Η διαφορά μεταξύ ενός τραπεζοειδούς & ενός ρόμβου - Όλες οι διαφορές

 Η διαφορά μεταξύ ενός τραπεζοειδούς & ενός ρόμβου - Όλες οι διαφορές

Mary Davis

Κάθε ιδιόμορφο σχήμα έχει το δικό του όνομα και τη δική του σημασία σε διάφορους τομείς των μαθηματικών. Υπάρχουν σχήματα που έχουν δύο διαστάσεις, υπάρχουν σχήματα που έχουν τρεις διαστάσεις και υπάρχουν σχήματα που έχουν μόνο μία διάσταση. Στα Μαθηματικά, τα σχήματα είναι τα σχήματα που δείχνουν το σχήμα των αντικειμένων που βλέπουμε, αυτά τα γεωμετρικά σχήματα περιέχουν οριακές γραμμές, επιφάνειες και γωνίες.

Τα σχήματα είναι επίσης γνωστά για την κανονικότητα και την ομοιομορφία τους, ένα σχήμα όπως ένα τετράγωνο ή ένας κύκλος είναι ένα κανονικό σχήμα επειδή είναι συμμετρικό. Το σχήμα ενός φύλλου ή ενός δέντρου θα ανήκε στην κατηγορία των ακανόνιστων σχημάτων και επομένως θα ήταν ασύμμετρο.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες στη γεωμετρία, η επίπεδη και η στερεή. Η επίπεδη γεωμετρία περιέχει δισδιάστατα σχήματα, τα σχήματα αυτά είναι επίπεδα σχήματα και έχουν κλειστά σχήματα, για παράδειγμα, ένα τετράγωνο ή ένας ρόμβος. Η στερεή γεωμετρία έχει τρισδιάστατα σχήματα, όπως κώνοι ή σφαίρες. Τα τρισδιάστατα σχήματα μπορούμε να τα δούμε στην καθημερινή ζωή, ο κώνος κυκλοφορίας είναι ένα παράδειγμα, καθώς οι κώνοι έχουν κωνικό σχήμα.

Ακολουθεί ένας κατάλογος με μερικά από τα δισδιάστατα σχήματα και τα τρισδιάστατα σχήματα.

Δείτε επίσης: Καπιταλισμός vs. κορπορατισμός (η διαφορά εξηγείται) - Όλες οι διαφορές

Σχήματα με δύο διαστάσεις

 • Κύκλος.
 • Τετράγωνο.
 • Ρόμβος.
 • Τρίγωνο.
 • Τραπέζιο.

Σχήματα με τρεις διαστάσεις

 • Κύβος.
 • Κώνος.
 • Κυβοειδές.
 • Κύλινδρος.
 • Σφαίρα.

Το τραπέζιο και ο ρόμβος ανήκουν στην κατηγορία των δισδιάστατων σχημάτων. Το τραπέζιο που είναι επίσης γνωστό ως τραπέζιο έχει δισδιάστατο σχήμα, έχει μόνο δύο παράλληλες πλευρές οι οποίες είναι κυρίως η κάτω και η πάνω πλευρά. Ο ρόμβος είναι επίσης ένα δισδιάστατο σχήμα του οποίου κάθε πλευρά είναι ίση και έχει δύο παράλληλες πλευρές γι' αυτό και θεωρείται ειδικό παραλληλόγραμμο.

Ένας πίνακας με τις διαφορές μεταξύ τραπεζοειδούς και ρόμβου.

Τραπεζοειδές Ρόμβος
Ένα ισοσκελές τραπέζιο μπορεί να εγγραφεί σε κύκλο. Ένας ρόμβος δεν μπορεί να εγγραφεί μέσα σε κύκλο.
Οι διαγώνιοι του τραπεζοειδούς δεν διχοτομούν τις γωνίες. Οι διαγώνιοι ενός ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες.
Σε ένα τραπέζιο, οι διαγώνιοι δεν σχηματίζουν ορθογώνιο τρίγωνο. Σε έναν ρόμβο, οι διαγώνιοι σχηματίζουν 4 συζυγή ορθογώνια τρίγωνα.
Το ισοσκελές τραπέζιο έχει δύο διαγώνιες που είναι ίσες. Ο ρόμβος δεν έχει ίσες διαγωνίους εκτός αν είναι τετράγωνο.
Δύο ζεύγη γειτονικών γωνιών είναι οξείες και αμβλείες σε ένα ισοσκελές τραπέζιο. Τέσσερα ζεύγη γειτονικών γωνιών είναι συμπληρωματικά σε έναν ρόμβο.
Ένα τραπέζιο έχει μόνο μία παράλληλη πλευρά. Ένας ρόμβος έχει δύο παράλληλες πλευρές.

Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα.

