Almachtig, Alwetend, En Alomtegenwoordig (Alles) - Alle Verschillen

 Almachtig, Alwetend, En Alomtegenwoordig (Alles) - Alle Verschillen

Mary Davis

Almachtig betekent dat je niet afhankelijk bent van iets of iemand anders om je doelen te bereiken. Aan de andere kant verwijst de term "alomtegenwoordig" naar altijd en overal aanwezig zijn.

Sommige individuen met beperkte informatie geloven dat ze niet allemaal tegelijk in één entiteit kunnen bestaan en tegenstrijdig zijn. Dit is niet het geval.

Het mag voor hen verbijsterend zijn en onmogelijk lijken vanwege een eindig intellect, een beperkte intelligentie en het werken in een 3D-omgeving met tijd, maar er is veel meer denkbaar dan zintuiglijke waarneming en alledaagse redeneringen kunnen verklaren.

Alles weten wat gebeurd is, nu gebeurt en in de toekomst zal gebeuren is wat het betekent om alwetend te zijn.

Ik weet niet of je al van ze gehoord hebt of niet, maar aan het eind van dit artikel zul je er zeker meer over te weten komen.

We zullen hun definities en kenmerken die hen categoriseren ruimer bekijken. Ook zullen we kijken naar de contrasten die hen van elkaar onderscheiden.

Laten we beginnen.

Almachtig V. Alomtegenwoordig V. Alwetend

Almachtig is iemand die almachtig is. Voor hem is alles mogelijk. Terwijl... Alwetend verwijst naar een persoon die alle kennis heeft.

De som van alle kennis over alles. Alomtegenwoordigheid is de toestand van op alle plaatsen aanwezig zijn. Dit is een synoniem voor alomtegenwoordig.

Wij proberen deze waarden alleen op iets toe te passen als het een godheidsfiguur is of iets dergelijks dat vandaar bekend staat als Alomtegenwoordig. Het is één ding om te beweren dat er ergens een God is.

In de wereld die wij om ons heen zien, is alleen God iemand die overal aanwezig is en alle kennis heeft.

Zeggen dat er een God is die van ons houdt en geeft om wat we doen en denken. Hij zou alles voor ons doen, pleegt genocide, kan genocide voorkomen en weet alles.

Dit zijn enkele van de punten die ons helpen nadenken over de vraag of mensen almachtig en alomtegenwoordig kunnen zijn of dat dit alleen voor de Heer is weggelegd.

Hoe kun je almachtig definiëren?

De term "almachtig" verwijst naar het vermogen om alles te doen.

Omdat het ene uitgaat van een vermogen (alles doen) en het andere van een verondersteld feit. Een feit gaat altijd over de werkelijke kennis die iemand heeft, over wat dan ook.

Door al deze standpunten kunnen we zeggen dat almacht niet hetzelfde is als alwetendheid.

Almachtig is iemand die grenzeloze macht heeft en niets is onmogelijk voor hem. Het is een term die gebruikt wordt om iemand te beschrijven die alle macht heeft.

Het is een eigenschap die de natuur bezit. Een titel die onsterfelijkheid betekent. Het helpt ons te identificeren dat er iemand is die alwetend en almachtig is.

Bij het bidden tot God, degene die almachtig is, wordt naar de hemel gekeken.

Wat zijn precies de vier omni-woorden?

Dit zijn de Omni woorden.

 • Almacht.
 • Alomtegenwoordigheid.
 • Omnibenevolence
 • Alwetendheid

Almacht wordt gedefinieerd als almachtig. Monotheïstische theologen geloven dat God oppermachtig is. Dit geeft aan dat God vrij is om te doen wat hij wil.

Het betekent dat hij niet gebonden is aan dezelfde fysieke grenzen als mensen. God is almachtig, vandaar dat hij controle heeft over wind, water, zwaartekracht, natuurkunde, enzovoort. Gods macht is eindeloos, oftewel oneindig.

Aan de andere kant, Alwetendheid is de definitie van alwetendheid. In de zin dat hij het verleden, het heden en de toekomst kent, is God alwetend.

Volgens de christelijke leer bewees God zijn al-liefdevolle aard door zijn enige zoon Jezus te doden als boetedoening voor de zonden van de mensheid.

