Coördinatiebinding VS Ionische binding (vergelijking) - Alle verschillen

 Coördinatiebinding VS Ionische binding (vergelijking) - Alle verschillen

Mary Davis

Scheikunde is uiterst moeilijk, zelfs de kleinste ogenschijnlijk minieme details doen er veel toe. Het is een vak dat je alleen begrijpt als je er volledig in investeert, je kunt dit vak niet behandelen als Engels of zelfs natuurkunde. Het is in zekere zin heel bijzonder, scheikunde is in feite de studie van stoffen als elementen en verbindingen.

Scheikunde en natuurkunde hebben soms dezelfde onderwerpen, wat interessant is omdat het allebei studies zijn van verschillende aspecten. Natuurkunde is echter veel gemakkelijker te begrijpen, zelfs de eenvoudigste vragen in scheikunde lijken ingewikkeld, zoals, wat zijn coördinatie en ionische binding?

Nou, laat me deze vraag in de eenvoudigste woorden uitleggen.

 • Coordination Bonding: Het is een binding die ook wel actieve covalente binding wordt genoemd. Deze binding ontstaat door het delen van een elektronenpaar van twee atomen. Deze binding is een reactie van twee niet-metalen die bij elkaar komen.
 • Ionische binding: Deze binding is ook bekend als een elektrovalente binding. Deze binding ontstaat door elektrostatische aantrekking, wanneer er aantrekkingskracht is tussen de tegengesteld geladen ionen in een chemische verbinding wordt een ionische binding gevormd. Deze binding wordt ook gevormd wanneer de elektronen van de valentieschil permanent overgaan in de andere schillen.

Bekijk deze video voor een snel begrip:

Als we het hebben over de verschillen tussen deze twee bindingen, zouden we diep moeten gaan. Het belangrijkste verschil tussen de coördinaatbinding en een ionische binding is dat een ionische binding wordt gevormd wanneer twee tegengesteld geladen ionen worden aangetrokken, met andere woorden wanneer er een elektrostatische aantrekking is tussen twee tegengesteld geladen ionen. Een coördinaatbinding wordt gevormd wanneer een atoom elektronen aanwijst.

Het belangrijkste verschil is dat het vormingsproces van deze twee bindingen totaal verschillend is. Ze hebben echter nog vele andere verschillen, hier volgt een lijst van verschillen tussen deze twee bindingen.

Verschillende aspecten Coördinaat Bond Ionische band
Elementen Niet-metaal Beide, metaal en niet metaal
Smeltpunt Laag (meestal onder de 300 graden) Hoog (meestal boven de 300 graden)
Elektrische geleidbaarheid Meestal slecht Goede geleider
Fysieke Staat Vast, vloeibaar of gas Massief
Oplosbaarheid in water Hoog naar laag Meestal hoog

Een tabel voor de verschillen tussen een coördinaatbinding en een ionische binding

Lees verder voor meer informatie.

Wat zijn coördinaatverbindingen?

A Een coördinatenbinding wordt ook wel een covalente binding of datieve covalente binding genoemd. Het is een binding die ontstaat door delen. Wanneer twee atomen een elektronenpaar delen , Daarbij wordt een gecoördineerde binding gevormd. Deze atomen zitten aan elkaar vast door de aantrekkingskracht van elektronen op de kernen.

In de chemie kan zelfs het kleinste verschil iets heel anders betekenen. Hetzelfde ding kan in de chemie veel verschillende namen hebben, daarom wordt het nogal verwarrend, bijvoorbeeld coördinaatbinding. Deze binding is ook bekend als een covalente binding, soms raken mensen in de war en denken ze dat dit twee verschillende bindingen zijn.

Hier is een voorbeeld van gecoördineerde covalente binding.

 • Hydroniumion (H 3 O+)

Een gecoördineerde covalente binding wordt gevormd in een hydronium ion wanneer waterstofchloride gas oplost in water om zoutzuur te creëren. Het proces is veel gemakkelijker te begrijpen dan het lijkt, wanneer de kern van waterstof overgaat naar de watermolecule, ontstaat een gecoördineerde binding. Water (H2O) heeft slechts één eenzaam elektronenpaar om hydronium te creëren, dus H neemt geen deel door niet te delenelektronen naar de band.

Wat is een ionische binding?

Ionische binding heeft ook een andere naam, namelijk elektrovalente binding. In een chemische verbinding ontstaat een elektrostatische aantrekkingskracht tussen twee tegengesteld geladen ionen, waardoor een binding wordt gevormd. De binding ontstaat wanneer een elektron uit een valentieschil permanent overgaat naar een ander atoom.

Een ionische binding wordt beschouwd als een extreem geval van een polaire covalente binding. Een ionische binding resulteert altijd in verbindingen die bekend staan als elektrovalente of ionische verbindingen.

Hier zijn enkele voorbeelden van Ionische bindingen.

 • KCl - Kaliumchloride
 • K 2 O - Kaliumoxide
 • K 2 Se - Kaliumselenide
 • Sc 2 S - Cesium Sulfide
 • BeBr 2 - Beryllium Bromide
 • MgF 2 - Magnesium Fluoride
 • MgSO 4 - Magnesiumsulfaat

Zijn coördinatiebindingen ionisch of covalent?

