ગણિતમાં 'ધ તફાવત' નો અર્થ શું છે? - બધા તફાવતો

 ગણિતમાં 'ધ તફાવત' નો અર્થ શું છે? - બધા તફાવતો

Mary Davis

ગણિત એ શિક્ષણના અદભૂત ભાગોમાંનું એક છે. ગણિત અને તેની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ આપણા જીવનમાં દરરોજ થાય છે જેમ કે પૈસાની ગણતરીમાં, આપણે થોડું ગણિત કરવું જરૂરી છે. તેથી, એવું કહેવું ખોટું નથી કે આપણે દરરોજ એક અથવા બીજી રીતે ગણિતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

ગણિત દરેક શોધમાં સામેલ છે અને તે જીવનને વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવે છે. આવનારા સમયમાં પણ, ગણિત ફરજિયાત છે.

દરેક ટેક્નોલોજી કે જેનો આપણે દરરોજ ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ગણિત પર ચાલે છે.

ગણિતના કેટલાક ઉપયોગો છે:

 • આપણે અમે રેસિપીમાં કેટલા ઘટકો ઉમેરીએ છીએ તેનો અંદાજ કાઢવા અથવા તે નક્કી કરવા માટે રસોઈમાં ગણિતનો ઉપયોગ કરો.
 • ગણિતનો ઉપયોગ ઇમારતો બાંધવા માટે થાય છે કારણ કે વિસ્તારની ગણતરી જરૂરી છે.
 • એક જગ્યાએથી મુસાફરી કરવા માટે જરૂરી સમય બીજા માટે ગણિત દ્વારા માપવામાં આવે છે.

ગણિત બે નંબરો વચ્ચેના તફાવતને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે સંખ્યાઓ અને પ્રતીકોનો ઉપયોગ કરે છે.

આપણામાંથી ઘણાને ગણિત તેની વિશાળ ગણતરીઓ અને લાંબી હોવાને કારણે ક્યારેય ગમ્યું નથી. પદ્ધતિઓ પરંતુ હકીકત એ છે કે, ગણિત વિના આપણે સમજી શકતા નથી કે કેવી રીતે સરળ વસ્તુઓ કામ કરે છે.

ગણિતની ભાષામાં, સરવાળો અને તફાવત એ સરવાળો અને બાદબાકીના જવાબોના નામ છે. સરવાળો 'સરવાળા' છે અને બાદબાકી 'તફાવત' છે. ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં ‘ઉત્પાદન’ અને ‘ભાગ’ છે.

ચાલો આ ગાણિતિક શબ્દો વિશે વધુ વિગતવાર જાણીએ.

ગણિતમાં તફાવતનો અર્થ શું છે?

બાદબાકી એટલે મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યાને બાદ કરવી. બાદબાકીનું પરિણામ જાણીતું છે."તફાવત" તરીકે.

અંગ્રેજી વ્યાકરણમાં, એક વિશેષતા જે એક વસ્તુને બીજી વસ્તુથી વિશિષ્ટ બનાવે છે તેને "તફાવત" તરીકે પણ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

બાદબાકી પદ્ધતિમાં ત્રણ ભાગો છે:

 • આપણે જે સંખ્યામાંથી બાદ કરીએ છીએ તેને minuend કહેવાય છે.
 • બાદબાકી કરવામાં આવતી સંખ્યા કહેવાય છે સબટ્રાહેન્ડ .
 • મીન્યુએન્ડમાંથી સબટ્રાહેન્ડને બાદ કરવાના પરિણામને તફાવત કહેવામાં આવે છે.

તફાવત છેલ્લે આવે છે, પછી સમકક્ષ ચિહ્ન.

જો મીન્યુએન્ડ સબટ્રેહેન્ડ કરતા મોટો હોય તો તફાવત હંમેશા હકારાત્મક રહેશે પરંતુ, જો મીન્યુએન્ડ સબટ્રાહેન્ડ કરતા નાનો હોય તો તફાવત નકારાત્મક હશે.

તમે તફાવત કેવી રીતે શોધી શકો છો?

નાની સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યાને બાદ કરીને તફાવત શોધી શકાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, બે સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત આ રીતે લખી શકાય છે;

100 – 50 = 50

જવાબ 50 એ બે સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત છે.

ફક્ત દશાંશ સંખ્યાઓ વચ્ચે એક વધારાનું પગલું ઉમેરીને પણ શોધી શકાય છે.

8.236 – 6.1

6.100

8.236 – 6.100 = 2.136

તેથી, આ બે દશાંશ સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત 2.136 હશે.

