Wat is het verschil tussen criteria en beperkingen (uitgelegd) - Alle verschillen

 Wat is het verschil tussen criteria en beperkingen (uitgelegd) - Alle verschillen

Mary Davis

Beperkingen hebben betrekking op de grenzen van een ontwerp, terwijl criteria een lijst zijn van eigenschappen van een systeem of apparaat waaraan moet worden voldaan. Beperkingen en criteria botsen vaak met elkaar.

De taken die een apparaat, systeem of project kan uitvoeren, kunnen criteria worden genoemd. Om een project met succes uit te voeren, moet het criteriamodel worden gevolgd.

Contraints daarentegen zijn de beperkingen van het ontwerp; zij garanderen de integriteit van het model en verhogen de nauwkeurigheid ervan.

In dit artikel zullen we de werkelijke verschillen tussen beperkingen en criteria uitzoeken.

In termen van techniek of technologie

Youtube-video over het verschil tussen criteria en beperkingen

De veiligheidseisen waaraan het systeem of de voorziening moet voldoen, worden beschreven door technische of technische criteria en beperkingen. Deze eisen en beperkingen hangen af van hoe, waar en door wie de gadget zal worden gebruikt.

Visuele voorstelling van beperkingen in engineering

De middelen die kunnen worden gebruikt om het apparaat of systeem te produceren, worden beschreven door de productiecriteria en -beperkingen. De natuurlijke, menselijke en mechanische hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de totstandkoming van de component of het systeem vormen de basis voor deze criteria en beperkingen.

In termen van technologie

De functie, het uiterlijk en de waarde van het apparaat worden bepaald door marktvariabelen en -beperkingen. Deze criteria en beperkingen worden geleerd door te onderzoeken wat de gebruikers van de technologie verwachten.

In termen van financiën

De kosten en voordelen van het systeem of de gadget worden bepaald door financiële beperkingen en criteria. Deze criteria en beperkingen betreffen de kosten van het creëren, gebruiken en ontwikkelen van het technische systeem of gadget, alsmede de voordelen die uiteindelijk uit het gebruik ervan zullen voortvloeien.

Wat wordt bedoeld met criteria?

Criteria zijn de meervoudsvorm van criterium, dat een norm of richtlijn is om iets te selecteren, beoordelen of classificeren. Criteria zijn de normen of voorwaarden die als basis dienen voor een beslissing, beoordeling of selectie.

Afgezien van de letterlijke betekenis worden de specifieke normen waaraan iemand of iets moet voldoen om in aanmerking te komen of ergens voor in aanmerking te komen, criteria genoemd. Elk van deze normen is een factor die kan worden gebruikt om een sollicitatie naar een baan te beoordelen, waaronder opleiding, ervaring en referenties.

Je cijfer voor een les kan bijvoorbeeld worden bepaald door een aantal factoren, waaronder je prestaties op toetsen, hoe goed je je huiswerk en andere opdrachten hebt gemaakt, en hoe actief je aan de les hebt deelgenomen.

Soms proberen mensen criteria als een enkelvoudig zelfstandig naamwoord te gebruiken (net zoals gegevens soms worden gebruikt), maar dat wordt meestal gezien als oneigenlijk gebruik.

Een criterium is een reeks specificaties die aangeven hoe het eindresultaat eruit moet zien. Om het project effectief te plannen en uit te voeren, moet het voldoende specifiek en gedetailleerd zijn.

Het zou elk onderdeel van uw product of dienst moeten omvatten. Om gegevens voor uw criteria te verkrijgen, kunt u verschillende technieken gebruiken, waaronder gebruikersonderzoeken, gegevensanalyse, tekenen en meer.

Zodra u over alle noodzakelijke informatie beschikt, kunt u beginnen met het logisch en methodisch organiseren van uw eisen. Zowel in de kern van uw product als in de optionele opties moet u alle benodigdheden opnemen.

Zodra u uw behoeften op schrift hebt gesteld, kunt u gaan nadenken over de manier waarop deze het ontwerp van het eindproduct zullen beïnvloeden.

Soorten criteria

Toepassing van criteria in een programma

Principes

Een fundamenteel idee dat kan worden toegepast op beslissingen en resultaten zoals ontwerpbeginselen. Zo schrijft de regel "design to the edges" voor dat ontwerpen zo toegankelijk mogelijk moeten zijn.

Richtlijnen

Regels die een zekere mate van flexibiliteit toestaan. Bijvoorbeeld, een regel die stelt dat een leerling wordt geschorst als hij drie keer in een semester bij de directeur wordt aangegeven omdat hij de klas verstoort.

Richtlijnen maken het mogelijk rekening te houden met situaties, zoals een leerling die hulp nodig heeft, in plaats van te straffen.

