Wat is het verschil tussen Haven't en Havnt? (Zoek het uit) - Alle Verschillen

 Wat is het verschil tussen Haven't en Havnt? (Zoek het uit) - Alle Verschillen

Mary Davis

Het verschil tussen haven't en Havnt is dat het woord haven't correct is, maar Havnt is gewoon een spelfout.

Ja. De ene is correct gespeld (have't) en de andere incorrect (havn't). De exacte spelling van de afkorting van het woord "have not" is have't.

De enige uitgesloten letter, geïllustreerd door de apostrof, is de letter "o" van niet. Daarentegen zouden we hav'n't moeten schrijven, en dat is ook fout. Dus "Haven't" is een juist woord. En "Havnt" bestaat helemaal niet! Het wordt beschouwd als verkeerd gespeld.

In ieder geval is het in het geschreven Engels beter om de volledige vorm, "have not", uit te schrijven dan "haven't", dat in de mondelinge taal wordt gebruikt en geaccepteerd.

Welke is juist: Niet of Niet?

Beslissen of have't correct is of havnt.

Dus eigenlijk is 'niet hebben' het juiste woord en wordt het volgens de hedendaagse normen van informeel proza als correct beschouwd, terwijl 'niet hebben' onjuist is. Dat is het belangrijkste verschil tussen beide.

Heel erg, want "havn't" komt in geen enkel woordenboek en in de Engelse taal voor. Dus het kan gewoon een misstap zijn. Het woord "Have not" is een hulpwerkwoord van de tegenwoordige perfecte tijd, en het wordt gebruikt om te zeggen dat je niet de kennis hebt om iets te doen of dat je een beweging (nog) niet hebt voltooid.

Bijvoorbeeld, Ik heb Japan nog niet bezocht. Of, Waarom heb je je huiswerk niet afgemaakt het heeft twee dagen vertraging opgelopen?

In die betekenis zijn ze inwisselbaar. "Niet" is een korte term die gebruikt wordt voor "niet hebben" bijvoorbeeld; "Ik heb nog niet gegeten." Aan de andere kant is "niet hebben" geen woord.

Je kunt in deze vorm ook have't gebruiken.

Het verschil is dat het ene correct gespeld is, en het andere niet. Haven't is correct gespeld. Het is immers de verkorte versie van 'have not'. De apostrof staat voor de ontbrekende letter 'o' = haven't.

"Heb niet" is de gebruikelijke spelling van de samentrekking van "heb niet". "Heb niet" is een typefout.

Het enige verschil tussen have't en havnt is dat "have't" een andere term heeft, namelijk "have not," wat betekent [nog] niet bereikt of gedaan [iets]. Je kunt uit de context opmaken welke betekenis wordt bedoeld door te kijken of een handeling of een ding zo'n woord interpreteert. Bijvoorbeeld, ik heb geen idee is hetzelfde als ik heb geen idee.

Verschil tussen niet hebben en niet hebben

Mensen vinden veel voorbeelden waarin ze have't kunnen gebruiken. Hier zijn enkele voorbeelden waarin je have't kunt gebruiken;

"Ik heb mijn huis lang geleden verlaten en ben niet meer thuisgekomen." Maar in deze zin kan ik ook zeggen: "Ik ben al lang niet meer thuis geweest."

Maar volgens mij kan ik niet zeggen: "Ik ben al lang niet meer thuis geweest."

Want "niet" betekent iets dat niet is voltooid.

Maar het belangrijkste verschil tussen hebben niet, en zijn vernauwing hebben niet is de formaliteit; vernauwing zoals hebben niet wordt als licht formeel beschouwd. Maar de betekenis en de methode van beide zijn hetzelfde. Als je het ene gemakkelijk kunt zeggen, dan kun je het andere ook gemakkelijk overbrengen.

Er is geen verschil tussen uw alinea's. Het hulpwerkwoord "hebben" en het ontkennende partikel "niet" kunnen worden gehuurd zonder dat de betekenis van het woord verandert en slechts zelden de praktijk.

Zie ook: Geluk versus geluk: wat is het verschil? (Onderzocht) - Alle Verschillen

We hebben de plek nog niet verlaten; we zullen er zo zijn. Naar mijn mening moet je havnt in geen enkel geval gebruiken en na het lezen van dit artikel zul je weten dat havnt in geen enkel woordenboek voorkomt en grammaticaal onjuist is. Andere voorbeelden van havnt zijn de volgende:

  • Ik heb niet meer met hem gepraat sinds we ruzie hadden. Moet ik dat?
  • Ik heb nog niet besloten of ik biologie of computerwetenschappen ga kiezen voor het Matric-examen...
  • Ik heb haar niet meer gezien sinds maandagochtend

Om meer te weten te komen over wanneer haven't te gebruiken en zelfs het verschil te begrijpen tussen haven't en didn't, is hier een video:

Wat is het verschil en hoe gebruik je beide correct en vloeiend zonder grammaticale fouten?

Enkele voorbeelden waar u Haven't kunt gebruiken

Voorbeeld van het gebruik van have't in zinnen

Zinnen Uitleg
Sorry dat ik nog niet heb geantwoord. Dit verklaart dat u de telefoon niet kunt opnemen, maar u kunt ook hebben niet gebruiken.
Cade, ik ben nog niet klaar met de afwas. De gerechten werden niet afgemaakt, dus de betekenis van have not is nog niet voltooid.
Heb je nooit een fout gemaakt? Dit is een vraag die vraagt of je nooit een fout hebt gemaakt?
We moesten voor negen uur ter plaatse zijn, maar we zijn nog niet eens halverwege. In deze zin wordt het woord niet gebruikt om aan te geven dat de taak nog moet worden volbracht.
Je bent niet goed geweest. We hebben je voor lief genomen, nietwaar? Hier gebruikt de persoon have't zowel als een vraag als een verklaring...
Heb je niet van hem gehoord? Je kunt 'niet' ook gebruiken als vraag over de ander.

Niet gebruikt in zinnen en de uitleg ervan

Zie ook: Blue and Black Steaks VS Blauwe steaks in de VS - Alle verschillen

Laatste gedachten

Zoals ik hierboven al zei, het woord Haven't is correct terwijl het woord Havnt onjuist is omdat dit woord in geen enkel woordenboek voorkomt. Dus als je deze spelling schrijft, zal de ander automatisch voorspellen dat het een spelfout is.

Het is niet correct om 'havn't' te schrijven. Het beste zou zijn om altijd 'have't' te schrijven, wat een verkorting is van 'have not'. Hier is het tweede woord volkomen onjuist.

Het zou dus beter zijn als je jezelf niet verwart met het verschil tussen have't en havnt. Want have't is de korte vorm van have not en o is niet inbegrepen. Have not of have't betekent in feite dat iets nog moet worden voltooid of iets dat nog moet gebeuren, zoals ik heb nog niets gekookt.

Verwante artikelen

Het verschil tussen een 12-2 draad & een 14-2 draad

Speer en Lans - Wat is het verschil?

Het verschil tussen een High-res Flac 24/96+ en een normale ongecomprimeerde 16-bit CD

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.