Wat zijn de verschillen tussen een komma en een punt? (Verduidelijkt) - Alle Verschillen

 Wat zijn de verschillen tussen een komma en een punt? (Verduidelijkt) - Alle Verschillen

Mary Davis

Leestekens worden gebruikt om de betekenis van zinnen en zinsdelen te verduidelijken. Punt (.), komma (,), vraagteken (?), uitroepteken (!), dubbele punt (:) en puntkomma (;) zijn enkele leestekens.

Interpunctie is nodig om ons schrijven zinvol te maken. Tijdens het spreken nemen we pauzes, verheffen we onze stem om iets te benadrukken, of nemen we een vragende toon aan. Deze gebaren maken ons gesprek begrijpelijker. Evenzo gebruiken we bij het schrijven interpunctie om onze betekenis te verduidelijken.

In dit artikel maak ik onderscheid tussen de twee meest gebruikte leestekens, namelijk de komma en de punt. Beide hebben een verschillende functie in een zin. Komma's worden echter meer gebruikt dan punten.

Komma's worden gebruikt om een korte pauze in te lassen, terwijl een punt meestal wordt gebruikt om een uitspraak te beëindigen. Bovendien zal ik ook de plaatsing van deze tekens bespreken.

Wat betekent een komma?

Aldus Manutius (soms Aldo Manuzio genoemd) was een Italiaanse geleerde en uitgever in de 15e eeuw die het gebruik van komma's als middel om woorden van elkaar te scheiden, populair maakte.

Komma's zijn afgeleid van de Griekse term koptein, wat "afsnijden" betekent. Een komma suggereert een kleine pauze. Een komma is een leesteken dat woorden, zinnen of begrippen binnen een zin scheidt, volgens bepaalde schrijvers.

We gebruiken een komma voor een pauze in een uitspraak die overgaat van het ene onderwerp naar het andere. Hij wordt gebruikt om bijzinnen van elkaar te scheiden.

Voorbeeldzinnen

 • Mr. John, de grootvader van mijn vriend, is naar Amerika vertrokken.
 • Ja, ik hou van fietsen.
 • Mary, de auteur van dit boek, is overleden.
 • Ik kijk wel graag naar films.
 • Lilly deed de deur op slot en ging weg.

Interpunctie verduidelijkt onze betekenis

Wat betekent een Oxford-komma?

In verschillende artikelen wordt de Oxford-komma (ook wel seriële komma genoemd) gebruikt.

Bijvoorbeeld ,

 • Breng me alsjeblieft een shirt, broek , en een pet.
 • Mijn huis, auto en mobiele telefoon zijn drie van mijn favoriete dingen.
 • Zorg ervoor dat hij geen walnoten, brood en uien eet.
 • Voordat we op vakantie gaan, moeten we inpakken, het huis schoonmaken en het licht uitdoen.
 • Vandaag zullen John, Charles, Emma en Laura het evenement bijwonen.

In de eerste zin wordt de Oxford-komma direct na het woord "broek" gebruikt, omdat dit de laatste komma van de zin is. Hij wordt voornamelijk toegevoegd aan het einde van een lijst. Hij wordt aangeduid als de Oxford-komma omdat hij oorspronkelijk werd gebruikt door redacteuren, drukkers en lezers van de universiteit van Oxford.

Hoewel het niet door alle schrijvers en uitgevers wordt gebruikt, kan het helpen de betekenis van een uitspraak te verduidelijken wanneer de elementen in de lijst uit meer dan één woord bestaan. Hoe dan ook, het is niet verplicht een "seriële komma" te gebruiken en je kunt hem altijd overslaan.