Eisen

Vereisten om een beoordeling of besluitvormingsproces te doorstaan. Voorbeelden hiervan zijn de minimale en maximale productiebudgetten die nodig zijn om een film in aanmerking te laten komen voor een festival.

Scores

Een score op een test moet minstens een bepaald niveau hebben om in aanmerking te komen voor toelating tot een universiteit of hogeschool. Dit schept verwachtingen bij de leerlingen voor het cijfer dat zij moeten halen om zich eventueel op een school in te schrijven.

Principes een basisbegrip dat kan worden gebruikt om beslissingen en producten te onderbouwen, zoals ontwerpprincipes. Zo vereist het principe "design to the edges" dat ontwerpen zo gemakkelijk mogelijk toegankelijk zijn.
Richtlijnen regels met een zekere speelruimte. Bijvoorbeeld, een regeling die bepaalt dat een leerling wordt geschorst als hij drie keer in een semester de les verstoort en bij de directeur wordt aangegeven.
Eisen Voorbeelden hiervan zijn de vereiste productiebudgetten voor een film om tot een festival te worden toegelaten, zowel op minimaal als op maximaal niveau.
Scores een testresultaat dat aan een minimumdrempel moet voldoen om in aanmerking te komen voor toelating tot een universiteit of hogeschool. Dit schept verwachtingen ten aanzien van de studenten met betrekking tot het cijfer dat zij moeten behalen om zich eventueel op een school te kunnen inschrijven.
Soorten criteria

Wat zijn beperkingen?

Beperkingen zijn beperkende elementen die van invloed kunnen zijn op uw output, de datum van voltooiing of het succes van uw taak. Als u bijvoorbeeld een gebouw ontwerpt, moet u rekening houden met beperkingen zoals de beschikbare ruimte en de materialen die nodig zijn om het te bouwen.

Beperkingen zijn factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van een ontwerp, omdat ze het ontwikkelingsproces van het ontwerp kunnen belemmeren en we ze zoveel mogelijk moeten vermijden.

Samen produceren ontwerpers en ontwikkelaars nieuwe producten op basis van de eisen en wensen van bedrijven. U moet er rekening mee houden hoe uw keuzes de prestaties of de voltooiingstermijn zullen beïnvloeden wanneer u werkt met beperkingen zoals tijd of ruimte.

Bedenk bij het gebruik van criteria bovendien hoe het gebruik van deze reeks specificaties u zal helpen bij het vinden van geschikte of noodzakelijke gegevens voor uw project.

Enkele soorten projectbeperkingen

Dit zijn de aspecten die vaak van invloed zijn op het verloop van een project:

Tijd U moet bij uw voorbereiding rekening houden met tijd, omdat projecten meestal deadlines hebben. Als u deze deadlines op het werk haalt, kunt u de kosten beperken en tegelijkertijd de klanttevredenheid behouden. Bepaal voordat u aan een project begint de datum van voltooiing en de duur van elke activiteit.
Kosten Projecten hebben meestal een budget, dus moet rekening worden gehouden met de totale kosten van een project. Voorspellen hoeveel het u zal kosten om aan uw ideeën te werken is noodzakelijk om deze beperking te beheren. Ook moet rekening worden gehouden met onvoorziene kosten naarmate het project vordert.
Kwaliteit De kwaliteitsbeperking heeft vooral betrekking op de eigenschappen van het op te leveren product. Hoe belangrijk het ook is dat men zich aan het budget houdt, de termijnen respecteert en aan alle pertinente criteria voldoet, het is ook van cruciaal belang om een uitstekende oplevering te garanderen.
Risico De planning van de middelen vereist dat rekening wordt gehouden met toekomstige veranderingen. Een stroomstoring is een technologisch risico, terwijl een ziek teamlid een gevaar voor de menselijke hulpbronnen vormt.
Soorten beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden Diagram met beperkingen

Tijd

Aangezien projecten vaak vaste einddata hebben, moet u in uw planning rekening houden met tijd. Op het werk kan het halen van deze deadlines kosten besparen en de klanttevredenheid behouden.

Schat de tijdlijn voor voltooiing en de hoeveelheid tijd die nodig is voor elke taak voordat u aan een project begint. U kunt bijvoorbeeld beslissen wanneer een verslag klaar moet zijn en een uur uittrekken voor onderzoek, schrijven en proeflezen.

Bij het bepalen van de tijdlijn van een project houden veel projectmanagers rekening met vertragingen en onvoorziene aanpassingen.

Kosten

Er moet rekening worden gehouden met de totale kosten van een project, omdat projecten vaak een budget hebben. Om deze beperking te beheren moet worden voorspeld wat het kost om aan uw ideeën te werken.

Bovendien moet rekening worden gehouden met onvoorziene kosten in de loop van het project. Denk bijvoorbeeld aan een bezorger die per uur wordt betaald.