Dit offer bood mensen de mogelijkheid om de eeuwigheid met God in de hemel door te brengen.

Hij weet alles. Hij weet alles wat er te weten en te weten valt.

Wat zijn de drie kwaliteiten van God?

God wordt toegeschreven als almachtig, alomtegenwoordig en alwetend. Alle Omni-woorden moeten verzameld worden en naar Jupiter gestuurd worden op de omnibus.

Ze worden vaak verkeerd begrepen en toegepast. Ze worden niet genoemd in de Bijbel.

Het zijn woorden die door mensen zijn verzonnen en worden gebruikt door tweedejaars die intelligent willen lijken door grote woorden te gebruiken.

Maar wat is precies het probleem?

Ze impliceren dat er iets nodig is. Almachtig is een nauwkeurige beschrijving van God. Daardoor heeft hij volledige controle over hoe hij zijn kracht gebruikt.

Hij neemt de beslissing. Hij beslist wat onder zijn aandacht moet worden gebracht. Hij wordt niet beperkt door onze opvattingen over noodzaak.

En alomtegenwoordig?

 Volgens Psalm 115:16 woont hij in de hemel en heeft hij de aarde aan de mensen gegeven. 

Wat betekent het om almachtig, alwetend en alomtegenwoordig te zijn?

De term "almachtig" is vervangen door "maximaal machtig".

De definitie van "alomtegenwoordig" varieert afhankelijk van welke christen je het vraagt, maar het is de moeite waard op te merken dat God niet alleen overal is, maar ook daarbuiten. God is voorbij ruimte en tijd.

Het woord "alwetend" is een woord dat ik nooit begrijp. Maar, neem ik aan, omdat God "maximaal sterk" is, is Hij ook "maximaal aanwezig".

We hebben dus een "vrije keuze" om in Hem te geloven of niet.

Je liet "almachtig" weg, wat de gelovigen hebben vervangen door "maximaal welwillend". Hij heerst gelijke gerechtigheid, daarom hebben de gelovigen de titel afgewisseld.

Samengevat: Hij is almachtig vanwege zijn grenzeloze macht; niets ligt buiten zijn bereik. Niets kan aan zijn kennis ontsnappen omdat hij alwetend is.

Orthodoxe soennitische moslims beweren dat God niet Alomtegenwoordig is, dat Hij in de hemel is en Zijn schepping controleert.

Dat is niet waar. God is overal. Hij is in ons hart, in onze geest, en bij elke stap in het leven is Hij er.

Wonderen worden alleen door God gedaan.

Is het mogelijk om zowel almachtig als alwetend te zijn?

Een van de eigenschappen van God die naar voren zijn gebracht om paradoxen te veroorzaken is almacht; een andere is alwetendheid.

Op het eerste gezicht lijkt alwetendheid een eenvoudig te begrijpen begrip: alwetend zijn betekent zich bewust zijn van alle waarheden. Het ene is "macht," terwijl het andere "kennis" is.

Eerlijk gezegd is er niet veel verschil.

Als je almachtig bent, hoef je alleen maar met je vingers te knippen en te zeggen: "Ik wil alles weten." Je bent ineens alwetend.

Bijgevolg houdt almacht ook alwetendheid in.

Zie ook: Wat is het verschil tussen "De Nada" en "No Problema" in het Spaans? (Gezocht) - Alle Verschillen

Maar als je alwetend bent, weet je alles, ook hoe je almachtig kunt zijn. Dus, denk je dat een persoon die door God geboren is, zo iemand kan zijn?

Bijgevolg omvat alwetendheid ook almacht. Het zijn dus twee kanten van dezelfde medaille.

Bekijk deze video om de verschillen tussen deze eigenschappen van God te leren kennen.

Is het mogelijk almachtig te zijn zonder alwetend en alomtegenwoordig te zijn?

In sommige kringen is dit een twistpunt. En als je filosofie studeert aan sommige instellingen, wordt dit zelfs als vraag gesteld.

De term "almachtig" verwijst naar het vermogen van een persoon om alle macht uit te oefenen. Zowel uiterlijk als innerlijk is dit waar. Omdat je almachtig bent, kun je jezelf alwetend maken, zelfs als je niet alwetend bent.

Hetzelfde kan gezegd worden van alomtegenwoordigheid. Je hebt het vermogen jezelf op te splitsen in meerdere lichamen. Met andere woorden, je kunt overal en tegelijkertijd zijn.

Waarom heeft God de titels van almachtig en alwetend?

De almachtige en alwetende kwaliteiten worden toegeschreven aan de Abrahamitische "God" om een heel eenvoudige reden. Omdat de vroege middeleeuwse kerk goed bekend was met de werken van Plato,

Het concept van "God" als almachtig is niet bijbels. Het is ook niet apocrief.

In feite is het concept mogelijk anti-bijbels in de zin dat het in tegenspraak is met wat er in de Bijbel staat. Plato daarentegen had de Vormen als gedachteoefening, waarbij de 'ideale' stoel de vorm van een stoel was.

De vormen hadden destijds echter hun eigen supercategorie, zodat de vorm van een stoel onder de categorie perfecte meubelen zou vallen.

Kenmerken Betekenis
De rechter Veel christenen geloven dat God een persoon na zijn dood zal beoordelen om te bepalen

of ze de hemel of de hel verdienen.

Moslims hebben hetzelfde standpunt.

De Eeuwige God is eeuwig, zonder begin of einde.

Hij is het absolute, het onsterfelijke.

Het transcendente God is transcendent, wat betekent dat hij boven en buiten de schepping bestaat.

De mens is niet in staat het bestaan van God nauwkeurig te begrijpen.

De Immanente Immanent: God is altijd aanwezig geweest en blijft aanwezig in de wereld.

Hij zal de enige zijn die altijd zal bestaan.

Andere kenmerken van God.

Wat is monotheïsme en alomtegenwoordigheid?

Geloven die in het bestaan van één enkele godheid geloven worden monotheïstische godsdiensten genoemd. Het woord mono" betekent "één" of alleenstaand, en het woord "Theos" betekent "God".

Monotheïsme wordt gedefinieerd als het geloof in één God. De drie populairste monotheïstische godsdiensten in de wereld zijn het christendom, de islam en het jodendom.

In de loop van de geschiedenis hebben geleerden binnen deze religies gespeculeerd over hoe God is. Theologen zijn de naam die aan deze academici is gegeven.

Mensen die God onderzoeken worden theologen genoemd. Zij proberen Gods aard te begrijpen.

Theologen gebruiken drie sleutelzinnen om Gods eigenschappen of kenmerken te karakteriseren: almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid. De Latijnse wortel Omni betekent 'alles'.

Jezus is wie christenen geloven als de zoon van God.

Conclusie

Samenvattend kunnen we zeggen dat;

 • Er is niet veel verschil. De eigenschap van... almachtig wordt almacht genoemd.
 • De De term "almachtig" betekent "almachtig". "Terwijl "almachtig" beschrijft de kwaliteit van iets.
 • Almacht is een zelfstandig naamwoord, wat betekent dat het verwijst naar het voorwerp of de eigenschap in kwestie.
 • Een andere term is alwetend, wat betekent "alwetend."
 • Mensen verwarren vaak de termen "almachtig" en "alwetend". Ze verschillen van elkaar.
 • Hoewel alle attributen verschillend zijn, wijzen ze allemaal naar de natuur; God.
 • Dus, Omni betekent alles, terwijl omnipresent gaat over overal zijn, de hele tijd. Omni potent gaat over de kracht die ook het eeuwige en het absolute kwalificeert.
 • Zo heeft iedereen zijn eigen reeks overtuigingen over de naam van de Almachtige, maar ze geloven allemaal dat Hij degene is die onsterfelijk en overal is.

Dit zijn allemaal eigenschappen van God, en titels die bepalend zijn. Ik heb deze eigenschappen al uitvoerig beschreven.

Om meer over hen te weten te komen, lees het nog eens!

Wil je weten wat het verschil is tussen schwag en swag? Bekijk dan dit artikel: Wat is het verschil tussen schwag en swag (beantwoord)?

Skateboard- vs. fietshelm (verschil uitgelegd)

Socratische methode vs. wetenschappelijke methode (welke is beter?)

Friendly Touch VS Flirty Touch: How to Tell?

Zie ook: Wat is het verschil tussen Jehovah en Jahweh? (Uitgewerkt) - Alle Verschillen

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.