Wat is het verschil tussen ESFP en ESFJ? (Feiten uitgelegd) - Alle Verschillen

 Wat is het verschil tussen ESFP en ESFJ? (Feiten uitgelegd) - Alle Verschillen

Mary Davis

ESFP en ESFJ zijn twee verschillende persoonlijkheidstypes met verschillende eigenschappen en persoonlijkheden. Ze hebben verschillende kenmerken en voorkeuren.

Extravert, opmerkzaam, voelend en prospectief (ESFP) zijn persoonlijkheidskenmerken die een Entertainer beschrijven. Deze mensen leven graag met volle teugen, doen gepassioneerd mee aan activiteiten, en genieten van het onbekende. Ze kunnen sociaal vaardig zijn, en vaak anderen verleiden om deel te nemen aan groepsactiviteiten.

De Myers-Briggs Type Indicator identificeert 16 persoonlijkheidstypes, waaronder ESFJ, algemeen bekend als "De Verzorger" of "De Consul". ESFJ's zijn innemende, loyale, georganiseerde en tedere mensen. Interactie met andere mensen geeft ESFJ's energie.

Lees verder om meer te weten te komen over deze twee persoonlijkheidstypes en wat het verschil ertussen is.

Welk Persoonlijkheidstype is ESFP?

Een van de zestien persoonlijkheidstypen van Katharine Briggs en Isabel Myers wordt een ESFP genoemd. Extravert, Sensing, Feeling en Perceiving is de afkorting voor Extravert, Sensing, Feeling en Perceiving.

ESFP beschrijft een persoon die energie krijgt van tijd doorbrengen met anderen (Extravert), die liever spontaan en flexibel is dan gepland en georganiseerd (Sensing), die zich liever richt op ware feiten en uitleg in weerwil van doelen en doelstellingen (Sensing), die dingen beslist vooral gericht op gevoelens, ethiek en moraal (Feeling), en ervoor kiest impulsief, aanpasbaar en flexibel te zijn.in plaats van gepland en georganiseerd (Voelen) (Waarnemen).

Vanwege hun levendige, energieke houding worden ESFP's ook wel Performer persoonlijkheden genoemd.ESFP's zijn charismatische entertainers die mensen om zich heen boeien en boeien.

Ze zijn impulsief, actief en houden van plezier, en ze houden van alles om zich heen, zoals voedsel, kleding, natuur, dieren en, het belangrijkste, mensen.

ESFP's zijn vaak extravert en spraakzaam, met een grote levenslust. Ze staan het liefst in het middelpunt van de belangstelling en in het midden van de activiteit. Ze hebben een leuk, open gevoel voor humor en vinden het leuk om anderen aan te trekken en hen te helpen een leuke tijd te hebben.

ESFP zijn uitgaand en extravert.

ESFP Waarden en motieven

ESFP's zijn mensen die gericht zijn op het huidige moment en houden van wat het leven te bieden heeft. Zij zijn zich intens bewust van hun omgeving en genieten van de beelden, geluiden, geuren en texturen die zij tegenkomen.

Zie ook: Zijn Baileys en Kahlua hetzelfde? (Laten we eens kijken) - Alle verschillen

ESFP's houden zichzelf graag bezig, dus hebben ze hobby's, sport, activiteiten en vrienden om hen actief te houden. Omdat ze liever in het moment leven dan zich voor te bereiden, kunnen ze overbelast raken als er te veel leuke dingen te doen zijn. Het verliezen van de leuke momenten irriteert een ESFP.

ESFP's staan bekend om hun vrolijke persoonlijkheden, maar ze zijn ook verstandig en nuchter. Ze zijn gegrond in de werkelijkheid en zijn zich meestal scherp bewust van de feiten en details in hun omgeving, vooral als het om mensen gaat.

Zij zijn zich bewust van mensen en hun behoeften, en bieden snel hulp. ESFP's helpen anderen graag, vooral op merkbare en verstandige manieren.

Wat vinden anderen van een ESFP?

ESFP's zijn vaak het licht van het feest, ze amuseren en betrekken anderen met hun gevoel voor humor en energie. Ze letten erop of andere mensen het naar hun zin hebben en doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen een leuke tijd heeft.

ESFP's kunnen het voortouw nemen om iedereen te betrekken bij een actieve afleiding thuis in hun fysieke omgeving. ESFP's zijn over het algemeen warm en sympathiek, maar ze kunnen moeilijk te benaderen zijn. Hoewel ze open zijn, aarzelen ze om serieus te zijn of over negatieve onderwerpen te praten.

ESFP's zijn zeer gevoelig voor hun omgeving en neigen naar aantrekkelijke kleuren en texturen. Zij kiezen kleding en andere accessoires vaker met veel aandacht en zorg.

ESFP's zijn vaak gekleed in sensuele stoffen of heldere, verblindende kleuren om hun verhoogde oplettendheid te weerspiegelen. Zij zitten altijd bovenop de huidige trends en genieten ervan nieuwe plaatsen en ervaringen te introduceren bij anderen om hen heen.

ESFP staat in het middelpunt van de belangstelling

Welk Persoonlijkheidstype is ESFJ?

ESFJ is een acroniem dat staat voor een van de zestien persoonlijkheidstypes van Katharine Briggs en Isabel Myers. Extravert, Sensing, Feeling en Judging zijn de acroniemen voor ESFJ.

Zie ook: Wat is het verschil tussen donor en donateur? (Toelichting) - Alle Verschillen

ESFJ beschrijft iemand die energie krijgt van tijd doorbrengen met anderen (Extravert), die liever gepland en georganiseerd is dan spontaan en flexibel (Sensing), die zich meer bezighoudt met feiten en details dan met ideeën en concepten, en die beslissingen neemt op basis van gevoelens en waarden (Feeling). ESFJ's worden vaak aangeduid als Provider persoonlijkheden vanwege hun verlangen om te helpen.ESFJ's zijn ijverige helpers die gevoelig zijn voor de behoeften van anderen en enthousiast zijn over hun verplichtingen.

Ze zijn zich intens bewust van hun emotionele omgeving en gevoelig voor de gevoelens van anderen en hoe anderen hen zien. ESFJ's houden van een gevoel van eenheid en samenwerking in hun omgeving, en ze zijn bereid om te behagen en aan te bieden.

ESFJ's waarderen traditie en toewijding, en hun familie en vrienden zijn meestal hun belangrijkste prioriteit. Zij geven vrijelijk hun tijd, moeite en gevoelens.

Zij nemen vaak de problemen van anderen op zich alsof het hun eigen problemen zijn, en zij zullen proberen hun aanzienlijke organisatietalent te gebruiken om orde te scheppen in andermans leven.

Kenmerken van een ESFJ

 • Heb er plezier in om mensen te helpen.
 • Vereist goedkeuring.
 • Verwachten dat anderen hun vriendelijke en gevende manieren erkennen en waarderen.
 • Wees je bewust van andermans behoeften en gevoelens.
 • Snel kunnen reageren en de zorg bieden die mensen nodig hebben.
 • Wil graag aardig gevonden worden door anderen.
 • Onverschilligheid of desinteresse kan je gemakkelijk verwonden.
 • Externe bronnen, zoals de gemeenschap in het algemeen, in plaats van intrinsieke, ethische en morele normen, worden gebruikt om hun waardesysteem te vormen.

ESFJ-waarden en -motieven

ESFJ's volgen een rigide morele code en willen dat anderen dat ook doen. Ze zien de dingen vaak zwart-wit, goed en fout, en ze zijn niet verlegen om hun beoordelingen van andermans daden te delen.

ESFJ's streven naar evenwicht en vereniging en geloven dat de juiste manier om dit te bereiken is dat iedereen zich aan dezelfde normen houdt.

Zij hebben een gevoel voor orde in de manier waarop mensen met elkaar omgaan, en zij nemen vaak verantwoordelijkheden op zich die hen in staat stellen te helpen die orde te handhaven.

ESFJ's hebben een sterk gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid voor de behoeften van anderen en zijn meestal bereid om mee te werken en te helpen.

Zij zijn gewoonlijk serieus en realistisch en stellen plicht boven plezier, vooral als het gaat om de zorg voor anderen. Zij geven de voorkeur aan routine en volgen vaak een aantal regels die hen in staat stellen georganiseerd en productief te zijn.

ESFJ zijn georganiseerd en plannen hun toekomst

Wat vinden anderen van een ESFJ?

ESFJ's worden vaak gezien in de rol van gastheer of gastvrouw. Ze nemen snel de positie van organisator in en willen ervoor zorgen dat er voor iedereen gezorgd wordt. Commissieleider, organisator van evenementen en kerkelijke vrijwilligers passen allemaal goed bij de ESFJ.

Ze zijn meestal betrokken bij hun gemeenschap en werken hard om ervoor te zorgen dat de sociale orde gehandhaafd blijft. ESFJ's zijn gefascineerd door andere mensen en leren graag over hun leven.

Veel ESFJ's houden van roddelen, en ze delen graag verhalen over de mensen in hun leven. ESFJ's hebben een sterke morele code die hun handelingen en verwachtingen van anderen bepaalt.

Zij hebben vaak sterke overtuigingen over hoe mensen moeten handelen en wat de juiste handelwijze is. Manieren en andere sociale regels zijn vaak van groot belang voor ESFJ's. Zij kunnen denken in zwart-wit termen, goed en fout.

Ze kunnen hard zijn tegen mensen die zich volgens hen niet goed gedragen, maar ze hebben de beste bedoelingen: ze willen gewoon dat iedereen zich aan de regels houdt, zodat ze allemaal met elkaar kunnen opschieten.

De ESFJ is bezorgd over het welzijn van de mensen om hem heen en kan overdreven geïnteresseerd raken in hun problemen en zorgen.

ESFP vs ESFJ

ESFP's hebben een meer vrijgevochten en spontane benadering van hun relaties. ESFJ's daarentegen zijn meer gestructureerd en strategisch als het gaat om het onderhouden van connecties. Beide extraverte gevoelsmensen hebben verschillende groepen vrienden voor wie ze tot het uiterste gaan.

Ervaren en uitdrukken

Mensgerichte ESFP's vinden geluk door reizen met vrienden. De ene seconde onderzoeken ze de plaatselijke koffieshops in de stad naast hen, de volgende seconde kopen ze misschien een vlucht over de hele wereld voor een uitje.

Extravert gevoel, de belangrijkste functie van ESFP's, stelt hen in staat hun omgeving snel te verwerken, waardoor zij fantastische ontdekkingsreizigers zijn met een miljoen redenen om van elk moment te genieten.

ESFJ's, aan de andere kant, gebruiken een aantal liefdestalen om hun liefde en dankbaarheid voor anderen uit te drukken, waaronder quality time, daden van dienstbaarheid, woorden van bevestiging, fysieke aanraking en cadeautjes. Ze zijn openhartig over met wie ze het liefst tijd doorbrengen en wie ze vermijden.

Het resultaat is dat ze de meeste tijd besteden aan praten over andere mensen en wat zij hebben gedaan. Bijvoorbeeld:

 • Oom Paul, heb je de laatste tijd nog aan je balkon gewerkt?
 • Is tante Helen's bloemenwinkel nog steeds open voor zaken?

ESFJ's, in een notendop, praten graag over mensen.

Waarden en herinneringen

Vanwege hun hulpfunctie en introverte gevoelens hebben ESFP's sterke waarden waarop zij hun verbindingen en beslissingen baseren.

Ze ontwikkelen deze overtuigingen meestal als jonge adolescent en versterken ze naarmate ze ouder worden: via liefdesverdriet, afwijzingen en problemen.

ESFP's hebben het potentieel om zeer creatieve kunstenaars te zijn die veel mensen in het hart kunnen raken. Ze beschikken vaak over de gave van babbel, waardoor ze goede publieke sprekers en podcast hosts zijn.

ESFJ's, aan de andere kant, nemen beslissingen op basis van hoe hun acties de gevoelens van anderen zullen beïnvloeden. Wat voor soort hulp heeft een maatje in het verleden geboden, en wat is hun track record van betrouwbaarheid?

Tradities zijn belangrijk voor ESFJ's, en zij bewaren veel oude albums van vreugdevolle tijden, memorabele gelegenheden en emotionele artefacten.

Ze houden van de warme rush van nostalgie die gepaard gaat met het ophalen van deze herinneringen, en ze zijn in staat hun gevoelens moeiteloos aan anderen uit te drukken. Het introverte aanvoelen, hun hulpfunctie, heeft alles onder controle.

