تفاوت بین CQC و CQB چیست؟ (مبارزه نظامی و پلیس) - همه تفاوت ها

 تفاوت بین CQC و CQB چیست؟ (مبارزه نظامی و پلیس) - همه تفاوت ها

Mary Davis

Close Quarters Combat (CQC) و Close Quarters Battle (CQB) تکنیک‌های تاکتیکی هستند که در موقعیت‌های رزمی نیروهای نظامی و پلیس استفاده می‌شوند.

این تکنیک‌ها شامل درگیر شدن با جنگجویان یا جنایتکاران دشمن از فاصله نزدیک، اغلب در فضاهای محدودی است که تاکتیک‌های سنتی ممکن است مؤثر نباشند.

در حالی که CQC و CQB شباهت‌هایی دارند، تفاوت‌های قابل توجهی در رویکرد و تاکتیک‌های مورد استفاده در هر تکنیک، به‌ویژه در زمینه‌های ارتش و نیروی پلیس وجود دارد.

درک این تفاوت‌ها برای انتخاب مؤثرترین تکنیک‌های جنگی در موقعیت‌های مختلف و برای اطمینان از ایمنی رزمندگان و غیرنظامیان مهم است.

CQC در مقابل CQB در مبارزه نظامی

CQC و CQB هر دو تاکتیک های حیاتی برای موقعیت های جنگی نظامی هستند.

در حالی که این دو تاکتیک شباهت هایی با هم دارند، تفاوت های قابل تشخیصی بین دو رویکرد و اهداف هر تکنیک وجود دارد.

در موقعیت های نبرد نظامی، CQC شامل درگیری با رزمندگان دشمن در زمان بسیار زیاد است. فاصله نزدیک، اغلب با تکنیک های مبارزه تن به تن.

همچنین ببینید: ران در مقابل اجرا (زبان انگلیسی) - همه تفاوت ها

اهداف CQC خنثی کردن سریع دشمن و به دست آوردن کنترل اوضاع است.

CQC ممکن است در موقعیت‌هایی که سلاح‌های سنتی در دسترس نیستند یا ممکن است بی‌اثر باشند، استفاده شود، مانند موقعیت‌های نزدیک مانند داخل ساختمان یا خودرو.

Close Quartersمبارزه

CQB، از سوی دیگر، شامل درگیری با جنگجویان دشمن از فاصله نزدیک است، اما معمولاً با سلاح گرم .

اهداف CQB مشابه CQC است. برای خنثی کردن دشمن و کنترل اوضاع.

با این حال، در CQB، استفاده از سلاح گرم تاکتیک اصلی برای دستیابی به این اهداف است، زیرا امکان برد و قدرت شلیک بیشتر را فراهم می کند.

CQB ممکن است در شرایطی استفاده شود که CQC امکان پذیر نیست یا ممکن است بسیار خطرناک باشد ، مانند فضاهای بزرگتر یا موقعیت هایی که به نظر می رسد دشمن مزیت بیشتری دارد.

همچنین تفاوت هایی در رویکرد و تاکتیک های مورد استفاده در CQC و CQB وجود دارد.

در CQC، رزمندگان معمولاً بر تکنیک های مبارزه تن به تن تکیه می کنند، مانند به عنوان دست و پنجه نرم کردن، ضربه زدن و دستکاری مفصل .

CQC همچنین تاکید بیشتری بر چابکی، سرعت و آگاهی از موقعیت دارد. در مقابل، CQB معمولاً شامل استفاده از سلاح گرم، با تأکید بیشتر بر تیراندازی، پوشش و پنهان‌کاری، و ارتباطات و هماهنگی تیمی است.

انتخاب بین CQC و CQB در موقعیت‌های رزمی نظامی به عوامل مختلفی از جمله موقعیت، در دسترس بودن سلاح و تجهیزات، زمین و محیط و اهداف ماموریت بستگی دارد.

در برخی شرایط، CQC ممکن است موثرترین تاکتیک باشد، در حالی که در برخی دیگر، CQB ممکن است ضروری باشد.

به طور خلاصه، CQCبر روی تکنیک های مبارزه تن به تن متمرکز است و ممکن است در شرایطی که سلاح های سنتی در دسترس یا موثر نیستند استفاده شود.

از سوی دیگر، CQB به سلاح گرم متکی است و ممکن است در شرایطی که قدرت شلیک و برد بیشتری لازم است استفاده شود.

انتخاب بین CQC و CQB به عوامل مختلفی از جمله موقعیت و اهداف ماموریت بستگی دارد.

CQC & CQB در نبرد نظامی

CQC در مقابل CQB در مبارزه با نیروی پلیس

Close Quarters Combat (CQC) و Close Quarters Battle (CQB) نیز تاکتیک های مهمی برای موقعیت های رزمی نیروی پلیس هستند.

با این حال، اهداف، رویکرد، و تاکتیک‌های مورد استفاده در CQC و CQB برای نبرد نیروی پلیس با اهداف مورد استفاده در نبرد نظامی متفاوت است.

در موقعیت‌های رزمی نیروی پلیس، CQC شامل نزدیکی می‌شود. تماس با سوژه، اغلب با استفاده از تاکتیک های دفاعی مانند قفل کردن مفصل و کنترل نقطه فشار.

هدف CQC در نبرد نیروی پلیس به دست آوردن کنترل موقعیت و تحت کنترل درآوردن موضوع در عین به حداقل رساندن استفاده از زور است.

CQC ممکن است در شرایطی استفاده شود که سوژه بدون سلاح یا مسلح به سلاحی غیر از سلاح گرم باشد، مانند چاقو یا شیء بی رنگ.

CQB، از طرف دیگر. ، شامل استفاده از سلاح گرم در موقعیت های دور نزدیک است. در نبرد نیروی پلیس، از CQB برای خنثی کردن سوژه ای استفاده می شود که تهدیدی قریب الوقوع برای افسران یا افسران است.غیرنظامیان.

هدف CQB خنثی کردن سریع موضوع و در عین حال به حداقل رساندن خطر آسیب به دیگران است.

Close Quarters Battle

از نظر از نظر رویکرد و تاکتیک، CQC در نبرد نیروی پلیس به شدت بر تاکتیک های دفاعی و دستکاری مشترک متکی است. افسران همچنین باید آگاهی موقعیتی و سطحی از کنترل بر موضوع را همیشه حفظ کنند.

CQB، از سوی دیگر، شامل استفاده از سلاح گرم است و از افسران می‌خواهد که دقت و ایمنی بالایی را در حین درگیر شدن با موضوع حفظ کنند. افسران همچنین باید در زمینه پوشش و پنهان کاری و همچنین ارتباطات و هماهنگی تیمی آموزش ببینند.

انتخاب بین CQC و CQB در موقعیت های رزمی نیروی پلیس به عوامل مختلفی از جمله موقعیت، سطح تهدید بستگی دارد. تحمیل شده توسط موضوع، و در دسترس بودن سلاح و تجهیزات.

در شرایطی که سوژه غیر مسلح یا مسلح به یک سلاح غیر کشنده است، CQC ممکن است موثرترین تاکتیک باشد . در شرایطی که سوژه مسلح به سلاح گرم است و تهدید قابل توجهی است، CQB ممکن است ضروری باشد.

به طور خلاصه، CQB شامل استفاده از اسلحه گرم است و برای خنثی کردن سوژه‌ای استفاده می‌شود که در معرض خطر قرار می‌گیرد. تهدید قریب الوقوع

انتخاب بین CQC و CQB به موقعیت و سطح تهدید ناشی از موضوع بستگی دارد.

شباهت های بین CQC و CQB

در حالی که قابل توجه استتفاوت بین نبرد نزدیک (CQC) و نبرد نزدیک (CQB) در نبرد نیروهای نظامی و پلیس، همچنین شباهت هایی بین این دو تاکتیک وجود دارد.

نزدیکی> هر دو CQC و CQB در محله‌های نزدیک انجام می‌شوند، جایی که فاصله بین رزمندگان اغلب کمتر از 10 متر است.

در این شرایط، رزمندگان تحرک محدودی دارند و برای واکنش سریع به آموزش و تجربه خود تکیه می‌کنند. به طور مؤثر.

سرعت و پرخاشگری هر دو CQC و CQB نیاز به سرعت، پرخاشگری و سطح بالایی از آگاهی موقعیت دارند.

مبارزان باید قادر باشند فکر کردن و اقدام سریع برای خنثی کردن تهدید و محافظت از خود و دیگران .

رزمندگان باید در طیف وسیعی از مهارت ها، از جمله استفاده از سلاح، نبرد تن به تن و آگاهی از موقعیت آموزش ببینند.

آنها همچنین باید در موقعیت های جنگی تجربه داشته باشند و توانایی سازگاری با تغییرات را داشته باشند. شرایط.

تجهیزات هر دو CQC و CQB به تجهیزات و سلاح های تخصصی نیاز دارند. در نبرد نظامی، این ممکن است شامل سلاح، زره بدن و وسایل ارتباطی باشد.

در نبرد نیروی پلیس، این ممکن است شامل سلاح گرم، دستبند و سلاح های غیر کشنده باشد.

همچنین ببینید: تفاوت بین تیلنول و آرتریت تیلنول چیست؟ (حقایق اصلی) - همه تفاوت ها
کار تیمی هر دو CQC و CQB نیازمند اثربخشی هستندکار گروهی و ارتباط.

مبارزان باید بتوانند برای خنثی کردن تهدید و محافظت از خود و دیگران با یکدیگر همکاری کنند.

شباهت های کلیدی بین CQC و CQB

در حالی که شباهت هایی بین CQC و CQB وجود دارد، توجه به این نکته مهم است که اهداف، رویکرد و تاکتیک های مورد استفاده در این دو تاکتیک به طور قابل توجهی در نبردهای نظامی و پلیسی متفاوت است.

درک این تفاوت ها برای آموزش و استقرار موثر رزمی بسیار مهم است.

سوالات متداول:

پنج اصل اساسی CQB چیست؟

پنج مجموعه اساسی از CQB وجود دارد که در طول آموزش نظامی آموزش داده می شود. آنها به این صورت شناسایی می شوند:

 • به دست آوردن کنترل
 • ورود به یک مرکز
 • ایجاد امنیت
 • گسترش در فواصل همسایه
 • کنترل و دستور دادن به تیم برای مدیریت رویدادهای متوالی.

کدام موثرتر است، CQC یا CQB؟

هر دو تاکتیک در موقعیت های مختلف موثر هستند. CQC زمانی موثر است که دشمن غیر مسلح یا مسلح به سلاح های غیر کشنده باشد، در حالی که CQB زمانی موثر است که دشمن به سلاح گرم یا سایر سلاح های کشنده مسلح شود.

چه نوع آموزش برای CQC و CQB لازم است؟

هر دو تاکتیک نیازمند آموزش و تجربه گسترده برای تسلط هستند.

رزمندگان باید در طیف وسیعی از مهارت ها، از جمله استفاده از سلاح، نبرد تن به تن و آگاهی از موقعیت آموزش ببینند. آنها نیز باید داشته باشندتجربه در موقعیت های جنگی و توانایی سازگاری با شرایط متغیر.

آیا CQC یا CQB برای رزمندگان خطرناک تر است؟

هر دو CQC و CQB خطرناک هستند و رزمندگان در هر یک از موقعیت ها در معرض خطر آسیب یا مرگ هستند. آموزش مناسب، تجهیزات و آگاهی از موقعیت می تواند به حداقل رساندن خطر آسیب به رزمندگان کمک کند.

آیا از CQC و CQB در موقعیت های غیر رزمی استفاده می شود؟

CQC و CQB عمدتاً در موقعیت‌های جنگی نیروهای پلیس و ارتش استفاده می‌شوند.

با این حال، برخی از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده در این موقعیت‌ها را می‌توان برای استفاده در موقعیت‌های غیر جنگی، مانند دفاع شخصی یا اجرای قانون، تطبیق داد.

آیا غیرنظامیان می‌توانند CQC یا CQB را یاد بگیرند. ?

CQC و CQB تاکتیک های تخصصی هستند که توسط رزمندگان نیروی نظامی و پلیس استفاده می شود.

در حالی که برخی از تکنیک های مورد استفاده در این موقعیت ها را می توان برای دفاع تطبیق داد، توصیه نمی شود که غیرنظامیان بدون آموزش و تجربه مناسب سعی در یادگیری یا استفاده از این تاکتیک ها داشته باشند.

نتیجه گیری

 • Close Quarters Combat (CQC) و Close Quarters Battle (CQB) تاکتیک های مهمی برای موقعیت های رزمی نیروهای ارتش و پلیس هستند که شباهت هایی با هم دارند، اما تفاوت های قابل توجهی نیز دارند.
 • CQC یک تکنیک مبارزه تن به تن که در نبردهای نزدیک استفاده می شود، که بر سرکوب کردن دشمن با استفاده از دستکاری مشترک، نقاط فشار و سایر تاکتیک های دفاعی تمرکز دارد.
 • اغلب در موقعیت هایی که دشمن غیرمسلح یا مسلح به سلاح های غیر کشنده است استفاده می شود.
 • CQB، از سوی دیگر، تکنیکی است که در نبردهای نزدیک که در آن از سلاح گرم استفاده می شود، استفاده می شود. برای خنثی کردن دشمنی که تهدید فوری است.
 • اغلب در موقعیت هایی استفاده می شود که دشمن مسلح به سلاح گرم یا سایر سلاح های کشنده است. اهداف و تاکتیک ها
 • در نبرد نظامی، CQC اغلب برای به دست آوردن کنترل یک ساختمان یا مکان استفاده می شود، در حالی که از CQB برای خنثی کردن جنگجویان دشمن استفاده می شود. در حالی که استفاده از زور را به حداقل می رساند، و از CQB برای خنثی کردن سوژه ای که یک تهدید قریب الوقوع است استفاده می شود. انتخاب بین CQC و CQB به موقعیت و سطح تهدید ناشی از موضوع بستگی دارد.
 • درک شباهت ها و تفاوت های بین CQC و CQB برای آموزش رزمی و استقرار مؤثر ضروری است.
 • برای رزمندگان مهم است که آموزش مناسبی دریافت کنند و سطح آگاهی موقعیتی بالایی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که از تاکتیک های مناسب در هر موقعیت برای دستیابی به نتیجه مطلوب استفاده می شود.

دیگر مقالات:

  Mary Davis

  مری دیویس یک نویسنده، خالق محتوا و محقق مشتاق است که در تحلیل مقایسه در موضوعات مختلف تخصص دارد. مری با مدرک روزنامه نگاری و بیش از پنج سال تجربه در این زمینه، علاقه زیادی به ارائه اطلاعات بی طرفانه و مستقیم به خوانندگان خود دارد. عشق او به نویسندگی از جوانی شروع شد و نیروی محرکه موفقیت او در نویسندگی بوده است. توانایی مری در تحقیق و ارائه یافته ها در قالبی آسان و قابل درک، او را برای خوانندگان در سراسر جهان محبوب کرده است. وقتی مری نمی‌نویسد، از سفر، مطالعه و گذراندن وقت با خانواده و دوستان لذت می‌برد.