Różnica między intuicją a instynktem (wyjaśniona) - Wszystkie różnice

 Różnica między intuicją a instynktem (wyjaśniona) - Wszystkie różnice

Mary Davis

Uważa się, że człowiek jest najbardziej sprawnym i rozsądnym stworzeniem, jakie kiedykolwiek żyło na tej planecie, a może w całym wszechświecie. Faktem, który oddziela nas od innych żywych organizmów jest to, że mogą one mieć jakąś unikalną zdolność lub zmysł.

Nadal byłaby to jedyna rzecz unikalna dla tego konkretnego gatunku, podczas gdy ludzie są zbiorowymi istotami tych talentów lub unikalnych zmysłów, co nie jest powszechne u żadnego innego gatunku.

Ta cecha jest Bożym darem dla człowieka.Nawet jeśli człowiek jest nieświadomy swojej wyjątkowości, to nie znaczy, że jej nie ma, albo osoba, która ma problemy z utrzymaniem się w obecnym życiu lub pracy, to nie znaczy, że nie jest zdolna.Może po prostu jest w złej dziedzinie.

Istoty ludzkie są obdarzone szczególnym talentem - "instynktem". Instynkt można najlepiej zdefiniować jako wrodzony impuls lub motywację do działania, zwykle wykonywanego w odpowiedzi na określone bodźce zewnętrzne. Najlepszym konkurentem instynktu jest "intuicja". Intuicja jest mocą lub zdolnością docierania do bezpośredniej wiedzy lub poznania bez oczywistego racjonalnego myślenia i wnioskowania.

Współcześnie instynkt jest ogólnie określany jako stereotypowy, najwyraźniej nie wyuczony, genetycznie uwarunkowany wzór zachowania. W przypadku intuicji można powiedzieć, że jest to natychmiastowe pojmowanie lub poznanie.

Rozróżnianie faktów pomiędzy intuicją a instynktem

Motywacja intuicyjna

Zobacz też: Różnica między Yamero a Yamete- (język japoński) - wszystkie różnice
Charakterystyka Instynkt Intuicja
Reakcja Instynkt jest naturalną reakcją, a nie myślą; reagujesz automatycznie na sytuację, nie mając nawet czasu na zastanowienie się. Instynkt jest wewnętrznym uczuciem, które masz, że coś jest tak, a nie opinią lub ideą opartą na faktach. Intuicja nie jest reakcją.Definiuje się ją jako wgląd lub myśl.Intuicja jest połączona z twoją świadomością więc daje ci percepcje.Odczucia jelitowe są zawsze połączone z emocjami.
Świadomość Instynkt to określenie nie uczucia, ale wrodzonej, "hardwired" tendencji do określonego zachowania. Instynkty to mimowolne reakcje na działania środowiska, których nie da się ukryć i które powstają u każdej jednostki. Obecna opinia w psychologii (od czasów Maslowa) jest taka, że człowiek nie ma instynktów. Intuicja opisuje bezsensowne działanie umysłowe, którego konsekwencje stają się w pewnym momencie nakreślone. Niektóre z ostatnich psychoanalitycznych eksploracji poznania i świadomości są badane, aby oświetlić nasze rozumienie tych procesów i ich związek z procesem psychoanalitycznym.
Survival Samozachowanie, które przez wielu ludzi uważane jest za podstawowy instynkt, jest po prostu sposobem organizmu na ochronę przed krzywdą lub zniszczeniem. Wielu określa je jako "instynkt przetrwania". Dan Cappon (1993) stwierdził, że intuicja zawsze była niezbędna dla ludzkiego przetrwania i osiągnięć zarówno z perspektywy ewolucyjnej, jak i historycznej. Jest to umiejętność przetrwania, która wyłoniła się z podstawowych impulsów do przetrwania.
Sense Instynkt jest również definiowany jako zmysł, ale człowiek nie jest świadomy działań, które przekłada. Jest również określany jako szósty zmysł lub zmysł natychmiastowego działania. Intuicja jest definiowana jako zdolność do poznania czegoś bez żadnego widocznego dowodu. Jest czasami nazywana "przeczuciem", "instynktem" lub "szóstym zmysłem". ." Przez tysiące lat intuicja miała złą reputację wśród naukowców. Często była postrzegana jako gorsza od rozumu.
Feeling Instynkt jest uczuciem, które masz, że coś jest tak, a nie opinią lub ideą opartą na faktach. Instynkt jest uczuciem obecnym wewnątrz ludzkiego mózgu podejmującego decyzje na własną rękę bez poważnego badania, jak to ma miejsce w innych poważnych sprawach. Intuicja jest definiowana jako to poczucie, że wiesz, jaka jest właściwa odpowiedź lub decyzja, zanim ją podejmiesz. Jest to głębokie, wewnętrzne, uczucie. Wiesz, że twoja intuicja jest po prostu w pobliżu, kiedy mówisz takie rzeczy, jak "Nie mogę naprawdę wyjaśnić, ale..." lub "To po prostu czuło się dobrze".
Przykłady Jak wszystkie zwierzęta, ludzie posiadają instynkty, genetycznie zaprogramowane zachowania, które zwiększają naszą zdolność do radzenia sobie z ważnymi sytuacjami środowiskowymi. Przykładem jest nasz wrodzony strach przed wężami. Inne instynkty, w tym zaprzeczanie, zemsta, lojalność plemienna i chęć rozmnażania się, zagrażają obecnie naszej egzystencji. Najlepszym przykładem intuicji jest to, że wchodząc do kawiarni, od razu rozpoznajemy filiżankę jako coś, co widzieliśmy już wiele razy.

Instynkt a intuicja

Teoria instynktu i intuicji

Na początku XX wieku urodzony w Wielkiej Brytanii amerykański psycholog William McDougall podał teorię instynktu opartą na założeniu, że zachowanie ma nieodłączny cel, w tym sensie, że jest ukierunkowane na osiągnięcie jakiegoś celu.

Instynkt był podstawową rzeczą doświadczaną przez ludzi, i to było uczucie, które zmartwiło lekarzy, ponieważ nie byli w stanie opisać żadnych środków ostrożności ani żadnych leków swoim pacjentom. Następnie wprowadzono go jako instynkt i został uznany za naturalne zjawisko nie tylko u ludzi, ale także w mózgach zwierząt.

Instynkt pomaga człowiekowi reagować w sytuacjach, na które nie jest przygotowany. Codziennym przykładem jest sytuacja, gdy dotykamy gorącej patelni, natychmiast usuwamy ręce. To jest działanie instynktu.

Zobacz też: Autyzm czy nieśmiałość (poznaj różnicę) - All The Differences

Intuicja pomaga w podejmowaniu decyzji

Jej głównym konkurentem jest intuicja. Słowo intuicja pochodzi od łacińskiego czasownika "intueri", który tłumaczy się jako "rozważać", lub od późnośredniowiecznego angielskiego słowa intuit, "kontemplować".

Nowoczesna psychologia bada i pokazuje, że intuicja pomaga podejmować decyzje bez porównywania różnych aspektów. Ten rodzaj decyzji jest zwykle podejmowany, gdy ktoś jest w stresie lub jest w wielkim strachu, a te decyzje wykazały dobry pozytywny stosunek.

Instynkt u zwierząt

Zwierzęta mają ten sam rodzaj instynktu zaprojektowany specjalnie dla ofiar i drapieżników.

Ofiara wykorzystuje tę zdolność do unikania ataków stealthy z ich drapieżników, podczas gdy w drapieżników, to działa jako rodzaj tracker wzór lub predyktor do gdzie ich ofiara będzie uruchomiony, aby uratować swoje życie. To poprawia prędkość drapieżników i zmniejsza lukę między ofiarą i drapieżnikiem.

Instynkty to wrodzone skłonności u zwierząt do spontanicznej rozrywki w określony sposób lub na określony sposób.

Na przykład pies ćwiartujący swoje ciało po zmoczeniu, żółw pragnący oceanu po wykluciu, czy migracja ptaków przed rozpoczęciem zimy.

Instynkt psa trzęsącego się po zmoczeniu

Na podstawie przedstawionych powyżej faktów słusznie można stwierdzić, że zarówno zwierzęta jak i ludzie posiadają instynkt, który okazał się niezbędnym elementem życia. Gdybyśmy nie posiadali instynktu, nasze działania byłyby zbyt powolne, co wpłynęłoby na nasz rozwój.

Gdyby zwierzęta nie posiadały instynktu, niemożliwe byłoby unikanie przez ofiary skrytych i nagłych ataków ze strony drapieżników.

Na przykład, gdy królik wyłania się ze swojej nory i zostaje natychmiast zaatakowany przez orła, instynkt w króliku pozwoli mu przykucnąć, nie poświęcając mu czasu; stąd w większości przypadków ratuje to życie wielu zwierząt.

Różnica językowa

Instynkt to myślenie.

Choć oba słowa mogą być używane zamiennie, językoznawstwo rysuje między nimi barierę.

Aby po prostu zdefiniować instynkt, jest to coś, z czym jednostka się rodzi, lub w bardziej prostych słowach, jest po prostu dana przez Boga. Podczas gdy intuicja rozwija się wraz z doświadczeniem, im bardziej osoba rośnie lub zdobywa doświadczenie, tym bardziej staje się intuicyjna.

Kiedy sytuacja nie daje człowiekowi wystarczająco dużo czasu na przemyślenie działania i reakcji, działanie podjęte w tej sytuacji, które nie jest przetwarzane przez mózg całkowicie, jest znane jako instynkt.

Intuicja pozwala osobie podejmować działania w sytuacjach, przez które osoba już przeszła, podobnych do poprzednich sytuacji. Mówiąc prościej, intuicja powtarza i podejmuje działania na podstawie swoich doświadczeń zdobytych w różnych sytuacjach.

Instynkt a intuicja

Zaprzestanie działalności

  • Większość istot ludzkich nie wie o swoich działaniach, albo kiedy przychodzi im do głowy konkretne działanie, które podjęli w sytuacji kryzysowej, zdumiewa ich, jak to konkretne działanie przyszło im do głowy i dlaczego to konkretne działanie.
  • Intuicja to coś, czego człowiek uczy się na podstawie swoich doświadczeń, czy to przy podejmowaniu decyzji, czy przy stawianiu czoła sytuacji, na którą nie jest gotowy.
  • Istota naszych badań mówi nam, że jeśli człowiek jest bardzo doświadczony, to jego poziom intuicji będzie wysoki jak na jego doświadczenie. Instynkt jest czymś, z czym jednostka się rodzi, niezależnie od tego, czy jest to podejmowanie decyzji, czy unikanie jakiegoś skrytego ataku.
  • Zwierzęta również wydają się mieć oba w nich, ale oczywiście, ich poziom jest inny od naszego. Zwierzę jest obdarzone tego rodzaju taktyki, aby zapobiec się od polowania lub zabicia. Podczas gdy zwierzę jest z rodzaju drapieżnika, jego taktyka może być przydatna do polowania na swoją ofiarę, zanim dotrze do swojej jaskini.

    Mary Davis

    Mary Davis jest pisarką, twórczynią treści i zapaloną badaczką specjalizującą się w analizie porównawczej na różne tematy. Z dyplomem dziennikarstwa i ponad pięcioletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, Mary ma pasję do dostarczania bezstronnych i prostych informacji swoim czytelnikom. Jej miłość do pisania zaczęła się, gdy była młoda i była siłą napędową jej udanej kariery pisarskiej. Zdolność Mary do badania i przedstawiania wyników badań w łatwej do zrozumienia i wciągającej formie zjednała jej czytelników na całym świecie. Kiedy nie pisze, Mary lubi podróżować, czytać i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.