០០លាន។
លក្ខណៈពិសេស លាន ពាន់លាន
ចំនួនសូន្យ លានមាន 6 សូន្យជាមួយមួយ។ ពាន់លានមាន 9 សូន្យ។
តំណាង វា ត្រូវបានតំណាងជា 10⁶ ឬ 1,000,000។ វាត្រូវបានតំណាងជា 10⁹ ឬ 1,000,000,000។
បរិមាណ មួយលានគឺតូចជាង 1000 ដងជាងមួយពាន់លាន។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ មួយពាន់លានគឺច្រើន ឬធំជាងមួយលាន។
សមមូល មួយលានស្មើនឹង 1000 ពាន់។
Million vs. Billion

History of Million and Billion

ពាក្យ លាន គឺជាពាក្យអង់គ្លេសដែលប្រើជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេស . វាត្រូវបានគេហៅថាខ្នាតខ្លី។ បណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រើខ្នាតវែង ដែលមានន័យថាមួយពាន់លានមានរាប់លាន។

ពាក្យ “bi” មានន័យថាទ្វេដង ឬពីរ។វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយលោក Jehan Adam ក្នុងឆ្នាំ 1475 ហើយក្រោយមកត្រូវបានកែសម្រួលជាពាន់លាននៅឆ្នាំ 1484 នៅពេលលោក Nicolas Chequet ។

ពាក្យ លាន គឺមកពីពាក្យអ៊ីតាលី “milione” និងឡាតាំង “mille”។

តើមានប៉ុន្មានលានក្នុងមួយពាន់លាន?

ការគណនាចំនួនប៉ុន្មានលាន និងពាន់លានគឺពិបាកបន្តិច ពីព្រោះទាំងចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្ថន័យផ្សេងគ្នាសម្រាប់ការគណនាទាំងពីរនេះ។

នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសចាស់ តម្លៃមួយពាន់លាន គឺជា "លានលាន" ដែលជា (1,000,000,000,000) ចំណែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃនៃមួយពាន់លានគឺមួយពាន់លាន (1,000,000,000)។

ជឿនលឿន ប្រទេសភាគច្រើនដើរតាម US មធ្យោបាយរាប់ពាន់លានដែលជា 1 ជាមួយ 9 សូន្យ។ សូម្បីតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1974 រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានប្រើអត្ថន័យដូចគ្នានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ។

ដោយសាមញ្ញ យើងអាចគណនារាប់លាន និងពាន់លាន ដោយមានជំនួយពីតារាងបំប្លែងនេះ។

តម្លៃជាពាន់លាន តម្លៃរាប់លាន
1 1000
2 2000
3 3000
4 4000
5 5000
6 6000
7 7000
8 8000
9 9000
10 10000
តម្លៃរាប់លាន និងពាន់លាន

វិធីបំប្លែងតម្លៃពីលានទៅពាន់លាន

តាមគណិតវិទ្យា 1 លានស្មើនឹង 0.001ពាន់​លាន។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់បំប្លែងមួយលានទៅជាពាន់លាន គុណលេខដោយ 0.001។

តម្លៃលាន <17 តម្លៃពាន់លាន
1 0.001
2 0.002
3 0.003
4 0.004
5 0.005
6 0.006
7 0.007
8 0.008
9 0.009
10 0.01
100 0.1
1000 1
តម្លៃបំប្លែងរាប់លាន និងពាន់លាន

តើអ្នកអាចបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងលាន និងពាន់លានដោយរបៀបណា?

មធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលមួយក្នុងការប៉ាន់ស្មានពីមួយលានទៅមួយពាន់លាននឹងត្រូវគ្នានឹងមួយដុល្លារទៅមួយពាន់ដុល្លារ។ មួយពាន់លានមានមួយពាន់លាននៅក្នុងនោះ។

ប្រសិនបើអ្នករក្សាបានមួយដុល្លារ អ្នកអាចទិញស្ករគ្រាប់តែមួយ។ បើ​អ្នក​មាន​មួយ​ពាន់​ដុល្លារ អ្នក​អាច​ចំណាយ​សម្រាប់​ស្ករ​គ្រាប់​មួយ​ពាន់។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​មួយ​លាន​ដុល្លារ អ្នក​អាច​ទិញ “វីឡា​មួយ​លាន​ដុល្លារ”។ អ្នកនឹងកាន់ផ្ទះតែមួយ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​មួយ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អ្នក​អាច​ចំណាយ​សម្រាប់ "មួយ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ" ផ្ទះ​។ អ្នកនឹងកាន់កាប់ទីក្រុងទាំងមូលនៃផ្ទះវីឡាតម្លៃរាប់លានដុល្លារ។

ការប្រៀបធៀប 1 លានដុល្លារ និង 1 ពាន់លានដុល្លារ

ការប្រៀបធៀប 1 ពាន់លាន និង 1 លានដុល្លារហាក់ដូចជាក្រុមចុងក្រោយ ហើយអតីតគឺជា បន្តិចទៀត។ នេះធ្វើឱ្យយើងចាត់ថ្នាក់ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​គ្នា​ដែល​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ចូល​រួម​ក្នុង​ប្រភេទ "អ្នក​មាន​កខ្វក់" ដូច​គ្នា។ ប៉ុន្តែ មនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងថាតើចំនួនតិចជាង 1 លានទៅ 1 ពាន់លានពិតប្រាកដនោះទេ។

មហាសេដ្ឋីមានភាពរុងរឿង ហើយមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងអ្នកដទៃទៀត។ ភាពខុសគ្នារវាងមួយលាន និងមួយពាន់លានគឺ 999 លាន។ 1 ពាន់លានដុល្លារគឺ 1000 ដងច្រើនជាងមួយលានដុល្លារ។

សូមពិចារណា! វាជាសមតុល្យនៃ 1: 1000 ។ ប្រសិនបើវាមិនអាចជួយអ្នកឱ្យឃើញពីភាពខុសប្លែកគ្នាដ៏ធំនោះទេ ខាងក្រោមនេះគឺជាភាពខុសគ្នាមួយចំនួនទៀត។

1 ពាន់លានដុល្លារគឺជាលេខ 10 ផ្ទុយទៅវិញ 1 លានគឺ 7 តួលេខ។

សូម​មើល​ផង​ដែរ: Chidori VS Raikiri: ភាពខុសគ្នារវាងពួកគេ - ភាពខុសគ្នាទាំងអស់។

ប្រសិនបើនរណាម្នាក់រកបានមួយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ពួកគេនឹងបង្កើតបានជិត $480.77 ក្នុងមួយម៉ោង និង $3,846.15 ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ខណៈពេលដែលការរកបានមួយពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនឹងមានន័យប្រហែល $480,769 ក្នុងមួយម៉ោង និង $3,846,153.85 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ចាស់ 1 លាន

ការពន្យល់មួយចំនួន

យុត្តិកម្មនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ស្របជាមួយនឹងចំនួនដ៏ធំសម្បើមទាំងនេះនៅក្នុងប្លង់មួយ។ ខ្ញុំអាចយល់បាន។ វាប្រាប់៖

 • 1 លានវិនាទីគឺស្រដៀងនឹង 11 ½ថ្ងៃ។
 • 1 ពាន់លានវិនាទីគឺស្រដៀងនឹង 31 ¾ឆ្នាំ។

ដូច្នេះភាពខុសគ្នា រវាងមួយលាន និងមួយពាន់លាន គឺជាភាពខុសគ្នារវាង 11 ½ថ្ងៃ និង 31 ¾ឆ្នាំ (11.5 ថ្ងៃធៀបនឹង 11,315 ថ្ងៃ)។

Billions And Millions ដែលប្រើជាភាសាអង់គ្លេស

Billion:

 1. ភាពសម្បូរបែបនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ប្រទេសបានកើនឡើងដល់ 16.5ពាន់លានដុល្លារ។
 2. ប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រជាជនច្រើនជាង 1 ពាន់លាន។
 3. រតនាគារបាននាំចូល 40 ពាន់លាន 40 ពាន់លាន គ្រាន់ដើម្បីរក្សាភាពស្ថិតស្ថេរ។
 4. សារៈសំខាន់នៃភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ចុះដោយ £2.6 ពាន់លាន។
 5. មានមនុស្ស 1.2 ពាន់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់។

លាននាក់៖

 1. សាលានឹងឧបត្ថម្ភធន 5 លាននាក់នៅក្នុងគម្រោងនេះ។
 2. ការវាយដំសរុបត្រូវបានវាយតម្លៃជាងបីលានផោន។
 3. ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកពីរឿងនេះជាងមួយលានដង។
 4. ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់គាត់ត្រូវបានគណនាប្រហែល 100 លានដុល្លារ។
 5. ខ្ទមត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ពីរលានផោន។
ស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងមួយលានដុល្លារ និងមួយពាន់លានដុល្លារ។

តើអ្នកប្រាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងមួយលាន និងដោយរបៀបណា? មួយពាន់លាន?

មួយពាន់លានស្មើនឹងមួយពាន់គុណនឹងមួយលាន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត មួយលានស្មើនឹងមួយពាន់គុណមួយពាន់។ ដូច្នេះហើយ មួយពាន់លានមានសូន្យប្រាំបួន ខណៈមួយលានមានសូន្យប្រាំមួយ។

តើ 1 ពាន់លានជា Lakhs ប៉ុន្មាន?

10,000 lakhs ស្មើនឹងមួយពាន់លាន។

ចំនួនធម្មជាតិដែលស្មើនឹងមួយពាន់លានគឺ 1,000,000,000។ 1 ពាន់លានត្រូវបាននាំមុខដោយលេខ 999,999,999 ហើយបន្តដោយលេខ 1,000,000,001។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

 • មួយលានគឺ 1,000 ដងច្រើនជាងមួយពាន់លាន។
 • ទំហំ នៃចំនួនទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាខ្លាំង។
 • ក្នុងន័យហិរញ្ញវត្ថុ មួយលានគឺជាចំនួនតិចតួច បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពាន់លាន។
 • យោងតាមការស្រាវជ្រាវ ប្រាក់ខែជាមធ្យមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ $54,132 ក្នុងមួយឆ្នាំ។
 • តាមការប៉ាន់ប្រមាណនោះ ប្រហែល 18.5 ឆ្នាំត្រូវការដើម្បីរកបាន 1 លានដុល្លារ។
 • ទោះបីជា ប្រហែល 18,473 ឆ្នាំនឹងត្រូវចំណាយដើម្បីរកប្រាក់បាន 1 ពាន់លានដុល្លារលើអត្ថប្រយោជន៍នោះ។

  Mary Davis

  Mary Davis គឺជាអ្នកនិពន្ធ អ្នកបង្កើតមាតិកា និងអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានជំនាញក្នុងការវិភាគប្រៀបធៀបលើប្រធានបទផ្សេងៗ។ ជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រផ្នែកសារព័ត៌មាន និងបទពិសោធន៍ជាងប្រាំឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ ម៉ារីមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលមិនលំអៀង និងត្រង់ទៅកាន់អ្នកអានរបស់នាង។ ស្នេហារបស់នាងសម្រាប់ការសរសេរបានចាប់ផ្តើមតាំងពីនាងនៅក្មេង ហើយបានក្លាយជាកម្លាំងចលករនៅពីក្រោយអាជីពដ៏ជោគជ័យរបស់នាងក្នុងការសរសេរ។ សមត្ថភាពរបស់ម៉ារីក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងបង្ហាញការរកឃើញក្នុងទម្រង់ងាយស្រួលយល់ និងចូលរួមបានធ្វើឱ្យនាងពេញចិត្តចំពោះអ្នកអានទូទាំងពិភពលោក។ ពេលនាងមិនសរសេរ ម៉ារីចូលចិត្តធ្វើដំណើរ អាន និងចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ។