Wat is het verschil tussen Ierse katholieken en rooms-katholieken (uitgelegd) - Alle Verschillen

 Wat is het verschil tussen Ierse katholieken en rooms-katholieken (uitgelegd) - Alle Verschillen

Mary Davis

Er zijn veel verschillende godsdiensten in de wereld en het christendom is een van die godsdiensten. Het christendom is een van de meest voorkomende godsdiensten in de wereld en de mensen die deze godsdienst aanhangen staan bekend als katholieken.

Ieren en rooms-katholieken zijn mensen uit twee verschillende landen die hetzelfde geloof aanhangen. Ierse katholieken komen uit Ierland en belijden het christendom. Rooms-katholieken komen uit Rome en belijden ook het christendom.

Mensen raken vaak in de war tussen Ierse katholieken en rooms-katholieken. In dit artikel vertel ik je over Ierse katholieken en rooms-katholieken en wat het verschil tussen beide is.

Wat is Iers Katholiek?

Ierse katholieken zijn een etnoreligieuze gemeenschap die zowel katholiek als Iers is en oorspronkelijk uit Ierland komt. Ierse katholieken hebben een aanzienlijke diaspora, met meer dan 20 miljoen mensen in de Verenigde Staten.

Ierse katholieken zijn te vinden in verschillende delen van de wereld, vooral in de Anglosfeer. De Grote Hongersnood, die duurde van 1845 tot 1852, veroorzaakte een enorme toename van de emigratie.

De Know-Nothing beweging van de jaren 1850 en andere anti-katholieke en anti-Ierse organisaties in de Verenigde Staten bevorderden anti-Ierse gevoelens en anti-katholicisme. Ierse katholieken waren tegen de twintigste eeuw goed ingeburgerd in de Verenigde Staten, en ze zijn nu volledig geïntegreerd in de reguliere Amerikaanse samenleving. Ierse katholieken hebben een verspreide bevolking over de wereld die bestaat in:

 • 5 miljoen in Canada
 • 750.000 in Noord-Ierland
 • 20 miljoen in Amerika
 • 15 miljoen in Engeland

Geschiedenis van de Ierse katholieken

Het katholicisme heeft in Ierland een lange geschiedenis en blijft de Ierse cultuur beïnvloeden en aanpassen. Het katholicisme, als tak van het christendom, benadrukt de leer van God als de "Heilige Drie-eenheid" (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest).

Veel Ieren respecteren de priesters en de leiding van de paus over de rooms-katholieke kerk. In 432 CE introduceerde St. Patrick het christendom in Ierland.

Zie ook: UberX VS UberXL (hun verschillen) - Alle verschillen

Het klavertje drie (klavertje) zou door St. Patrick zijn gebruikt om de Ierse heidenen de Heilige Drie-eenheid bij te brengen. Het klavertje symboliseert dan ook de nauwe band tussen het katholicisme en de Ierse identiteit.

Veel lokale Ierse heersers emigreerden begin 1600 vanuit Ierland naar katholieke naties overzee als gevolg van het Engelse verzet tegen het katholicisme. Het katholicisme werd uiteindelijk gekoppeld aan het Ierse nationalisme en het verzet tegen de Engelse overheersing.

Deze associaties bestaan nog steeds, vooral in Noord-Ierland. Voor sommigen is het katholicisme zowel een religieuze als een culturele identiteit. Dit kan verklaren waarom veel Ieren, zelfs degenen die zelden de kerk bezoeken, deelnemen aan traditionele katholieke ceremonies voor de levenscyclus, zoals het doopsel en het vormsel.

Het katholicisme blijft inderdaad een belangrijke rol spelen in de Ierse samenleving en nationale identiteit. Er zijn verschillende door de kerk erkende heiligdommen en heilige plaatsen in Ierland, zoals de talloze heilige bronnen op het platteland. Dergelijke plaatsen zijn verbonden met oude Keltische folklore.

De afgelopen decennia is het aantal regelmatige kerkgangers in Ierland drastisch gedaald. Deze daling viel samen met de aanzienlijke economische groei van het land in de jaren negentig en de onthulling van kindermisbruik door katholieke geestelijken aan het begin van de eenentwintigste eeuw.

Er lijkt een toenemend generatieverschil te zijn, waarbij veel ouderen de standpunten van de kerk steunen. Momenteel woont iets meer dan de helft van de bevolking wekelijks de mis bij.

De katholieke kerk blijft een belangrijke rol spelen in het land door toezicht te houden op de meeste scholen en ziekenhuizen. In feite houdt de katholieke kerk toezicht op 90% van de door de staat gefinancierde basisscholen en meer dan de helft van alle middelbare scholen. Sommigen vinden echter dat de doop niet nodig is.

Wat is rooms-katholiek?

Met 1,3 miljard gedoopte katholieken wereldwijd is de katholieke kerk, beter bekend als de rooms-katholieke kerk, de grootste christelijke kerk. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis en de ontwikkeling van de westerse beschaving als 's werelds oudste en grootste voortdurend opererende internationale instelling.

