Absurdisme VS Existentialisme VS Nihilisme - Alle verschillen

 Absurdisme VS Existentialisme VS Nihilisme - Alle verschillen

Mary Davis

Er bestaan miljoenen theorieën, van de eenvoudigste dingen tot de schepping van het heelal. Elke theorie wordt aangenomen door een groep mensen die denkt dat ze plausibel is. Wie begon met het geven van theorieën? Oude filosofen als Democritus, Plato, Aristoteles, enz. begonnen honderden jaren geleden met het creëren van deze theorieën. Ook al was het slechts speculatie, het maakte de weg vrij voor de moderne wetenschap.

Filosofen stellen altijd vragen over het bestaan en het doel van de mens, meestal heeft elke filosoof deze vraag aan zichzelf gesteld. Dan komen ze met hun eigen theorieën. Men gelooft dat filosofie iemands leven kan veranderen, het is moeilijk om het bewust te leren, maar als je het leert met het doel van kennis, zal het de meest transformerende ervaring van je leven zijn.

Er zijn drie beroemde theorieën over het leven van de mensheid die zijn, nihilisme, existentialisme, en absurdisme. Alle drie deze theorieën zijn verschillend. Met nihilisme , de filosoof zei, dat niets in de wereld een werkelijk bestaan heeft, met existentialisme bedoelde de filosoof, dat ieder mens verantwoordelijk is voor het scheppen van zijn eigen doel of het brengen van betekenis in zijn eigen leven, en tenslotte, maar zeker niet minder belangrijk, absurdisme is het geloof dat de mensheid bestaat in een chaotisch en doelloos universum.

Alle drie de theorieën stellen verschillende overtuigingen voor, maar een leuk feit is dat twee van deze theorieën door dezelfde filosoof zijn bedacht, Søren Kierkegaard , een Deense 19e eeuwse filosoof. Hij kwam met absurdisme en existentialisme theorieën. Nihilisme wordt geassocieerd met Friedrich Nietzsche , een Duits filosoof, sprak in zijn werk vaak over nihilisme, hij gebruikte de term op vele manieren met verschillende connotaties en betekenissen.

Zie ook: Verschil tussen "Ik mis je" en "Ik mis je" (Ken de betekenis!) - Alle verschillen

Bekijk deze video voor meer kennis over de drie overtuigingen.

Lees verder voor meer informatie.

Wat zijn de verschillen tussen absurdisme en existentialisme?

Absurdisme en existentialisme zijn verschillend, beide staan tegenover elkaar. Absurdisten geloven dat er geen zin en doel is in het universum; daarom moet men leven zoals het is, terwijl existentialisten geloven dat er meer is in het leven en dat het vinden van het doel van iemands leven uitsluitend zijn eigen verantwoordelijkheid is. Absurdisten geloven niet in vrije wil en vrijheid, maar existentialisten geloven dat de mens alleen kan...hun zin in het leven vinden door vrijheid.

Absurdisme en existentialisme, beide hebben een groot verschil, volgens het absurdisme leidt het feit dat de mens op zoek gaat naar de zin van het leven, alleen maar tot conflicten en chaos omdat het universum koud en volkomen zinloos zou zijn. Absurdisme is iets dat moeilijk rationeel te verklaren is. Het absurde is voor de filosoof een handeling die gebeurt zonder een rationele reden om het te rechtvaardigen.

Hij zei dat het absurde verbonden is met twee goddelijke krachten die ethisch en religieus zijn. De filosoof gaf een voorbeeld om het gemakkelijker te begrijpen, hij gebruikte het verhaal van Abraham, legde hij uit, hij doodt zijn zoon, Isaak, op bevel van God terwijl hij toch gelooft dat God hem in leven zal houden. Het voorbeeld is voor Kierkegaard een uiting van het absurde geloof.

Zie ook: Wat is het verschil tussen een EMT en een EMR? - Alle Verschillen
Existentialisme Absurdisme
Mensen moeten het doel vinden en gepassioneerd leven Niets heeft betekenis of waarde en als men ernaar zoekt, zal hij alleen maar op chaos stuiten, zoals het universum chaotisch is.
gelooft dat noch het universum noch de mens een vooraf bepaalde natuur hebben De zoektocht naar het doel van iemands leven zal uitsluitend conflicten opleveren.
Existentialisten geloven dat mensen zin geven aan het leven door hun vrije wil. Absurdisten geloven dat de vrije wil door de mens is uitgevonden om wanhoop te vermijden en dat vrije wil nooit heeft bestaan en nooit zal bestaan.

Søren Kierkegaard werd beschouwd als de eerste existentialistische filosoof. Volgens hem is het existentialisme een geloof dat er geen reden, religie of maatschappij is die zin aan het leven moet geven, maar dat ieder individu de taak heeft zin aan zijn leven te geven en ervoor te zorgen dat het oprecht en authentiek leeft.

Wat is het verschil tussen existentialisme en nihilisme?

Existentialisme en nihilisme verklaren beide... Existentialisme is een geloof dat men het doel en de zin van het leven moet vinden en het authentiek moet leven, terwijl nihilisme een geloof is dat zegt dat het leven geen zin heeft, niets in het universum heeft zin of doel.

Friedrich Nietzsche , de filosoof die in het nihilisme geloofde, zegt dat het leven geen zin of waarde heeft; daarom moeten we er doorheen leven, hoe beangstigend en eenzaam het ook zal zijn. Hij geloofde ook dat de hemel niet echt was, het was slechts een idee dat door de wereld werd gecreëerd. Het duurde vrij lang voordat hij toegaf dat hij een nihilist is, (hij deed een bekentenis in een Nachlass, in 1887).

Hoewel Nietzsche in het nihilisme geloofde, speelde hij ook zijn rol in de existentialistische beweging, Kierkegaard en Nietzsche beiden werden beschouwd als de eerste twee filosofen die fundamenteel waren voor de existentialistische beweging. Hoewel het onduidelijk is of de filosofen het existentialisme in de 20e eeuw zullen steunen.

Is absurdisme verwant aan nihilisme?

Absurdisme en nihilisme zijn verschillende geloven, men kan geen gelovige zijn in Absurdisme zegt dat niets ertoe doet en niets betekenis heeft en dat als mensen op zoek gaan naar betekenis, ze alleen maar chaos zullen tegenkomen. Nihilisme weigert zelfs te geloven dat er iets waardevols en betekenisvols is in het universum.

Een nihilist gelooft niet eens dat er een goddelijke kracht in het universum is en dat er een God is, maar een absurdist gelooft wel dat er een God is en een mogelijkheid van zin en waarde in het leven, maar zal chaos ervaren als men die zoekt; daarom kunnen beide niet met elkaar in verband worden gebracht omdat de overtuigingen totaal verschillend zijn.

Is absurdisme een deel van het existentialisme?

Absurdisme en existentialisme zijn door dezelfde filosoof gecreëerd, dus je zou denken dat er een mogelijkheid is dat ze verwant zijn. Existentialisme betekent dat elk individu verantwoordelijk is voor het geven van zin en doel aan het eigen leven en het authentiek en gepassioneerd te leven. Absurdisme gelooft dat het universum een chaotische plaats is en altijd vijandig zal staan tegenover de mensheid.

Søren Kierkegaard is de vader van het absurdisme en het existentialisme, beide zijn verschillende overtuigingen, het is complex als we ze met elkaar in verband brengen. Volgens het absurdisme is het leven absurd en moet men het leven leven zoals het is. Volgens het existentialisme moet men zin en doel in het leven zoeken en het hartstochtelijk leven. Zoals je ziet is er geen verband tussen de twee overtuigingen en moet men niet eens proberen om ze met elkaar in verband te brengen.twee als het alleen maar ingewikkelder wordt.

Afsluiten

De mens zal alles geloven als het aannemelijk is. Nihilisme, existentialisme en absurdisme zijn overtuigingen die gecreëerd zijn door filosofen in de 19e eeuw. Alle drie de overtuigingen zijn verschillend en kunnen daarom niet aan elkaar gerelateerd worden.

  • Nihilisme: Het geloof dat het leven of het universum geen doel of betekenis heeft.
  • Existentialisme: Elk individu heeft de verantwoordelijkheid zijn eigen doel in het leven te vinden en dat authentiek te leven.
  • Absurdisme: Zelfs als het leven zin en doel heeft en als de mens die zoekt, zal men altijd eerder conflicten in zijn eigen leven brengen dan zin, omdat het universum chaotisch is.

Een Deense filosoof uit de 19e eeuw, Søren Kierkegaard kwam met absurdisme en existentialisme theorieën. Nihilisme wordt geassocieerd met een Duitse filosoof, Friedrich Nietzsche , sprak hij over nihilisme in zijn hele werk, hij gebruikte de term met verschillende connotaties en betekenissen.

    Voor de verkorte versie van dit artikel, klik hier.

    Mary Davis

    Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.