Wat is het verschil tussen een molfractie en PPM? Hoe zet je ze om? (Uitgelegd) - Alle Verschillen

 Wat is het verschil tussen een molfractie en PPM? Hoe zet je ze om? (Uitgelegd) - Alle Verschillen

Mary Davis

De concentratie van een oplossing kan op een aantal verschillende manieren worden gekwantificeerd. Voor processen die in oplossingen plaatsvinden, kan bijvoorbeeld molariteit worden gebruikt om oplossingsconcentraties te bepalen.

Molefracties worden gebruikt om de dampspanning van mengsels van vergelijkbare vloeistoffen te berekenen en om gasconcentraties te beschrijven.

Een molfractie is een concentratiemeting die gelijk is aan het product van de mol van een component en de totale mol van de oplossing. Omdat het een verhouding aanduidt, is de term "molfractie" eenheidsloos. Wanneer alle delen van de molfractie van een oplossing worden opgeteld, zijn ze gelijk aan één.

PPM wordt door chemici gemeten in milligrammen per liter (mg/L). De massa van een chemische stof of verontreiniging per volume van een vloeibare oplossing is hier de meeteenheid. Op een labrapport betekenen ppm of mg/L allebei hetzelfde.

PPM staat voor deeltjes per miljoen of één (g, mol, atoom, enz.) van de opgeloste stof in de oplossing. Tussen 0 en 1 is de molfractie eenheidsloos en wordt gewoon mol/mol gemeten.

Zie ook: Verschil tussen Aesir & Vanir: Noorse Mythologie - Alle Verschillen

Laten we hun verschillen ontdekken!

Wat is een mollenfractie?

De molfractie is een meting van de concentratie.

Een moldeel is een meeteenheid voor de hoeveelheid oplossing, die in de scheikunde wordt gebruikt om het aantal mol van een chemische vloeistof weer te geven. Het bevat atomen, moleculen, ionen en elektronen in 12 gram koolstof.

De molfractie van vloeistof in een oplosmiddel is gewoon het aantal mol oplosmiddel gedeeld door alle mol van de oplossing, wat gelijk is aan één. Als de molfractie 1 is zonder eenheid, heet dat een uitdrukking.

Wat is een PPM?

PPM betekent delen per miljoen. PPM wordt gebruikt om de concentratie van een verontreinigende stof in massa-eenheden te meten. PPM is een gewichtspercentage. 1% w.w. betekent 1 gram stof per 100 gram Chemici drukken ppm uit als milligram per liter (mg/L).

Andere soortgelijke afkortingen betekenen:

 • PPM (delen per miljoen 106)
 • PPB (delen per miljard 109)
 • PPT (delen per triljoen 1013)
 • PPQ (parts per quadrillion)

PPQ wordt veeleer beschouwd als een theoretisch construct dan als een meting en wordt verrassend weinig gebruikt.

Onderscheid tussen Mole Fraction en PPM

Zoals we eerder hebben gelezen, zijn molfractie en ppm twee meeteenheden. Het verschil tussen beide is dat de De molfractie is gelijk aan het aantal opgeloste moleculen en de atoommassa, terwijl ppm staat voor het aantal opgeloste moleculen in een oplossing.

Kenmerken Mole Fraction PPM
Concentraties eenheden Het totale aantal molfracties van een stof is de som van alle atomen. Dit is soms nuttig bij Pv=nRT. Ook is de som van de molfracties van elke stof in een oplossing gelijk aan één. De PPM-meting is de hoeveelheid verontreinigd of chemisch behandeld water per volume-eenheid.
Volume Wanneer alle gassen bij dezelfde temperatuur en druk worden gemeten, hebben ze allemaal dezelfde molfractie. Als we PPM uitdrukken als een volume in eenheden water en volume in deeltjes, wordt het volume van ppm gelijk aan H1/1.
Waarde De molfractie wordt gedeeld door het aantal mol voor het totale aantal moleculen, dus de waarde van de molfractie is altijd één of minder dan één. De waarde van PPM is gelijk aan één, wat staat voor 1/1000000 eenheden van een geheel getal.
Formule De molfractie wordt altijd aangeduid met x als de oplossing a en b bevat, dan is de molfractieformule:

Molefractie van de oplossing=

mol oplossing

Mollen oplosmiddel + mollen oplosmiddel= nA

nA+nB

Hier is de formule voor PPM

ppm= 1/1.000.000 = 0,0001

Vergelijkingstabel: Moele-fractie en PPM

Conversie tussen hen

PPM conversie

Beide zijn moeilijk te vervangen. Het gebruik van percentages kan ppm omzetten; bijvoorbeeld, één procent is " per honderd ," zo om te zetten een procent tot ppm , vermenigvuldig honderd met vier (104).

Eenvoudig gezegd betekent dit dat u de procentuele waarde vermenigvuldigt met 10,000 om de ppm-waarde te krijgen. Je kunt deze methode ook gebruiken om ppm om te rekenen. Eén ppm is 1 mg/L vind de molaire massa van de oplossing in het periodiek systeem van de chemie.

Vind bijvoorbeeld de PPM van chloride-ionen in een 0,1 M NaCl-oplossing. De molaire massa in een vloeistof van 1 M natriumchloride is 34,45.

En kijkend naar de atoommassa van chloor in het periodiek systeem blijkt dat er alleen cl1-ionen voorkomen in NaCl, wat onvoldoende is. Vanwege dit werk zoeken we alleen chloride-ionen in de oplossing.

Nu hebben we slechts 34,45 g/mole of 35,5 g/mole. Vermenigvuldig deze waarde met 0,1 in een 0,1M oplossing om het aantal grammen te krijgen, en na vermenigvuldiging krijg je 35,5 gram per liter voor een 0,1 oplossing.