Πώς μοιάζουν τα τραπέζια και ο ρόμβος;

Το τραπέζιο και ο ρόμβος είναι δύο διαφορετικά σχήματα, αλλά ανήκουν στην ίδια κατηγορία, που είναι η κατηγορία των δισδιάστατων σχημάτων.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες ομοιότητες είναι ότι το τραπέζιο και ο ρόμβος έχουν και οι δύο τέσσερις πλευρές, αν και οι πλευρές του τραπεζοειδούς είναι όλες άνισες, ενώ όλες οι πλευρές του ρόμβου είναι ίσες. Λέγεται ότι ένα το τραπέζιο μπορεί να είναι ρόμβος αν και οι τέσσερις πλευρές του έχουν ίσο μήκος.

Δεν υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του τραπεζοειδούς και του ρόμβου, αλλά εδώ είναι μια λίστα με αυτές που έχουν.

 • Το τραπέζιο και ο ρόμβος είναι κυρτά τετράπλευρα.
 • Και τα δύο περιέχουν 4 πλευρές.
 • Και οι δύο έχουν 4 γωνίες.
 • Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών που έχουν είναι 360 μοίρες.
 • Το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών που έχουν είναι επίσης 360 μοίρες.
 • Και τα δύο είναι δισδιάστατα σχήματα.

Το τραπέζιο είναι επίσης ρόμβος;

Ένα τραπέζιο μπορεί να σχηματίσει μερικά σχήματα, αλλά μπορεί να είναι ρόμβος; Ο ρόμβος είναι ένα σχήμα με τέσσερις πλευρές που έχουν ίσο μήκος και ο ρόμβος μοιάζει κάπως με διαμάντι.

Το τραπέζιο μπορεί να είναι ρόμβος αν όλες οι πλευρές του είναι ίσες, κάτι που είναι αρκετά σπάνιο στο τραπέζιο.

Το τραπέζιο έχει τρεις τύπους που ονομάζονται ορθό, ισοσκελές και σκαληνό. Και οι τρεις αυτοί τύποι είναι διαφορετικοί:

 • Δεξί τραπεζοειδές : Αυτά τα τραπέζια περιέχουν ένα ζεύγος ορθών γωνιών.
 • Ισόπλευρο τραπεζοειδές : Οι μη παράλληλες πλευρές έχουν το ίδιο μήκος σε αυτά τα τραπέζια.
 • Τραπεζοειδές σκαληνό : Αυτά έχουν τέσσερις πλευρές και είναι όλα άνισου μήκους.

Ρίξτε μια ματιά στο βίντεο για να καταλάβετε πώς ένα τραπέζιο και ένας ρόμβος μπορούν να είναι το ένα το άλλο.

Το τραπέζιο και ο ρόμβος είναι διαφορετικά και καταδεικνύουν διαφορετικά αντικείμενα. Αν το καλοσκεφτείτε, ένας ρόμβος μπορεί να είναι τραπέζιο και ένα τραπέζιο μπορεί να είναι ρόμβος, επειδή και τα δύο μπορούν να είναι τετράγωνο. Λοιπόν, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή ο ρόμβος είναι ειδική περίπτωση του τραπεζοειδούς.

Είναι όλα τα ρομβοειδή διαμάντια;

Ο ρόμβος είναι ένα δισδιάστατο σχήμα με τέσσερις πλευρές που είναι ευθείες και ίσες σε μήκος. Τα δύο ζεύγη πλευρών ενός ρόμβου είναι παράλληλα, γι' αυτό και θεωρείται ειδικό παραλληλόγραμμο. Ο ρόμβος έχει τέσσερις ίσες πλευρές, γι' αυτό και μοιάζει με καρό, μπορείτε επίσης να δείτε αυτό το σχήμα στα τραπουλόχαρτα που αναπαριστούν το χρώμα του καρό.

Ο κόσμος αποκαλεί τον ρόμβο διαμάντι λόγω του σχήματός του, κάθε παιδί που ζωγραφίζει έναν ρόμβο τον θυμάται πάντα ως διαμάντι, επίσης είναι ένα εύκολο όνομα για να το θυμάται κανείς. Παρ' όλα αυτά, ένας μαθηματικός δεν θα αποκαλούσε τον ρόμβο διαμάντι αφού δεν τον θεωρεί σχήμα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός τραπεζοειδούς και ενός τραπεζοειδούς;

Το τραπεζοειδές προέρχεται από την ελληνική λέξη "trapeza" που σημαίνει τραπέζι και "-oeides" που σημαίνει σχήμα, το ίδιο ισχύει και για το τραπέζιο. Και τα δύο έχουν τέσσερις πλευρές και είναι πολύγωνα και έχουν μία παράλληλη πλευρά . Το τραπέζιο και το τραπέζιο είναι και τα δύο το ίδιο, αλλά σε ορισμένες περιοχές ονομάζονται τραπέζιο και κάπου αλλού ονομάζονται τραπέζιο.

