Trapezoid və amp arasında fərq; Romb - Bütün Fərqlər

 Trapezoid və amp arasında fərq; Romb - Bütün Fərqlər

Mary Davis

Riyaziyyatın müxtəlif sahələrində hər bir özünəməxsus formanın öz adı və əhəmiyyəti var. İki ölçüsü olan formalar var, üç ölçüsü olan formalar və yalnız bir ölçüsü olan formalar. Riyaziyyatda fiqurlar gördüyümüz cisimlərin formasını göstərən fiqurlardır, bu həndəsi fiqurlar sərhəd xətlərini, səthləri və bucaqları ehtiva edir.

Formalar həmçinin qanunauyğunluğu və vahidliyi ilə tanınır. kvadrat və ya dairə simmetrik olduğundan nizamlı formadır. Yarpaq və ya ağacın forması qeyri-müntəzəm forma kateqoriyasında olacaq və beləliklə də asimmetrik olacaq.

Həmçinin bax: Paz Anker VS Qol Çapa (Fərq) – Bütün Fərqlər

Həndəsə, müstəvi və bərk kateqoriyada iki kateqoriya var. Müstəvi həndəsə iki ölçülü formaları ehtiva edir, bu formalar düz formalardır və qapalı fiqurlardır, məsələn, kvadrat və ya romb. Bərk həndəsə konus və ya kürə kimi üçölçülü formalara malikdir. Üçölçülü formaları gündəlik həyatda görmək olar, konusların konusvari forması olduğu üçün nəqliyyat konusuna misal ola bilər.

Burada iki ölçülü və üçölçülü formaların bəzilərinin siyahısı verilmişdir.

İki Ölçülü Formalar

 • Dairə.
 • Kvadrat.
 • Romb.
 • Üçbucaq.
 • Trapez.

Üç Ölçülü Formalar

 • Kub.
 • Konus.
 • Kuboid.
 • Silindr.
 • Sfera.

Trapesoid və Romb iki ölçülü kateqoriyaya aiddir.formalar. Trapesiya kimi də tanınan trapesiya iki ölçülü formaya malikdir, onun əsasən alt və yuxarı olan yalnız iki paralel tərəfi var. Romb həm də hər tərəfi bərabər olan və iki paralel tərəfi olan 2 ölçülü formadır, ona görə də xüsusi paraleloqram hesab olunur.

Trapezoid və romb arasındakı fərqlər cədvəli.

Trapezoid Romb
İkitərəfli trapesiya bir cizgi içərisinə daxil edilə bilər. dairə. Romb dairənin içərisinə daxil edilə bilməz.
Trapezoidin diaqonalları bucaqları ikiyə bölmür. rombun diaqonalları bucaqları ikiyə bölür.
Trapesoiddə diaqonallar düzbucaqlı üçbucaq yaratmır. Rombda diaqonallar 4-ü təşkil edir. konqruent düzbucaqlı üçbucaqlar.
İkitərəfli trapezoidin iki bərabər diaqonalı var. Rombun kvadrat olmadığı halda bərabər diaqonalları yoxdur.
İki cüt qonşu bucaq iti və kütdür. Rombda dörd cüt bitişik bucaq tamamlayıcıdır.
Trapezoidin yalnız bir paralel tərəfi var. Rombun iki paralel tərəfi var.

Ətraflı məlumat üçün oxumağa davam edin.

Necə Trapezoidlər və Romb oxşardır?

Trapesoid və Romb iki fərqli formadır, lakin eyni kateqoriyaya aiddir, yəni iki-ölçülü forma kateqoriyası.

Ən nəzərə çarpan oxşarlıqlardan biri odur ki, trapesiya və rombun hər iki tərəfi dörd tərəfə malikdir, baxmayaraq ki, trapesiya tərəfləri qeyri-bərabərdir və rombun bütün tərəfləri bərabərdir. . Deyilənə görə, trapesiya dörd tərəfi də bərabər uzunluqda olarsa, romb ola bilər.

Trapesoid ilə romb arasında çox oxşarlıq yoxdur, lakin burada sahib olduqlarının siyahısı verilmişdir.

 • Trapez və Romb qabarıq dördbucaqlıdır.
 • Onların hər ikisi 4 tərəfə malikdir.
 • Hər ikisi də var. 4 bucaq.
 • Onların xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir.
 • Onların daxili bucaqlarının cəmi də 360 dərəcədir.
 • Hər ikisi iki ölçülü formalardır. .

Trapesiya da rombdurmu?

Trapezoid bir neçə forma yarada bilər, lakin o, romb ola bilərmi? Romb dörd tərəfi bərabər uzunluqda olan formadır və romb bir qədər almaza bənzəyir.

Trapezoid bütün tərəfləri bərabərdirsə, romb ola bilər ki, bu da dünyada olduqca nadirdir. trapesiya.

Trapezoidin üç növü var, bunlar sağ, ikitərəfli və skalen adlanır. Bütün bu üç növ fərqlidir:

 • Sağ trapesiya : Bu trapezoidlər bir cüt düz bucaqdan ibarətdir.
 • İsosceles trapesiya : Qeyri -bu trapezoidlərdə paralel tərəflər eyni uzunluğa malikdir.
 • Skalen trapesiya : Bunların dörd tərəfi var və hamısı bir tərəfdir.qeyri-bərabər uzunluq.

Trapezoid və rombun bir-birinin necə ola biləcəyini başa düşmək üçün videoya baxın.

