Wat is het verschil tussen ENTJ en INTJ op de Myers-Brigg Test? (Geïdentificeerd) - Alle Verschillen

 Wat is het verschil tussen ENTJ en INTJ op de Myers-Brigg Test? (Geïdentificeerd) - Alle Verschillen

Mary Davis

De Myers-Brigg test is een persoonlijkheidsbeoordelingstest, die twee persoonlijkheidskenmerken bespreekt, INTJ en ENTJ. Het afleggen van de test helpt mensen om belangrijke kennis op te doen over hun persoonlijkheid. Dit zal hen uiteindelijk helpen om effectief te leren, te werken en deel te nemen aan wereldse zaken.

INTJ en ENTJ zijn twee geweldige persoonlijkheidskenmerken. Dit artikel belicht de belangrijkste verschillen tussen hen. Lees het artikel daarom zorgvuldig en let op de details. Doe uiteindelijk de quiz en beoordeel zelf of u een INTJ of een ENTJ bent?

INTJ Vs ENTJ: Belangrijkste verschillen

De afkorting INTJ betekent Introvert Intuïtief Denken en Oordelen, terwijl ENTJ staat voor Extravert Intuïtief Denken en Oordelen.

Het INTJ persoonlijkheidstype is grotendeels introvert, met extraverte intuïtie als secundaire eigenschap. Aan de andere kant is het belangrijkste persoonlijkheidskenmerk van een ENTJ extraverte intuïtie, met introvert gevoel op de tweede plaats.

ENTJ's houden van interactie met andere mensen. Ze zijn vrij goed in verbale communicatie en houden van levendige discussies. ENTJ's zijn geboren leiders die het potentieel hebben om mensen te leiden. Ze kunnen snelle en logische beslissingen nemen. Mensen met dit type persoonlijkheid zullen beter presteren als ze aan het hoofd staan van een bedrijf of een organisatie.

I NTJ's zijn zeer creatieve en analytische mensen. Het zijn hardwerkende individuen die graag alleen werken. Ze willen niet dat iemand hun privé-ruimte binnendringt. INTJ's zijn ook goede luisteraars die zich niet graag mengen in verhitte discussies.

Enkele andere verschillen worden hieronder vermeld.

Zie ook: Wat is het verschil tussen Argent Silver en Sterling Silver? (Laat het ons weten) - Alle Verschillen

Algemene verschillen

INTJ ENTJ
Geniet van hun eigen gezelschap. Hou ervan om omringd te zijn door andere mensen.
geven zich niet vaak bloot en hebben een gereserveerde houding. Heb een gezellige houding.
Interesse hebben in lezen en schrijven. Heb een verscheidenheid aan interesses.
Voorkeur voor een conventionele aanpak. Bereid om risico's te nemen en nieuwe ideeën/ervaringen te verkennen
Hebben geen gezaghebbend karakter. Een gezaghebbend karakter hebben.
Onderzoek onderwerpen grondig voordat u conclusies trekt. Een actiegerichte aard hebben.
Zijn meer conceptueel & theoretisch. Rush tussen verschillende onderwerpen en zijn besluitvaardiger. Hebben een meer praktische aanpak.
Geniet van eenzame bezigheden. Geniet van sociale bijeenkomsten en wil graag in het middelpunt van de belangstelling staan.

Algemene verschillen tussen de twee persoonlijkheden

Laten we 8 specifieke verschillen tussen INTJ en ENTJ in kaart brengen en er een klein debat over voeren.

 • Leiderschapsaanpak& Voorkeuren
 • Communicatiestijl
 • Vriendschappelijke relaties
 • Organisatie en managementstijl
 • Mindfulness en intellect
 • Emotioneel gedrag
 • Werkstijl en strategieën
 • Probleemoplossend vermogen en taakvervulling

INTJ's werken graag alleen

INTJ vs ENTJ: Leiderschapsaanpak & -voorkeuren

 • INTJ's staan toe dat andere mensen leiderschapsrollen op zich nemen die bereidheid tonen.
 • Ze zitten liever achterover, maken hun werk af en leveren het op tijd in.
 • INTJ's handhaven gelijkheid tussen collega's en ondergeschikten.
 • Ze blijven vaak onopgemerkt.
 • Ze hebben een hekel aan micromanagement.
 • Als zij leiderschap krijgen, worden zij niet-interfererende leiders. In plaats van uitspraken te doen over hoe dingen moeten worden gedaan, geven zij het goede voorbeeld.

Overwegende dat,

 • ENTJ's zijn mensen die graag leiding geven.
 • Ze hebben een bevelend karakter en voeren plannen efficiënt uit.
 • Neem een systematische strategie en roep de hulp in van iedereen.
 • De capaciteiten van teamgenoten vaststellen en hen dienovereenkomstig motiveren.