3550 mg/liter is gelijk aan 3,55 gram/liter. Aangezien één milligram/liter één ppm is, bevat de NaCl-oplossing 3550 chloor-PPM-ionen.

Mol Conversie

Mol Conversie

Reken eerst de grammen oplosmiddel en oplossing om naar mol van beide. Deel vervolgens de mol van de oplossing door de mol van de stoffen in de oplossing. Bereken de molfractie na deling, zoals mol oplosmiddel per liter oplossing.

Voorbeeld Mole Fraction

Hier lossen we 77 g tetrachloorkoolstof op in 78 g aceton, dus wat wordt de molfractie?

Eerst moet je de atoommassa's van beide elementen vinden in het periodiek systeem van de scheikunde en de massa's van beide verbindingen omzetten in het aantal mol.

De atoommassa van koolstof blijkt AMU 12,0 te zijn en die van chloor 35,5. Dus 1 mol tetrachloorkoolstof is 154 gram. en er wordt 77 gram tetrachloorkoolstof gevormd = 77/154 = 0,5 mol.

De atoommassa van waterstof is AMU 1 en die van zuurstof is AMU 16. De molaire massa van aceton is 58 gram en je hebt 78 gram aceton, dat is 1,34 mol.

Dit betekent dat het totale aantal mol in de oplossing 1,84 is. Nu kunnen we de exacte hoeveelheid oplossing berekenen met behulp van de molfractie.

Mole fractie van tetrachloride:

0,5 mol

1,84 mol = 0,27

Mole fractie van aceton :

1,34 mol

1,84 mol= 0,73

Het periodiek systeem der elementen

Wat is het symbool van de mol-fractie?

De meeste mensen beschouwen het molsymbool en het masker als hetzelfde, wat onjuist is. De afkorting voor de mol is "mol", terwijl het symbool voor een mol "χ" is, het is het Griekse "χ". " in plaats van de Roman x Het wordt gebruikt in veel scheikundige vergelijkingen.

Mole fraction= χ1=n1ntot

Hoe vind je een molfractie van gas?

Als je de molfractie van een stof moet vinden en je weet het totale aantal moldelen in een mengsel van de benodigde component, dan kun je die vinden door door de verhouding van het aantal moldelen van alle bestanddelen van die stof te nemen .

De molfractie van een gasmolecuul is de verhouding van het totale aantal mol van alle aanwezige stoffen. Maar als je het totale aantal mol niet weet en je kent de partiële druk, dan kun je de partiële druk van het gewenste gas vinden door de totale druk te vermenigvuldigen.

Als we kijken naar de partiële druk van een gas, zullen we het hebben over de molfractie van het gas. Met partiële druk worden de afzonderlijke drukken bedoeld die het product zijn van de molfractie ten opzichte van de totale druk van het gas.

Wat is PPM in water?

Zoals hierboven besproken, PPM verwijst naar de hoeveelheid besmet of chemisch verontreinigd water per volume-eenheid. dus PPM wordt ook wel de eenheid van water genoemd .

Hoeveel chloor, calcium en totale alkaliteit zijn inbegrepen? Een PPM betekent dat de totale hoeveelheid water in een stof één-miljoenste van een PPM is.

Molariteit

(mol/liter = M)

grammen/L

(g/L)

Delen per miljoen

(ppm)

milligrammen/L

(mg/L)

1 M 35.5 35,500 35,500
10-1 M 3.55 3,550 3,550
10-2 M 0.355 355.0 355.0
10-3 M 0.0355 35.5 35.5
10-4 M 0.00355 3.55 3.55
Mollen in PPM

Wat is de partiële fractie in de molfractie?

De molfractie van een bepaald gas is de gedeeltelijke druk van dat gas vermenigvuldigd met de molfractie van het mengsel .

Hoe vind je de partiële druk in mol?

Er zijn twee manieren om de partiële druk te vinden:

 • Gebruik Pv=nRT om de individuele druk van elk gas in het mengsel te berekenen.
 • Met behulp van de molfractie van elk gas, bereken het drukpercentage van de totale druk van elk gas. .

Hoe verhoudt de wet van Dalton zich tot de fractie en de druk van gassen in een mengsel?

Volgens de wet van Dalton inzake partiële druk is de druk die wordt uitgeoefend door een mengsel van een oplossing van een niet-reactief gas gelijk aan de som van de partiële drukken van elk componentgas Deeldruk is gedefinieerd als de druk van alle gassen in een mengsel bij dezelfde temperatuur.

De molfractie in een mengsel van gassen is een manier om de verhouding tussen nabije gassen uit te drukken. In een mengsel is de partiële druk van een gas recht evenredig met zijn molfractie.

Hangt de Mole Fraction en PPM af van de temperatuur?

Concentraties zoals molfractie, ppm of massapercentage veranderen niet met de temperatuur.

De molfractie bestaat uit de massa van het opgeloste en het oplosmiddel, en de temperatuur heeft geen invloed op de massa omdat de massa niet verandert. Daarom is de molfractie niet afhankelijk van de temperatuur.

Zie ook: 9.5 VS 10 schoenmaat: hoe kunt u dit onderscheiden? - Alle Verschillen Laten we deze video bekijken en leren over het begrip mol, de molfractie, PPM en PPB berekeningen.

Conclusie

 • De molfractie is minder dan één.
 • Eén ppm is gelijk aan één gram per liter water.
 • De partiële druk van elk gas is gelijk aan zijn molfractie in het gasmengsel. Als de partiële druk van een gas in een mengsel wordt gewijzigd, moet ook de molfractie worden gewijzigd.
 • PPM is de eenheid die wordt gebruikt om de hoeveelheid oplossing in gassen te meten.

  Mary Davis

  Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.