Het verschil tussen geest, hart en ziel - Alle verschillen

 Het verschil tussen geest, hart en ziel - Alle verschillen

Mary Davis

De mens is geschapen met een hart, een geest en een ziel, alle drie deze dingen zijn van groot belang en spelen verschillende rollen. Het is noodzakelijk voor de mens om een hart, een geest en een ziel te hebben om goed te kunnen functioneren. Zelfs zonder één ervan kan de mens slecht functioneren en niet in staat zijn te functioneren zoals het hoort, dus de mens is geschapen met alle drie.

  • Mind

De geest is net zo ingewikkeld als het hart en de ziel. De geest is een deel van de mens dat het vermogen geeft om rationeel te denken en emoties te voelen. Het wordt beschreven als het vermogen tot bewustzijn en denken. Het is vreemd om te denken dat de hersenen fysiek van aard zijn, het is slechts het orgaan, maar de geest is wat ons bewustzijn vormt, en kan niet worden gedetecteerd in een MRI, maar het feit dat de geest isin bewuste vorm wordt universeel aanvaard.

In de taal van Boeddha en Pali waren de opgeschreven leringen gebaseerd op het Sanskriet, zodat we de Sanskriet-termen kunnen bekijken en begrijpen, bovendien was Pali ook afgeleid van het Sanskriet.

Zowel het Pali als het Sanskriet definiëren de geest met hetzelfde woord: mana en dat komt van het stamwoord man, dat "denken" betekent. Hoewel, als we erover nadenken, heeft de geest meer terrein dan het intellect, dat zintuigen en emoties omvat, aangezien het een reactie is op gevoelens die onze gedachten oproepen in het proces van labelen en begrijpen.

  • Hart

Het hart is een complex orgaan, in de biologie is het hart gewoon een orgaan, maar als we naar het spirituele perspectief kijken, is het heel interessant. Het hart is een orgaan zo groot als een vuist, het pompt bloed door het hele lichaam... Een hart heeft vier kamers die worden aangedreven door elektrische impulsen, bovendien bestaat het uit spieren. De functie van het hart is het bloed door het lichaam te laten circuleren, waardoor de bloeddruk op peil blijft.

Het hart is een orgaan dat ontworpen is om bloed door het lichaam te pompen.

De betekenis van het hart in spiritualiteit is diepgaand en vereist veel begrip om het te begrijpen. Veel culturen hebben het belang van het volgen van je hart uitvergroot, als ze zeggen "luister naar je hart" bedoelen ze niet het fysieke hart, maar het spirituele hart. Men zegt dat ons geestelijk hart de sleutel is tot onze diepste vervulling... , Bovendien is het een deur naar de diepe relatie met de Schepper. Men definieert het als de deur naar vrede, dankbaarheid, liefde en vreugde.

  • Soul

In veel religieuze, mythologische en filosofische tradities gelooft men dat de Ziel een onstoffelijke essentie is van een levende... De ziel of psyche van een levend wezen bestaat uit geestelijke vermogens, zoals verstand, karakter, geheugen, denken, en nog veel meer die ook afhangen van het filosofische systeem. Bovendien gelooft men in veel systemen dat een ziel sterfelijk of onsterfelijk kan zijn.

Griekse filosofen als Socrates, Aristoteles en Plato begrepen de verschijnselen van de ziel, dat zij een logisch vermogen moet hebben dat wordt beschouwd als de meest goddelijke oefening van menselijke handelingen. Socrates legde tijdens zijn verdedigingsproces uit dat zijn leer niets anders was dan een aansporing voor zijn mede Atheners om uit te blinken in de zaken van de psyche, omdat elk lichamelijk goed afhangt van zijnexcellentie. Bovendien, Aristoteles redeneerde dat iemands lichaam zijn materie is en zijn ziel zijn vorm; eenvoudiger gezegd, het lichaam is een verzameling elementen en de ziel is de essentie.

Laten we eens wat dieper kijken.

Verschillen tussen geest, hart en ziel

We weten allemaal hoe het hart werkt in de biologie, maar laten we deze drie entiteiten eens bekijken vanuit het perspectief van de spiritualiteit. Hier is een tabel die je zal helpen de verschillen gemakkelijk te begrijpen, hoewel ze alle drie enorm verschillend zijn en verschillende rollen spelen, en het dus vrij ingewikkeld is om ze van elkaar te onderscheiden.

Mind Hart Soul
Het is een vermogen van bewustzijn en denken... Het spirituele hart is de sleutel tot ons diepste gevoel van vervulling... De ziel omvat geestelijke vermogens, zoals verstand, karakter, geheugen, denken, en nog veel meer.
De geest neemt meer terrein in beslag dan het intellect Het spirituele hart is een deur naar een betekenisvolle relatie met de Schepper... Een ziel kan alleen sterfelijk of onsterfelijk zijn.

Het verschil tussen geest, hart en ziel

Wat is het verschil tussen geest en hart?

Hart en geest zijn beide complex. Het hart heeft te maken met emotionele gevoelens zoals vreugde of opwinding. , terwijl het verstand verband houdt met rationeel of logisch denken. Het hart is van fysieke aard, maar aan de andere kant is de geest is in bewuste vorm.

