Wat betekent 'Het Verschil' in de wiskunde? - Alle Verschillen

 Wat betekent 'Het Verschil' in de wiskunde? - Alle Verschillen

Mary Davis

Wiskunde is een van de fantastische onderdelen van het onderwijs. Wiskunde en zijn methoden worden dagelijks gebruikt in ons leven, want om geld te tellen, moeten we rekenen. Het is dus niet verkeerd om te zeggen dat we op de een of andere manier dagelijks wiskunde gebruiken.

Wiskunde is betrokken bij elke uitvinding en laat het leven systematisch verlopen. Ook in de komende tijden is wiskunde verplicht.

Elke technologie die we dagelijks gebruiken draait op wiskunde.

Enkele toepassingen van wiskunde zijn:

 • We gebruiken wiskunde bij het koken om het aantal ingrediënten dat we aan recepten toevoegen te schatten of te bepalen.
 • Wiskunde wordt gebruikt om gebouwen te construeren, omdat de oppervlakte moet worden berekend.
 • De tijd die nodig is om van de ene plaats naar de andere te reizen wordt gemeten via wiskunde.

Wiskunde gebruikt getallen en symbolen om de verschillen tussen twee getallen of zo te definiëren.

Velen van ons hebben nooit van wiskunde gehouden vanwege de enorme berekeningen en lange methoden, maar het is een feit dat we zonder wiskunde niet kunnen begrijpen hoe eenvoudige dingen werken.

In de taal van de wiskunde zijn som en verschil de namen voor de antwoorden op optellen en aftrekken. Optellen is 'som' en aftrekken is 'verschil'. Vermenigvuldigen en delen hebben 'product' en 'quotiënt'.

Laten we meer weten over deze wiskundige termen in detail.

Wat betekent het verschil in wiskunde?

Aftrekken betekent een klein getal aftrekken van een groot getal. Het resultaat van aftrekken staat bekend als "verschil".

In de Engelse grammatica wordt een kenmerk dat iets onderscheidt van iets anders ook wel gedefinieerd als "difference".

De aftrekmethode bestaat uit drie delen:

 • Het getal waarvan we aftrekken heet minuend .
 • Het getal dat wordt afgetrokken heet subtrahend .
 • Het resultaat van het aftrekken van de subtop van de minuend wordt de verschil.

Het verschil komt in het laatste, na het gelijkteken.

Het verschil is altijd positief als de minuend groter is dan de subtop, maar als de minuend kleiner is dan de subtop, is het verschil negatief.

Hoe vind je het verschil?

Het verschil kan worden gevonden door het grotere getal af te trekken van het kleinere getal.

Bijvoorbeeld, het verschil tussen twee getallen kan worden geschreven als;

100 - 50 = 50

Het antwoord 50 is het verschil tussen twee getallen.

Het verschil kan ook worden gevonden tussen decimale getallen door een extra stap toe te voegen.

8.236 - 6.1

6.100

8.236 - 6.100 = 2.136

Het verschil tussen deze twee decimale getallen is dus 2,136.

Het verschil tussen de twee breuken kan worden gevonden door de kleinste gemene deler van elke breuk te vinden.

Zo kan het verschil tussen twee breuken 6/8 en 2/4 worden gevonden door elke breuk om te zetten in een kwart.

De kwart van 6/8 en 2/4 zou 3/4 en 2/4 zijn.

Dan is het verschil (aftrekking) tussen 3/4 en 2/4 1/4.

Bekijk de volgende video om meer te weten te komen over het vinden van een verschil.

Hoe vind je het verschil.

Verschillende symbolen van wiskundige bewerkingen

Hier is de tabel van de symbolische operaties van verschil:

Toevoeging Plus (+) Som
Aftrekken Minus (-) Verschil
Vermenigvuldiging Tijden (x) Product
Afdeling Gedeeld door (÷) Quotiënt

Verschillende symbolen in wiskunde

Wat betekent 'product' in de wiskunde?

Een set van vermenigvuldiging

Het "product" betekent gewoon het getal dat je krijgt door twee of meer getallen met elkaar te vermenigvuldigen.

Een product wordt gegeven wanneer twee getallen met elkaar worden vermenigvuldigd. De getallen die met elkaar worden vermenigvuldigd noemen we factoren .

Vermenigvuldiging is een algemeen onderdeel van wiskunde, want zonder vermenigvuldiging kan de basis van wiskunde niet worden ontwikkeld.

Vermenigvuldiging wordt vanaf het begin geleerd om de basis van wiskunde te begrijpen.

Het juiste product heeft de volgende eigenschappen:

 • Als je een getal met 1 vermenigvuldigt, is het antwoord het getal zelf.
 • Bij het vermenigvuldigen van 3 getallen is het product onafhankelijk van welke twee getallen eerst worden vermenigvuldigd.
 • De volgorde van de getallen die met elkaar worden vermenigvuldigd doet er niet toe.

Hoe vind je het 'product'?

Het product van een getal kan worden gevonden door het te vermenigvuldigen met een ander getal.

Er kunnen oneindig veel potentiële producten zijn, omdat er een oneindige selectie van getallen kan zijn om mee te vermenigvuldigen.

Om een product van een getal te vinden, zijn er enkele eenvoudige feiten te leren.

Bijvoorbeeld, het product van 2 en een geheel getal levert altijd een even getal op.

2 × 9 = 18

Een negatief getal zal bij vermenigvuldiging met een positief getal altijd een negatief product opleveren.

-5 × 4 = -20

Als je 5 met een willekeurig getal vermenigvuldigt, eindigt het product altijd met 5 of nul.

3 × 5 = 15

2 × 5 = 10

Als je 10 vermenigvuldigt met een willekeurig ander geheel getal, dan eindigt het product op nul.

10 × 45 = 450

De uitkomst van twee positieve gehele getallen is altijd een positief product.

6 × 6 = 36

De uitkomst van twee negatieve gehele getallen is altijd een positief product.

-4 × -4 = 16

Het product is altijd negatief als een negatief getal wordt vermenigvuldigd met een positief getal.

-8 × 3 = -24

Wat betekent 'som' in de wiskunde?

De som betekent sommatie of optelling die we krijgen door twee of meer getallen bij elkaar op te tellen.

Optellen kan ook worden gedefinieerd als het samenvoegen van twee ongelijke hoeveelheden tot een grotere gelijke hoeveelheid.

Wanneer getallen achter elkaar worden opgeteld, wordt de som gemaakt en is het resultaat een som of totaal .

Wanneer getallen van links naar rechts worden opgeteld, heet het tussenresultaat de deelsom van de optelling.

De som van de nummers.

De toegevoegde getallen heten en of summands .

Zie ook: Het heet vs Het heet (uitgelegd) - Alle verschillen

De toegevoegde getallen kunnen integraal, complex of reëel zijn.

Zie ook: Mevrouw of juffrouw (hoe spreek je haar aan?) - Alle verschillen

Naast getallen kunnen ook vectoren, matrices, veeltermen en andere waarden worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld, de som van de volgende getallen zou zijn

5 + 10 = 15

30 + 25 = 55

110 + 220 = 330

Laatste gedachten

Alles kan worden samengevat als:

 • Het verschil is de operationele naam van aftrekken in de wiskunde, die kan worden verkregen door een kleiner getal af te trekken van een groter getal.
 • Het getal waarvan we aftrekken heet minuend.
 • Het getal dat wordt afgetrokken heet subteken en het resultaat heet verschil.
 • Wanneer twee getallen met elkaar worden vermenigvuldigd, heet het resultaat "product".
 • De getallen die met elkaar vermenigvuldigd worden, heten factoren.
 • Som is het optellen van twee of meer getallen bij elkaar.

Lees meer in mijn artikel Wat is het verschil tussen d2y/dx2=(dydx)^2 (uitgelegd).

 • Overhead Press VS Military Press (uitgelegd)
 • The Atlantic vs. The New Yorker (Tijdschriftvergelijking)
 • INTJ's VS ISTJ's: Wat is het grootste verschil?

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.