Kapitalisme vs. Corporatisme (verschil uitgelegd) - Alle Verschillen

 Kapitalisme vs. Corporatisme (verschil uitgelegd) - Alle Verschillen

Mary Davis

Veel mensen hebben vaak de neiging om de termen kapitalisme en corporatisme door elkaar te halen. Er zijn bepaalde regels en voorschriften verbonden aan privé-eigendommen waaraan men zich moet houden. Deze leiden mensen over hun gezag en rechten op privé-eigendommen.

De termen kapitalisme en corporatisme benadrukken deze mensenrechten op een private en publieke manier.

Zie ook: 100mbps vs 200mbps (één groot verschil) - Alle verschillen

Hoewel beide termen met elkaar verbonden zijn, verschillen ze toch volledig van elkaar. Als je benieuwd bent naar de verschillen, dan ben je hier aan het juiste adres. In dit artikel zal ik alle manieren belichten waarop kapitalisme verschilt van corporatisme.

Dus laten we maar meteen beginnen!

Wat is een corporatistisch systeem?

Corporatisme, ook bekend als corporate statism, is een politieke cultuur. Deze collectivistische politieke ideologie bepleit de organisatie van de samenleving door middel van bedrijfsgroepen.

Deze concerns vormen de basis van de samenleving en worden beschouwd als de staat. Zo vallen landbouw-, arbeids-, militaire, wetenschappelijke of zakelijke groepen onder de categorie corporatisme. Ze zijn allemaal verenigd in termen van hun gemeenschappelijke belangen.

Corporatisme wordt geassocieerd met sociale voordelen. De markt in corporatisme kent niet veel concurrentie, in tegenstelling tot een kapitalistische markt. Dit komt omdat het gezag bij de overheid ligt en er slechts macht wordt gegeven aan één of twee instellingen die op de markt opereren.

De uitwisseling die plaatsvindt in het corporatisme staat bekend als een onvrijwillige uitwisseling. Daarom volgen instellingen geen individuele autoriteit maar... overheidsregels en voorschriften.

In principe werken bedrijven en instellingen die te maken hebben met corporatisme volgens de regels van de overheid. Dit betekent dat de helft van het gezag in handen is van de overheid en dat de gemaakte winst of voordelen voor de bevolking van dat gebied zijn.

De term corporatisme is afgeleid van het Latijnse woord, corpus, dat lichaam betekent. Als je erover nadenkt, werkt corporatisme als onze lichaamsdelen. Dit komt omdat elke sector verschillende functies of rollen heeft die zij in de samenleving spelen.

Kijk snel naar deze video met een korte uitleg over corporatisme:

//www.youtube.com/watch?v=vI8FTNS0_Bc&t=19s

Hopelijk maakt dit het duidelijker!

Wat is een voorbeeld van kapitalisme?

Een opmerkelijke voorbeeld van het kapitalisme is de creatie van megabedrijven. Deze zijn eigendom van een aantal particulieren en instellingen.

Deze enorme ondernemingen zijn ontstaan door minimale interventie van de overheid en door de bescherming van particuliere eigendomsrechten.

Kapitalisme is eigenlijk een financiële orde. Het is gebaseerd op persoonlijk eigendom. Dit betekent dat de eigenaar volledige zeggenschap heeft over zijn bedrijf of instellingen.

Het werk dat in dergelijke bedrijven wordt geproduceerd is op geen enkele wijze verbonden met het algemeen nut of de sociale ontwikkeling. Het is gewoon bedoeld voor winst of persoonlijk gewin.

Elke beslissing in dit bedrijf wordt door de eigenaar zelf genomen. Van financiële rechten tot winstmarges, bijna elke factor wordt door de eigenaar van het bedrijf of de instelling bepaald.

Door de onafhankelijke eigendom en het volledige gezag is de concurrentie op een kapitalistische markt zeer groot!

Het kapitalisme is vooral gericht op winst. Wall Street en de beurs zijn de grootste belichamingen van het kapitalisme. Dit zijn grote en beursgenoteerde ondernemingen die aandelen verkopen om kapitaal aan te trekken.

De aandelen worden gekocht en verkocht door beleggers via een systeem dat prijzen dicteert die rechtstreeks worden beïnvloed door vraag en aanbod. Kapitalisme staat bekend om het creëren van ongelijkheid.