Verschillen tussen INTJ's en ENTJ's

INTJ vs ENTJ: Communicatiestijl

Beide geven de voorkeur aan duidelijke en beknopte communicatie. Beide persoonlijkheidstypes neigen naar intellectueel debat.

 • INTJ's denken duizend keer na voor ze spreken en stellen hun antwoord creatief op.
 • Houd het gesprek kort en gericht op het onderwerp.
 • Is vlotter tijdens een gesprek en praat diplomatiek.
 • Ze kunnen goed luisteren

Echter,

 • ENTJ's zijn recht door zee.
 • Ze hebben vaak de neiging te zeggen wat ze in hun hoofd hebben, dus zijn ze bot.
 • Praat meer, luister minder en heb een hekel aan nutteloze discussies.

INTJ vs ENTJ: Vriendschappelijke relaties

 • INTJ's houden van kalmte en leven een privéleven.
 • Ze gaan niet om met vrienden.
 • Het is moeilijk voor hen om gelijkgestemden te vinden.
 • Als je ze eenmaal hebt, laten ze hun verdediging zakken en laten ze zien hoeveel plezier en humor ze hebben.

Aan de andere kant,

 • ENTJ's zijn ruziezoekers.
 • Ik hou ervan om met vrienden om te gaan.
 • Ik waardeer verhitte discussies.

INTJ vs ENTJ: Organisatie- en managementstijl

Beiden zijn zeer georganiseerde mensen.

 • INTJ's maken zich zorgen over het volgen van de schema's.
 • Ze nemen altijd tijd om bepaalde beslissingen te nemen.
 • Hun werktafel en huizen zijn georganiseerd.

Overwegende dat,

 • ENTJ's vergeten zelden deadlines.
 • die hun werk perfect willen toewijzen.
 • Maak eerst plannen en volg dan de details die in de weg staan.

INTJ's beschikken over een encyclopedisch begrip

INTJ vs ENTJ: Mindfulness en intellect

 • INTJ's verzamelen veel informatie en stellen dan een logische en methodische oplossing voor een probleem voor.
 • Ze staan bekend om hun academische nieuwsgierigheid en zelfverzekerdheid.
 • Alles perfect doen, maar aarzelen om nieuwe experimenten te proberen.
 • Zijn zeer creatief en intuïtief.
 • INTJ's hebben een encyclopedisch begrip.

Aan de andere kant,

 • ENTJ's zijn presteerders met een brede kijk op zaken.
 • ENTJ's passen verschillende tactieken toe om complexe problemen op te lossen.
 • Nooit aarzelen en zelfverzekerd zijn in het leren van iets nieuws.
 • Zij plannen en regelen met succes en zijn vasthoudende probleemoplossers.

INTJ vs ENTJ: Emotioneel gedrag

 • INTJ's hebben een stevige controle over emoties.
 • Een beter begrip hebben van zelfemoties en gevoelens.
 • Kan anderen veroordelen.
 • INTJ's hebben weinig geduld met mensen die zeggen dat gevoelens belangrijker zijn dan feiten.

Echter,

 • ENTJ's staan bekend om hun arrogante aard.
 • reageren sneller op hun emoties waardoor iedereen het merkt.

INTJ vs ENTJ: Werkstijl en strategieën

Beiden zijn carrièregericht, hardwerkend en bekwaam.

 • INTJ's hebben de intuïtie dat tijd doorbrengen en werken in een team hen minder ideaal maakt dan de perfecte metgezellen in de groep.
 • Ze volgen een strategisch plan op eigen houtje en handelen.
 • Voordat ze definitieve actie ondernemen, richten ze zich op moraal en strategie.

Overwegende dat

 • ENTJ's werken graag met een grote groep mensen.
 • Ze vinden het leuk om mensen te begeleiden.
 • ENTJ's vragen advies aan anderen alvorens een taak te volbrengen.

INTJ vs ENTJ: Probleemoplossend vermogen en taakvervulling

Ze zijn allebei doelgericht.

 • INTJ's nemen de tijd om een probleem op te lossen.
 • Volgens hen moet kwaliteit van het werk de voorkeur krijgen boven efficiëntie.
 • Zij hebben een zeer sterke intuïtie en voorspellen resultaten met grote nauwkeurigheid.

Aan de andere kant,

 • ENTJ's organiseren hun werk zo dat ze het in een mum van tijd kunnen afmaken.
 • Volgens hen moet efficiëntie de voorkeur krijgen.
 • Hun voornaamste interesse is het verkrijgen van het resultaat, niet hoe ze het verkrijgen.
 • Richt je eerst op het resultaat en volg dan een strategie.

Zowel INTJ's als ENTJ's kunnen goede partners zijn.

INTJ en ENTJ: Wat kunnen ze van elkaar denken?

INTJ's komen niet in de buurt van mensen, ze houden van een privé en rustig leven, dus ENTJ's zouden INTJ's kunnen beschouwen als saaie mensen, die een privé leven leiden omdat ze zich meer aangetrokken voelen tot mensenmassa's, en ze willen altijd de hoofdattractie van de bijeenkomst zijn.

Aan de andere kant zouden INTJ's ENTJ's kunnen zien als overhaast, dominant, gebiedend, en soort mensen die hun neus in andere zaken steken, enz.

ENTJ's moeten echter een manier vinden om indruk te maken op INTJ's door te proberen hun ideeën over te brengen op een manier die INTJ's gemakkelijk kunnen begrijpen en ontcijferen.

Wanneer ENTJ's en INTJ's samen over onderwerpen debatteren, zullen ENTJ's eerder vertrouwen hebben in INTJ's die de tijd nemen om met hen te interageren en frisse standpunten in te brengen.

INTJ en ENTJ: kunnen beiden goede partners zijn?

Ja, als ze allebei hetzelfde intellect hebben, kunnen ze goede partners zijn... Hieronder worden enkele redenen gegeven waaruit blijkt hoe zij goede partners kunnen zijn.

 • Ze delen dezelfde interesses en ideeën over leren en zichzelf verbeteren.
 • Zowel INTJ als ENTJ kunnen in een soortgelijk intellectueel debat vervallen.
 • Beide persoonlijkheden hebben de neiging hun gevoelsleven privé te houden, en als zij elkaars privéleven respecteren, is er een goede kans op een relatie.
 • Ze zijn allebei goede planners, dus ze waarderen altijd elkaars intentie om in een goed georganiseerde ruimte te leven.

INTJ en ENTJ: Wat moeten zij doen tijdens een conflict?

Tijdens een conflict moeten zij de situatie rustig aanpakken. Zij moeten duidelijk en ondubbelzinnig zijn over hun verschillende meningen.

INTJ's moeten zich bewust zijn van het verlangen van ENTJ's om diepgaand en face-to-face te praten, terwijl ENTJ's de behoefte van INTJ's aan eenzaamheid moeten respecteren en hen ruimte en tijd moeten geven wanneer dat nodig is.

INTJ en ENTJ: Wie wint het debat?

INTJ's zijn minder spraakzame mensen, doen aan berekenend en afgemeten praten. Ze zwijgen liever en luisteren. Terwijl ENTJ's zeer spraakzaam zijn. Ze houden van intellectuele debatten.

Wanneer beiden verwikkeld raken in een verhit debat, kan het waarschijnlijker zijn dat een ENTJ wint, omdat zij altijd argumenten hebben om hun stelling te ondersteunen. INTJ's zijn niet erg argumentatief, zij geven gemakkelijk op.

INTJ en ENTJ: Is het mogelijk om beide tegelijk te zijn?

Nee, dat denk ik niet. Ook al heb je sommige van de eigenschappen van beide persoonlijkheidstypes gemeen, niemand kan ze allebei tegelijk zijn. Het hangt allemaal af van de situatie, de taak en de stemming van een persoon.

INTJ's en ENTJ's zijn vaak de grote leiders, intellectuelen en probleemoplossers van de wereld. Ze lijken op elkaar, maar hebben elk hun eigen stijl en standpunt.

Conclusie

INTJ's en ENTJ's hebben enkele overeenkomsten, maar het zijn twee verschillende persoonlijkheidskenmerken. Beide persoonlijkheidstypes hebben een sterke introverte intuïtie, die bij INTJ's als primaire factor en bij ENTJ's als secundaire factor tot uiting komt. U kunt de Myers-Brigg test doen om uw persoonlijkheid te beoordelen.

Mensen met het persoonlijkheidstype INTJ staan bekend als zelfverzekerd, analytisch en ambitieus in hun handelen. Het zijn logische denkers die toegewijd zijn aan het vinden van oplossingen voor problemen in de echte wereld.

Zie ook: Wat is het verschil tussen Big Boss en Solid Snake? (Bekend) - Alle Verschillen

Het ENTJ-persoonlijkheidstype staat bekend om zijn overtuigingskracht, openhartigheid en rationaliteit. Ze nemen graag initiatief, werken naar een bepaald doel toe en inspireren anderen om te groeien. Ze verbergen hun emoties niet zoals INTJ's. Ze zien altijd de helderste kant van het beeld.

Beide persoonlijkheidstypes kunnen goede relaties opbouwen, zijn doelgericht en in staat een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, patronen te zien en verbanden te leggen.

Aanbevolen artikelen

  Mary Davis

  Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.