Zoals vs. Voorbeeld (uitgelegd) - Alle verschillen

 Zoals vs. Voorbeeld (uitgelegd) - Alle verschillen

Mary Davis

Het Engels is een grote taal en is in de loop van zijn geschiedenis vele malen geëvolueerd en veranderd. Dit betekent dat er veel verschillende manieren zijn om ideeën over te brengen, zodat twee woorden of zinnen vaak onderling verwisselbaar worden. Een voorbeeld hiervan is "zoals" en "bijvoorbeeld".

Het zal je misschien verbazen dat het verschil tussen "zoals" en "bijvoorbeeld" meer is dan een kwestie van grammatica. In feite drukken deze twee woorden twee verschillende concepten uit.

"Zoals" wordt gebruikt om voorbeelden van iets te introduceren, terwijl "bijvoorbeeld" wordt gebruikt om niet-limitatieve lijsten te introduceren. In dit artikel zullen we de verschillende toepassingen van "zoals" en "bijvoorbeeld" in detail onderzoeken.

Engeland speelde een grote rol in het helpen verspreiden van de Engelse taal

Engels: de populairste taal

Het Engels is een van de meest intrigerende en moeilijke talen ter wereld. Het heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot zijn vroegste wortels in het Angelsaksische Engeland. Sindsdien heeft het Engels veel veranderingen ondergaan in zijn spelling en grammatica. Het Engels is een Germaanse taal die verwant is aan het Nederlands en het Fries.

Het eerste geregistreerde voorbeeld van Engels was in het jaar 450, in een document genaamd de Eerwaarde Bede. Daarna onderging het Engels een reeks veranderingen, waaronder de Normandische Verovering in 1066, die een Franse invloed in de taal introduceerde.

Tegenwoordig wordt Engels gesproken door meer dan 1,5 miljard mensen over de hele wereld en is het de officiële taal van landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië.

Het is ook een van de meest gebruikte talen in de zakenwereld. Met zoveel mensen die Engels spreken, is het geen wonder dat de Engelse taal een van de belangrijkste talen ter wereld is geworden.

Er zijn een aantal factoren die hebben bijgedragen aan de verspreiding van het Engels. Een van de belangrijkste factoren was de opkomst van het Britse Rijk. Het Britse Rijk was een van de grootste rijken in de geschiedenis, en op zijn hoogtepunt beheerste het een enorme hoeveelheid grondgebied. Naarmate het Britse Rijk zich uitbreidde, nam ook het gebruik van het Engels toe.

Zie ook: Verschil tussen tandarts en arts (overduidelijk) - Alle Verschillen

Een andere belangrijke factor was de opkomst van de Verenigde Staten als wereldmacht. De Verenigde Staten zijn een belangrijke economische en militaire macht, en Engels is de officiële taal van het land. De Verenigde Staten zijn ook een belangrijke culturele kracht in de wereld en Engels is een belangrijke taal van deze populaire cultuur geweest, waardoor het Engels zo wijdverspreid is geworden als nu.

Bekijk de volgende video om meer te leren over de Engelse taal:

Geschiedenis van de Engelse taal

Spraakdelen

Er zijn acht spraakdelen in de Engelse taal, die in de volgende tabel worden opgesomd:

Deel van de spraak Definitie
Naamwoord Een zelfstandig naamwoord is een woord dat verwijst naar een persoon, plaats, ding of idee. Zelfstandige naamwoorden kunnen worden gebruikt als onderwerp of voorwerp van een zin, en ze kunnen worden gebruikt als voorwerp van een voorzetsel. Ze kunnen enkelvoud of meervoud zijn. Bijvoorbeeld, het woord "kat" is een enkelvoudig zelfstandig naamwoord, en het woord "katten" is een meervoudig zelfstandig naamwoord.
Voornaamwoord Een voornaamwoord is een woord dat een zelfstandig naamwoord vertegenwoordigt of door iemand is toegewezen. Ze worden gebruikt in plaats van een specifiek zelfstandig naamwoord om herhaling te voorkomen. Bijvoorbeeld: "Hij is de langste persoon in de kamer" of "Zij is de slimste van de twee." Voornaamwoorden worden ook gebruikt om zinnen natuurlijker te laten klinken.
Werkwoord Een werkwoord is een woord dat een actie, toestand of gebeurtenis beschrijft. Werkwoorden kunnen worden gebruikt om fysieke acties te beschrijven, zoals "rennen", "springen" of "tillen". Ze kunnen ook worden gebruikt om mentale acties te beschrijven, zoals "denken", "geloven" of "wensen". En tenslotte kunnen werkwoorden worden gebruikt om gebeurtenissen of voorvallen te beschrijven, zoals "gebeuren", "beginnen" of "eindigen". Werkwoorden zijn een van de belangrijkste onderdelen van de spraak in elke taal.
Bijvoeglijk naamwoord Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord beschrijft. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ons vertellen welk soort, hoeveel, of welke. Bijvoorbeeld

