Wat is het verschil tussen vloeiend en moedertaalsprekers? (Beantwoord) - Alle Verschillen

 Wat is het verschil tussen vloeiend en moedertaalsprekers? (Beantwoord) - Alle Verschillen

Mary Davis

We zijn allemaal verbonden in de globale wereld van vandaag. Je hebt toegang tot het rijkste wereldwijde economische platform wanneer je verbonden bent, wat nieuwe mogelijkheden opent voor alle aspecten van je leven. Meertaligheid is een troef in deze economie, omdat het een gemakkelijke communicatie mogelijk maakt.

Je moet bij de basis beginnen als je een taal wilt leren; naarmate je verder komt, wordt je taalvaardigheid groter.

Daardoor kun je een bepaald niveau van deskundigheid in verschillende talen krijgen. Moedertaalsprekers en vloeiend sprekende sprekers zijn twee soorten sprekers die je in het dagelijks leven tegenkomt.

Het belangrijkste verschil tussen moedertaalsprekers en vloeiend sprekenden is dat moedertaalsprekers degenen zijn die geboren zijn bij ouders die een bepaalde taal spreken. Vloeiend sprekenden daarentegen hebben de taal goed genoeg geleerd om zonder veel moeite een gesprek te voeren.

Bovendien hebben moedertaalsprekers de taal op natuurlijke wijze verworven zonder formeel onderricht. Vloeiend sprekenden daarentegen kunnen de taal hebben geleerd door formeel onderricht of door onderdompeling in een cultuur.

In dit artikel leg ik deze taalvaardigheidsconcepten in detail uit. Dus laten we verder gaan!

Wat wordt bedoeld met een vloeiende taalspreker?

Vloeiende taalsprekers zijn personen die een taal vloeiend kunnen spreken.

Dit betekent dat zij kunnen communiceren zonder problemen met grammatica of uitspraak.

Vlotsprekenden begrijpen de taal meestal goed en kunnen zonder al te veel moeite een gesprek voeren. Ze kunnen de taal misschien niet perfect lezen of schrijven, maar ze kunnen haar toch effectief gebruiken als communicatiemiddel.

Vloeiende sprekers kunnen de taal meestal begrijpen en spreken met zeer weinig fouten. Er is geen definitieve manier om de vaardigheid in een taal te meten.

Veel factoren kunnen echter bijdragen, zoals hoe vaak iemand de taal gebruikt, hoe goed hij gesproken of geschreven teksten kan begrijpen en erop kan reageren, en zijn vermogen om basistaken uit te voeren, zoals eten bestellen of de weg vinden.

Wat wordt bedoeld met een moedertaalspreker?

Moedertaalsprekers zijn mensen die een taal vanaf hun geboorte leren zonder formeel onderwijs in die specifieke taal.

De meeste mensen in de wereld zijn tweetalig, kennen meer dan één taal

Dit betekent dat zij een natuurlijke affiniteit met de taal hebben en effectiever kunnen communiceren dan iemand die de taal op latere leeftijd heeft geleerd.

Moedertaalsprekers zijn mensen die opgroeien met een taal die hun moedertaal is. Dat kan elke taal zijn, maar meestal is het een taal die gesproken wordt in het gebied waar de spreker vandaan komt.

Natives hebben doorgaans een veel grotere vaardigheid in de taal dan iemand die de taal op latere leeftijd leert. Er zijn veel verschillende definities van wat iemand tot een native speaker maakt.

Zie ook: "Ik hou van je" handteken VS Het "Duivelshoorn" teken - Alle verschillen

Toch zeggen de meeste deskundigen dat moedertaalsprekers de taal hebben verworven in haar natuurlijke omgeving zonder formele instructie.

Dit betekent dat ze de taal kunnen begrijpen en gebruiken in alledaagse situaties zonder na te denken over hoe iets te zeggen of de grammaticaregels uit te zoeken. Volgens het Census Bureau waren er in 2010 1.989.000 moedertaalsprekers in de Verenigde Staten.

Moedertaalspreker vs. vloeiend spreker: ken het verschil

Wat het beheersingsniveau van een taal betreft, zijn er enkele onderscheidende factoren tussen moedertaalsprekers en vloeiend sprekenden:

 • Ze verschillen vooral in het feit dat de moedertaalspreker iemand is die in die taal geboren en getogen is, terwijl een vloeiende spreker iemand is die de taal zonder moeite vloeiend kan spreken.
 • Moedertaalsprekers hebben doorgaans een hoger beheersingsniveau dan vloeiend sprekenden, omdat zij informatie beter kunnen vasthouden en meer tijd hebben besteed aan het leren van de taal.
 • Vloeiende sprekers hebben doorgaans een betere woordenschat en syntaxis omdat ze meer mogelijkheden hebben gehad om de taal te gebruiken. Ze zijn ook beter in het begrijpen van idiomatische uitdrukkingen en het contextueel gebruiken van woorden.
 • Moedertaalsprekers kunnen echter net zo doeltreffend communiceren als vloeiend sprekenden, als zij kunnen leren hoe zij informele uitdrukkingen en spreektaal kunnen gebruiken.
 • Vlotsprekers hebben doorgaans meer moeite dan moedertaalsprekers om woorden correct uit te spreken.

Hier is een tabel met de verschillen tussen beide taalvaardigheidsniveaus.