Methoden en ideeën

Aan de oppervlakte lijken ESFP's ontspannen en chaotisch, maar ze hebben het vermogen zich te organiseren als de omstandigheden daarom vragen. Ze kunnen zich aanpassen aan richtlijnen en regels dankzij hun tertiaire functie, extravert denken.

Zij willen feiten over wat er in een ruzie gebeurde: wat, wanneer, waar en wie. Het "Waarom?" is zelden belangrijk voor ESFP's, en zij vragen bewust begeleiding van hun inherente vrienden.

Op de lagere school vinden ze misschien één of twee strengere vakken, zoals rekenen of scheikunde, aangenaam.

ESFJ's daarentegen hebben een verborgen talent voor brainstormen en kunnen, door hun gedeelde extraverte intuïtie, het beste naar boven halen in hun collega's die gedijen bij ideeën.

Ze praten graag over hun toekomstplannen met vrienden en plannen nauwgezet elk aspect, van restaurants tot Airbnbs.

Meer open hobby's, zoals creatief schrijven, kunstgalerijen bezoeken, improvisatie en stand-up comedy, kunnen ESFJ's helpen hun meer creatieve kant te ontwikkelen.

Redeneringen en ingevingen

Als ze gestrest zijn, worden ESFP's paranoïde en pessimistisch over hun toekomst. Ze krijgen het gevoel dat één enkele negatieve gebeurtenis zal uitgroeien tot een grotere gebeurtenis, die zichzelf kan vervullen.

Wanneer individuen hun leven beginnen te catastroferen, kunnen hun gedachten hun werkelijkheid worden. Door hun paranoia zullen ESFP's geen risico's meer nemen en in plaats daarvan "op veilig spelen" om schade en verdere tegenslagen te voorkomen.

ESFJ's, daarentegen, krimpen ineen en worden kritisch over kleine dingen die niets te maken hebben met het grotere probleem dat voorligt wanneer ze gestrest zijn.

Hun dierbaren zullen zich zorgen maken omdat ze extreem kritisch en negatief worden. ESFJ's eisen precisie en leggen meer nadruk op feiten dan op de gevoelens van anderen, wat kan leiden tot prikkelbaarheid en teleurstelling.

Hun denken zal inflexibeler worden, en ze zullen tragedies kunnen beantwoorden met een afstandelijke, vervelende houding.

Carrière voorkeur

ESFP's zijn impulsiever en willen een beroep dat past bij hun hoge energieniveau. Leraren basisonderwijs, verpleegsters, serveersters, barmannen, maatschappelijk werkers, artiesten en reisagenten zijn allemaal mogelijke carrières voor hen.

ESFJ's, aan de andere kant, verlangen naar een baan waarin ze met anderen kunnen samenwerken, leiding kunnen geven en anderen kunnen inspireren. Winkelmanagers, schoolverpleegkundigen, evenementenplanners, fondsenwervers, en leraren speciaal onderwijs zijn allemaal banen die ESFJ's leuk vinden.

ESFP ESFJ
Sterke punten -Positief en sociaal

-Houdt van gezelligheid

-Focus op het heden

-Praktisch

-Loyaal en vriendelijk

-Organized

-Uitgaande

-Betrouwbaar en praktisch

-Helpful

Zwakte -Afkeer van abstracte theorieën

-Verveelt zich snel

-Maakt geen plannen voor de toekomst.

-Impulsive

-Needy

-Zoek goedkeuring.

-Controlling

-Afkeer van verandering

-Intolerant

Vergelijking ESFP en ESFJ

ESFJ's vergelijken met ESFP's

Conclusie

 • ESFP's zijn op mensen en ervaringen gerichte sensatiezoekers.
 • Ze verachten normen en regelmaat, wat begrijpelijk is aangezien ze geloven dat hun doel is om vrede, sympathie en steun te brengen in het leven van mensen.
 • Ze zijn zowel warm en meelevend als praktisch.
 • De ESFJ wordt gedreven door verantwoordelijkheidsgevoel en is mensgericht en actiegericht.
 • ESFJ's zijn coöperatieve en behulpzame pragmatici die een hekel hebben aan alles wat vaag is en de voorkeur geven aan praktische antwoorden op menselijke problemen.
 • De ESFJ, die uiterst georganiseerd en goed kan plannen, kan overdreven controlerend worden in hun poging anderen te helpen, omdat ze geloven dat hun manier de beste is.

  Mary Davis

  Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.