Het verstand heeft het vermogen beslissingen te nemen zonder dat iets zijn oordeel vertroebelt, terwijl het hart de sentimentele waarden volgt.

Zie ook: Wat is het verschil tussen Exoterisch en Esoterisch? (Uitgelegd) - Alle Verschillen

Hier is een video die uitlegt hoe het hart en de geest werken.

Hart VS Geest

Wat is het verschil tussen de ziel en de geest?

De ziel is een onstoffelijke essentie en de geest is in bewuste vorm, wat betekent dat ze beide niet met het blote oog of via enige technologie kunnen worden gezien. De geest heeft het vermogen om logisch na te denken, terwijl de ziel de entiteit in het lichaam is die het levend maakt.

De geest heeft potentieel in de zin dat hij feitelijk in staat is "de werkelijkheid te scheppen", dit is de reden waarom wij zeggen dat de geest het machtigste wapen is. De ziel is even belangrijk als de geest, want zonder ziel is er geen "levend" wezen en heeft de geest geen nut.

Zit de ziel in het hart of in de geest?

De ziel is moeilijk te begrijpen, omdat we de ziel niet met onze ogen hebben gezien. Pythagoras beschreef de ziel als bestaande uit drie delen: intelligentie, rede.., en passie. De wortels van de ziel strekken zich uit van het hart naar de hersenen omdat passie zich in het hart bevindt en intelligentie en rede zijn gelegen in de hersenen of geest als je wilt.

Er wordt ook gezegd dat alleen uit de hersenen onze vreugde, lach, plezier, maar ook verdriet, pijn en verdriet voortkomen. Bovendien zien, denken en herkennen we door de hersenen het lelijke van het mooie, en het slechte van het goede. Aangezien de hersenen alle vermogens omvatten, wordt het hart slechts een orgaan dat bloed pompt. Zoals ik al zei, is het leren en onderscheiden van ziel, geest, enhart is complex en wordt nog steeds bestudeerd.

De ziel is noch in het hart, noch in de geest.

Wat is belangrijker: verstand of hart?

Het is duidelijk dat zowel het hart als de geest belangrijk zijn. Beide spelen een verschillende rol, en als een van beide niet werkt, is een levend wezen niet heel.

Als we geest zeggen, bedoelen we niet de hersenen, de geest is in bewuste vorm en de hersenen zijn in fysieke vorm. Hetzelfde geldt voor het hart, als we hart zeggen, verwijst het meestal naar wat hart spiritueel betekent.

Als we hart en geest vergelijken, wordt het duidelijker welke de meester is. Zoals het gezegd wordt in Hippocrates: Over de heilige ziekte, geciteerd door Prioreschi, "Mensen zouden moeten weten dat uit de hersenen, en uit de hersenen alleen, onze genoegens, vreugden en lachen voortkomen, en grappen, evenals onze zorgen, pijn en verdriet, en tranen. Vooral daardoor denken, zien, horen en onderscheiden we het lelijke van het mooie, het slechte van het goede, het aangename van het onaangename... Ik ben van mening dat de hersenen het krachtigste orgaan van het menselijk lichaam zijn... daarom beweer ik dat de hersenen de vertolker van het bewustzijn zijn."

Als de geest bestaat uit alles wat het hart kan doen, dan is het enige doel van het hart het pompen van bloed. Zoals Sadghuru (een Indiase goeroe) zei: "nooit heeft het hart enige gedachte of intentie gegenereerd."

Beheerst het hart de geest?

De meeste van onze emoties komen van de hersenen.

In de biologie is het hart slechts een orgaan dat bloed pompt, maar de geest heeft een bewuste vorm die klaarblijkelijk een immense macht heeft. Zoals Prioreschi citeerde uit Hippocrates: Op de heilige ziekte kunnen alleen de hersenen (geest) emoties als vreugde, plezier, verdriet en pijn opwekken. Er wordt ons echter verteld dat dergelijke emoties zich in het hart bevinden, de enige conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de geestdegene die het hart beheerst.

Bovendien wordt het hart beschouwd als inzicht in onze vervullingen, maar niet als logisch redeneervermogen. Terwijl van het verstand wordt gezegd dat het zowel alle emoties als het logisch redeneervermogen bezit, zodat het verstand zonder enige twijfel de leiding heeft.

Afsluiten

De geest is door vele filosofen beschreven als het vermogen tot bewustzijn en denken. Het hart wordt beschouwd als een deur naar vrede, vreugde en vele andere emoties, bovendien is het ook een manier om een relatie met de Schepper te smeden. Verder is de Ziel een onstoffelijke essentie van een levend wezen en kan alleen sterfelijk of onsterfelijk zijn.

Zie ook: Wat is het verschil tussen gardenia en jasmijn? (Gevoel van frisheid) - Alle verschillen

Geest, hart en ziel zijn de meest verbijsterende entiteiten en er is een enorme hoeveelheid begrip nodig om ze van elkaar te onderscheiden. Veel filosofen hebben ze bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen, maar toch worden ze, vanwege hun diepzinnigheid, bestudeerd.

    Mary Davis

    Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.