કિપ્પાહ, યર્મુલ્કે અને યામાકા વચ્ચેના તફાવતો (તથ્યો જાહેર) - બધા તફાવતો

 કિપ્પાહ, યર્મુલ્કે અને યામાકા વચ્ચેના તફાવતો (તથ્યો જાહેર) - બધા તફાવતો

Mary Davis

શું તમે ક્યારેય એવી વ્યક્તિને જોઈ છે કે જેના માથા પર સ્કુલકેપ હોય, પાછળની તરફ વધુ સ્થિત હોય?

આ માથાના આવરણનો નોંધપાત્ર ધાર્મિક અર્થ છે. તે ઘણી જાતોમાં ઉપલબ્ધ છે અને લાંબા સમયથી આસપાસ છે. તમે કદાચ પૂછતા હશો કે શા માટે દરેક યહૂદી પુરુષે હંમેશા કિપ્પા પહેરવી જોઈએ. યહૂદી સમુદાયના વિવિધ વિભાગો પાસે તેમના અર્થઘટન અને માથા ઢાંકવાની જરૂરિયાતનું નિરીક્ષણ કરવાની રીતો છે.

યહૂદી પુરુષો વારંવાર થોડી ટોપી પહેરે છે જેને આપણે હીબ્રુમાં કિપ્પા કહીએ છીએ. યિદ્દિશ ભાષામાં, અમે તેને યાર્મુલ્કે કહીએ છીએ, જે તેના બદલે પ્રચલિત છે. બીજી બાજુ, યામાકા એ યારમુલ્કે શબ્દની ખોટી જોડણી છે.

ઓર્થોડોક્સ યહૂદી સમુદાયોમાં પુરુષોએ દરેક સમયે માથું ઢાંકવું જરૂરી છે, પરંતુ બિન-ઓર્થોડોક્સ પુરુષો ફક્ત નિયુક્ત સમયે જ કરે છે. આમાં ઘરે અથવા સિનેગોગમાં પ્રાર્થના માટે, ધાર્મિક વિધિઓ કરતી વખતે અને મંદિરની સેવાઓમાં હાજરી આપતી વખતેનો સમાવેશ થાય છે.

આ બધા વિષયો વચ્ચેના તફાવતો વિશે વધુ જાણવામાં મદદ કરવા માટે અમે આ લેખમાં આ બધા વિષયોને આવરી લઈશું. આ ત્રણ શબ્દો.

ધ યહૂદી માથાની ટોપીઓ

પરંપરાગત અશ્કેનાઝી યહૂદીઓ પરંપરા મુજબ હંમેશા માથું ઢાંકે છે. જ્યારે ઘણા અશ્કેનાઝીમ યહૂદીઓ ફક્ત પ્રાર્થના અને આશીર્વાદ દરમિયાન તેમના માથાને ઢાંકે છે, આ એક સાર્વત્રિક પ્રથા નથી.

કવરિંગ પહેરવું એ માપદંડો ઉપરાંત અમુક લોકોની સાંસ્કૃતિક ઓળખનો એક ભાગ દર્શાવે છે.

બધુંપુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો પણ તેમની પરંપરાના ભાગ રૂપે માથા પર ટોપી પહેરે છે. કિપ્પા હોય કે યર્મુલ્કે હોય તો વાંધો નથી; તેઓ બધાનો અર્થ એક જ છે.

આટલા વર્ષોમાં, યહૂદીઓ વિવિધ પ્રકારના કિપોટ (કિપ્પાહનું બહુવચન) અને યારમુલ્કે પહેરે છે. તે વિવિધ કદ, રંગો, પેટર્ન અને સામગ્રીમાં ઉપલબ્ધ છે.

સ્કલ કેપ પહેરેલો યહૂદી માણસ

કિપ્પા વિશે તમે શું જાણો છો?

કિપ્પા એ માથાનું એક બરછટ આવરણ છે જે યહૂદી પુરુષો સામાન્ય રીતે તેમના માથાને ઢાંકવાની વિધિનું પાલન કરવા માટે પહેરે છે. અમે તેને કાપડના ટુકડાથી બનાવીએ છીએ.

આ પણ જુઓ: ટીવી-એમએ, રેટેડ આર અને અનરેટેડ વચ્ચેનો તફાવત - બધા તફાવતો

ઓર્થોડોક્સ સમુદાયોના મોટાભાગના પુરૂષો મોટે ભાગે તેમના પ્રાર્થના સમયે કિપ્પા પહેરે છે. કેટલાક પુરૂષો સતત કિપ્પા પહેરે છે.

યહૂદી આદેશો કે જ્યારે પુરુષો પ્રાર્થના કરતી વખતે, તોરાહનો અભ્યાસ કરતી વખતે, આશીર્વાદ ઉચ્ચારતી વખતે અથવા ભગવાન પ્રત્યે આદર અને આદરના સંકેત તરીકે સિનાગોગમાં પ્રવેશ કરતી વખતે તેમના માથાને ઢાંકે છે. યહૂદી પુરુષો અને છોકરાઓ સામાન્ય રીતે "ઉચ્ચ" એન્ટિટી પ્રત્યેની તેમની સ્વીકૃતિ અને આદરના પ્રતિનિધિત્વ તરીકે તમામ પ્રસંગોએ કિપ્પા પહેરે છે.

કિપ્પા વડે માથું ઢાંકવું એ તેમનો રિવાજ છે અને યહૂદી પરિવારોમાં નાના બાળકો પણ માથું ઢાંકવા માટે કિપ્પા પહેરે છે.

કિપ્પા ડિઝાઇન્સ

સામાન્ય કાળા કિપ્પા સિવાય, કિપ્પા વિવિધ ડિઝાઇન અને રંગોમાં આવે છે. કેટલાક સમુદાયો ઉત્કૃષ્ટ કિપ્પા ડિઝાઇન પણ બનાવે છે, જેમ કે યમન અને જ્યોર્જિયાના યહૂદી કલાકારો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ, જેમાંથી ઘણાહાલમાં ઇઝરાયેલમાં રહે છે.

યર્મુલ્કે વિશે કેટલીક હકીકતો

 • શું તમે જાણો છો? યર્મુલ્કે એ કિપ્પા સમાન છે. આપણે કીપાહને યિદ્દિશ ભાષામાં યારમુલ્કે કહીએ છીએ.
 • યહુદી લોકો સામાન્ય રીતે યારમુલ્કે નામની નાની, બરછટ ટોપી પહેરે છે. પુરુષો અને છોકરાઓ સામાન્ય રીતે યારમુલ્કે પહેરે છે, પરંતુ કેટલીક મહિલાઓ અને છોકરીઓ પણ પહેરે છે.
 • યિદ્દિશ શબ્દ યાર્મુલ્કેનો ઉચ્ચાર “યાહ-મા-કાહ” જેવો છે. શું તમે ક્યારેય એવી વ્યક્તિને જોઈ છે કે જેના માથા પર સ્કુલકેપ હોય, પાછળની તરફ વધુ સ્થિત હોય? એક યરમુલ્કે તે છે.
 • પવિત્ર દિવસોમાં અન્ય યહૂદીઓની જેમ રૂઢિચુસ્ત યહુદીઓ નિયમિતપણે યારમુલ્કે ડોન કરે છે.
 • યહુદી પ્રાર્થના સત્રમાં મોટાભાગના ઉપસ્થિત લોકો યારમુલ્કેસ દાન કરશે.
 • યારમુલ્કે એ યહૂદી ધર્મ માટે ઊંડા આદરનું પ્રતીક છે.
 • જો તમે કોઈને યારમુલ્કે પહેરેલા શેરીમાં જોશો તો તમે કહી શકો છો કે તે યહૂદી માન્યતા પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ છે. યાર્મુલ્કે માટે હીબ્રુમાં કીપ્પાહ શબ્દ વપરાય છે.

એક યાર્મુલ્કે વધુ પાછળ સ્થિત છે

આ પણ જુઓ: મધર વિ. મમ્મી (તફાવત સમજાવાયેલ) - બધા તફાવતો

યામાકા શું છે? શા માટે આપણે કીપાહ, યમકા કહીએ છીએ?