Trapezoid və romb fərqlidir və müxtəlif obyektləri nümayiş etdirir. Fikir versəniz, romb trapesiya, trapesiya isə romb ola bilər, çünki hər ikisi kvadrat ola bilər. Təəccüblü deyil, çünki romb trapezoidin xüsusi halıdır.

Hamısı romb almazdır?

Romb düz və uzunluğu bərabər olan dörd tərəfi olan iki ölçülü formadır. Rombun iki cüt tərəfi paraleldir, ona görə də o, xüsusi paraleloqram hesab olunur. Rombun dörd bərabər tərəfi var, ona görə də almazı xatırladır, siz bu formanı almaz kostyumunu təmsil edən oyun kartlarında da görə bilərsiniz.

İnsanlar rombunu almaz adlandırırlar. forma, romb çəkən hər uşaq onu həmişə almaz kimi xatırlayır, həm də yadda saxlamaq asan bir addır. Buna baxmayaraq, bir riyaziyyatçı rombı almaz adlandırmaz, çünki onlar onu forma hesab etmirlər.

Trapezoid ilə trapesiya arasında fərq nədir?

Trapezoid buradan gəlir. yunan sözü olan “trapeza” masa mənasını verir və “-oeides” forma deməkdir, eyni şey trapesiya üçün də keçərlidir. Onların hər ikisinin dörd tərəfi var və çoxbucaqlıdır və bir paralel tərəfi var . Trapezoid və Trapesiya hər ikisi eynidir, lakin bəzilərində trapesiya adlanırregionlarda və haradasa trapesiya adlanır.

Şimali Amerikadan kənarda İngilis dilində Evklid həndəsəsində dörd tərəfi və bir paralel tərəfi olan qabarıq dördbucaqlıya Trapesiya deyilir. Kanada və Amerika İngilis dillərində ona daha çox Trapezoid deyilir.

Nəticə üçün

Riyaziyyatda çoxlu formalar var və onların hamısının əsasən fərqli cəhətləri var. Gündəlik həyatda gördüyümüz əşyaları nümayiş etdirmək üçün hər bir forma istifadə olunur. İki ölçülü, üç ölçülü və bir ölçülü formalar var, bütün formalar fərqli obyektləri göstərir. Ölçülər üçə çatdıqca mürəkkəbləşir, lakin təcrübə ilə müəyyən etmək asanlaşır.

İki ölçülü formalar üçölçülülər qədər mürəkkəb deyil, dairə və kvadrat iki ölçülü fiqurlardır, kub və konus üç ölçülüdür. Trapezoid və Romb da iki ölçülü formalardır, bu ikisi arasında böyük fərq var.

Trapezoidin dörd tərəfi var, hamısı qeyri-bərabərdir və yalnız bir paralel tərəfi var, rombun da dörd tərəfi var. , lakin hamısı bərabərdir və onun iki paralel tərəfi var. Trapezoid üç növə malikdir: sağda bir cüt düz bucaq ehtiva edən bir növ, ikitərəfli trapezoidlərin eyni uzunluqda paralel olmayan tərəfləri və dörd tərəfi olan və hamısı qeyri-bərabər uzunluqda olan skalendir. .

Trapez və romb müxtəlif formalardır, lakin atrapesiya bütün tərəfləri bərabər uzunluqda olduqda romb ola bilər. Bu iki forma arasında fərqlər qədər oxşarlıqlar çox deyil. Trapezoidlərin diaqonalları rombun diaqonallarından fərqli olaraq bucaqları ikiyə bölmür, başqa bir fərq ondan ibarətdir ki, ikitərəfli trapesiya çevrənin içinə yazıla bilər, amma romb ola bilməz.

Həmçinin bax: 5w40 VS 15w40: Hansı Daha Yaxşıdır? (Müsbət və Eksiler) – Bütün Fərqlər

İnsanlar trapesiya hesab edirlər. və trapesiya iki fərqli formadır, lakin bu doğru deyil, çünki onlar eyni formalardır, lakin müxtəlif bölgələrdə fərqli adlanırlar. Şimali Amerikadan kənarda trapesiya adlanır, lakin Amerika və Kanada ingiliscəsində trapesiya adlanır.

Trapesoid və romb arasındakı oxşarlıqlar kifayət qədər nəzərə çarpır, hər ikisi qabarıq dördbucaqlıdır, dörd tərəfi və bucaqları var. , hər ikisi üçün eksteryer və interyerin cəmi 360 dərəcədir və sonuncu, lakin ən azı, hər ikisi ikiölçülü formalardır.

  Trapezoid və haqqında internet hekayəsinə baxmaq üçün bura klikləyin. romb.

  Mary Davis

  Meri Davis müxtəlif mövzular üzrə müqayisəli təhlillər üzrə ixtisaslaşmış yazıçı, məzmun yaradıcısı və həvəsli tədqiqatçıdır. Jurnalistika dərəcəsi və bu sahədə beş ildən artıq təcrübəsi olan Meri oxucularına qərəzsiz və düz məlumat çatdırmaq həvəsinə malikdir. Onun yazmağa olan sevgisi gənc yaşlarından başlayıb və yazıçılıq sahəsində uğurlu karyerasının aparıcı qüvvəsi olub. Məryəmin araşdırma və tapıntıları asan başa düşülən və cəlbedici formatda təqdim etmək bacarığı onu bütün dünyada oxuculara sevdirdi. Məryəm yazı yazmayanda səyahət etməyi, oxumağı və ailəsi və dostları ilə vaxt keçirməyi sevir.