De uitwisseling die hier plaatsvindt staat bekend als een vrijwillige ruil. Verkopers en kopers hebben geen beperkingen van enige vorm van dwang tijdens de transactie van geld of winst. De financiering en sponsoring gebeuren privé.

Wat is het verschil tussen kapitalisme en corporatisme?

Het belangrijkste verschil is dat kapitalisme een vorm van sociaal-economische organisatie is. Het houdt verband met het persoonlijke of particuliere eigendom dat de productie van persoonlijke voordelen beheert.

Aan de andere kant is de term corporatisme een politieke overtuiging. Het benadrukt hoe bedrijfsgroepen, zoals het leger, het bedrijfsleven of de landbouw, werken ten behoeve van de samenleving.

Corporatisme werkt voor het publieke of sociale belang. Terwijl kapitalisme alleen geassocieerd wordt met persoonlijke rechten en winst. Het heeft geen betrekking op enig publiek belang.

De persoon die het bedrijf exploiteert is er volledig eigenaar van of aansprakelijk voor. Dit betekent dat de voordelen of winsten die een dergelijke organisatie oplevert, voor persoonlijk gebruik zijn.

Corporatisme werkt echter niet zo en werkt voor het algemeen belang. Instellingen in corporatistische systemen werken volgens regels en voorschriften die door de overheid worden opgelegd.

Dit betekent dat zij beperkte zeggenschap hebben over het instituut en ook dat de helft van de financiering door de deelstaatregering wordt gedaan.

Kortom, kapitalisme is een economisch systeem dat individuele rechten erkent, terwijl corporatisme een politiek en economisch systeem is dat streeft naar sociale rechtvaardigheid.

De kapitalistische markt is veel concurrerender van aard dan een corporatistische markt. Dit komt omdat er geen sprake is van oplegging door overheidsinstanties. In het corporatisme wordt de markt gedomineerd door één of twee instellingen en is er dus minder concurrentie.

Je zou kunnen zeggen dat de centrale figuur in een kapitalistische maatschappij het individu is dat werkt voor zijn persoonlijke voordelen. Daarentegen is de centrale figuur in een corporatistisch systeem de politieke gemeenschap. Deze werkt voor de zelfontplooiing van het individu.

Kapitalisme is een individualistische samenleving, terwijl corporatisme puur collectivistisch is. Bovendien is er een verschil in arbeidsvraagstukken is dat het kapitalisme dergelijke kwesties oplost door middel van collectieve onderhandelingen. Vertegenwoordigers van de directie en de vakbond komen samen om een wederzijdse consensus over de kwestie te bereiken.

Het corporatisme daarentegen organiseert arbeid en management in belangengroepen of corporaties. Vervolgens onderhandelen zij via hun vertegenwoordigers over problemen, waaronder arbeidskwesties.

Kapitalisme en corporatisme zijn beide nog steeds in praktijk. Ze bestaan naast elkaar en worden als pleidooien door politici overgenomen.

Aandelen worden gekocht en verkocht op een kapitalistische markt.

Is corporatisme een bijproduct van kapitalisme?

Veel mensen geloven dat kapitalisme direct leidt tot corporatisme. Het resulteert in miljardairs en grote bedrijven die de samenleving domineren. Dit komt omdat het een systeem is ontworpen om de rijkdom van velen naar slechts enkelen te trechteren.

In een wereld van kapitalistische vernietiging is een argument dat het kapitalisme zelf niet het probleem is, maar het corporatisme. Corporatisme verwijst naar de manier waarop grote bedrijven de markt en ook de regeringen en de politiek domineren.

Volgens sommigen wordt het corporatisme echter beschouwd als slechts het hoogste stadium van het kapitalisme. Zij geloven dat als grote bedrijven goed gereguleerd zouden worden, het kapitalisme zou werken zoals het bedoeld was.

De dominantie van bedrijven is echter geen toeval van het kapitalisme, maar een onvermijdelijk gevolg ervan.

Veel mensen geloven ook dat kapitalisme en corporatisme geen verschil hebben. Het onderscheid dat tussen beide wordt gemaakt is vals. In principe wordt het gemaakt door voorstanders van kapitalisme die corruptie willen verdoezelen.