Moedertaalsprekers Vloeiende sprekers
Moedertaalsprekers zijn degenen geboren uit ouders die de moedertaal. Vloeiende sprekers hebben geleerd een taal tot het punt waarop zij gemakkelijk kunnen communiceren.
Ze hebben meestal een hogere vaardigheid niveau in de taal dan anderen. Hun vaardigheidsniveau in de taal is goed maar niet de beste .
Ze leren de taal in geen enkel instituut, dus hun fancy woordenschat is niet zo goed . Ze leren taal via een mentor, dus hun zinsbouw en woordenschat zijn goed .
Ze zijn goed in het gebruik van slang en informeel taal. Zij zijn niet goed in het begrijpen en gebruiken van typisch jargon.

Moedertaalsprekers vs. vloeiende sprekers

Hier is een videoclip die het verschil illustreert tussen moedertaalsprekers en vloeiend Engels, om u te helpen meer te leren.

Het verschil tussen moedertaalsprekers en vloeiend Engels

Taalvaardigheidsniveaus: wat zijn dat?

De vijf niveaus van taalbeheersing zijn de volgende:

 • Elementaire bekwaamheid Mensen op dit niveau kunnen alleen basiszinnen maken.
 • Beperkte werkvaardigheid Mensen op dit niveau kunnen terloops converseren en in beperkte mate over hun persoonlijke leven praten.
 • Professionele werkvaardigheid Mensen op niveau 3 hebben een vrij uitgebreide woordenschat en kunnen met een gemiddelde snelheid spreken.
 • Volledige professionele bekwaamheid Een persoon op dit niveau kan een breed scala aan onderwerpen bespreken, waaronder het persoonlijke leven, actuele gebeurtenissen en technische onderwerpen zoals zaken en financiën.
 • Moedertaal Een persoon met dit niveau is ofwel opgegroeid met de moedertaal of spreekt de taal al zo lang vloeiend dat het voor hem een tweede taal is geworden.

Is native beter dan vloeiend?

Moedertaalsprekers worden vaak als beter beschouwd dan vloeiend sprekenden, omdat zij de taal hun hele leven al spreken.

Van moedertaalsprekers wordt vaak gedacht dat zij een taal beter beheersen dan mensen die de taal later in hun leven hebben geleerd.

Maar is dat zo? Uit een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Applied Psycholinguistics, blijkt dat vloeiend sprekenden net zo goed kunnen communiceren als moedertaalsprekers, mits de gesprekscontext geschikt is.

Zie ook: Koraalslang vs. koningsslang: ken het verschil (een gifspoor) - Alle verschillen

Tussen vaardig en vloeiend, wat is geavanceerder?

Volgens taalexperts hangt het antwoord af van de context waarin de taal wordt gebruikt. Vlotheid is bijvoorbeeld geavanceerder dan vaardigheid als iemand spreekt met iemand die de taal niet kent.

De beheersing kan echter verder gevorderd zijn als iemand spreekt met iemand die de taal al kent. Of een spreker een taal nu wel of niet beheerst of vloeiend spreekt, het oefenen en gebruiken van de taal zal altijd helpen zijn vaardigheden te verbeteren.

Een nieuwe taal leren is een zware taak

Kun je vloeiend maar niet vaardig zijn?

Als u een moedertaalspreker bent van een bepaalde taal, is het heel goed mogelijk dat u die taal vloeiend spreekt. Maar als u die taal niet beheerst, kunt u haar misschien toch begrijpen en gebruiken in specifieke contexten.

Dit geldt vooral als het gaat om een taal die je als kind of eerder in je leven hebt geleerd.

Hoewel vloeiendheid niet altijd gelijk staat aan vaardigheid, is effectief communiceren in een taal een goede basis om meer te leren over die taal en er vaardiger in te worden.

Definitieve afhaalmaaltijden

Er is een groot verschil tussen vloeiende en moedertaalsprekers.

 • Vloeiende sprekers kunnen de taal perfect spreken, net als moedertaalsprekers.
 • Vloeiende sprekers moeten tijd besteden aan het leren van de taal, terwijl moedertaalsprekers dat misschien niet hoeven te doen.
 • Een vloeiende spreker heeft doorgaans een betere woordenschat en zinsbouw dan een moedertaalspreker.
 • De uitspraak en het accent van moedertaalsprekers zijn perfect, terwijl die van vloeiende sprekers goed genoeg zijn.

Verwante artikelen

 • Wat is het verschil tussen "fuera" en "afuera"? (Gecontroleerd)
 • Wat is het verschil tussen "het doen" en "dat doen" (uitgelegd)?
 • Wat is het verschil tussen de woorden "somebody's" en "somebodies"? (Zoek het uit)

Mary Davis

Mary Davis is een schrijver, maker van inhoud en een fervent onderzoeker, gespecialiseerd in vergelijkingsanalyse over verschillende onderwerpen. Met een graad in journalistiek en meer dan vijf jaar ervaring in het veld, heeft Mary een passie voor het leveren van onpartijdige en duidelijke informatie aan haar lezers. Haar liefde voor schrijven begon toen ze jong was en is een drijvende kracht geweest achter haar succesvolle schrijfcarrière. Mary's vermogen om onderzoek te doen en bevindingen te presenteren in een gemakkelijk te begrijpen en boeiende vorm heeft haar geliefd gemaakt bij lezers over de hele wereld. Als ze niet aan het schrijven is, houdt Mary van reizen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.