કિપ્પા, અથવા હીબ્રુમાં કિપ્પા, યહૂદી પુરુષો અને છોકરાઓ પહેરતા હેડવેર માટે સત્તાવાર શબ્દ છે. કિપ્પોટ એ કિપ્પાહનું બહુવચન સ્વરૂપ છે.

યિદ્દિશ ભાષામાં, આપણે તેને યાર્મુલ્કે કહીએ છીએ, જેમાંથી આપણને યમકા શબ્દ મળે છે. જો કે, કેટલાક લોકો માને છે કે યામક એ જોડણીની ભૂલ છે.

શું તમે જાણો છો? યમાકા એ યહૂદી શબ્દ જ નથી. તેએક બૌદ્ધ લખાણ છે જે હજુ પણ મૂંઝવણમાં છે. યામાકા એ યારમુલ્કે શબ્દનો ખોટો ઉચ્ચાર છે.

યહૂદીઓના માથાને ઢાંકવા વિશે વધુ જાણવા માટે આ વિડિયો જુઓ

કિપ્પાહ, યર્મુલ્કે અને યામાકા વચ્ચેના તફાવતો

<17
તુલનાનો આધાર કિપાહ યારમુલ્કે યમાકા
તેમના અર્થમાં તફાવત કિપ્પાહ શબ્દનો અર્થ થાય છે ગુંબજ . યર્મુલ્કે શબ્દ શાસકની ગભરાટ નો સંદર્ભ આપે છે. યમકા એ યર્મુલ્કે શબ્દની ખોટી જોડણી છે. તેનો કોઈ અર્થ નથી.
તે કોણ પહેરે છે? ઓર્થોડોક્સ યહૂદીઓ મોટે ભાગે પહેરે છે કિપ્પાહ તેમના જીવનના એક ભાગ તરીકે. અશ્કેનાઝી સમુદાય જે યહુદી ધર્મનો દાવો કરે છે તે મોટે ભાગે યારમુલ્કે પહેરે છે. યમાકા એ યારમુલ્કે છે. તે યારમુલ્કે શબ્દની ખોટી જોડણી છે.
અમે અન્ય કયા નામોનો ઉપયોગ કરી શકીએ? કિપ્પાહ સિવાય, આપણે નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ હેડ કેપ માટે કીપોટ . કિપ્પોટ એ કિપ્પાહનું બહુવચન છે. યારમુલ્કે સિવાય, આપણે આ માથાની ટોપી માટે યમાલ્કી અને યમાલ્કા નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ સામાન્ય નામો છે જેનો ઉપયોગ આપણે યર્મુલ્કેને બદલે કરી શકીએ છીએ. યમકા એક શબ્દ પણ નથી. તે યારમુલ્કે શબ્દની ખોટી જોડણી છે. તેનો કોઈ અર્થ નથી.
તેમના મૂળમાં તફાવત કિપ્પાહ શબ્દ હીબ્રુ ભાષામાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. યર્મુલ્કે શબ્દ પરથી ઉદ્ભવ્યો છે યિદ્દિશ ભાષા. યમાકા એ યર્મુલ્કે શબ્દની ખોટી જોડણી છે. તેનો કોઈ અર્થ નથી.
તે પહેરવાનો હેતુ શું છે? યહૂદીઓ આ હેડવેર <4 ને પહેરે છે તેમની શ્રદ્ધા પ્રત્યેની તેમની ફરજ નિભાવો . તેમના ધર્મની જરૂરિયાત મુજબ, તેઓએ હંમેશા માથું ઢાંકેલું હોવું જોઈએ. અશ્કેનાઝી કેપ પહેરવાના કોઈ ચોક્કસ કારણનો ઉલ્લેખ કરતા નથી. કેપ પહેરવી એ તેમની સંસ્કૃતિમાં પરંપરા છે. યમાકા એ યર્મુલ્કે છે. તે યારમુલ્કે શબ્દની ખોટી જોડણી છે.

સરખામણી કોષ્ટક

શું યહૂદી પુરુષોએ તેમના માથાને ઢાંકવું જરૂરી છે?

યહૂદી પુરુષોએ તેમના માથાને કંકાલથી ઢાંકવા જોઈએ. યહૂદી પુરુષોએ તાલમડ અનુસાર તેમના માથાને ઢાંકવા જરૂરી છે જેથી તેઓ સ્વર્ગનો ભય અનુભવે.

માથું ઢાંકવું એ આ રીતે ભગવાન માટે આદર અને ધાકનું પ્રતીક છે. વધારાની કિપ્પોટ (કિપ્પાહનું બહુવચન સ્વરૂપ) સામાન્ય રીતે મહેમાનો માટે અમુક ધાર્મિક વિધિઓમાં અને ઘણા સિનાગોગમાં ઉપયોગ કરવા માટે સુલભ છે.

જ્યારે યહૂદી કાયદા અનુસાર પ્રાર્થના કરતા હોય ત્યારે બધા પુરુષોએ દરેક સમયે કિપોટ પહેરવું જરૂરી છે. રૂઢિચુસ્ત સમુદાયમાં, યુવાન છોકરાઓએ શક્ય તેટલી વહેલી તકે કિપોટનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ જેથી કરીને તેઓ પુખ્ત વયે પહોંચે ત્યારે આ આદત પકડી શકે.

નિષ્કર્ષ

 • હિબ્રુમાં કિપ્પા અથવા કિપ્પા , એ હેડવેર માટે સત્તાવાર શબ્દ છે જે યહૂદી પુરુષો અને છોકરાઓ પહેરે છે. કિપ્પાહ શબ્દ પરથી ઉદ્દભવ્યો છેહીબ્રુ ભાષા. જો કે, યર્મુલ્કે શબ્દ યિદ્દિશ ભાષામાંથી ઉદભવ્યો છે.
 • યમાકા એ યહૂદી શબ્દ જ નથી. તે એક બૌદ્ધ ગ્રંથ છે જે હજુ પણ ગૂંચવણમાં મૂકે છે. યામાકા એ યારમુલ્કે શબ્દનો ખોટો ઉચ્ચાર છે.
 • ઓર્થોડોક્સ યહૂદી સમુદાયોમાં પુરુષોએ દરેક સમયે માથું ઢાંકવું જરૂરી છે, પરંતુ બિન-ઓર્થોડોક્સ પુરુષો ફક્ત નિયુક્ત સમયે જ કરે છે. અશ્કેનાઝી સમુદાય કે જેઓ યહુદી ધર્મનો દાવો કરે છે તેઓ મોટે ભાગે યારમુલ્કે પહેરે છે.
 • યહુદી પુરુષોએ તાલમડ અનુસાર તેમના માથાને ઢાંકવા જરૂરી છે જેથી તેઓ સ્વર્ગનો ભય અનુભવે.
 • આપણે બધાનો આદર કરવો જોઈએ સંસ્કૃતિના રિવાજો અને પરંપરાઓ.

  Mary Davis

  મેરી ડેવિસ એક લેખક, સામગ્રી નિર્માતા અને ઉત્સુક સંશોધક છે જે વિવિધ વિષયો પર તુલનાત્મક વિશ્લેષણમાં વિશેષતા ધરાવે છે. પત્રકારત્વની ડિગ્રી અને આ ક્ષેત્રમાં પાંચ વર્ષથી વધુના અનુભવ સાથે, મેરીને તેના વાચકો સુધી નિષ્પક્ષ અને સીધી માહિતી પહોંચાડવાનો શોખ છે. તેણીનો લેખન પ્રત્યેનો પ્રેમ જ્યારે તે યુવાન હતો ત્યારે શરૂ થયો હતો અને તેણીની લેખનક્ષેત્રની સફળ કારકિર્દી પાછળનું પ્રેરક બળ છે. સમજવામાં સરળ અને આકર્ષક ફોર્મેટમાં સંશોધન કરવાની અને તારણો રજૂ કરવાની મેરીની ક્ષમતાએ તેણીને વિશ્વભરના વાચકો માટે પ્રિય છે. જ્યારે તેણી લખતી નથી, ત્યારે મેરી મુસાફરી, વાંચન અને કુટુંબ અને મિત્રો સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણે છે.