Ionische en covalente bindingen zijn beide verschillende soorten bindingen die door verschillende processen worden gevormd. Een coördinatenbinding wordt ook een covalente binding genoemd, maar deze bindingen zijn niet ionisch.

Coördinaat Bond

Een gecoördineerde covalente binding wordt gevormd wanneer twee atomen een elektronenpaar delen. Bij deze binding zijn atomen betrokken en ontstaat een directe chemische binding tussen twee atomen. Bij een gecoördineerde binding is het verschil in elektronegativiteitswaarden van de atomen kleiner dan 1,7.

Zie ook: Wat is het verschil tussen Niet doen en Niet doen? - All The Differences

Elektrovalente band

Een elektrovalente binding is ionisch, en wordt gevormd wanneer een elektron permanent naar een andere schil overgaat. Bij deze binding zijn ionen betrokken en wordt een soort elektrostatische aantrekkingskracht tussen twee atomen gevormd. Bij een elektrovalente binding is het verschil in de elektronegativiteitswaarden van de atomen groter dan 1,7.

Wat is het verschil tussen ionische en covalente bindingen en waterstofbruggen?

Zoals ik al zei, in de scheikunde kan het kleinste verschil in een proces iets heel anders teweegbrengen. In de scheikunde is het van groot belang om de experimenten zorgvuldig uit te voeren als je herhaling wilt voorkomen. Er zijn drie soorten bindingen die het meest genoemd worden in de boeken en soms op elkaar lijken, maar dat zijn ze niet, laten we erin duiken en ze leren kennen om fouten te voorkomen.

Een tabel voor alle verschillen tussen covalente bindingen en waterstofbruggen

Covalente band Waterstofbrug
Chemische bindingen zijn Intermoleculair Chemische bindingen zijn intermoleculair
De vorming is tussen twee atomen De vorming is tussen twee verschillende moleculen en twee verschillende atomen
De sterkte van de bindingen varieert van 100 tot 1100 kJ/mol De sterkte van de bindingen varieert van 5 tot 50 kJ/mol
Covalente bindingen zijn chemische bindingen Waterstofbruggen zijn aantrekkingskrachten
Deze worden gevormd wanneer twee atomen een elektronenpaar delen... Deze worden gevormd wanneer aantrekkingskrachten plaatsvinden tussen verschillende moleculen en twee atomen

Hier is een tabel met verschillen tussen ionische bindingen en waterstofbruggen.

Ionische band Waterstofbrug
De sterkte is hoger dan waterstofbruggen De sterkte is lager dan ionische bindingen
Er is een elektrostatische aantrekking in ionische bindingen Er zijn intermoleculaire interacties in waterstofbruggen
Deze banden zijn moeilijker af te breken Deze zijn relatief gemakkelijk te ontleden
Deze bindingen komen voor in ionische verbindingen Tussen en binnen de moleculen ontstaan waterstofbruggen

Wat zijn voorbeelden van coördinaat- en ionische bindingen?

Als een definitie van een begrip moeilijk is, maken voorbeelden het altijd gemakkelijk te begrijpen. Er zijn mensen die alleen de voorbeelden leren en begrijpen omdat dat gemakkelijker en minder tijdrovend is.

Hier volgen enkele voorbeelden van coördinaat- en ionische bindingen.

Coordinate bonds voorbeelden:

 • Ammonium (NH 4 +) ion.
 • Ammoniak Boortrifluoride (NH 3 .BF 3 ).
 • Aluminiumchloride (Al2Cl6).
 • Koolstofmonoxide (CO).

Voorbeelden van ionische bindingen:

 • Li2O: lithiumoxide.
 • KF: kaliumfluoride.
 • CaCl: calciumchloride.
 • NaCl: natriumchloride.

Tot slot

Coördinatiebindingen worden ook wel datieve covalente bindingen genoemd. Zo'n binding wordt gevormd door het delen van een elektropaar van twee atomen.

Ionische binding is ook bekend als een elektrovalente binding. Zo'n binding ontstaat door elektrostatische aantrekking wanneer er een aantrekkingskracht is tussen de tegengesteld geladen ionen in een chemische verbinding.

Bij deze coördinaatbinding maken atomen er deel van uit, bovendien ontstaat er een directe chemische binding tussen twee atomen. Het verschil is kleiner dan 1,7 in de elektronegativiteitswaarden van de atomen in coördinaatbindingen.

Een elektrovalente binding is ionisch, en wordt gevormd wanneer een elektron permanent naar een andere schil overgaat. Deze binding wordt gevormd wanneer er ionen bij betrokken zijn en er een soort elektrostatische aantrekkingskracht tussen twee atomen ontstaat. Het verschil is groter dan 1,7 in de elektronegativiteitswaarden van de atomen.

Zie ook: Zal 40 pond afvallen een verschil maken op mijn gezicht? - Alle Verschillen

  Klik hier om via dit webverhaal meer te weten te komen over deze verschillen.

  Mary Davis

  Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.