વચ્ચેનો તફાવત દરેક અપૂર્ણાંકનો સૌથી ઓછો સામાન્ય છેદ શોધીને બે અપૂર્ણાંક શોધી શકાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, બે અપૂર્ણાંક 6/8 અને 2/4 વચ્ચેનો તફાવત દરેક અપૂર્ણાંકને એકમાં રૂપાંતરિત કરીને શોધી શકાય છે.ક્વાર્ટર.

6/8 અને 2/4નો ક્વાર્ટર 3/4 અને 2/4 હશે.

પછી 3/4 અને 2/4 વચ્ચેનો તફાવત (બાદબાકી) હશે 4 ગાણિતિક ક્રિયાઓ

અહીં તફાવતની સાંકેતિક ક્રિયાઓનું કોષ્ટક છે:

ઉમેર વત્તા (+ ) સરવાળા
બાદબાકી માઈનસ (-) તફાવત
ગુણાકાર સમય (x) ઉત્પાદન
વિભાગ (÷) વડે વિભાજિત ભાગાંક

ગણિતમાં વિવિધ પ્રતીકો

શું કરે છે 'ઉત્પાદન'નો અર્થ ગણિતમાં થાય છે?

ગુણાકારનો સમૂહ

'ઉત્પાદન' નો અર્થ એ છે કે તમે બે કે તેથી વધુનો ગુણાકાર કરીને મેળવેલ સંખ્યા સંખ્યાઓ એકસાથે.

જ્યારે બે સંખ્યાઓનો એકસાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પાદન આપવામાં આવે છે. જે સંખ્યાઓનો એકસાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે છે તેને પરિબળો કહેવાય છે.

ગુણાકાર એ ગણિતનો સામાન્ય ભાગ છે કારણ કે, ગુણાકાર વિના, ગણિતનો પાયો વિકસાવી શકાતો નથી.

ગણિતની મૂળભૂત બાબતોને સમજવા માટે શરૂઆતથી જ ગુણાકાર શીખવવામાં આવે છે.

સાચા ઉત્પાદનમાં નીચેના ગુણધર્મો છે:

 • જો તમે સંખ્યાને 1 વડે ગુણાકાર કરશો, તો જવાબ નંબર હશે. પોતે.
 • 3 સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરતી વખતે, ઉત્પાદન સ્વતંત્ર છેજેમાંથી બે સંખ્યાઓનો પ્રથમ ગુણાકાર કરવામાં આવે છે.
 • સંખ્યાનો એક બીજાથી ગુણાકાર કરવામાં આવે છે તે ક્રમમાં કોઈ ફરક પડતો નથી.

તમે 'ઉત્પાદન' કેવી રીતે શોધી શકો છો?

સંખ્યાનો ગુણાકાર બીજી સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરીને શોધી શકાય છે.

સંભવિત ઉત્પાદનોની અનંત સંખ્યા હોઈ શકે છે કારણ કે તેની સાથે ગુણાકાર કરવા માટે સંખ્યાઓની અનંત પસંદગી હોઈ શકે છે.

સંખ્યાનું ઉત્પાદન શોધવા માટે, કેટલાક સરળ તથ્યો છે. શીખો.

ઉદાહરણ તરીકે, 2 અને કોઈપણ પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાંક હંમેશા એક સમાન સંખ્યામાં પરિણમશે.

2 × 9 = 18

એક ઋણ સંખ્યા જ્યારે સકારાત્મક સંખ્યા દ્વારા ગુણાકાર કરવામાં આવે ત્યારે તે હંમેશા નકારાત્મક ગુણાંકમાં પરિણમશે.

-5 × 4 = -20

જ્યારે તમે 5 ને કોઈપણ સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરશો, ત્યારે પરિણામી ઉત્પાદન હંમેશા 5 અથવા શૂન્ય સાથે સમાપ્ત થશે.

3 × 5 = 15

2 × 5 = 10

જ્યારે તમે અન્ય કોઈપણ પૂર્ણ સંખ્યા સાથે 10 નો ગુણાકાર કરો છો, ત્યારે તે શૂન્ય સાથે સમાપ્ત થતા ઉત્પાદનમાં પરિણમશે.

10 × 45 = 450

બે સકારાત્મક પૂર્ણાંકોનું પરિણામ હંમેશા હકારાત્મક ઉત્પાદન હશે.

6 × 6 = 36

બે નકારાત્મક પૂર્ણાંકોનું પરિણામ હંમેશા સકારાત્મક ગુણાંક હશે.

-4 × -4 = 16

આ જ્યારે નકારાત્મક સંખ્યાને સકારાત્મક સંખ્યા દ્વારા ગુણાકાર કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પાદન હંમેશા નકારાત્મક હોય છે.

-8 × 3 = -24

ગણિતમાં 'સમ' નો અર્થ શું છે?

