Manchu vs. Han (verschil uitgelegd) - All The Differences

 Manchu vs. Han (verschil uitgelegd) - All The Differences

Mary Davis

China heeft een lange geschiedenis van meer dan 5000 jaar. Soms kan het echt verwarrend zijn door alle gebeurtenissen die in de loop van de geschiedenis hebben plaatsgevonden.

Het hedendaagse China is totaal verschillend van wat het was ten tijde van de oude beschavingen. Zoveel oorlogen en invasies hebben ertoe geleid dat de geschiedenis complex is geworden, samen met de etniciteiten en afkomst van de mensen.

China is land aan tientallen verschillende etnische groepen. Bijvoorbeeld, de Jurchen was een stam in China.

Deze stam was verdeeld in twee groepen, die elk Deze twee groepen waren de Han en de Manchu.

Tegenwoordig denken veel mensen dat beide dezelfde oorsprong hebben, maar dat is niet waar. De stammen verschillen in taal, religie, cultuur en traditie.

Als je benieuwd bent naar het verschil tussen de Han en de Manchu, dan ben je hier aan het juiste adres. In dit artikel bespreek ik in detail alle verschillen tussen het volk van Han en Manchu.

Dus laten we maar meteen beginnen!

Worden Mantsjoes als Chinezen beschouwd?

Oorspronkelijk komen de Mantsjoes uit Tunguska, dat in het noordoosten van China ligt. Zij vormen eigenlijk de grootste tak van het Tungusic-volk. De Mantsjoes zijn afgeleid van de stam der Jurchens.

De Jurchens waren een etnische minderheidsgroep die in de regio Mantsjoerije woonde. De Jurchens vielen China binnen en vormden de Jin-dynastie. Zij werden echter pas later in de 17e eeuw bekend als het volk van Manchu.

Manchu's zijn de vijfde grootste etnische groep in heel China. In tegenstelling tot andere Chinese etniciteiten had de vrouw in de Manchu-stam meer macht binnen de cultuur. Ze stonden bekend om hun assertiviteit.

De naam van deze stam is discutabel. Men gelooft dat Hong Taiji het gebruik van de naam Jurchen verbood.

Deze informatie is echter door niemand bevestigd. Geleerden geloven dat het ook onduidelijk is waarom hij de naam Manchu koos.

Er zijn twee stromingen achter de eigenlijke betekenis van de naam Manchu. Een daarvan is dat Taiji deze naam koos om zijn vader Nurhachi te eren.

Nurhachi geloofde dat hij was geïncarneerd als een bodhisattva van wijsheid Manjushri. Het andere debat is dat de naam is afgeleid van het woord "Mangun" dat rivier betekent.

Nu weet je dat de Mantsjoes niet altijd bekend stonden als Mantsjoes. Hier zijn een paar van de Manchu namen die door de geschiedenis heen zijn gebruikt:

Tijdsperiode Naam van Manchu volk
3e eeuw Sushen of Yilou
4e tot 7e eeuw Wuji of Momo
10e eeuw Jurchen
Vanaf de 16e eeuw Manchu, Manchurian

De mensen werden Manchu genoemd.

De Mantsjoes kwamen uit aangrenzende gebieden van China en heersten er 250 jaar lang. Vandaag de dag zijn er meer dan 10 miljoen Mantsjoes in China. Nu zij zich hebben gevestigd, kan men zeggen dat de Mantsjoes als Chinezen worden beschouwd.

Deze etnische groep en haar cultuur zijn echter sterk vervaagd. Er zijn slechts enkele ouderen in delen van Mantsjoerije, nu Noordoost-China, die de taal van het Mantsjoe nog spreken.

Het enige dat in de moderne Chinese cultuur overeind blijft uit hun geschiedenis is de vrouwenemancipatie en de boeddhistische oorsprong.

Wat is het verschil tussen Manchu en Han mensen?

Hoewel de mensen Han en Manchu beide uit China komen, hebben zij een verschillende geschiedenis en zijn zij technisch gezien niet hetzelfde volk. Het Manchu volk leefde al eeuwen in China.

Ze maakten deel uit van Mantsjoerije of Noordoost-China. Ze heersten over China tijdens de Qing-dynastie.

Tegenwoordig classificeert China het Manchu-volk echter als een etnische minderheidsgroep. Dat komt omdat meer dan 92% van de mensen in China zichzelf als Han-Chinees beschouwt.

De meeste Manchu mensen zijn geassimileerd in de Han cultuur. Han mensen zijn nu de meerderheid in China.

Zie ook: Wat zijn de verschillen tussen IMAX 3D, IMAX 2D en IMAX 70mm (feiten uitgelegd) - All The Differences

Vroeger waren de Han en de Manchu meer aparte groepen, omdat zij zichzelf als zodanig zagen. Er was een dunne lijn tussen hun culturen en talen.

Maar in de loop der tijd is ook de taal van het Manchu vervaagd, omdat meer mensen zich aan het Mandarijn Chinees hebben aangepast. Nu is die grens vervaagd.

In termen van genetica delen Han en Manchu dezelfde hoeveelheid hg, C en N. Tegenwoordig zijn ze niet meer te onderscheiden omdat de meeste hedendaagse Manchu's afstammen van de Han-Chinezen.

Er wordt echter op gewezen dat de Noordelijke Han-Chinezen hebben een sterkere kin. Hun gezichten zijn ook hoekiger. Overwegende dat in het algemeen de Manchu hebben gladdere en smallere gezichten .

Bovendien hebben ze ook een verschil in hun talen. Mantsjoes spreken de Tungusic taal.

Anderzijds spreekt Hans een Sino-Tibetaanse taal. Tegenwoordig is de taal van het Manchu vervaagd en spreekt iedereen nu Han-Chinees.

De Han en Manchu mensen zijn in de wereld van vandaag niet gemakkelijk te onderscheiden alleen door hun gelaatstrekken. Ze zijn in China naar elkaar toegegroeid en leven vreedzaam samen.

Han Chinese kleding voor vrouwen.

Zijn de Mantsjoes Nomaden?

Men denkt dat de Mantsjoes oorspronkelijk nomaden en jagers waren. Men beschouwt hen als de laatste nomadische groep die in staat was een grote sedentaire beschaving te veroveren.

Deze afstammelingen van de Jurchens veroverden China in de 12e eeuw en namen na 45 jaar vechten ook Beijing in. Ondanks het populaire geloof, is de waarheid dat de Mantsjoes geen nomadengroep zijn!

De Jurchengroep werd door de Chinese autoriteiten in drie afzonderlijke stammen ingedeeld. Het waren de Yeren Jurchens die eigenlijk nomaden waren en niet de andere twee.

De nomadische Jurchens stonden bekend als de Wilde Jurchens.

Zie ook: Sela Basmati Rijst vs. Rijst zonder Sela Label/Reguliere Rijst (gedetailleerd verschil) - Alle Verschillen

De sedentaire Jurchens woonden in dorpen in het noordoosten van Ming China. Zij hielden zich meer bezig met de handel in bont, parels en ginseng. Er zij echter op gewezen dat alle Jurchenstammen later werden "gesedentariseerd".

Dus waarom geloven mensen dat de Mantsjoes nomaden waren? Er zijn twee redenen waarom dit een veel voorkomende misvatting is. Ten eerste wordt aangenomen dat alle mensen die ten noorden en westen van China wonen, nomadisch waren.

Er waren er die werkelijk nomadisch waren, bijvoorbeeld de Jin of de Liao, maar niet allemaal. Degenen die nomadisch waren vormden staten tijdens de liedperiode.

Ten tweede werden zij als nomaden beschouwd omdat de Mantsjoe-keizers veel nomadische tradities in hun levensstijl integreerden, waaronder paardrijden en boogschieten.

Maar in werkelijkheid is de Manchu-groep niet nomadisch, maar waren het jagers en herders.

Kijk eens naar deze video over de geschiedenis van het Manchu volk:

Het is behoorlijk informatief!

Was Han een Qing-dynastie?

Nee, de Qing-dynastie werd niet gesticht door de Han-Chinezen. Ook al was daar de meerderheid van de Chinese bevolking, de Qing-dynastie werd eigenlijk gesticht door de Manchu's. Dit waren de afstammelingen van de sedentaire boerengroep, bekend als de Jurchen.