Over de hele wereld is de kerk voornamelijk verdeeld in 24 andere afzonderlijke kerken en bijna 3.500 eparchieën en bisdommen. De paus is een belangrijke of belangrijkste herder van de kerk en is ook de bisschop van Rome. De Stoel van Rome (Heilige Stoel), of het bisdom Rome, is de belangrijkste bestuursmacht van de kerk. Het Hof van Rome bevindt zich in Vaticaanstad, een klein gebied van Rome waar het hoofdvan het rijk is de paus.

Hier is een tabel met korte informatie over rooms-katholieken:

Classificatie Katholiek
Schrift Bijbel
Theologie Katholieke theologie
Polity Bisschoppelijk
Paus Francis
Overheid Heilige Stoel
Administratie Romeinse Curie
Bijzondere kerken

sui iuris

Latijnse Kerk en 23 oosterse katholieke kerken
Parochies 221,700
Regio Wereldwijd
Taal Kerkelijk Latijn en moedertalen
Liturgie Westelijk en Oostelijk
Hoofdkantoor Vaticaanstad
Oprichter Jezus, volgens

heilige traditie

Zie ook: Wat is het verschil tussen een 2032 en een 2025 batterij? (Onthuld) - Alle Verschillen
Oorsprong 1e eeuw

Heilige Land, Romeinse Rijk

Leden 1,345 miljard

Rooms-Katholiek vs. Katholiek (Is er een verschil?)

Rooms-katholieken wonen in Rome

Geschiedenis van de rooms-katholieke

De geschiedenis van de rooms-katholieke kerk kan worden gevolgd tot Jezus Christus en hun boodschapper. Zij ontwikkelde in de loop der eeuwen een diep geloof en geloof en een uitgebreide regelgevende structuur, geleid door de paus, die het oudste bestaande monarchisme ter wereld is.

Het aantal rooms-katholieken in de wereld (bijna 1,3 miljard) overtreft bijna alle andere religieuze groepen. Er zijn meer rooms-katholieken dan alle andere christenen samen, en er zijn meer rooms-katholieken dan alle boeddhisten en hindoes samen.

Het is waar dat er meer moslims dan rooms-katholieken in de wereld zijn, maar toch zijn de rooms-katholieken groter in aantal dan sjiieten en soennieten.

Deze onmiskenbare statistische en historische feiten suggereren dat een basiskennis van het rooms-katholicisme - zijn geschiedenis, institutionele structuur, geloof en praktijken, en plaats in de wereld - een essentieel onderdeel is van culturele geletterdheid, ongeacht iemands persoonlijke antwoorden op de ultieme vragen van leven en dood en geloof.

Het is moeilijk om historische zin te geven aan de Middeleeuwen, de intellectuele zin van de werken van Thomas van Aquino, de literaire zin van de Goddelijke Komedie van Dante, de artistieke zin van gotische kerken, of de muzikale zin van vele meesterwerken van Haydn en Mozart, zonder eerst te begrijpen wat rooms-katholicisme is.

Het rooms-katholicisme gaat terug tot het prille begin van het christendom, volgens de eigen interpretatie van de geschiedenis.

Sommige vragen zoals "Waren de botsingen tussen de Kerk van Engeland en de Katholieke Kerk te voorkomen?" zijn van cruciaal belang voor elke definitie van het rooms-katholicisme, zelfs als die strikt de officiële rooms-katholieke visie aanhangt, volgens welke de rooms-katholieke kerk sinds de dagen van de apostelen een ononderbroken continuïteit heeft bewaard, terwijl alle andere denominaties, van de oude kopten tot en metde meest recente storefront kerk, zijn afwijkingen.

Er zijn ongeveer 1,3 miljard rooms-katholieken over de hele wereld.

Hoe verschillen Ierse katholieken en rooms-katholieken?

Er is geen groot verschil tussen Ierse katholieken en Rooms-katholieken. Ze volgen dezelfde godsdienst en hebben dezelfde overtuigingen. Het enige grote verschil tussen Ierse katholieken en Rooms-katholieken is het land waar ze wonen.

Het belangrijkste verschil is echter dat de Ierse cultuur vanaf de tijd van Saint Patrick zo sterk door het katholicisme is beïnvloed dat bijna alles in de Ierse cultuur door het katholicisme is beïnvloed.

Bovendien staan de Ieren bekend om hun katholicisme (u hebt Ierland waarschijnlijk wel eens "The Isle of Saints and Scholars" horen noemen).

De Ieren brachten ook een groot aantal religieuze roepingen voort, waaronder een groot aantal missionaire priesters: in veel streken van de wereld was het eerste contact met een Ier duidelijk katholiek.

Dat wil niet zeggen dat er geen andere katholieke microculturen bestaan (Siciliaans-katholiek, Beiers-katholiek, Hongaars-katholiek, enzovoort, elk met hun eigen culturele invloeden), maar de Ieren zijn in zoverre ongebruikelijk dat je zelden een element van de Ierse cultuur ontdekt dat niet katholiek is.

Rooms-Katholiek vs. Katholiek (Is er een verschil?)

Conclusie

 • Ierse katholieken volgen dezelfde religie als rooms-katholieken.
 • Ierse katholieken waren gevestigd in de Verenigde Staten tegen de 20e eeuw.
 • Ierse katholieken wonen in Ierland, terwijl rooms-katholieken in Rome wonen.
 • Er zijn ongeveer 1,3 miljard rooms-katholieken over de hele wereld.

  Mary Davis

  Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.