Ze willen zich goed voelen over het goedkeuren van een systeem dat inhumaan en onstabiel is omwille van de winst.

Zie ook: De chemie tussen NH3 en HNO3 - alle verschillen

Terwijl sommigen geloven dat kapitalisme en corporatisme hetzelfde zijn, vinden velen een onderscheid tussen de twee termen. Zij geloven dat de twee zeer verschillend zijn omdat corporatisme een vijand is van de vrije markt.

Het wil concurrentie elimineren, in tegenstelling tot kapitalisten die het willen omarmen. Kijk eens naar deze tabel die onderscheid maakt tussen corporatisme en kapitalisme:

Kapitalisme Corporatisme
Een individu is volledig aansprakelijk voor alles. De instelling is beperkt aansprakelijk.
Vrijwillige ruil of vrije ruil. Onvrijwillige ruil, belasting door de overheid.
Meer concurrerende markt. Minder concurrerend, meer gedomineerd.
De beslissingen zijn onafhankelijk en alle rechten worden aan de eigenaars gegeven. Instellingen volgen regels en voorschriften opgelegd door de overheid.

Hopelijk helpt dit!

Microsoft is een toonaangevend bedrijf dat ook bijdraagt aan het kapitalisme.

Is de VS kapitalistisch of corporatistisch?

In de loop der jaren is Amerika geëvolueerd van een kapitalistische maatschappij naar een corporatistische maatschappij. Daarom is het ook geëvolueerd van een democratische naar een corporatistische economie.

In principe heeft de VS een gemengde economie, net als andere welvarende industrielanden. Corporatisme is het resultaat van een gemengde economie.

De opkomst van dergelijke belangengroepen is alleen mogelijk wanneer de overheid de wettelijke bevoegdheid heeft om regels vast te stellen. Dan worden deze belangengroepen "geïnteresseerd" in het ombuigen van regels in hun voordeel.

De VS was nooit volledig kapitalistisch en momenteel is het corporatistisch. Maar de VS was ooit het enige grote land dat het kapitalisme volgde. Innovatie onder leiding van het kapitalisme is een belangrijke reden waarom de VS... wereldwijde bedrijven als Apple, Microsoft, Google en Amazon.

De federale regering van de VS bezit deze bedrijven niet. Maar deze bedrijven spelen nog steeds een cruciale rol in de VS en worden erkend als grootmachten. Dit maakt de VS tot een van de grootste kapitalistische landen.

Dit was de VS in de 19e eeuw en werd algemeen aangeduid als een gemengde economie. Dergelijke gemengde economieën omarmen de vrije markt en laten ook overheidsinterventies toe voor het algemeen belang.

Veel mensen geloven dat de ideologie van de VS een kapitalistische ideologie is. Zij geloven dat corporatisme is slechts een manier voor deze mensen om hun kapitalistische ideologieën te verdedigen.

Hier is een lijst van een paar kapitalistische landen:

  • Singapore
  • Australië
  • Georgia
  • Zwitserland
  • Hong Kong

Laatste gedachten

Om precies te zijn is het belangrijkste verschil tussen kapitalisme en corporatisme dat het eerste zich richt op winst, terwijl het tweede zich richt op sociale ontwikkeling en het algemeen belang.

In het kapitalisme ligt de volledige autoriteit bij de eigenaar van de instelling. Hij is als enige verantwoordelijk voor elke beslissing die over het bedrijf wordt genomen en stelt ook veel mensenrechten in.

Aan de andere kant, in het corporatisme, is de helft van de autoriteit in handen van de overheid. Ze worden gesponsord en gefinancierd door de staat. De overheid legt regels op die gevolgd moeten worden.

Kapitalisme creëert een individualistische samenleving, terwijl corporatisme een collectivistische samenleving creëert. Mensen moeten zich altijd bewust zijn van hun rechten, zowel persoonlijk als publiek. Dit zou hen helpen elke vorm van frauduleuze activiteit te herkennen.

Ik hoop dat dit artikel het verschil tussen corporatisme en kapitalisme heeft verduidelijkt!

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN GLANS EN REFLECTIE? (UITGELEGD)

Wat is het verschil tussen ASOCIAAL en ANTISOCIAAL?

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN INTJ EN ISTP PERSOONLIJKHEID? (FEITEN)

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.