Deze dynastie staat ook bekend als de Manchu-dynastie of Pinyin Manzu. Het was de laatste keizerlijke dynastie van China die meer dan 250 jaar heeft geregeerd. Onder deze dynastie groeide de bevolking van 150 miljoen tot 450 miljoen.

De Qing-dynastie nam de voorgaande Ming-dynastie over toen zij de Mantsjoes om hulp vroegen. De Manchu profiteerden en namen de hoofdstad in, waardoor zij hun eigen dynastie in China konden vestigen.

Zij bleven de Ming ambtenaren in dienst houden. Maar om volledige controle over het bestuur te verzekeren, zorgden zij ervoor dat de helft van de hogere ambtenaren Mantsjoes waren.

Deze dynastie werd opgericht in 1636 en werd de keizerlijke dynastie van het hele land in 1644. De Ming-dynastie werd door de Mantsjoes om militaire bijstand gevraagd en toen hebben de Mantsjoes hun regering omvergeworpen.

Onder deze dynastie breidde het Chinese Rijk zich sterk uit en groeide ook de bevolking. Ook de niet-Chinese minderheidsgroepen werden gesiniseerd.

Qing vestigde ook een geïntegreerde nationale economie. Hun culturele prestaties omvatten Jade snijden, schilderen, en porselein.

Zijn Mongolen en Mantsjoes verwant?

Het Manchu-volk is ver verwant aan de Turken en de Mongolen. Zij waren nauwer verwant aan het volk van Oost-Siberië.

Genetisch en taalkundig gezien lijkt het Manchu-volk echter het dichtst bij de Mongolen te staan, hoewel deze bewering om historische redenen vaak door de Mongolen wordt betwist.

Het Manchu volk bevat een kern Y-DNA van het C3 haplotype. Het hetzelfde DNA komt ook voor bij de Mongolen. Bovendien zijn hun talen en het traditionele schrift zijn ook zeer vergelijkbaar, maar niet hetzelfde. Ze delen dezelfde woorden en dezelfde grammatica.

De Mongolen en de Mantsjoes droegen 300 jaar geleden ook traditionele kostuums die sterk op elkaar leken. De meeste Mantsjoes en Mongolen dragen tegenwoordig echter moderne kleding en daarom zijn ze niet van elkaar te onderscheiden.

Een verschil tussen hen is dat ze verschillende levensstijlen hadden. Mantsjoes waren traditioneel jagers.

Terwijl de Mongolen nomaden waren. De Mongolen woonden in yurts en sommigen doen dat nog steeds. De Mantsjoes daarentegen woonden in hutten.

In wezen zijn de Manchu en de Mongolen hetzelfde volk. Dat komt omdat ze allebei lid zijn van de Tungusic familie en vergelijkbare schriften hebben...

Een Mongools kind.

Laatste gedachten

De belangrijkste conclusies van dit artikel zijn:

  • De Manchu en Han mensen zijn beide delen... van de Volksrepubliek China.
  • Hoewel ze tot hetzelfde land behoren, zijn er veel verschillen tussen hen en hun geschiedenis.
  • De Mantsjoes veroverden China en vormden de Qing-dynastie. Deze dynastie viel echter uit en tegenwoordig zijn er nog maar 10 miljoen Mantsjoes verspreid over China.
  • De grootste etnische groep in China is tegenwoordig het Han-volk. De Mantsjoes assimileerden in de Han-Chinese cultuur.
  • Manchu's waren geen nomaden, de Yeren Jurchen groep wel. Alle drie de Jurchen stammen waren gesetteld.
  • De Qing-dynastie werd gesticht door de Mantsjoes en niet door het Han-volk. Deze dynastie wierp de voorgaande Ming-dynastie omver en veroverde China in 1644.
  • Mongolen en Mantsjoes zijn verwant door hun genetica en tradities. Ze leefden echter verschillende levensstijlen.

Ik hoop dat dit artikel u helpt het onderscheid te maken tussen de mensen van Manchu en Han.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN KRINGLOOPWINKEL EN EEN GOODWILLWINKEL? (UITGELEGD)

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ATTILA DE HUN EN GENGHIS KHAN?

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN CANTATE EN ORATORIUM? (FEITEN ONTHULD)

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.