Verschil tussen intuïtie en instinct (uitgelegd) - Alle verschillen

 Verschil tussen intuïtie en instinct (uitgelegd) - Alle verschillen

Mary Davis

Er wordt aangenomen dat de mens het meest efficiënte en verstandige wezen is dat ooit op deze planeet heeft geleefd, of misschien wel in het hele universum. Het feit dat ons onderscheidt van andere levende organismen is dat zij misschien een uniek vermogen of zintuig hebben.

Toch zou dat het enige unieke zijn aan die specifieke soort, terwijl de mens het collectieve wezen is van deze talenten of unieke zintuigen, wat bij geen enkele andere soort voorkomt.

Deze kwaliteit is Gods geschenk aan de mens. Ook al is een mens zich niet bewust van zijn uniciteit, het betekent niet dat hij die niet heeft, of iemand die moeite heeft om zich staande te houden in zijn huidige leven of baan, het betekent niet dat hij niet capabel is. Hij zit misschien alleen op het verkeerde terrein.

De mens is begiftigd met een bijzonder talent, "instinct". Een instinct kan het best worden gedefinieerd als een aangeboren impuls of motivatie tot actie, meestal uitgevoerd als reactie op specifieke externe stimuli. De beste concurrent van instinct is "intuïtie". Intuïtie is het vermogen of de eigenschap om tot directe kennis of cognitie te komen zonder evident rationeel denken en gevolgtrekkingen.

Tegenwoordig wordt instinct meestal omschreven als een stereotiep, blijkbaar niet-aangeleerd, genetisch bepaald gedragspatroon. Van intuïtie kun je zeggen dat het een onmiddellijke waarneming of cognitie is.

Feiten onderscheiden tussen intuïtie en instinct

Intuïtie motivatie

Zie ook: Wat is het verschil tussen geïsoleerd en verspreid onweer? (uitgelegd) - Alle Verschillen
Kenmerken Instinct Intuïtie
Reactie Instinct is een natuurlijke reactie, geen gedachte; je reageert automatisch op een situatie, zonder tijd te hebben om na te denken. Instinct is een innerlijk gevoel dat je hebt dat iets het geval is, eerder dan een mening of idee gebaseerd op feiten. Intuïtie is geen reactie. Het wordt gedefinieerd als een inzicht of een gedachte. Intuïtie is verbonden met je bewustzijn en geeft je dus waarnemingen. Onderbuikgevoelens zijn altijd verbonden met je emoties.
Bewustzijn Instinct is de definitie van niet een gevoel, maar een aangeboren, "hardwired" neiging tot een bepaald gedrag. Instincten zijn onwillekeurige reacties op omgevingsacties die niet verborgen kunnen worden en in elk individu ontstaan. De huidige opvatting in de psychologie (sinds Maslow) is dat mensen geen instincten hebben. Intuïtie beschrijft een zinloze mentale actie, waarvan de gevolgen op een bepaald moment worden uitgezet. Enkele recente psychoanalytische verkenningen van cognitie en bewustzijn worden onderzocht om ons begrip van deze processen en hun relatie tot het psychoanalytische proces te verhelderen.
Survival Zelfbehoud, dat door veel mensen als een basisinstinct wordt beschouwd, is eenvoudigweg de manier waarop een organisme zichzelf beschermt tegen schade of vernietiging. Velen noemen het een "overlevingsinstinct". Dan Cappon (1993) stelde dat intuïtie altijd essentieel is geweest voor menselijke overleving en prestaties, zowel vanuit evolutionair als historisch perspectief. Het is een overlevingsvaardigheid die voortkwam uit basisimpulsen om te overleven.
Sense Instinct wordt ook gedefinieerd als het zintuig, maar een persoon is zich niet bewust van de handelingen die hij verricht. Het wordt ook gedefinieerd als het zesde zintuig of een zintuig voor onmiddellijke actie. Intuïtie wordt gedefinieerd als het vermogen om iets te weten zonder zichtbaar bewijs. Het wordt soms een "buikgevoel", "instinct" of "zesde zintuig" genoemd. ." Duizenden jaren lang heeft intuïtie onder wetenschappers een slechte reputatie gehad. Het werd vaak gezien als minderwaardig aan de rede.
Voel je Instinct is een gevoel dat je hebt dat iets het geval is, in plaats van een mening of idee gebaseerd op feiten. Instinct is een gevoel dat aanwezig is in het menselijk brein dat op eigen houtje beslissingen neemt zonder enig serieus onderzoek, zoals het ook doet in andere serieuze zaken. Intuïtie wordt gedefinieerd als dat gevoel van weten wat het juiste antwoord of de juiste beslissing is voordat je die neemt. Het is een diep, innerlijk gevoel. Je weet dat je intuïtie in de buurt is als je dingen zegt als: "Ik kan het niet echt uitleggen, maar..." of "Het voelde gewoon goed."
Voorbeelden Zoals alle dieren hebben mensen instincten, genetisch aangeboren gedragingen die ons beter in staat stellen belangrijke omgevingsfactoren aan te pakken. Onze aangeboren angst voor slangen is daar een voorbeeld van. Andere instincten, zoals ontkenning, wraak, stammentrouw en onze voortplantingsdrang, bedreigen nu ons bestaan. Het beste voorbeeld van intuïtie is dat wanneer we een koffiezaak binnenlopen, we een kopje onmiddellijk herkennen als iets wat we al vele malen eerder hebben gezien.

Instinct versus intuïtie

Instinct en intuïtie theorie

In het begin van de 20e eeuw gaf een in Engeland geboren Amerikaanse psycholoog, William McDougall, een theorie van het instinct, gebaseerd op het idee dat gedrag een inherent doel heeft, in die zin dat het gericht is op het bereiken van een doel.

Instinct was de basis die mensen ervoeren, en dit was het gevoel dat artsen ongerust maakte omdat ze hun patiënten geen voorzorgsmaatregelen of medicijnen konden voorschrijven. Toen werd het geïntroduceerd als instinct en werd het tot een natuurlijk verschijnsel verklaard, niet alleen in mensen maar ook in dierenhersenen.

Instinct helpt een mens te reageren in situaties waar hij niet klaar voor is. Een alledaags voorbeeld is wanneer we een hete pan aanraken, halen we onmiddellijk onze handen weg. Dat is de actie van instinct.

Intuïtie helpt bij het nemen van beslissingen

Het woord intuïtie is afgeleid van het Latijnse werkwoord "intueri", dat vertaald wordt als "overwegen", of van het laatmiddele Engelse woord intuit, "overwegen".

De moderne psychologie bestudeert en toont aan dat intuïtie helpt beslissingen te nemen zonder verschillende aspecten te vergelijken. Dit soort beslissingen wordt gewoonlijk genomen wanneer men onder stress staat of in grote angst verkeert, en deze beslissingen hebben een goede positieve verhouding laten zien.

Instinct bij dieren

De dieren hebben hetzelfde soort instinct, specifiek ontworpen voor prooi en roofdier.

De prooien gebruiken dit vermogen om de sluipende aanvallen van hun roofdieren te ontwijken, terwijl dit bij roofdieren werkt als een soort patroontracker of voorspeller van waar hun prooi zou lopen om zijn leven te redden. Dit verbetert de snelheid van roofdieren en verkleint de kloof tussen prooi en roofdier.

Instincten zijn aangeboren neigingen bij dieren om zich spontaan op een bepaalde manier te vermaken.

Zie ook: Wat is het verschil tussen "I am in" en "I am on"? - All The Differences

Bijvoorbeeld, een hond die zijn lichaam beeft nadat het nat is geworden, een schildpad die naar de oceaan verlangt nadat hij uit het ei is gekomen, of een migratie van vogels voordat de winter begint.

Het instinct van een hond die schudt als hij nat wordt...

Op grond van de hierboven uiteengezette feiten is het juist om te zeggen dat zowel dieren als mensen instincten hebben die een noodzakelijk onderdeel van het leven zijn gebleken. Als we geen instinct hadden, zouden onze handelingen te traag zijn geweest, wat onze ontwikkeling zou hebben beïnvloed.

Als dieren geen instinct hadden, zou het voor de prooi onmogelijk zijn om de geheime en plotselinge aanvallen van hun roofdieren te ontwijken.

Wanneer bijvoorbeeld een konijn uit zijn hol komt en onmiddellijk wordt aangevallen door een arend, zal het instinct in het konijn het konijn laten hurken zonder tijd te verliezen; in de meeste gevallen redt dit dus het leven van veel dieren.

Taalkundig verschil

Een Instinct is een denkende actie

Hoewel beide woorden afwisselend kunnen worden gebruikt, trekt de taalkunde een grens tussen deze twee woorden.

Om instinct eenvoudig te definiëren: het is iets waarmee iemand wordt geboren, of in eenvoudiger woorden: het is eenvoudigweg door God gegeven. Hoewel intuïtie zich ontwikkelt met ervaring, geldt dat hoe meer iemand groeit of ervaring opdoet, hoe intuïtiever hij wordt.

Wanneer iemand in een situatie niet voldoende tijd heeft om over de actie en de reactie na te denken, wordt de actie die in die situatie wordt ondernomen en die niet volledig door de hersenen wordt verwerkt, instinct genoemd.

Intuïtie stelt een persoon in staat om actie te ondernemen in situaties die hij al heeft meegemaakt, vergelijkbaar met eerdere situaties. Eenvoudiger gezegd, intuïtie herhaalt en onderneemt actie op basis van de ervaring die is opgedaan in verschillende situaties.

Instinct versus intuïtie

Stoppen

  • De meeste mensen weten niet wat ze doen, of wanneer ze nadenken over de specifieke actie die ze in een noodsituatie ondernamen, verbaast het hen hoe die specifieke actie in hun gedachten kwam en waarom die specifieke actie.
  • Intuïtie is iets wat iemand leert van zijn ervaring, of het nu gaat om besluitvorming of het aanpakken van een situatie waar hij niet klaar voor is.
  • De essentie van ons onderzoek vertelt ons dat als een man veel ervaring heeft, zijn intuïtieniveau hoog zou zijn volgens zijn ervaring. Instinct is iets waar een individu mee geboren wordt, of het nu gaat om besluitvorming of het ontwijken van een of andere geheime aanval.
  • Dieren schijnen beide ook in zich te hebben, maar uiteraard is hun niveau anders dan het onze. Een dier is begaafd met dit soort tactieken om te voorkomen dat hij wordt opgejaagd of gedood. Als het dier van het roofdiertype is, kan zijn tactiek nuttig zijn om zijn prooi op te jagen voordat deze zijn grot bereikt.

    Mary Davis

    Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.