Verschil tussen Circa en de datum van een gebeurtenis (uitgelegd) - Alle verschillen

 Verschil tussen Circa en de datum van een gebeurtenis (uitgelegd) - Alle verschillen

Mary Davis

De c. die je vaak voor data of metingen ziet staan heet circa, uitgesproken als "sur-kuh". Het is een Latijns woord dat ongeveer of rond betekent.

Zie ook: K, Ok, Okkk, en Oké (Dit is wat een meisje dat Oké sms't betekent) - Alle Verschillen

Historici zoeken naar manieren om de exacte datum te vinden van gebeurtenissen die eeuwen geleden plaatsvonden, maar het kan moeilijk zijn om het exacte jaar of de exacte datum van de gebeurtenis te kennen.

De gebeurtenissen die geen exacte of duidelijke datum van optreden hebben, hebben een "c." ervoor geschreven. In sommige gevallen wordt het ook aangeduid als "ca." Dit betekent dat de exacte datum van de gebeurtenis onbekend is, maar op basis van onderzoek en analyse vond deze plaats rond het genoemde jaar.

Bijvoorbeeld: "Hij maakte een reis naar Europa omstreeks 1998" betekent hetzelfde als "Hij maakte een reis naar Europa omstreeks 1998".

De oorsprong van het woord circa is van het Latijnse woord "circum" dat cirkel betekent. In modern Engels wordt het geïnterpreteerd als rond of om.

Wanneer is het gepast om Circa te gebruiken?

Wanneer is het gepast om circa te gebruiken?

Circa wordt gebruikt wanneer de exacte datum of het exacte jaar van een bepaalde gebeurtenis onbekend is. De geboorte- en sterfjaren van oude filosofen en wetenschappers zijn bijvoorbeeld niet bekend, maar historici gebruiken een benadering op basis van de historische gebeurtenissen die volgden op of plaatsvonden tijdens hun geboorte of overlijden.

Dit resulteert in een jaartal dat niet exact is, maar een schatting van de werkelijke datum. Als een oude Griekse filosoof X rond 1765 is geboren en ongeveer in 1842 is gestorven, maar beide data zijn dubbelzinnig, dan kan het worden geschreven als c. 1765- c. 1842.

Het wordt ook vaak afgekort als "ca.", "cca.", "cc.".

Bekijk deze video om het woord circa beter te begrijpen:

Wat wordt bedoeld met Circa?

Kun je Circa schrijven met de exacte datum van een gebeurtenis?

Circa is een Latijns voorzetsel dat de onnauwkeurigheid van de datum van een bepaalde gebeurtenis aangeeft.

Als u de exacte datum van een gebeurtenis kent, is het gebruik van circa niet toelaatbaar. Aangezien het woord "circa" ongeveer, ruwweg of rond betekent, impliceert het gebruik ervan vóór een exacte datum dat de datum niet nauwkeurig is.

Circa wordt niet alleen gebruikt om onnauwkeurigheid in een datum of jaartal uit te drukken, het kan ook gebruikt worden voor metingen of elk getal dat niet met zekerheid bekend is.

Het juiste gebruik van het woord circa is het plaatsen vóór data of metingen die onnauwkeurig zijn, maar bij benadering. Bijvoorbeeld:

 • c. 1876
 • circa 17e eeuw
 • c. 55cm
 • c.1900
 • c. 76unitd

Of u een spatie laat tussen "c." en de datum is een persoonlijke voorkeur. Dit zal de interpretatie van de term niet veranderen.

Is Circa een synoniem van ongeveer/rondom/grofweg?

Circa is een voorzetsel dat wordt gebruikt voor data en metingen die niet precies bekend zijn. Het heeft dezelfde betekenis als de woorden "ongeveer" of "ongeveer".

Het kan echter niet worden gebruikt als synoniem voor deze woorden. Circa wordt bijvoorbeeld specifiek gebruikt voor datums en getallen, c. 1677, die kan worden gelezen als ongeveer of rond 1677. Maar in zinnen als "Ze was in ongeveer twee uur terug." het gebruik van circa is niet toegestaan en kan overbodig klinken.