Basisgebruik van komma's

 1. Om een bijzin of zin te scheiden van de rest van de zin. bijv. Hoewel Jack zich voorbereidde op zijn examens, zakte hij.
 2. Gebruik een komma om een zin of zelfstandig naamwoord in een reeks te scheiden. bijv. Steve, Alex en Sarah zijn allemaal klasgenoten.
 3. Om de naam van de tweede persoon te scheiden. b.v., James, ik vroeg je te zwijgen.
 4. Bijvoorbeeld: Mr. Brown, de persoon achter dit project, is met verlof.
 5. Om niet-beperkende clausules te scheiden. b.v. De toestand van de patiënt, om u de waarheid te zeggen, is vrij ernstig.
 6. Het wordt ook gebruikt voor een direct citaat. bijv. Hij zei: "Ik ben verbaasd om uw vooruitgang te zien".
 7. Om het woord "alsjeblieft" te scheiden. Bijvoorbeeld: Kun je me rondleiden, alsjeblieft.
 8. Het wordt ook geplaatst na woorden als wel, nu, ja, nee, oh, enz. b.v. Ja, het is waar.

Een punt is ook bekend als een Full Stop in Brits Engels.

Wat betekent een periode?

Een punt is een leesteken dat wordt gebruikt om regels of onderdelen van een referentielijst van elkaar te scheiden. De belangrijkste functie van een punt is het einde van een zin aan te geven.

Naast uitroeptekens en vraagtekens is een punt een van de drie leestekens die het einde van een zin aangeven. Het is een cirkeltje of puntje dat als leesteken dient. Het staat onderaan een gedrukte regel, zonder spatie, en volgt onmiddellijk op het voorgaande teken.

Een punt geeft een stop aan. In gesproken Engels zal een persoon een korte pauze inlassen tussen zinnen; in geschreven Engels geeft de punt die pauze weer. De pauze die door een punt wordt aangegeven, valt meer op dan de pauze die door andere leestekens zoals komma's of puntkomma's wordt veroorzaakt.

Een punt wordt meestal gebruikt om het einde van een zin aan te geven, maar het wordt ook gebruikt om afgekorte woorden of weggelaten materiaal aan te geven. Het dient ook als de "punt" in "dot com" in de wiskunde en informatica.

Punt is een van de meest voorkomende leestekens in het Engels, volgens een onderzoek ongeveer 50% van alle gebruikte leestekens.

Een punt (ook wel punt genoemd) heeft twee functies in de Engelse grammatica.

 • om een zin af te maken.
 • om een omissie aan te geven.

Voorbeeldzinnen

 • Ze maakten de hele dag hun woonkamer, keuken, slaapkamer en andere ruimtes schoon.
 • De afkorting voor het Verenigd Koninkrijk is U.K.
 • Ze vroeg waarom ik de dag ervoor gespijbeld had.
 • Dr. Smith leert ons over plantenbiologie.
 • De gemiddelde kosten van de artikelen stegen met slechts 2,5%.

Basis Gebruik van Perioden

 1. Punten worden gebruikt om een zin af te sluiten.
 2. Om een zin af te sluiten met een citaat of citaat, gebruik je een punt.
 3. Punten worden gebruikt om een blokcitaat af te sluiten (vóór het citaat).
 4. Gebruik een punt tussen de elementen van de referentielijst.
 5. In specifieke afkortingen worden punten gebruikt.
 6. In website-adressen gebruiken we perioden.

Het gebruik van een punt in Amerikaans Engels vs Brits Engels

Afgezien van de naamgeving zijn er slechts kleine verschillen in het gebruik van een punt (of een punt).

Mensen uit het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, korten de naam van hun land aanzienlijk vaker in, het wordt geschreven als UK, maar in de Verenigde Staten van Amerika wordt het geschreven als U.S.A.

Zie ook: Wat is het verschil tussen een Maul en Warhammer (onthuld) - Alle Verschillen

Evenzo lijkt het Amerikaanse Engels meer geïnteresseerd in het schrijven van iemands naam met een punt erachter, zoals 'Mr. Jones,' terwijl het in Brits Engels vaker als 'Mr Jones' wordt geschreven.

Afgezien van deze kleine verschillen worden de punt en de punt op vergelijkbare wijze gebruikt, met name in declaratieve zinnen.

Komma's en punten leren gebruiken

De betekenis van komma's

Komma's helpen de lezer een zin beter te begrijpen. Een verkeerd gebruik van komma's kan echter verwarrend zijn voor de lezer. Het betekent een gebrek aan begrip van schrijfnormen of slordigheid.