Στα αγγλικά εκτός της Βόρειας Αμερικής στην ευκλείδεια γεωμετρία, ένα κυρτό τετράπλευρο με τέσσερις πλευρές και μία παράλληλη πλευρά ονομάζεται τραπέζιο. Στα καναδικά και αμερικανικά αγγλικά ονομάζεται κυρίως τραπέζιο.

Για να κλείσουμε

Υπάρχουν πολλά σχήματα στα μαθηματικά και όλα τους έχουν ως επί το πλείστον διαφορετικές πτυχές. Κάθε σχήμα χρησιμοποιείται για να δείξει τα αντικείμενα που μπορούμε να δούμε στην καθημερινή ζωή. Υπάρχουν σχήματα με δύο διαστάσεις, τρεις διαστάσεις και μία διάσταση, όλα τα σχήματα δείχνουν διαφορετικά αντικείμενα. Καθώς οι διαστάσεις φτάνουν στις τρεις γίνεται πολύπλοκο, αλλά γίνεται εύκολο να αναγνωριστεί με την εξάσκηση.

Τα σχήματα με δύο διαστάσεις δεν είναι τόσο πολύπλοκα όσο τα τρισδιάστατα, ο κύκλος και το τετράγωνο είναι δισδιάστατα σχήματα, ο κύβος και ο κώνος είναι τρισδιάστατα. Το τραπέζιο και ο ρόμβος είναι επίσης δισδιάστατα σχήματα, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο.

Ένα τραπέζιο έχει τέσσερις πλευρές που είναι όλες άνισες και μόνο μία παράλληλη πλευρά, ενώ ένας ρόμβος έχει επίσης τέσσερις πλευρές, αλλά όλες είναι ίσες και έχει δύο παράλληλες πλευρές. Ένα τραπέζιο έχει τρεις τύπους που είναι, το ορθό είναι ο τύπος που περιέχει ένα ζεύγος ορθών γωνιών, τα ισοσκελή τραπέζια έχουν μη παράλληλες πλευρές που έχουν το ίδιο μήκος και το σκαληνό είναι αυτό που έχει τέσσερις πλευρές και είναι όλες άνισες.μήκος.

Το τραπέζιο και ο ρόμβος είναι διαφορετικά σχήματα, αλλά ένα τραπέζιο μπορεί να γίνει ρόμβος όταν όλες οι πλευρές του είναι ίσες σε μήκος. Δεν υπάρχουν πολλές ομοιότητες, όσο διαφορές μεταξύ αυτών των δύο σχημάτων. Οι διαγώνιοι του τραπεζοειδούς δεν διχοτομούν τις γωνίες σε αντίθεση με τις διαγωνίους του ρόμβου, μια άλλη διαφορά είναι ότι ένα ισοσκελές τραπέζιο μπορεί να εγγραφεί σε κύκλο, αλλά ένας ρόμβος δεν μπορεί.

Ο κόσμος νομίζει ότι το τραπέζιο και το τραπεζοειδές είναι δύο διαφορετικά σχήματα, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι είναι τα ίδια σχήματα, αλλά απλώς ονομάζονται διαφορετικά σε διαφορετικές περιοχές. Εκτός της Βόρειας Αμερικής, ονομάζεται τραπέζιο, αλλά στα αμερικανικά και καναδικά αγγλικά, ονομάζεται τραπεζοειδές.

Δείτε επίσης: Ποια είναι η διαφορά ύψους μεταξύ 5'7 και 5'9; - Όλες οι διαφορές

Οι ομοιότητες μεταξύ ενός τραπεζοειδούς και ενός ρόμβου είναι αρκετά αισθητές, και τα δύο είναι κυρτά τετράπλευρα, έχουν τέσσερις πλευρές και γωνίες, το άθροισμα του εξωτερικού και του εσωτερικού και για τα δύο είναι 360 μοίρες, και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, και τα δύο είναι δισδιάστατα σχήματα.

  Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ιστορία στο διαδίκτυο σχετικά με το τραπέζιο και τον ρόμβο.

  Mary Davis

  Η Mary Davis είναι συγγραφέας, δημιουργός περιεχομένου και μανιώδης ερευνήτρια που ειδικεύεται στην ανάλυση σύγκρισης σε διάφορα θέματα. Με πτυχίο στη δημοσιογραφία και πάνω από πέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα, η Μαίρη έχει πάθος να παρέχει αμερόληπτες και άμεσες πληροφορίες στους αναγνώστες της. Η αγάπη της για το γράψιμο ξεκίνησε όταν ήταν μικρή και ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχημένη καριέρα της στο γράψιμο. Η ικανότητα της Mary να ερευνά και να παρουσιάζει τα ευρήματα σε μια κατανοητή και ελκυστική μορφή την έχει κάνει αγαπητή στους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Όταν δεν γράφει, η Μαίρη της αρέσει να ταξιδεύει, να διαβάζει και να περνά χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους.