Wat is het verschil tussen een Duitse president en een bondskanselier? (Uitgelegd) - Alle Verschillen

 Wat is het verschil tussen een Duitse president en een bondskanselier? (Uitgelegd) - Alle Verschillen

Mary Davis

Als je in de war bent over het verschil tussen de president en de kanselier in Duitsland, maak je dan geen zorgen - dit artikel zal je de weg wijzen. De Duitse president en kanselier zijn allebei het hoofd van hun respectieve uitvoerende macht en hebben een aantal belangrijke verantwoordelijkheden. Ze hebben echter ook iets verschillende rollen en verantwoordelijkheden die een beetje verwarrend kunnen zijn.

In dit artikel leggen we alles uit wat u altijd al wilde weten over de Duitse president en kanselier, zodat u zich dat nooit meer hoeft af te vragen!

Het Duitse staatshoofd, de president, en de regeringsleider, de kanselier, worden beiden door het parlement gekozen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Wat is het verschil tussen beide? Hier volgt een kort overzicht van wat elke rol inhoudt, wie ze momenteel vervullen en wat ze van hun baan vinden.

De voorzitter

 • De president van Duitsland is het staatshoofd van het land.
 • De belangrijkste taak van de president is het vertegenwoordigen van Duitsland in binnen- en buitenland.
 • De president is ook verantwoordelijk voor de benoeming van de kanselier (het hoofd van de regering).
 • De huidige president is Frank-Walter Steinmeier, die in 2017 werd gekozen.
 • De president heeft een ambtstermijn van vijf jaar en kan eenmaal worden herkozen.
 • De president is niet betrokken bij het dagelijks bestuur; dat is de taak van de rector.
 • De president heeft echter wel enkele belangrijke bevoegdheden, zoals de mogelijkheid om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.
 • Het parlement: Het parlement bestaat uit twee kamers - de Bundestag en de Bundesrat.
 • De leden van de Bondsdag worden gekozen door Duitsers die in hun kiesdistrict wonen, terwijl de leden van de Bundesrat vertegenwoordigers zijn van elke Duitse deelstaat of regio.
 • Naast het aannemen van wetten en het toezicht op andere gebieden van het regeringsbeleid, kunnen de leden van beide kamers de ministers van het kabinet vragen stellen over hun werk door middel van parlementaire vragensessies.

De huidige Duitse president

De kanselier

De bondskanselier van Duitsland is het hoofd van de regering en is verantwoordelijk voor het voorzitterschap van het kabinet en het vaststellen van de agenda. De kanselier is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten van de federale ministeries. Bovendien vertegenwoordigt de kanselier Duitsland bij internationale onderhandelingen en fungeert hij als staatshoofd van het land wanneer de president niet beschikbaar is.

De kanselier wordt gekozen door de Bondsdag, het Duitse parlement. De kanselier heeft ook de bevoegdheid om het parlement te ontbinden, de noodtoestand af te kondigen en uitvoerende decreten uit te vaardigen. Een belangrijk verschil tussen de twee posities is dat de kanselier onafhankelijk kan handelen, terwijl de president de steun van de meerderheid van het parlement nodig heeft om actie te ondernemen. Bovendien kan de president niet meer dan twee opeenvolgende termijnen dienen, terwijl een kanselier theoretisch voor onbepaalde tijd kan dienen.

De vice-kanselier: De vice-kanselier is in wezen een plaatsvervanger of assistent van de kanselier en helpt bij taken als het opstellen van wetgeving. Wat betreft het stemmen zijn er echter geen specifieke regels over wie er na de kanselier als tweede in de rij komt, omdat deze functie alleen bestaat binnen de huidige coalitieregering.

De huidige Duitse kanselier

Wie kiest wie er in functie komt?

De bondspresident wordt niet via rechtstreekse verkiezingen gekozen, maar door de Bondsvergadering, die bestaat uit alle leden van de Bondsdag (het federale parlement) en een gelijk aantal afgevaardigden van de deelstaten. De president heeft een ambtstermijn van vijf jaar en is eenmaal herkiesbaar. De kanselier daarentegen wordt door de president benoemd na raadpleging van het parlement.

Hij of zij moet dan de goedkeuring van het parlement krijgen voor zijn benoeming voordat hij of zij kan aantreden. Het is vermeldenswaard dat de kanselier geen lid van het parlement hoeft te zijn, maar meestal wel, omdat hij of zij de steun van regeringsleden nodig heeft om wetgeving aan te nemen.

De ambtstermijn van vier jaar van een kanselier kan slechts eenmaal worden verlengd, tot in totaal zes jaar. Bovendien worden nieuwe wetten die het parlement in deze periode aanneemt, automatisch doorgegeven aan de volgende kanselier.

Het verschil tussen een president en een kanselier

In Duitsland is de president het staatshoofd en de kanselier het hoofd van de regering. De president wordt voor vijf jaar gekozen door de Bondsdag. De belangrijkste taken van de president zijn het vertegenwoordigen van Duitsland in binnen- en buitenland, het behartigen van de Duitse belangen en het bevorderen van de eenheid in het land.

De kanselier daarentegen wordt benoemd door de president met goedkeuring van het parlement. De kanselier leidt de regering en is verantwoordelijk voor de uitvoering van haar beleid. Hij of zij moet het vertrouwen van de Bondsdag bewaren, dat kan worden opgezegd door een motie van wantrouwen. Als dat gebeurt, heeft hij of zij 14 dagen om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Er is ook een vicekanselier die de kanselier bijstaat bij de dagelijkse werkzaamheden.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar elk afzonderlijk kabinetslid verantwoordelijk is voor één specifiek beleidsterrein, zijn ministers in het Duitse kabinet verantwoordelijk voor meer dan één sector. Zij fungeren vaak als belangrijke schakel tussen verschillende regeringsgebieden en worden soms gezien als een minister zonder portefeuille.

Zo was Ursula von der Leyen tegelijkertijd minister van Defensie en minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Een Duitse president is altijd een man, omdat het traditioneel als ongepast werd gezien voor een vrouw om het leger te leiden. Pas in 1949 mochten ze officier worden, wat een enorme verandering was.

Kanselier Voorzitter
Is degene die daadwerkelijk de regering leidt Is een ceremonieel boegbeeld
Wordt benoemd door het parlement Wordt gekozen door het volk
de bevoegdheid hebben om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven Ik heb die macht niet.
Heeft de bevoegdheid om wetten en beleid te maken Heeft alleen de bevoegdheid om wetten goed of af te keuren
Er is geen tijdslimiet aan zijn dienst Is beperkt tot twee termijnen van 5 jaar daarna moet hij met pensioen.

Verschil tussen kanselier en president

Een video over het verschil tussen een premier en een president.

Het democratisch systeem

In Duitsland bestaat de uitvoerende macht uit twee delen: het staatshoofd, bekend als de president, en het hoofd van de regering, bekend als de kanselier. De president wordt door het volk gekozen voor een termijn van vijf jaar en is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van Duitsland in binnen- en buitenland. De kanselier daarentegen wordt door het parlement gekozen en is verantwoordelijk voor het leiden van de regering.

Hij of zij benoemt ook alle ministers, waaronder een vicekanselier die bij afwezigheid de dagelijkse gang van zaken regelt. Hij of zij kan alleen door het parlement uit zijn functie worden ontheven als hij of zij de verkiezingen verliest of de wet overtreedt - hij of zij is dus niet rechtstreeks verantwoording schuldig aan de kiezers.

Maar omdat zij door politici en niet door kiezers worden gekozen, bestaat altijd het risico dat de kanselier probeert zijn macht onbeperkt uit te breiden. Daarom heeft de president een vetorecht over nieuwe wetgeving en een aanzienlijke invloed op de binnenlandse politiek.

Zie ook: Het verschil tussen de pasvorm van "16" en "16W" (uitgelegd) - Alle verschillen

De geschiedenis en cultuur van Duitsland

Duitsland heeft een lange en rijke geschiedenis. Het land heeft veel veranderingen ondergaan, waaronder de opdeling in Oost- en West-Duitsland. De cultuur van Duitsland weerspiegelt deze geschiedenis. Er zijn veel tradities die nog steeds door de mensen daar worden uitgevoerd. Eén traditie is bijvoorbeeld het vieren van het Oktoberfest. Dit festival wordt elk jaar in München gehouden en de mensen komen van overal om het bij te wonen. Een andere traditie is het geven van geschenken op 6 december, Sinterklaasdag.

Zie ook: Wat is het verschil tussen Big Boss en Solid Snake? (Bekend) - Alle Verschillen

Van zijn bescheiden begin als een kleine groep stammen in Midden-Europa tot zijn rol als leidende economische en politieke macht in de 21e eeuw heeft Duitsland een lange weg afgelegd. Met een rijke cultuur die eeuwen teruggaat en een geschiedenis die de loop van Europese en wereldgebeurtenissen heeft bepaald, is Duitsland een land dat werkelijk uniek is.

Vandaag de dag is het de thuisbasis van enkele van 's werelds meest gerenommeerde kunstenaars, muzikanten, schrijvers en denkers, en de keuken wordt over de hele wereld gevierd. Van Beieren tot Berlijn is er veel te ontdekken in dit fascinerende land.

München, bijvoorbeeld, maakte ooit deel uit van Beieren, maar met de opkomst van het Derde Rijk tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het bekend als de hoofdstad van de nazi's, omdat Hitler ervoor koos om van daaruit te leven en te regeren. Het is nu een van de belangrijkste culturele centra van Europa.

München heeft ook spectaculaire architectuur - zoals het kasteel Neuschwanstein, gebouwd door koning Ludwig II in 1869; of de Frauenkirche, die er nog steeds staat ondanks het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog, of misschien wilt u een huis vol bierhalermemorabilia bezoeken? Dan heeft u geluk!

Duitslands eerste kanselier

Duitsland heeft in de loop van zijn geschiedenis een aantal verschillende regeringsvormen gehad. De meest recente is de Bondsrepubliek Duitsland, die in 1949 werd opgericht. Dit systeem kent twee belangrijke leiders: de kanselier en de president. Beide posities zijn belangrijk, maar ze hebben verschillende rollen.

Waarom heeft Duitsland dan zowel een kanselier als een president nodig? Nou, het hebben van twee leiders zorgt voor een systeem van checks and balances dat helpt de regering stabiel te houden. Als de mensen niet leuk vinden wat de kanselier doet, dan kunnen ze iemand anders kiezen als president. Maar als het echt slecht is en niemand wil meer kanselier zijn, dan kan iedereen ook stemmen voor een nieuwe president! Zie je, als je een president kiest, dan kies je ook devolgende Kanselier.

Wie wordt kanselier? Wie president wordt, kiest zelf zijn of haar kanselier. Sommige landen gebruiken een kiescollege (een groep mensen) of een parlement (een wetgevend orgaan) om hun leider te kiezen; Duitsland laat de gekozen leiders dat zelf doen.

Conclusie

 • Het belangrijkste verschil tussen een Duitse president en een kanselier is dat de president meer een ceremonieel boegbeeld is, terwijl de kanselier de regering leidt.
 • De president wordt gekozen door het volk en de kanselier wordt benoemd door het parlement.
 • De voorzitter kan slechts twee termijnen van vijf jaar dienen, terwijl er geen limiet is voor de ambtstermijn van de rector.
 • Presidenten hebben ook minder macht als het gaat om het aannemen van wetten - ze kunnen alleen hun veto uitspreken, ze kunnen geen wetten voorstellen of aannemen.
 • Ten slotte zijn presidenten niet betrokken bij de dagelijkse regeringsbeslissingen, maar zij hebben wel enige invloed op het buitenlands beleid.
 • Zij hebben ook de macht om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.
 • De eerste kanselier was Konrad Adenauer (CDU) die na de Tweede Wereldoorlog in 1949 aantrad. In die tijd was Duitsland verdeeld in West-Duitsland en Oost-Duitsland.
 • Wat zijn de verschillen tussen NBC, CNBC en MSNBC (uitgelegd)?
 • Almachtig, Alwetend, En Alomtegenwoordig (Alles)

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.