De groene appel was heerlijk. (Welke soort?)

Ik heb tien katten. Hoeveel?

Hij is de langste jongen van de klas. Welke?

Bijwoord Een bijwoord is een woord dat een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord beschrijft. Bijwoorden eindigen vaak op -ly, maar niet altijd. Bijvoorbeeld, het woord "langzaam" is een bijwoord omdat het het werkwoord "lopen" beschrijft. Het woord "snel" is een bijvoeglijk naamwoord, maar het kan ook als bijwoord gebruikt worden om het werkwoord "lopen" te beschrijven. Bijwoorden kunnen gebruikt worden om werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en andere bijwoorden te wijzigen. Bijwoorden kunnen gebruikt worden om te antwoorden op deBijvoorbeeld, de zin "Hij liep langzaam door de kamer" beantwoordt de vraag "Hoe liep hij?".
Voorzetsel Voorzetsels zijn woorden die relaties tussen andere woorden in een zin aangeven. Ze kunnen worden gebruikt om richting, plaats, tijd of andere relaties tussen ideeën aan te geven. Het woord "in" kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven dat iets zich binnen iets anders bevindt. Het woord "op" kan worden gebruikt om aan te geven dat iets zich bovenop iets anders bevindt. En het woord "bij" kan worden gebruikt om aan te geven dat iets zichgebeurt op een bepaald tijdstip.
Conjunctie Een voegwoord is een woord dat twee delen van een zin met elkaar verbindt. Voegwoorden worden ingedeeld in twee soorten: coördinerende voegwoorden en onderschikkende voegwoorden. Coördinerende voegwoorden verbinden twee delen van een zin die even belangrijk zijn. Onderschikkende voegwoorden verbinden twee delen van een zin waarvan het ene deel belangrijker is dan het andere.
Interjectie Een tussenwerpsel is een woord of zin die je gebruikt om verbazing, opwinding of emotie uit te drukken. Tussenwerpsels worden meestal aan het begin van een zin geplaatst en hoeven niet per se grammaticaal zinvol te zijn. Je zou bijvoorbeeld "Wow!" of "Ouch!" kunnen zeggen als tussenwerpsel. Ze zijn een geweldige manier om emotie toe te voegen aan je schrijven en kunnen helpen je personages tot leven te brengen.

De part of speech geeft aan hoe het woord in betekenis en grammaticaal functioneert binnen de zin.

Het verschil

"Zoals" en "bijvoorbeeld" zijn beide manieren om voorbeelden te introduceren, maar er is een klein verschil tussen beide. "Zoals" wordt gebruikt om voorbeelden te introduceren die representatief zijn voor een grotere groep, terwijl "bijvoorbeeld" wordt gebruikt om specifieke voorbeelden te introduceren.

Hier volgt een voorbeeld: "Als je een baan zoekt in de technische industrie, zijn er een paar vaardigheden die je zou moeten leren, zoals coderen of webontwikkeling." In deze zin wordt "zoals" gebruikt om voorbeelden te geven van vaardigheden die nuttig zouden zijn voor iemand die een baan zoekt in de technische industrie. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de vele vaardigheden die nuttig zouden kunnen zijn.

Aan de andere kant zou "bijvoorbeeld" als volgt worden gebruikt: "Als je wilt leren coderen, zijn er een paar talen waarmee je kunt beginnen. HTML is bijvoorbeeld een basistaal die iedereen kan beheersen."

Het verschil in betekenis is minimaal.

Grammaticaal gezien is "zoals" een voorzetselzin, terwijl "bijvoorbeeld" een bijwoordelijke zin is. Dit betekent dat wat volgt op "zoals" een zelfstandig naamwoord moet zijn, terwijl wat volgt op "bijvoorbeeld" een zelfstandige bijzin moet zijn.