Voorbeeld van een zin zonder komma

Ik ga naar de markt om vlees, groenten, fruit, bloem en rijst te kopen.

Voorbeeld van een zin met een komma

Ik ga naar de markt om vlees, groenten, fruit, meel en rijst te kopen.

De betekenis van periodes

Het is een belangrijk onderdeel van de interpunctie. Elke zin loopt door in de volgende als je geen punt of punt aan het eind ervan gebruikt. Voor de luisteraar en lezer zou dat verwarrend zijn. De punt markeert de afsluiting van een idee.

Voorbeeld van een zin zonder punt of punt

Voedsel is de derde belangrijkste bron van energie en ontwikkeling voor levende wezens het behoort tot de meest complexe chemische groepen voedsel speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten voedsel speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten

Voorbeeld van een zin met een punt of een punt

Voedsel is de op twee na grootste essentiële bron van energie en ontwikkeling voor levende wezens. Het behoort tot de meest complexe chemische groepen. Voedsel heeft een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten. Voedsel heeft een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten.

Het verschil tussen een gewone komma en een Oxford-komma

Hoewel het allebei komma's zijn, wordt de Oxford-komma een seriële komma genoemd. Hij wordt gebruikt na elk woord in een lijst van meer dan drie dingen, en voor de woorden "en" of "of".

Leestekens

Zie ook: Verschil tussen de "steekproefverdeling van het steekproefgemiddelde" en het "steekproefgemiddelde" (gedetailleerde analyse) - Alle verschillen

Het verschil tussen een komma en een punt

Komma Periode
Het verschil in hun betekenis
Een komma is een leesteken dat woorden, zinnen of begrippen in een zin scheidt. Punten zijn de leestekens die het einde van een zin of een zinsdeel aangeven. Ze staan voor een enkel volledig begrip.
Wat is het verschil in hun gebruik?
We gebruiken een komma voor een pauze in een uitspraak die overgaat van het ene onderwerp naar het andere. Hij wordt gebruikt om aan te geven waar je moet pauzeren in het midden van een uitspraak. Een punt wordt meestal gebruikt om het einde van een zin aan te geven, maar ook om verkorte woorden of weggelaten materiaal aan te geven.
Het verschil in hun symbolen
De komma's zijn punten die een korte staart hebben. Terwijl periodes geen korte staart hebben.
Het verschil in hun doel
Een komma geeft een specifieke scheiding aan tussen zinsdelen, zoals het begin van een nieuwe onafhankelijke bijzin of het einde van een commentaar bij een parenteel. Het einde van een zin wordt aangegeven met een punt.
Pauze Stop
De komma staat voor een pauze. De periode staat voor de stop.
Is er enig verschil in hoe ze eruit zien?
Zo ziet een komma eruit (,) Zo ziet een punt of een punt eruit (.)
Voorbeeldzinnen
Mijn vriend is intelligent, hardwerkend en vooral eerlijk.

Mag ik uw naam vragen, alstublieft?

Ze vroeg waarom ik de dag ervoor gespijbeld had.

Dr. Smith leert ons over plantenbiologie.

Vergelijking tussen de twee

Conclusie

Hopelijk heb je geleerd wat het verschil is tussen een komma en een punt. Een komma en een punt zijn twee kleine leestekens. Qua uiterlijk is er niet veel verschil, maar hun functie in een zin is totaal verschillend.

Een komma geeft een pauze aan, terwijl een punt het einde van een uitspraak aangeeft.

We gebruiken komma's om woorden te scheiden, terwijl we punten gebruiken om onze zinnen af te maken. Een komma geeft aan dat er nog meer komt, terwijl een punt aangeeft dat er niets meer over is.

Het verschil in uiterlijk is gering. Maar waar ze in een zin kunnen worden geplaatst, heeft een belangrijke invloed. Een komma suggereert een kleinere pauze, terwijl een punt het einde van een zin aangeeft.

Wees voorzichtig met hoe en waar je een komma en een punt gebruikt. Weet wanneer je een komma of een punt moet gebruiken.

Andere artikelen

  Mary Davis

  Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.