Andere gevallen waarin het gebruik van "circa" niet toelaatbaar is, zijn

c. 67-70% (ongeveer 67-70%)

Aangezien het streepje tussen de twee getallen impliceert dat het percentage tussen de twee uitersten ligt, is het gebruik van circa (c.) niet nodig.

Ik stond ongeveer twee straten verderop geparkeerd.

Het gebruik van circa is beperkt tot data, jaren en metingen. Ook al impliceert deze zin dezelfde betekenis, de lezer of luisteraar zou het gebruik van circa in plaats van ongeveer onnatuurlijk en stoffig kunnen vinden.

Verschil tussen Circa en gewoon de datum van een gebeurtenis vermelden

Circa, aangeduid als c. of ca. is een Latijns voorzetsel dat wordt gebruikt vóór een datum of metingen die niet nauwkeurig zijn. Het impliceert dezelfde betekenis als schrijven dat ze rond 1987 is overleden. In plaats van "rond 1987" kun je schrijven "ze stierf rond 1987".

Het gebruik van het woord circa komt vaker voor in geschreven Engels dan in gesproken Engels. Het is echter niet altijd gepast om circa te gebruiken in plaats van woorden als approximate, around, about, of rond. Gepast gebruik van het woord circa of de samentrekking c. is vóór jaren als Julius Caesar (ca. 100-44 BC) Dit betekent dat zijn geboortejaar niet nauwkeurig is, maar zijn sterfjaar wel.

Als u het exacte jaar van een gebeurtenis of de nauwkeurige meting van een voorwerp kent, is het gebruik van circa overbodig.

Wat kun je gebruiken in plaats van Circa?

Woorden die je kunt gebruiken in plaats van circa zijn:

 • Rond
 • Over
 • Ongeveer
 • Ongeveer
 • Ongeveer
 • Min of meer

C. 1800 schrijven is hetzelfde als "rond 1800". Bijvoorbeeld: "deze gebeurtenis vond plaats rond 1947" kan ook worden geschreven als "deze gebeurtenis vond plaats rond 1947". .

Een veel gemaakte fout bij het gebruik van circa is het gebruik van ongeveer/rond en circa in één zin. Bijvoorbeeld, "Hij publiceerde zijn eerste onderzoeksartikel rond c.1877 "Het gebruik van c. voor de datum impliceert al dat de genoemde datum niet exact is en daarom is het gebruik van "rond" overbodig.

Voorbeelden van Circa in een zin

Circa kan worden gebruikt voor onnauwkeurige data of metingen.

 • De hoogte van de berg bedraagt ca. 11.078,35 ft.
 • Het gebouw werd opgericht rond 1897
 • De beroemde wetenschapper X stierf rond 1877.
 • De auteur schrijft de volgende editie van zijn boek rond 2023.

Voorbeelden van zinnen waarin het gebruik van circa onnodig of overbodig is:

 • Ik denk dat ik morgen ongeveer 87-86% kan scoren op mijn examen.
 • Het restaurant is ongeveer even ver weg als mijn huis.
 • Ik heb ongeveer twee uur geslapen.

Het woord circa wordt gewoonlijk gebruikt in de context van historische gebeurtenissen. Hoewel het gebruik ervan in plaats van ongeveer of ruwweg in algemene zinnen dezelfde betekenis zou impliceren, is dit niet gebruikelijk of grammaticaal correct.

Conclusie

Circa of c. wordt algemeen gebruikt in het Europese gebied. In het moderne Engels is het gebruik van circa meer gangbaar in het geschreven Engels.

Latijnse zinnen of woorden worden in de Engelse taal vaak verkeerd of te veel gebruikt omdat de context en betekenis ervan niet duidelijk zijn.

Het woord circa betekent weliswaar ongeveer, maar het gebruik ervan is beperkt tot het uitdrukken van onnauwkeurigheid in data en metingen. Het gebruik ervan als synoniem van ongeveer of ruwweg kan verstild en onnatuurlijk klinken.

Verwante artikelen

  Een webverhaal dat deze twee onderscheidt is hier te vinden.

  Zie ook: Wat is het verschil tussen "está" en "esta" of "esté" en "este"? (Spaanse grammatica) - Alle Verschillen

  Mary Davis

  Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.