Lijst van gemeenschappelijke voorzetselzinnen

Het is echter gebruikelijk om wat volgt op "bijvoorbeeld" terug te brengen tot alleen de belangrijkste informatie door iets te zeggen als "Ik wil een huisdier. Bijvoorbeeld een hond." Dit is natuurlijk niet strikt grammaticaal, want "Een hond" is geen zin (er is geen werkwoord, zelfs niet wanneer "bijvoorbeeld" is opgenomen), maar buiten het formele schrift is het volkomen aanvaardbaar.

Probeer in het algemeen "zoals" op dezelfde manier te gebruiken als "zoals" of "inclusief", en probeer "bijvoorbeeld" op dezelfde manier te gebruiken als "zoals". grammaticaal als "niettemin" of "bovendien".

Kortom, men kan aannemen dat "zoals" kan worden gebruikt wanneer de lijst van voorbeelden/details strikt beperkt is of een losse, grotere lijst is, terwijl "bijvoorbeeld" kan worden gebruikt wanneer de lijst van voorbeelden breed is.

Hoe gebruik je zoals?

"Zoals" is een eenvoudige manier om extra informatie toe te voegen zonder de stroom van je zin te onderbreken. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je schrijft over je favoriete hobby's. Je zou kunnen zeggen: "Ik doe graag dingen zoals lezen, schrijven en wandelen." Hier introduceert "zoals" een lijst met voorbeelden.

Zie ook: One-Punch Man's Webcomic VS Manga (Wie Wint?) - Alle Verschillen

Je kunt "zoals" ook gebruiken om een specifieker voorbeeld van iets te geven. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Ik ben op zoek naar een nieuw boek om te lezen, zoiets als The Great Gatsby." In dit geval introduceert "zoals" een specifiek voorbeeld dat je in gedachten hebt. Als je niet zeker weet welk woord je moet gebruiken, is "zoals" altijd een veilige keuze.

Wat is het verschil tussen zoals en als?

Zowel such als as kunnen worden gebruikt om een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord te introduceren, maar er is een klein verschil in gebruik. Such kan alleen worden gebruikt met een enkelvoudig naamwoord of voornaamwoord, terwijl as kan worden gebruikt met zowel enkelvoudige als meervoudige naamwoorden en voornaamwoorden.

Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen "zo'n mooie dag" of "zulke mooie dagen", maar niet "als een mooie dag".

Wat kan ik vervangen door?

"Zoals" is een goede manier om voorbeelden te geven in een geschrift. Het kan worden gebruikt om een lijst van items te introduceren of om een voorbeeld te geven van iets waar je het over hebt. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Ik ben op zoek naar een nieuwe auto, zoiets als een Honda Civic."

Je moet echter niet te veel "zoals" gebruiken in je schrijven, anders gaat het repetitief klinken. Als je merkt dat je het te vaak gebruikt, probeer dan enkele van deze alternatieven te gebruiken:

  • Bijvoorbeeld
  • Zoals
  • Inclusief
  • Bijvoorbeeld

Conclusie

  • Engels is een oude taal: de eerste geregistreerde waarneming dateert van 450 na Christus. Sindsdien is de taal geëvolueerd en wijd en zijd verspreid, en is het een van de populairste talen ter wereld geworden.
  • Er zijn acht spraakdelen: zelfstandig naamwoord, voornaamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel, voegwoord en tussenwerpsel. Zij geven aan hoe een woord in betekenis en grammaticaal in een zin functioneert.
  • "Zoals" is een voorzetselzin, terwijl "bijvoorbeeld" een bijwoordelijke zin is. Dit betekent dat wat volgt op "zoals" een zelfstandig naamwoord moet zijn, terwijl wat volgt op "bijvoorbeeld" een zelfstandige bijzin moet zijn.
  • Men kan aannemen dat "zoals" kan worden gebruikt wanneer de lijst van voorbeelden/details strikt beperkt is of een losse, grotere lijst is, terwijl "bijvoorbeeld" kan worden gebruikt wanneer de lijst van voorbeelden breed is.

Verwante artikelen

Wat is het praktische verschil tussen stopborden en verkeersborden? (uitgelegd)

Wat is het verschil tussen Gladiator/Romeinse Rottweilers en Duitse Rottweilers (uitgelegd)?

AA vs. AAA: Wat is het verschil? (Uitleg)

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.