નો સરવાળો એટલે સરવાળો અથવા સરવાળો જે આપણને બે કે તેથી વધુ સંખ્યાઓ એકસાથે ઉમેરીને મળે છે.

એડિશનનો સરવાળો કરી શકે છેમોટા સમાન જથ્થો બનાવવા માટે બે અસમાન જથ્થાઓને એકસાથે મૂકવા તરીકે પણ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

જ્યારે સંખ્યાઓ અનુક્રમમાં ઉમેરવામાં આવે છે, ત્યારે સરવાળો કરવામાં આવે છે અને પરિણામ એ સરવાળા અથવા કુલ છે.

જ્યારે સંખ્યાઓ ડાબેથી જમણે ઉમેરવામાં આવે છે, ત્યારે મધ્યવર્તી પરિણામને સરવાળોનો આંશિક સરવાળો કહેવામાં આવે છે.

આ પણ જુઓ: અદ્ભુત અને અદ્ભુત વચ્ચે શું તફાવત છે? (સમજાયેલ) - બધા તફાવતો

સંખ્યાઓનો સરવાળો.

ઉમેરેલી સંખ્યાઓને ઉમેરો અથવા સમમાન્ડ કહેવાય છે.

આ પણ જુઓ: એનબીએ ડ્રાફ્ટ માટે સંરક્ષિત વિ અસુરક્ષિત પિક: શું કોઈ તફાવત છે? - બધા તફાવતો

ઉમેરેલી સંખ્યાઓ અભિન્ન, જટિલ અથવા વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોઈ શકે છે.

સંખ્યાઓ ઉપરાંત વેક્ટર, મેટ્રિસિસ, બહુપદી અને અન્ય મૂલ્યો પણ ઉમેરી શકાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, નીચેની સંખ્યાઓનો સરવાળો હશે

5 + 10 = 15

30 + 25 = 55

110 + 220 = 330

અંતિમ વિચારો

બધાનો સારાંશ આ પ્રમાણે કરી શકાય છે:

 • તફાવત એ ગણિતમાં બાદબાકીનું ઓપરેશનલ નામ છે જેમાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરીને મેળવી શકાય છે મોટી સંખ્યા.
 • આપણે જે સંખ્યામાંથી બાદ કરીએ છીએ તેને માઇન્યુએન્ડ કહેવામાં આવે છે.
 • જે નંબર બાદ કરવામાં આવે છે તેને સબટ્રેહેન્ડ કહેવામાં આવે છે જ્યારે પરિણામને 'ડિફરન્સ' કહેવામાં આવે છે.
 • જ્યારે બે સંખ્યાઓ એકસાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે છે, પરિણામને 'ઉત્પાદન' કહેવામાં આવે છે.
 • જે સંખ્યાઓ એકસાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે છે તેને અવયવ કહેવામાં આવે છે.
 • સમ એટલે બે કે તેથી વધુ સંખ્યાઓ એકસાથે ઉમેરવી.

વધુ વાંચવા માટે, d2y/dx2=(dydx)^2 વચ્ચે શું તફાવત છે તેના પર મારો લેખ જુઓ? (સમજાયેલ).

 • ઓવરહેડ પ્રેસ VS મિલિટરી પ્રેસ(સમજાયેલ)
 • ધ એટલાન્ટિક વિ. ધ ન્યૂ યોર્કર (મેગેઝિન સરખામણી)
 • INTJs VS ISTJs: સૌથી સામાન્ય તફાવત શું છે?

Mary Davis

મેરી ડેવિસ એક લેખક, સામગ્રી નિર્માતા અને ઉત્સુક સંશોધક છે જે વિવિધ વિષયો પર તુલનાત્મક વિશ્લેષણમાં વિશેષતા ધરાવે છે. પત્રકારત્વની ડિગ્રી અને આ ક્ષેત્રમાં પાંચ વર્ષથી વધુના અનુભવ સાથે, મેરીને તેના વાચકો સુધી નિષ્પક્ષ અને સીધી માહિતી પહોંચાડવાનો શોખ છે. તેણીનો લેખન પ્રત્યેનો પ્રેમ જ્યારે તે યુવાન હતો ત્યારે શરૂ થયો હતો અને તેણીની લેખનક્ષેત્રની સફળ કારકિર્દી પાછળનું પ્રેરક બળ છે. સમજવામાં સરળ અને આકર્ષક ફોર્મેટમાં સંશોધન કરવાની અને તારણો રજૂ કરવાની મેરીની ક્ષમતાએ તેણીને વિશ્વભરના વાચકો માટે પ્રિય છે. જ્યારે તેણી લખતી નથી, ત્યારે મેરી મુસાફરી, વાંચન અને કુટુંબ અને મિત્રો સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણે છે.