Verschillen tussen Stacks, Racks en Bands- (De juiste term) - All The Differences

 Verschillen tussen Stacks, Racks en Bands- (De juiste term) - All The Differences

Mary Davis

Stapels, banden en rekken zijn verschillende slangtermen voor geld. Ze verschillen alle drie van elkaar. Een rek(je) is een term die verwijst naar geld in stappen van duizend dollar. Een band is een biljet van 1.000 dollar, ook bekend als een grand, stack, of G. De term is afgeleid van de band die om een stapel geld zit en deze bij elkaar houdt. Een "stapel" is spreektaal voor 1.000 dollar.

Alle drie worden dus gebruikt voor verschillende geldbedragen.

U hebt vast allemaal wel eens van deze woorden gehoord, namelijk stacks, bands of racks. Hier zal ik ingaan op deze meest gebruikte termen om naar contant geld te verwijzen. Alle slangwoorden zullen worden besproken, samen met hun contrasterende kenmerken. Ik zal u voorzien van de details die u nodig hebt.

Laten we beginnen.

Wat is het onderscheid tussen stacks, racks en bands in financieel jargon?

Er zijn enkele verschillen tussen stapels, rekken en banden. De rekken kosten $1000, terwijl de stapel $100.000 waard is en in een "band" is gewikkeld. Aan de andere kant, "Bands" zijn geldbandjes die in verschillende configuraties verkrijgbaar zijn, 100x de waarde. Bijvoorbeeld $1 in $100, $250, $10 in $1000, $20 in $2000, $50 in $5000, $100 in $10000, enzovoort.

In een notendop zijn stapels grote sommen geld in elke coupure. "Vet" wordt soms gebruikt. Stapels verwijzen naar stapels honderd-dollarbiljetten, vaak in grote hoeveelheden. Terwijl bandensets tienduizenden dollars waard zijn.

Voor 400 dollar krijg je vier rekken. Ik heb twee banden als ik 2000 dollar te besteden heb. Hoewel, sommige mensen zeggen dat een stapel en een band uitwisselbaar zijn.

Samenvattend kunnen we zeggen dat "stack" jargon is voor $1000, of geld in het algemeen. Banden zijn een vorm van geld.

Wat is een geldrek?

Een rek (s) is een term die verwijst naar geld in stappen van duizend dollar.

Omdat niet veel mensen meerdere biljetten van 100 dollar op stapels van 10.000 dollar hebben liggen om over te zingen, verwijst een "rek" meestal naar slechts 1.000 dollar.

Oorspronkelijk was een rek een stapel biljetten van 100 dollar in totaal 10.000 dollar, maar door de frequentie waarmee de term "rek" opduikt in liedjes als "Racks on Racks" en "Rack City" verwijzen de meeste mensen naar 1.000 dollar als een rek.

Bijvoorbeeld, als iemand zegt,

 • "Ik heb ongeveer drie rekken nodig om op een auto te zetten."
 • "Hé, ik heb net mijn belastingaangifte gedaan, en ik zou een rek terug moeten krijgen!"

In beide voorbeelden, racks worden bedoeld van $1000.

Rack City is een slang term voor Las Vegas, waar je 'racks' chips kunt krijgen om mee te gokken binnen racks van $1.000, dus een rack betekent meestal $1.000 in Rack City.

Dus ga door en hossel hard, en vergeet niet je rekken te stapelen. Het betekent je geld besparen door te stapelen.

Hoeveel is een rek geld?

Een "rek" is 1.000 dollar in de vorm van tien biljetten van 100 dollar die door een bank of anderszins geband zijn. Bedragen groter dan 1000 dollar worden soms "groot" genoemd. 20 groot betekent dus 20.000 dollar.

Ik denk dat we nu vertrouwd zijn met de betekenis van rek in termen van geld en jargon.

Wat is een geldband?

Een band is een biljet van 1000 dollar, ook wel een grand, stack of G genoemd. De term is afgeleid van de band die om de stapel geld zat.

De band wordt vaak gebruikt in contexten waarin met geld wordt gepronkt, zoals in een club of een rapnummer. De term "banden" wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar bedragen in de tienduizenden dollars.

Als de band meer dan 1G bevat, bijvoorbeeld 10G, wordt hij een "10G-band" of een "10K-band" genoemd.

Hij heeft veel banden op zijn handen."

Zie ook: Wat is het verschil tussen de Septuagint en de Masoretische? (Deep Dive) - Alle Verschillen

U kunt een beter begrip krijgen van de hierboven gegeven voorbeelden.

1 Grand verwijst naar 1000 dollar

Wat is de etymologie van het woord "stapel", in termen van geld?

Een "stapel" is spreektaal voor 1000 dollar. Een "stapel" betekende blijkbaar 1000 dollar, en omdat haar citaat het woord op geen enkele manier kwalificeerde, Wat betreft "een grote hoeveelheid," geloof ik dat stapel een relatief lange geschiedenis heeft.

Uit het boek Slang and its Analogues Past and Present uit 1903:

De uitdrukking "stapels klaar" wordt in het artikel gedefinieerd als "veel geld".

Ik geloof dat deze uitdrukking in de voorafgaande jaren werd afgekort tot het jargon stack, dat ook de betekenis van $00 kreeg. Hoewel ik daar niet zeker van ben, Urban Dictionary zegt dat 1 G gelijk is aan 1 stapel.

Zie ook: Wat is het verschil tussen "Kacchan" en "Bakugo" in My Hero Academia? (Feiten) - Alle Verschillen

Dat wil zeggen, een stapel is gelijk aan een grand, of $1000. Omdat dit gebruik van "stapel" erg veel slang is, komt het niet voor in meer gevestigde woordenboeken. Hoewel authentieke bronnen geen definitie van slang geven, vertellen gebruik en ervaring ons over de letterlijke betekenis ervan.

Hoeveel kost een rek versus een band?

Een band, een stapel en een rek staan gelijk aan 1000 dollar in contanten. Hoe meer komma's er in dat getal staan, hoe meer belangstelling hij zal hebben voor het getal. Wanneer er meer komma's in een bedrag staan, verwijst het naar een rek of een stapel die is opgebouwd.

Dit zijn de fundamenten van geld.

Wat zijn verschillende slang woorden voor $1000?

De meeste mensen, denk ik, zouden het woord "grand" gebruiken. Als het gaat om meerdere bedragen van 1.000 dollar, wordt soms de letter "G" gebruikt."

In dit voorbeeld, Je bent me vijf G's schuldig, aan het eind van de week."

Als u een gangster was, zou u het woord "groot" vaker gebruiken. In een casino wordt 1.000 dollar een "dubbeltje" genoemd. Verrassend genoeg wordt 500 dollar een "stuiver" genoemd. Een accountant kan in financiële kringen naar 1.000 dollar verwijzen als "1,00". De afkorting voor "kilo" is K in de Griekse taal.

Wil je wat Amerikaans-Engelse slang voor geld leren? Bekijk dan deze video.

Kijk eens naar deze video, om Amerikaans jargon voor geld te leren...

Waarom zijn zoveel slangtermen voor "geld" ook voedingsmiddelen?

Het verband tussen slangtermen voor geld en standaard Engelse termen voor voedsel, waarvan brood de meest voor de hand liggende is, is dat het in beide gevallen gaat om iets dat gewoonlijk wordt beschouwd als van levensbelang voor de menselijke overleving.

Maar veel termen die niet alleen naar voedsel verwijzen, maar specifiek naar groene groenten, zoals kool, verwijzen naar het groen van het dollarbiljet. Het werd ook gebruikt op een van de Britse pondbiljetten.

Sinds de eerste vermelding in de 16e eeuw met "Cole," d.w.z. steenkool, is het beeld van noodzaak in het jargon blijven bestaan. Dat wordt niet meer gebruikt, maar het 17e-eeuwse woord quid, dat nog steeds verwijst naar een Britse pond, is een ander woord dat is afgeleid van het Latijnse quid, dat "wat men nodig heeft" betekent.

Hoewel er veel jargon is voor geld en levensmiddelen, zijn sommige jargon het meest gebruikt, zodat het gelezen en geleerd wordt.

Hoe noem je geld in slangen?

We verwijzen naar geld als;

 • Dosh.
 • Moolah Brood
 • Claude Monet. wordt uitgesproken als Mooney.
 • Greenies
 • Wad of Stash rijmt op God.
 • Dibdobs (munten in vreemde valuta)

Een Amerikaans 100 dollar rolletje mooi uitgestald tegen een blauwe achtergrond

Wat zijn enkele voorbeelden van Brits jargon voor geld?

Er zijn veel voorbeelden van jargon voor geld in het Brits. Veel Brits jargon voor geld verwijst naar brood, een hoofdbestanddeel van het traditionele dieet. Brood is een rijmende slangterm voor geld (bread and honey = geld), wat leidde tot de uitdrukkingen "making some dough" en "earning a crust".

Redies, wonga, moola, biermunten, spondoolies, dosh, bar, loot, folding stuff, enzovoort zijn allemaal termen voor contant geld.

Trouwens, als je echt serieus wilt investeren, bekijk dan zeker mijn artikel over het verschil tussen bitcoin en xpr.

Enkele van de jargon zijn hier opgesomd:

 • Geld is rijmend jargon voor brood (Brood en honing = geld).
 • Een pond wordt ook "quid" of "nicker" genoemd.

Een "deep-sea diver" is een fiver (£5), net als een "lady" (lady Go diver = fiver), een pony is £25, een bullseye is £50, een tone is £100, een monkey is £500, en een grand is £1,000 in cockney slang.

Een handvol munten, vooral van lage waarde, wordt 'shrapnel' genoemd. ' A prop of wig van bankbiljetten zou een prop zijn of wig van bankbiljetten.

Als iemand rijk was, zou hij beschreven als munt, "geladen," of "diepe zakken."

Al met al denk ik dat dit de belangrijkste zijn voor iemand die in het zuiden van Engeland woont, maar er zullen nog veel meer regionale slangtermen zijn.

In de onderstaande tabel staan enkele van de voor geld gebruikte uitdrukkingen met hun betekenis.

Slang termen Betekenissen
Dubbelspel of dubs 20 dollar biljetten
Stapels Veelvouden van duizend dollar
Yards Honderd dollar.
Bucks Dollars
Grands Duizend dollar.
Groot Duizend dollar biljetten

6 verschillende slangtermen voor geld

Waarom wordt duizend dollar aangeduid als K en niet als G, hoewel het een "grand" is?

Het gebruik van de letter "K" voor een grote som geld, gemeten in duizenden dollars, is een relatief nieuwe ontwikkeling. Het komt overeen met het wijdverbreide gebruik van personal computers, waar de term "K" voor het eerst werd gebruikt om 1.000 bytes computergeheugen aan te duiden.

Het begon in de informatietechnologiesector toen salarissen in "K's" werden genoteerd en verspreidde zich op grote schaal, zodat het niet ongewoon is dat iemand zonder computervaardigheden het op die manier gebruikt.

Het grootste deel van de twintigste eeuw, althans informeel, werden grote bedragen in "G's" uitgedrukt. Als je werd gevraagd hoeveel je voor je auto betaalde, zou je kunnen zeggen "3 G's". Het is afgeleid van het woord "grand."

Die naam werd verbonden aan een biljet van 1000 dollar met het portret van Ulysses S. Grant (hij staat nu op het biljet van 50 dollar), dus "Grant" werd "grand" en men vergat hoe het aan zijn naam kwam.

Nu weten we dus waarom duizend dollar een K wordt genoemd in plaats van een duizendtal.

Hier is een video over verschillende soorten riemen.

Bekijk de video over verschillende soorten bandjes en wat ze u vertellen .

Laatste gedachten

Stack, rack, en de band zijn drie verschillende slang termen voor geld. Ze verwijzen naar $ 1000 in harde cash, maar op een verschillende manier. Een duizend dollar is de kosten van een rack. Een rack is $ 1.000 contant geld, verdeeld in tien biljetten van $ 100 contant elk. terwijl een "stack" is colloquial voor $ 1.000.Aan de andere kant, bands komen in een verscheidenheid van contant geld configuraties, zoals 10, 20, 30, of 100.000.

Geldklopperij heeft een veel breder perspectief dan alleen te worden aangeduid als banden, stapels, of contant geld. Grands is een term die verwijst naar USD, die 100 dollar kan zijn of veel meer dan dat. Er zijn verschillende andere namen gebruikt voor geld, zoals Moolah brood en Claude Monet, maar ze hebben allemaal vele oorsprongen en geschiedenissen om zo genoemd te worden.

Ik heb alle noodzakelijke details besproken en de meest gestelde vragen over deze straattaal toegevoegd. Daarnaast is ook de Britse straattaal voor geld in dit artikel besproken.

  Mary Davis

  Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.