Het is cruciaal om rekening te houden met de benzineprijzen als u verantwoordelijk bent voor het voertuig waarin u rijdt.

Kwaliteit

De kwaliteiten van de deliverables zijn de belangrijkste focus van de kwaliteitsbeperking. Hoewel het van cruciaal belang is om zich aan budgetten te houden, deadlines te halen en aan alle noodzakelijke vereisten te voldoen, is het ook cruciaal om uitstekende leveringen te garanderen.

Hoe goed de resultaten van een project overeenkomen met de verwachtingen, wordt de kwaliteit van het project genoemd.

Denk aan het scenario waarin je een project hebt om kunst te produceren. De kwaliteitsnormen van het project kunnen gericht zijn op de gebruikte soorten materialen of de gebruikte methode.

Risico

Het risico van een project is elke onverwachte omstandigheid die van invloed kan zijn op het project. Het is van cruciaal belang om bij het plannen van middelen rekening te houden met mogelijke veranderingen.

Een ziek teamlid is een personeelsrisico, terwijl een stroomstoring een technologisch risico is. Onverwachte gebeurtenissen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van een projectstrategie zijn bijvoorbeeld marktomstandigheden en veranderingen in de sector.

U kunt deze problemen opsporen voordat ze zich voordoen of urgent worden door een risicoanalyse uit te voeren.

Voorbeelden van typische technische beperkingen zijn die in verband met ergonomie, onderhoudbaarheid, kosten, duurzaamheid, enz.

Hoe werkt een technisch ontwerpproces?

Een engineering design proces is eenvoudigweg een proces waarin een engineering probleem wordt aangepakt door te werken aan de oplossing ervan. Het engineering design proces begint met het identificeren van de motieven, beperkingen en criteria die leiden tot het voorstellen van een engineering oplossing.

Mogelijke oplossingen kunnen naar voren worden gehaald door onderzoek te doen, materialen uit te testen, een computerondersteund ontwerp te maken en een prototype te maken. Wat de optimalisatie ervan betreft, is er altijd een optie om de resultaten te analyseren en verder met ideeën te komen die een ontwerp kunnen verbeteren.

Het is super belangrijk dat een ontwerp aan het eind voldoet aan de criteria en beperkingen, omdat het helpt om een beter ontwerp te kiezen en het succes ervan te garanderen. Een voorbeeld van een ontwerpoplossing kan zijn; werktuigbouwkundigen die uitzoeken hoe ze automotoren zuiniger kunnen maken voor mensen.

FAQ's

Hoe definieert u de theorie van de beperkingen?

De theory of constraints is een verzameling voor het ontdekken van de beperkingen die de grootste impact kunnen hebben op een project en het verbeteren ervan.

Beschouw het scenario waarin u werkt voor een drankenproducent met aanzienlijke materiaalkosten. U kunt een alternatieve leverancier vinden die hetzelfde materiaal aanbiedt tegen een redelijke prijs door gebruik te maken van het principe van grenzen.

Wat onderscheidt een risico van een beperking?

Een risico is een onvoorziene omstandigheid die van invloed kan zijn op een project. Een beperking daarentegen is elk projectgerelateerd beperkend element. Risico's zijn één soort beperking, maar er kunnen ook andere zijn zoals tijd, geld en kwaliteit.

Waarom zijn criteria zo cruciaal?

De criteria moeten worden gezien als een verzameling analytische lenzen die men kan gebruiken om een interventie te begrijpen en te evalueren. De criteria bieden contrasterende gezichtspunten die samen een volledig beeld van de interventie schetsen.

Zij bevorderen een meer diepgaande reflectie over de kwaliteiten van een interventie, de toepassing ervan, de procedure en de resultaten.

Conclusie:

  • Criteria zijn een lijst van kenmerken van een systeem of technologie, terwijl beperkingen betrekking hebben op de beperkingen van een ontwerp.
  • De normen of voorwaarden die ten grondslag liggen aan een oordeel, analyse of keuze worden criteria genoemd.
  • Een reeks eisen die aangeven hoe het eindproduct eruit moet zien, wordt een criterium genoemd. Het project moet voldoende gedefinieerd en grondig zijn om een efficiënte planning en uitvoering mogelijk te maken.
  • Beperkingen zijn beperkende factoren die de productie, de deadline of het succes van een taak kunnen beïnvloeden.
  • In samenwerking creëren ontwerpers en ontwikkelaars innovatieve producten die zijn afgestemd op de behoeften en wensen van bedrijven.
  • Wanneer u werkt onder beperkingen zoals tijd of ruimte, moet u overwegen hoe uw beslissingen van invloed kunnen zijn op uw prestaties of de datum van voltooiing.

Andere artikelen:

    Mary Davis

    Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.